Posted on

Stop bloedluizen nu! (1)

Wil je bloedluizen bestrijden of voorkomen, dan moet je zeker het hok (of de kooi) van je kippen behandelen.

Bloedluizen zijn alleen ‘s nachts actief.

Overdag verschuilen ze zich op donkere plekjes in het hok.

Bijvoorbeeld onder een zitstok, in een spleet of onder een plank.

Daarom de Stopmite ook best verstrooien op deze plekken…

 

 

 

Posted on

Stop Bloedluizen nu!

Wil je bloedluizen bestrijden of voorkomen, dan moet je zeker het hok (of de kooi) van je kippen behandelen.

Bloedluizen zijn alleen ‘s nachts actief.

Overdag verschuilen ze zich op donkere plekjes in het hok.

Bijvoorbeeld onder een zitstok, in een spleet of onder een plank.

Daarom de Stopmite ook best verstrooien op deze plekken…

Posted on

Verbod op antibiotica?

Hebt gij ook gehoord dat men overweegt de antibiotica te verbieden in de duivensport?

 

Ik vernam een maand geleden uit goed ingelichte bron dat het FAGG/FAVV  dit in Wallonië heeft voorgesteld aan de KBDB, die er alsnog geen bezwaren tegen zou hebben en dat is begrijpelijk. Een en ander kadert namelijk in het nationale Convenant betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector.   http://www.afsca.be/dierlijkeproductie/antibioticaresistentie/

 

Dit convenant voor de vermindering van het gebruik van antibiotica, in 2016 ondertekend door Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid, en Willy Borsus, Minister van Landbouw en de verschillende partners die betrokken zijn bij het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde (landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen, vereniging van de geneesmiddelenindustrie, vereniging van de veevoederfabrikanten, beheerders van lastenboeken, dierengezondheidsorganisaties, …) beoogt een reductie met 50% van het gebruik van antibiotica in het algemeen, en met 75% voor wat de kritische antibiotica betreft, tussen 2011 en 2020.

 

Zoals geweten heb ik al 40 jaar op talloze fora, in panelgesprekken, in duizenden brochures en folders het misbruik van antibiotica aangekaart.

https://comed.be/wp-content/uploads/2018/03/brochure-duiven-nl. pdf zie pagina 14 tot 20.

Mocht ik alsnog mijn gram halen, zou dat prettig zijn, want op vele plaatsen kreeg ik tegenwind, soms met de bijhorende scheve wenkbrauw, wegens niet realistisch, naïef,  …

 

Is dat wel zo?

Ik ben overtuigd dat de duivensport de grootste winnaar zou zijn.

Recentelijk zijn in de monding van de Engelse rivier de Humber, tot iedereens verbazing significante concentraties van de pijnstiller ibuprofen gevonden.

Dat blijkt uit een analyse gedurende een jaar van waterstalen. Het is niet duidelijk welk effect de geneesmiddelen hebben op levende wezens in het water, maar de onderzoekers wijzen erop dat geneesmiddelen ontworpen zijn om ook bij lage concentraties nog biologisch actief te zijn.

Men is verrast dat de natuur er niet in slaagt dit geneesmiddel efficiënt af te bereken.

Voor de antibiotica, pesticiden etc,  is er eveneens een zorg in verband met eco-toxiciteit, ttz de mogelijke schadelijke gevolgen voor de grond en alles wat er in leeft.

In China is men zich ook bewust van de omvang van het probleem en wordt alarm geslagen.

Bijgevoegde kaart geeft de verontreiniging van Chinese rivieren door antibiotica aan.

Vorige week volgde ik een bijscholing aan de universiteit in Hasselt over het microbioom en de darmflora door Prof. De Schepper. Hij stelde dat na een antibioticakuur de darmflora van de mens

soms meerdere jaren nodig heeft alvorens volledig hersteld te zijn. Enkele dagen geleden werd alarm geslagen omdat wetenschappers waarschuwen dat een miljoen soorten dreigen te verdwijnen.

Daarom zit alles wat onnatuurlijk is, tegenwoordig op de schopstoel. Dat het antibioticagebruik in duivensport in het vizier komt is voor de hand liggend. De dierenpartij PETA van Duitsland ijvert onverdroten om de wedvluchten in de duivensport te verbieden (gelukkig zonder resultaat, voorlopig)

Men zou daar best geen al te groot debat in de media over voeren, maar wel het proces zo goed mogelijk begeleiden door zelf positieve voorstellen aan te dragen. Het is beter dat we deze bewegingen voor zijn, ons huiswerk op tijd maken en een sterk duifvriendelijk competitiekader creëren.

Als de competitie van start gaat moeten onze duiven mee in het programma van toenemende afstanden, terwijl het weer steeds warmer wordt , er meer korfdruk komt, etc….

En ja… met een beetje coccidiose, lichtjes tricho… kan je eigenlijk nog een prijs vliegen… (maar ook de korven sterk besmetten).

Preventief kuren kan verleidelijk zijn en zonder dat je het weet ben je vertrokken met een systeem dat in de toekomst kennelijk niet zal stand zal houden..

We zouden ons over zo een aangekondigd verbod scenario eens moeten beraden en met alle betrokken partijen -dierenartsen, KBDB, ervaren liefhebbers, en waarom ook geen duivensport genegen politici – de koppen bij elkaar steken.

                      We kunnen een aantal zaken op een rijtje zetten:

 

Een totaal verbod lijkt ons in eerste instantie onwaarschijnlijk (Het convenant vraag ook “slechts” een reductie met 50 tot 75 %).

 

Men zou kunnen opleggen dat duiven die aan wedvluchten deelnemen niet mogen behandeld worden.

 

Preventief behandelen is dan sowieso uitgesloten.

 

Het is eigenlijk onverdedigbaar om zieke duiven in te korven.

 

Een dierenarts aanwezig tgv de inkorving zou soelaas kunnen brengen , maar dat creëert heel wat praktische problemen.

 

Hij kan slechts een snelle beoordeling maken, want (klinisch) onderzoek van elke duif is bijna onmogelijk.

 

Moet op de hoklijst naast de verplichte vaccinaties ook een antibioticaregister bijgehouden worden zoals in de veeteelt der nutsdieren?

 

Hierop staan dan ook de te respecteren wachttijden na het stopzetten der behandeling.

 

Naast de dopingproducten, de antibiotica opsporen is complex.

 

Als ze voor verantwoorde therapeutische doeleinden wel gebruikt mogen worden, kunnen restanten er van in het hok versleept worden, met veel oneigenlijke positieve tests tot

gevolg..

 

Enz. enz.

 

De paardensport beschikt ter zake wél over een vrij goed uitgeschreven reglement, maar is in de praktijk onvergelijkbaar met de duivensport.

 

En natuurlijk dé vraag: wat kost dat en wie gaat dat betalen?

 

Het zou voor vele liefhebbers wel effen wennen zijn.

Maar wie het convenant leest kan niet anders dan aan zo een scenario denken.

We mogen het daarnaast ook eens hebben over de positieve gevolgen.

 

We hadden van de duif de sterkste vogel van de natuur kunnen maken, hadden we niet zitten morsen met antibiotica. Door de bijzonder selectieve sport waarbij de zwakkeren stelselmatig achterblijven, is er gekweekt op prestatie en weerstand en is de postduif qua spieren en uithouding sterker dan haar verwanten die in de vrije natuur leven.

Het spijtige is dat we het immuunsysteem tegen ziekten bij wedstrijdduiven, door behandelingen met antibiotica verzwakt hebben ten opzichte van deze in de vrije natuur.

 

Mocht er een antibioticavrije duivensport tot stand komen dan wordt de postduif onbetwistbaar de sterkste vogel ter wereld. Dat is toch een prachtige uitdaging!

In feite heeft Comed al deze overwegingen al 40 jaar geleden gemaakt, haar conclusies getrokken en ernaar gehandeld. Wij zijn inmiddels klaar en de liefhebber moet niet meer bevreesd zijn want er zijn werkelijk waardevolle en betrouwbare alternatieven. De basisproducten van Comed In het bijzonder Curol, Lysocur Forte, Roni, Stopmite  spelen een belangrijke rol bij de ziekteafweer.

Ze helpen de natuurlijke weerstand te versterken en ondersteunen het immuunsysteem.

 

Praktisch voorbeeld:

 

Er wordt recentelijk in Oost Brabant melding gemaakt van problemen bij de jonge duiven: naast zwarte neusjes en ogen niet ok, maar weliswaar hier en daar sterfte.

Het zou zogezegd om adeno (type 2) gaan.

Finaal blijkt het na een grondig onderzoek dmv autopsie (o.a. sterk vergrote milt, luchtzakontsteking etc.) om ornithose (Chlamydia bacterie) te gaan. Dit kan je niet zien in een gewoon klinisch onderzoek omdat er geen specifieke tekenen zijn en het ziektebeeld begrijpelijkerwijze vaak verward wordt met coryza.

Gebruikelijk medisch advies bij ornithose : 5 weken doxycycline, evenwel zonder 100% zekerheid …

 

Waar zijn we dan mee bezig, mocht die antibioticaban er komen?

 

Chlamydia (zeer besmettelijk , rechtstreeks van duif tot duif, via het voeder, via stof, gewoon door de lucht ) kan best aangepakt worden met (zeer) goede hygiëne en veel aandacht voor optimale weerstand.

 

Hiertoe is de Lysocur Forte aan dubbele dosis (20ml/Liter) een ideaal hulpmiddel.

De enkelingen die we hier alsnog achterlaten moesten we niet hebben…

Deze zouden in de vrije natuur waarschijnlijk ook niet overleven.

 

Jean-Louis Jorissen

Apotheker

 

 

Speelt een belangrijke rol bij de ziekteafweer.

 

Profiteer nu van onze aanbieding van Lysocur Forte  samen met Clean Oral,  het uitgesproken middel om aan microbiële hygiëne te doen.

1 l Lysocur Forte + 0,5 l Clean Oral  (*)     voor €29

* actie geldig van 12/04/2019 tot 30/06/2019

gratis transport

 

 

 

 

 

 

 

Posted on

Lysocur Forte 3.0

 

                                                                                                            voor het behoud van de gezondheid – luchtwegen – darm

 

Lysocur Forte is een snelwerkend, wateroplosbaar, totaalmiddel dat een rol speel bij ziekteafweer.

Het is een gezondheidskuur met naast plantenextracten en etherische oliën, alle essentiële aanvullingen die het immuunsysteem van de vogel in evenwicht houden.

Lysocur forte ondersteunt de luchtwegen, stimuleert de darmwerking, vooral bij jonge vogels, en versterkt en vermeerdert de darmflora.

Lysocur Forte is onontbeerlijk om de vogels in een goede conditie te brengen voor de kweek .

Het kan ook gebruik worden voor de tentoonstellingen om hun goede conditie  vast te houden.

 

Gebruik:

5 ml in 0,5 liter drinkwater (goed roeren).

Best dagelijks te geven vanaf 3 weken voor de kweek tot na het spenen.

In geval van problemen bij het opgroeien van jonge vogels: dagelijks toedienen, minstens 7 dagen lang bij voorkeur samen oplossen met Roni.

(in erge gevallen best gecombineerd met Curol).

Kan voor de luchtwegen worden verstoven: 30 ml per liter mineraalwater.

 

Posted on

Stopmite

gezonde duivenhokken – parasieten – vliegende insecten

De parasieten zijn bij warme temperaturen in hun element.

 

Veel parasieten kunnen in en op de duif aanwezig zijn zonder dat ze opgemerkt worden.

Vaak zie je een verhoogde gevoeligheid voor allerlei infecties.

Stopmite doet zoveel meer dan enkel parasieten verjagen!  

– Ondersteunt de bovenste luchtwegen.
– Normaliseert de spijsvertering.
– Werkt tegen platte mest.
– Zuivert het lichaam.
– Voert mineralen aan.
– Zorgt voor propere pluimen zelfs rond de cloaca(aars)…Het is aan te raden Stopmite te verstrooien op de bodem en onder de nestmatjes voor een optimaal resultaat.
Stopmite mag het ganse jaar door gegeven worden en mag in contact komen met het vederkleed.

 

Posted on

Lysocur Forte 3.0

Met groot genoegen na 40 jaar onverdroten onderzoek naar de gouden graal van de verzorging der postduiven stellen we vast dat, tegen de verwachtingen
in, de lijst van mogelijk werkzame substanties waar we op stoten steeds maar langer wordt.

In de zoektocht naar het verband tussen ziekte en voeding – het grote vakgebied van Comed – komen we steeds meer tot de vaststelling dat de paden
van geneeskunde en voeding in elkaar opgaan. De wetgever stelt hierbij als spelregel, dat er bij de verkoop een duidelijke scheiding moet zijn tussen voedingsmiddelen en geneesmiddelen. We moeten met beide begrippen bijzonder zorgvuldig omgaan en de verbruiker mag niet misleid worden.

De voedingsindustrie draagt aldus naar de volksgezondheid een enorme verantwoordelijkheid.

We kunnen niet anders dan vaststellen dat de voedingsindustrie al of niet bewust miljoenen slachtoffers maakt, waarbij de economische belangen de gezonde voeding vaak in de weg staan.
Kijk rondom u heen en stelt vast hoeveel mensen kampen met overwicht.
85 % procent van de diabetici heeft overgewicht en de ziekte neemt epidemische proporties aan.

1 miljoen Belgen en 1,2 miljoen Nederlanders lijden aan diabetes.
1 op de 3 volwassenen krijgt diabetes!!

Legt men de vinger wel op de wonde ?
Van kindsbeen af worden de smaakpapillen handig bewerkt en eens deze op hol geslagen zijn, hebben hun bezitters levenslang gevaarlijke voedingsgewoonten aangenomen, waartegenover men dan weer een hele slanke-lijn-cultuur draaiende houdt:
Achter beide tegengestelde stromingen bevindt zich een miljardenindustrie.

Hippocrates.

De beroemde Griekse arts Hippocrates stelde meer dan 2000 jaar geleden in zijn geschrift “De Alimento” over voeding: “In voedsel is uitstekend medicijn te vinden,
in voedsel is slecht medicijn te vinden; goed en slecht zijn relatief.” Je zou dit kunnen interpreteren als: voedsel kan je gezond maken, en voedsel kan je ziek maken; de werking kan per geval variëren.

Gelukkig biedt onze duivenvoeding industrie topkwaliteit aan en beschikken we over een breed gamma aan goed voer.
Het is aan de liefhebber om dit juist in te zetten.
Hier loopt het ook vaak fout.
Tijdens de kweek-en de competitieperiode wordt er logischerwijze veel eiwit en veel calcium (grit) gevoederd.
Dit is inherent aan de duivensport, ze hebben het echt nodig om te presteren, geen kwestie van.
Beide dagdagelijkse gewoonten verminderen evenwel, elk op hun eigen manier, het cruciale, tegen infecties beschermende zuur in de darm.
De liefhebber dient hierdoor een permanent gevecht aan te gaan tegen infecties, die hij zelf onbewust veroorzaakt.

Hier grijpt Comed al bijna 40 jaar in met slimme supplementen en ondertussen wist de liefhebber deze te waarderen.
Een treffend voorbeeld hiervan is Fertibol een zure calciumbron.
Steeds meer liefhebbers vervangen het zuur neutraliserende grit door Fertibol.
Zo vangt op zijn beurt Roni het nadeel van eiwitrijke voeding op.

Ondertussen heeft Comed het gewaardeerde luchtwegen product Lysocur Forte een uitgebreide upgrade gegeven.

Zijn toepassingsgebied op de luchtwegen werd uitgebreid naar de darm.

Het is eigenlijk een totaalmiddel geworden dat corrigerend werkt aan bovengenoemde voedingsnadelen, en is daarom verrijkt met specifieke aanvullingen.
Door zijn oplosbaarheid in water komt het tegemoet aan de terechte vraag van menige liefhebbers die graag via het drinkwater willen toedienen.
Het was een hele klus om dit allemaal in een fles te krijgen, ttz. in water op te lossen…

Onze klassieke basisverzorging gebeurt hoofdzakelijk over het voer, gekleefd dmv olie: CurolComedol, Stopmite etc…
Het nadeel hiervan is evenwel dat wanneer een duif in mindere doen is ( slecht verteerde vlucht, een of andere kiem incubeert), ze vaak minder eet en meer drinkt.
De steun die ze nodig heeft komt dan logischerwijze best via de drank.

 

Vooral de specifieke problemen bij de jonge duiven, hebben altijd te maken met hun groei.
Om een volwassen lichaam te ontwikkelen halen ze hun eerste levensjaar werkelijk alles uit hun voeding.
Bij de minste hapering zitten ze dan ook in het rood, omdat ze nauwelijks reserves hebben.
Dat is normaal, de natuur heeft het zo voorzien, maar dat impliceert – zeker tijdens de competitie- dat er geen  kostbare tijd mag verloren gaan als er wat scheelt.
Er moet direct ingegrepen worden en het moet ook liefst meteen aanslaan, wat via het drinkwater vanzelfsprekender is.

 

De vernieuwde Lysocur Forte is perfect combineerbaar met Curol en beiden vullen elkaar aan bij ernstige problemen.

Lysocur forte 1 l zal verkocht worden aan €29 incl.

ACTIE 3.0 GELDIG OP www.comed.be
van 12/04/2019 TOT 31/05/2019
1 Lysocur forte 1 l + 1 gratis Clean Oral 500 ml
gratis transport

 

 

Posted on

Promotiepakket Myobol & Fertibol

                                                         Myobol en Fertibol

Promotiepakket
Myobol 1 kg & Fertibol 500 ml(*)
€ 39

 

 

   KWEEK

Myobol                                                                                                                   Fertibol

voor de jongen                                                                                 

  -aanmaak van meer spiervolume tijdens de                                                     Bij voorkeur te combineren met Mybol
kweek vanaf het uitkippen tot het uitvliegen                                                      Fertibol zorgt voor goed gevormde eieren
– goede ontwikkeling van het vederkleed                                                             en stevig skelet.
– optimale productie van talg (olie op de pennen)                                             Dosis: 30 ml per kg voer

voor de ouders

– voordeel tijdens de kweekperiode vooral vanaf
de derde ronde.
Myobol is aanbevolen om de duiven rond te krijgen.

 

Vluchtseizoen

Myobol heeft een uitgesproken invloed op de
ontwikkeling van de spieren
– voorbereiding en herstel van zware vluchten
– snel resultaat, merkbaar na enkele dagen

Dosis: 30 g per kg voeder.
3 dagen voor de vlucht om de borstspier rond
te krijgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted on

COMED uw partner!

 

Comed is steeds bereid om de mensen te begeleiden in hun opstart met de Comed producten.

Wij willen niet enkel producten verkopen , maar u een methode aanleren.

Daarom is het van belang -zeker aanvankelijk – om nauw contact te onderhouden met Comed.

Je kan op afspraak komen voor een basisonderricht , waarbij ook de specifieke problemen kunnen besproken worden.

Bij problemen of andere zorgen zullen onze apothekers u steeds proberen verder te helpen in jullie zoektocht.

 

Vervolgens wordt een schema voorgesteld.

Dat wordt wekelijks of tweewekelijks opgevolgd.

Wij stellen vast dat de liefhebber na enkele weken “vertrokken is” en  hij “de handvaten snel gevonden heeft”.

Na het seizoen stellen dan ook met genoegen vast dat de resultaten aan de verwachtingen voldoen.

Kortom als we onze hobby zo veel tijd, geld en moeite investeren laat het ons dan ook  efficiënt aanpakken.

 

Klik hier om meer te lezen over de bevindingen van een liefhebber:

Nieuwsbrief 22 december: mijn ervaringen na een halfjaar COMED