Gepost op

De winterkweek

Er is niets erger dan als wanneer een collega liefhebber met afstammelingen van uw duiven daar op zijn hok beter mee presteert  dan jij op uw hok….

De resultaten op het einde van het vliegseizoen zijn simpele maar genadeloze feiten en cijfers.

Ondanks geduld , observatie en ervaring blijven de momenten van glorie soms achterwege.

 

De kweek voor het volgende seizoen is de aanzet van vernieuwde hoop, vernieuwde kansen….

 

Even bezinnen voor de kweek en checken voor de winter, …

   De ‘Hemelvogel’ (1965) René Magritte

 

 1. Het selecteren van de duiven is tegelijk moeilijk en eenvoudig….

 Een eerste en primordiale voorselectie (zie ook hieronder * ) bestaat naast het palmares, uit het simpelweg  elimineren van duiven met een te zwak immuunsysteem.

De rest komt neer op kijken en voelen.  

De beoordeling op het oog, het lichamelijk voorkomen en het gedrag of temperament is een eerste belangrijke hulp.  Dat wat men observeert is soms niet met termen te omschrijven. Bij het aanvoelen van een duif in de hand, is een minimum aan kennis  van de anatomie belangrijk.

Soms betreft het onbenoembare gegevens. De vibraties die je van haar krijgt, vormen een intens contact dat je iets verteld over haar sportieve potentieel.

 

Bij het vastnemen van de duif voel je de energie, het korte verzet onder de vorm van een kleine worsteling, daarna de overgave, het vertrouwen in elkaar  en vervolgens in de hele ploeg.  De wederkerigheid en de affectie tussen de liefhebber en zijn duiven zijn betoverend, maar ook nuchter. Een duivengemeenschap communiceert intern en zij geven onder elkaar -voor ons onwaarneembare- signalen door die bepalend kunnen zijn van hun relatie met de appreciatie hun ‘patron’. Zij ontwikkelen een positief, neutraal of negatief beeld van de liefhebber.

 Feit is zeker :  hoe meer de liefhebber zijn duiven in het hart draagt, des te intenser is de band met zijn ploeg.

 

 2. Het voeden is een vak op zich dat men zo maar niet aan gelijk wie kan delegeren, op basis van routine met een betrouwbaar merk voeder.

Wijzigingen hoe subtiel ook in het voedingspatroon behoren bij de belangrijke informatie.  Het eiwitgehalte in de voeding tijdens de kweek varieert bij de ouders van  14% tijdens het broeden  tot 16% bij afvoederen van de kropmelk en stijgt tot 18% bij  de jonge duiven.

 

3. De hygiëne en de omgeving in het algemeen vb. de klimatologische omstandigheden moet men permanent volgen.

Tegenwoordig beschikken we over  sporulerende kiemen die op onzichtbare wijze de omgeving microscopisch reinigen van het afval (mest,voedingsresten, algen) waarin ziekteverwekkers zich zouden kunnen   ontwikkelen.(Clean gamma van Comed).

 

 (*)De selectie blijft van groot belang en is een  essentieel onderdeel van onze aanpak waar het kan mislopen…

Ik heb vele beloftevolle liefhebbers gekend, die op vermetele wijze de inzet van preventieve antibiotica(blinde kuren) als onmisbaar en als ongevaarlijk bestempelden. Spijtig genoeg komen ze vroeg of laat hierdoor allemaal in de problemen, omdat ze hiermee de resistentie tegen de infecties als cruciale eigenschap, uit de selectiecriteria schrappen.. Het antibioticatijdperk is evenwel voorbij en wij moeten slim de alternatieven inzetten.

 

Er is trouwens geen  keuze want de farmaceutische industrie wil en zal geen nieuwe antibiotica meer ontwikkelen.

– Nu het verwoesten van de regenwouden ten voordele van de palmolieculturen in versneld tempo plaatsvindt, raken de voorbeelden uit de plantenwereld  definitief en onomkeerbaar opgebruikt.

– wie wil er bovendien nog investeren in nieuwe modellen zoals vb.  uit schimmels in verlaten onderaardse grotten?

Mocht men er alsnog antibiotica van kunnen maken, dan is de kans groot dat de overheid die logischerwijze reserveert voor de erge gevallen vb bij gehospitaliseerde patiënten. Hierin zit echter onvoldoende handel om de astronomische ontwikkelingskosten terug te verdienen.

-Ofwel, indien de overheid er geen gebruiksbeperkingen zou aan opleggen,  wordt zulk een nieuw middel meteen massaal gebruikt, zodat er binnen het kortste keren opnieuw  resistentie tegen optreedt.

 Daarom kan men op het einde van de dag de Resistentie Selectie Methode die COMED ondertussen na meer dan  40  jaar onderzoek op punt heeft gesteld, niet naast zich neerleggen.

 

 

                                            Geen ingewikkelde schema’s .

                                            Dagelijks dezelfde supplementen geven: Curol, Winmix, Roni, Stopmite.

                                           Tijdens de kweek extra  Fertibol .

Duiven die ondanks dit schema blijven sukkelen, laten we achter.

Eenvoudiger kan het niet 

 Je kan deze Comed producten bovendien op voorhand mengen en gerust een week bewaren in een gesloten( plastic) verpakking.

 

Het  MAGISCHE WONDER van het nieuwe leven verdient een MAGISCH PRODUKT!

 

In de eierstok worden rond een bevruchte eicel, door klierafscheiding, water en eiwitten afgezet. Vervolgens daalt dit ei langs een gespierde buis ( istmus) van de eierstok naar de uterus. Hierbij passeert het langs de schaalvormende klier die een afscheiding van zouten, eiwitachtige vezels  en 97% calcium(!)  produceert en alzo het finale ei vormt.  

Sommigen noemen dit een wonder met tussenkomst van de Schepper, anderen een logisch gevolg voortspruitend uit de  evolutietheorie van Darwin. Laat ons Belgen het houden bij het magische realisme, waarmee ons land, dank zij de wereldberoemde Schaarbeekse kunstschilder Rene Magritte geassocieerd wordt .

 

Zielsverwantschappen (1933) René Magritte

 

Gelukkig beschikken we over een optimale Calciumbron zoals FERTIBOL om dit betoverende, complexe en hormonaal gestuurde proces perfect te begeleiden.

 

Nooit is men er in geslaagd de kwaliteit van FERTIBOL te evenaren. De magische formule voldoet aan al de vereisten om dit mirakel succesvol te laten voltrekken.

 

 

 

 

FERTIBOL zorgt voor een ideale gebufferde verhouding van Calcium en Fosfor, zowel voor de schaalvorming, als achteraf de beendervorming van de jongen.

 FERTIBOL is het enige preparaat met een zure pH, waardoor de darm zijn natuurlijke bescherming tegen infecties in evenwicht kan behouden.

 

 

Met Curol, Winmix, Roni en Stopmite op het voer en

Clean Oral in het drinkwater

heb je de omniumverzekering voor een succesvolle kweek…

 

 

 

 

Gepost op

Ivermectin druppels versus Stopmite

In 1993 stelde ik op de beurs in Kassel onder de naam ENDO ECTO, als eerste Ivermectin voor, om onze duiven definitief van de kwellingen van alle inwendige en uitwendige parasieten , te verlossen. Het ( voorschriftplichtige geneesmiddel) had toen een ongeziene werkingstijd van 2 maanden tegen de meeste inwendige én uitwendige  parasieten, gemakkelijk toe te passen en dit ogenschijnlijk zonder noemenswaardige bijwerkingen. Er volgden natuurlijk talloze kopieën en ondertussen gebruikt de hele duivenwereld de “avermectines”(de hele groep van
de aan ivermectin verwante moleculen) gecombineerd met biociden( Permetrines), onder de vorm van de zeer populaire “druppels voor de nek”.

Met de jaren begon zoals te verwachten resistentie op te treden, waardoor de dosis met 50 % of meer verhoogd diende te worden en waardoor ook minder onschuldige bijwerkingen aan het licht kwamen.

Recente wetenschappelijke studies op duiven ivm toxische effecten van ivermectine onthulden zorgwekkende vaststellingen met onder meer een uitgesproken toxisch effect op de lever:

  • chromatin aggregatie en apoptose( afsterven levercel)
  • schade aan mitochondriën (energiefabriekjes in de cel) met verstoord vrijmaken van energie
  • oxidatieve stress en inflammatie
  • DNA-schade, hersenschade,
  • schade aan de milt, met verminderde immuniteit
  • schade aan de vruchtbaarheid bij de doffer,
  • verminderde nierwerking,
  • etc.

Dit zijn zeer recente studies (*) waar men niet kan naast kijken. Zo is vb de hersenschade (vooral oogzenuw) dosis gebonden.

Wanneer het avermectines betreft die niet geregistreerd zijn voor duiven, is waakzaamheid geboden. We willen geen afbreuk doen aan het nut dat dit geneesmiddel in bepaalde door de dierenarts vastgestelde omstandigheden kan hebben. Men mag echter niet uit het oog verliezen -gezien de lange werkingstijd- dat de blootstelling quasi het ganse jaar rond plaatsvindt en zekere van de genoemde vergiftigingsverschijnselen sluipend kunnen optreden.

 

Het is daarom dat Comed naarstig gewerkt heeft aan een volwaardige en 100% veilig vervangproduct. Het betreft Stopmite dat over het voer dient verstrekt te worden, waardoor het nest, het mest en de adem en het bloed een bijzondere geur verspreiden, dewelke de parasieten vermijden. Om een optimale werking te bekomen dient men ook een beetje poeder onder de nestmatjes en voederbakken strooien.

Bovendien heeft Stopmite ook een uitgesproken gunstig effect op het vrijhouden van de ademhalingswegen, in het bijzonder bij de jonge duiven. Stopmite kan ook probleemloos gebruikt worden tijdens de kweek periode en dat zonder enig gevaar voor de kweekresultaten en de jongen.

 

 

(*) de recente studies tussen 2013 en 2017 zijn ter beschikking:

Effects of avermectin on immune function and oxidative stress in the pigeon spleen.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24412236

 

Avermectin induced liver injury in pigeon: mechanisms of apoptosis and oxidative stress.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24138898

 

Avermectin induced inflammation damage in king pigeon brain.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24134892

 

Autophagy response in the liver of pigeon exposed to avermectin.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26886445

 

Antioxidant response and histopathological changes in brain tissue of pigeon exposed to avermectin.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23943211

 

Clinical signs of ivermectin toxicity and the efficacy of antigabaergic convulsants as antidotes for ivermectin poisoning in epileptic chickens.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7631491

 

Avermectin induced global DNA hypomethylation and over-expression of heat shock proteins in cardiac tissues of pigeon.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28043331

 

Effects of avermectin on microsomal cytochrome P450 enzymes in the liver and kidneys of pigeons.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25194326

 

Autophagy is upregulated in brain tissues of pigeons exposed to avermectin.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25497772

 

Effects of avermectin on heat shock proteins expression and histopathology in spleen tissues of pigeon.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25446859

Gepost op

TENTOONSTELLING… laat niets aan het toeval over !

Exibi                                                    onmisbare voorbereiding

Vogels worden optimaal voorbereid voor de tentoonstelling. Door de inspanning en vakkennis van de liefhebber én het gebruik van de Comed-producten worden de vogels dominant, alert (ze spreken u aan) en het vederkleed krijgt een diepe glans, ze zien er stralend uit. Met lede ogen zien vele kwekers een terugval van deze topconditie veroorzaakt door transport en stress wanneer ze de vogels moeten afstaan aan de wedstrijdorganisatie.

 

Om dit op te vangen raadt Comed aan om de vogels gedurende 1 week voor te bereiden op deze gebeurtenis.

Door een kuur met Exibi is de vogel in staat gedurende 1 week het verlies van vetten te overbruggen. (de vogels behouden hun natuurlijke dominantie gedurende de hele periode van de tenstoonstelling ).

Het is ook aanbevolen Exibi na thuiskomst nog een 3-tal dagen verder te geven.

 

eetlustbevorderaar                               Appetose

Appetose Bird zorgt voor een betere eetlust.

-Tijdens de kweek vooral na het spenen wanneer de jonge vogels hun eigen immuunsysteem moeten uitbouwen. In deze delicate periode is een goede
eetlust van het allergrootste belang.

– In de periode van de tentoonstellingen moet een vogel in topvorm zijn en zeker niet minder eten. Er zorg voor dragen dat deze vogels toch goed blijven
eten kan de conditie en uitstraling naar een nog hoger niveau brengen.

 

Gepost op

RUI

Feitelijk loopt de rui het hele seizoen door.

 

De rui van vleugel- en staartpennen, die vanaf het tweede levensjaar worden vervangen, is een belangrijke periode voor de vogel. Cometaves
wordt steeds meer door vele liefhebbers ontdekt als uitstekend middel voor het vederkleed het ganse jaar door. Het krijgt een diepere glans.

De wissel van deze belangrijke pluimen is voor de vogel een oncomfortabele periode die hij moet doorstaan. Hij beschikt niet over zijn optimale bewegings-
mogelijkheden nu zijn belangrijkste taak – zorgen voor het nageslacht- volbracht is. Hij heeft nu veel energie nodig (Murol) om te recupereren en tegelijk
heeft hij nood aan de juiste hulpstoffen (Murium) én in voldoende hoeveelheid om zijn grote pluimen te ontplooien.

 

Nog even er op wijzen voor wie zijn vogels kleurt, is Comin-Cholin B-complex absoluut noodzakelijk. Het zuivert het lichaam van de belastende vetoplosbare kleurstoffen die lang op de stofwisseling inwerken. Een kuur van 6 weken tijdens de rui is zeker aan te raden.

 

De rui is een intensief proces voor onze vogels, ondersteun ze daarom met de supplementen van Comed.

 

 

 

Gepost op

RECUPERATIE: water is de belangrijkste aanvulling!

Onze duif verbruikt tijdens een wedvlucht, vaak in de zomerhitte, een aanzienlijke hoeveelheid van haar waterreserves. Zij kan tijdens de vlucht haar waterhuishouding en haar nierfunctie zeer efficient beheren in extreme omstandigheden. Maximaal 8% van het gezuiverde bloed wordt urine. De recuperatie is daarom eerst en vooral toegespitst op het zo snel mogelijk heraanvullen van die waterreserves bij thuiskomst om zo het verlies aan vocht snel en adequaat aan te vullen.

Hydracom Iso bevat electrolyten die via osmose voor een gelijkmatige verdeling en opslag van het water in het lichaam van de duif zorgen ( isotonie ). Tijdens inspanning zorgen electrolyten ervoor dat water én de in water opgeloste voedingsstoffen naar de actieve spieren getransporteerd worden, en dat de spieren de afvalstoffen opgelost in water afgeven.

Dit proces noemt men osmose.

Een tekort aan bepaalde electrolyten kan leiden tot spierkrampen. Door osmose worden dus water, voedingsstoffen en afvalstoffen uitgewisseld. Wanneer tijdens inspanning onvoldoende elektrolyten en vocht worden aangevuld, kan dit spierkrampen en uitputting veroorzaken. Ook zal het prestatievermogen zelfs bij een klein verlies aan vocht afnemen. Wanneer een jonge duif door bijvoorbeeld platte mest of extreme hitte in 24 uur tijd meer dan 10% van haar lichaamsgewicht aan water verliest, is ze in levensgevaar.

 

 

 

 

Hydracom Iso kan ook bij verteringsproblemen, die uitdroging kunnen veroorzaken, worden gegeven.

Gepost op

Over de kweek van een 4de en een 5de ronde…

 

Meer dan 60 jaar geleden trof men in de lagere school regelmatig kinderen aan, meestal uit grote gezinnen, die te mager, te klein of misvormd waren, kortom waar van alles aan scheelde door ontbering. Vaak hadden ze in stilte en -schaamte, de tering opgelopen (Tuberculose, een slepende
ziekte) want de voeding was pover en er waren buiten levertraan -dat naar bedorven vis smaakte- nauwelijks vitamines. Als de moeder een slechte borst had en men verdroeg geen koeienmelk, dan had men pech want er was geen speciale eiwitrijke kindervoeding.

Dergelijke kinderen konden later moeilijk uitgroeien tot topsporters, vaak droegen ze hun hele leven de sporen mee, van wat ze in hun jeugd misgelopen waren. Om niet te spreken van de te vroeg versleten ouders, die zichzelf opofferden, door het zware gezin bij wijze van spreken onder geakkerd
werden, en ze hun kroost -om ondanks de schaarste- alles wat ze hadden trachtten mee te geven.

Er waren toen geen doeltreffende voorbehoedsmiddelen en met veel kinderen had men later uitzicht op ouderzorg, de enige waarborg voor de oude dag.
Mijnheer Pastoor noemde het de “kinderzegen”…

 

We willen dit een beetje vergelijken met opgedreven kweekprogramma’s in de duivensport, met dit verschil dat we nu wél beschikken over middelen voor een speciale aanpak.

Ik adviseer veel befaamde liefhebbers, die grote vraag hebben naar jonge duiven van ouders die goed presteren, om hier slim mee om te gaan. Die ouders raken afgepeigerd door de spelomstandigheden en zijn soms niet meer om aan te zien. De jongen ondergaan eveneens deze netelige toestand en zien er vaak navenant uit. Een aangepaste ondersteuning is absoluut noodzakelijk.

Inderdaad een 4de en 5de ronde zou in theorie geen probleem mogen zijn. Specifieke kweekduiven kunnen het zelfs 7 a 8 keer, zonder noemenswaardige problemen. De eieren verplaatsen is ook een uitweg, waarbij we evenwel de duivinnen zwaar-, zo niet overbelasten. Psychisch kunnen deze duiven zulke uitdaging zeker aan. Wij zetten de oerinstincten van de voortplanting in gang, waarbij de ouders hun plicht eervol zullen vervullen door zichzelf volledig weg te cijferen. De duivinnen nemen het leeuwenaandeel van het werk op zich en raken het meest afgetakeld.

En precies daar zit ons probleem.

De jongen van de 4de en de 5de ronde dragen in zich wel de gewenste genen waarvoor ze werden aangekocht, maar zijn vaak fysisch maar een schaduw van ze zouden kunnen zijn. Wanneer de gereserveerde duifjes worden afgehaald krijgen we vaak een triestig beeld … Ze missen de weelde van een vroege kweek omdat ze uit een intens productieprogramma rollen. Vaak voel je nog enkel vel, pluimen en knook. Let op, ziek zijn ze (nog) niet, maar het is geen ideale toestand. We horen op zijn minst ook te zorgen dat ze de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben. Ooit zei de wijze Jan Grondelaars dat je de koppels voor de kweek in dezelfde conditie moet brengen dan die voor de wedstrijden. En de jongen die opgroeien mogen op geen enkel ogenblik met tekorten zitten, want we ontnemen ze kansen op succes als volwassen duif.

Zijn dan de huidige voedermengelingen en kweekschema’s onvoldoende?

Uiteraard houden de voederfabrikanten zo veel mogelijk rekening met de bijzondere behoefte tijdens de kweek. Deze mengelingen hebben voornamelijk een hoger gehalte aan eiwit. Naast de gekende aanvullingen van vitamines, mineralen etc, hebben we voor een 4de en een 5de ronden noodzaak aan extra VETSTOF en EIWIT. We vermelden hierbij dat er voor de koolhydraten (suikers) geen probleem is, die hebben ze meestal meer dan voldoende uit het zetmeel in de granen.

Het Comed kweekprogramma voorziet oliën (Curol, Fertol) waarbij de extra vet behoefte grotendeels is gedekt, betreffende de eiwitten is de natuurlijke bron Levicom zeker aan te raden. Deze verrijkte biergist bevat 40% eiwit en is interessant om reeds tijdens de kweek toe te voegen.

Niet vergeten: als we extra eiwit geven zal de zuurtegraad in de darm verlagen en wordt Roni noodzakelijk. Hij houdt het zuur op peil zodat de afweer van darm in evenwicht blijft. Al deze tussenkomsten zorgen dat de kropmelk van de ouders -die de jongen de eerste 4 dagen krijgen- rijk is aan vet en eiwit. Zo krijgen ze een vlotte start en kunnen ze in theorie tot het spenen, de voeding optimaal opnemen en niets te kort hebben.

De algemene aanvullingen Winmix , Tempo 60 , Fertibol (calcium en fosfor ) zijn ruim voorzien in het kweekschema.
Dit systeem werkt uitstekende tot en met de 3de ronde.

Voor een 4de en 5de ronde moet men de kweekproducten uit het schema in elk geval tot enkele weken na het spenen doorgeven, zowel aan de ouders
als aan de jongen.

Kan men nog iets bijkomend ondernemen?

EIWIT en VET hebben de ouders rijkelijk aan hun jongen afgevoerd via de kropmelk en moeten snel opgevuld worden. Bovendien moeten we van deze belangrijke bestanddelen nu meer verstrekken mede omdat hun opname vermindert door een afgenomen hormoonwerking van af de 4de ronde.

Als eiwitaanvulling bevelen we Enercom aan, het bevat meer dan 90% goed opneembaar eiwit.

De vetstof aanvulling gebeurt bij voorkeur met Load Pul ( 80% vet en 15% calcium).

Men mag bij deze bij zware kweekprogramma’s van de 4de en de 5de ronde, zeker dagelijks 1 soeplepel per kilo geven aan de ouders én aan ook aan de jongen. Men moet deze aanvulling verder zetten tot enkele weken na het spenen.

Paul Huls gaf me de tip om het de liefhebber gemakkelijk te maken en hiervoor een “all in”, product te ontwikkelen. De researchafdeling van Comed is aan de slag gegaan en hoopt spoedig zulk een totaal preparaat, dat Procalip zal noemen, met een hoog gehalte aan goede eiwitten en vetten te kunnen voorstellen, speciaal om de ver doorgedreven kweekprogramma’s efficiënt te ondersteunen.

Geïnteresseerde liefhebbers die aan de testen willen deelnemen mogen zich aanmelden (customerservice@comed.be).

We houden u alleszins op de hoogte.

 

 

 

Gepost op

Stopmite Bird = gezonde volières, parasieten en vliegende insekten

De parasieten zijn met de huidige warme temperaturen van meer dan 25 graden in hun element.

Veel parasieten kunnen in en op de vogel aanwezig zijn zonder dat ze opgemerkt worden.

Vaak zie je een verhoogde gevoeligheid voor allerlei infecties.

De vaak onopgemerkte parasieten (lichtschuw) scheiden via hun eitjes stoffen af die jeuk veroorzaken.
Hierdoor worden onze vogels vooral ’s nachts geplaagd en beginnen ’s morgens onuitgerust aan de dag.
Dit leidt tot een niet te onderschatten conditie nadeel en veren van slechte kwaliteit.

Daarom is het regelmatig gebruiken van Stopmite Bird  een goede manier om de besmettingskans zo klein mogelijk te houden.

Het is aan te raden Stopmite Bird te verstrooien op de bodem en onder de nestmatjes voor een optimaal resultaat.

Stopmite Bird mag in contact komen met het vederkleed.

Stopmite Bird doet zoveel meer dan enkel parasieten verjagen!

– Ondersteunt de bovenste luchtwegen.
– Normaliseert de spijsvertering.
– werkt tegen platte mest.
– Zuivert het lichaam.
– Voert mineralen aan.
– Zorgt voor propere pluimen zelfs rond de cloaca(aars)…