Schema vogels – Rustperiode

Rustperiode (oktober tot maart)

Basisschema – Dagelijks

In geval van gezondheidsproblemen

Megabactol vervangen door Curol en de dosis verdubbelen tot beterschap