Posted on

Fertibol versus grit

Calcium en fosfor  maken bij de duif drie vierde  van de mineralen uit en zijn samen met het (keuken)zout de belangrijkste macro elementen. Calcium beïnvloedt de spieractiviteit en fosfor de energieopwekking.

De eierschaal bevat 97% calciumcarbonaat.  Het skelet  bevat 90 % calcium en fosfor.

Granen zijn rijk aan fosfor maar bevatten nauwelijks calcium.  Daarom zijn de duiven danig op zoek naar de nodige calcium en pikken in de muren en cement. De liefhebbers bieden aldus permanent met het voeder grit aan. Door toediening van Fertibol , een uitstekende calciumbron, vermindert deze drang behoorlijk. Grit, gemalen oesterschalen, is een bekende bron van calciumcarbonaat, weliswaar met het nadeel het zuurgehalte van de darm te neutraliseren, waardoor de bescherming tegen infecties afneemt. Oesters kunnen soms verontreinigd zijn door bacteriën (Salmonella E. Coli enz.) of giftig fytoplankton, die darm- en neurotoxische problemen kunnen veroorzaken. Erger is dat oesters door het verontreinigd zeewater, kwik, lood en cadmium bevatten. Deze zware metalen verstoren niet alleen de ontwikkeling van de zeer gevoelige jongen, maar ook volwassen duiven staan bloot aan onherstelbare schade. (om deze redenen raden gynaecologen zwangere vrouwen aan, hoogstens één maal per week vis te eten).

 

Comed raadt Fertibol  aan als zure calciumbron, zodat al deze risico’s vermeden worden. Wie beslist geen grit meer te gebruiken mag dagelijks Fertibol  geven. Om een vlotte vertering te bekomen kan maagkiezel worden toegevoegd.

 • De gebufferde calcium / fosfor verhouding zorgt voor maximale opname in de eierschaal en het gebeente.
 • De zure pH waarde in de darm garandeert een optimale bescherming en speelt een rol bij de ziekteafweer.

 

Fertibol , Roni (zorgen voor maximale endogene zuurproductie in de darm, waardoor alle mineralen beter opgenomen worden), samen met Winmix (totale aanvulling) en Curol (Gezondheidsolie) versterken elkaar onderling.

 

 

Posted on

Op bezoek bij Kuypers Johnny

Onlangs bracht Ruth Kempeneers marketingverantwoordelijke bij Comed  een bezoekje aan Johny Kuypers.

Hij heeft in Munsterbilzen een heus volièrecomplex waarin hij tientallen exotische vogels onderhoudt. Hoofdzakelijk houdt Johny zich bezig met toerako’s en sierfazanten. Om die te verzorgen gebruikt hij o.a. Curol, Lysocur Forte, Lysocur oogdruppels Stopmite, Fertibol etc van Comed.

Zij zijn een volledige aanvulling aan de voeding en spelen een belangrijke rol in het voorkomen van ziekte en dit zonder het gebruik van  antibiotica .

 

 

Johnny is in elk geval zeer tevreden over de producten en dat is ook duidelijk zichtbaar aan de vogels. Zijn toerako’s, fazanten, kwartels… komen niets tekort en leven zonder gezondheidszorgen als het ware in het paradijs. ‘Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby.

 

Dagelijks besteed ik uren aan mijn vogels, maar ik heb het er zeker voor over’, vertelt Johnny.

Hij raadt iedereen dan ook aan om de producten van Comed te gebruiken.

 

Lucas Palmans

Posted on

CHOLINE CHLORIDE (1)

Intussen klaart de hemel op, hoewel de Corona weermannen aan de horizon nog altijd donkere wolken zien. Bij ons in de apotheek is het gebruik van de antibiotica enorm afgenomen wat wijst op zeer weinig besmettingen van bacteriële aard. Dit is een rechtstreeks gevolg van de impact van de handhygiëne -inbegrepen geen handdrukken meer- de mondmaskers en de afstandsregel . Ook het buiten vertoeven in de frisse lentelucht kost niets en heeft alleen maar voordelen. Er werd inderdaad een verband gevonden tussen vitamine D en Corona. Wie te kort aan vitamine D heeft ( tot 30% van onze bevolking tijdens de winter) loopt meer kans op ernstige longschade bij een Corona besmetting. Ondanks veel goede supplementen blijft de beste bron van vit. D alsnog de veilige blootstelling aan de zon. Probeer bij geschikt weer minstens een paar keer per week een halfuurtje naakt in de zon te staan. De beste tijdstippen zijn voor 10 uur en na 17 uur. Positief is dat we hebben leren waarderen hoe mooi het is om normale eenvoudige dingen vrij te “mogen doen”. 

Het FAVV verplicht ons volgende waarschuwing over choline chloride op bepaalde etiketten te drukken.

Gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan reeds choline chloride is toegevoegd, moet worden vermeden.

Dat vraagt wat toelichting:

Choline chloride is gebruikelijk geclassificeerd als vitamine. Het komt in de duivenwereld in vele producten voor (Comin Cholin B -complex, Jovati Sedugolll, Tollisol etc…). Het behoort tot de familie van in water oplosbare B-vitamines.Het was voorheen bekend als vitamine B4. Net als andere vitamines speelt het een belangrijke rol in de voeding, maar de dagelijkse behoefte lijkt honderden keren groter te zijn dan die van andere vitamines. Het is een veelvoorkomende stof in de levende wezens. In voedingsmiddelen komt choline zowel in vrije vorm voor of als fosfatidylcholine (lecithine). De hoogste gehaltes zijn te vinden in eigeel, maar ook in rund- en kippenvlees en orgaanvlees (lever). De sojabonen zijn ook rijke bronnen. In kleinere hoeveelheden is het aanwezig in granen (bijvoorbeeld tarwekiemen) evenals in fruit en noten.

Waarvoor dient het?

* Als bestanddeel van lecithine is het belangrijk voor de opbouw van het celmembraan en zorgt het voor het transport van lipiden uit de lever naar andere lichaamsdelen ,waardoor vetophoping in de lever wordt voorkomen. Lecithine speelt dan weer een emulgerende rol in de darm waardoor het voer beter wordt opgenomen. Zoals geweten is het bij de duif van groot belang dat er voldoende vet aanwezig is in de borst- en hartspier om grote prestaties te kunnen neerzetten.

* Het is een voorloper in de synthese van de neurotransmitter acetylcholine, die een wisselwerking ondersteunt bij de spiercontrole o.a bij stress die op zijn beurt het immuunsysteem sterk beïnvloedt.

* Het is een bron van losse methylgroepen, die essentieel zijn voor tal van biologische processen en daarom een ​​belangrijke factor voor een gezonde groei.

Het FAVV verplicht ons op het etiket volgende waarschuwing te vermelden

 • Gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan reeds choline chloride is toegevoegd, moet worden vermeden.

Dit veroorzaakt wat onzekerheid en verwarring.

Sommige fabrikanten die deze bepaling niet volgen stellen zich bloot aan sancties bij inspectie , meestal zijn ze gewoon niet op de hoogte . De wetgeving is zeer complex en bovendien steeds in evolutie. Bijna dagelijks zijn er grote of kleine wijzigingen. Omdat België onze duiven nog steeds als voedsel producerende dieren beschouwt, zijn de bepalingen zeer strikt geïnterpreteerd.

Als je een duifje bestelt op restaurant kan je er niet meer aan zien of ze een van de sportduifjes uit het hok van een kweker was, dan wel een consumptieduif van bij de poulier die er duizenden zitten heeft onder de bepaling pluimvee…

Choline bijgeven is altijd populair geweest als groeibevorderend middel. Er werden onnoemelijk veel testen op gedaan in de pluimveesector en de aanbevolen dosissen werden grondig gecontroleerd op hun juistheid. Feit is dat men niet exact kan zeggen hoeveel te veel is. Alleszins moet je dus vermijden om vb. Comin Cholin B-complex met een van de vele varianten die ook extra Choline bevatten op de markt, samen in het water te geven. Inderdaad, we weten dat de ideale dosis en de overdosis kort bij elkaar liggen. Het positieve effect op de groei ligt bij duiven tussen 0,7 tot 2 g per kg voer of 2 liter water. Meer geven zou volgens studies een averechts effect hebben met minder ipv meer groei tot gevolg.

Er zijn ook zeer veel factoren die de opname en de verwerking door het lichaam beïnvloeden. De aanwezigheid van vb vit B12 beïnvloed de opname in gunstige zin en ook van zekere voedings-middelen. Sommige voedingsmiddelen bevatten ook nog een extra hoeveelheid choline ( soja is vb een goede bron). Andere testen wezen dan weer uit dat vb een tienvoudige dosis geen risico’s voor het dier zelf, noch voor de mens die het dier zou opeten noch voor het milieu, inhoudt.

De sterke vis geur bij hoge dosissen zou niet meteen irriterend werken voor de ogen en de luchtwegen.

Maar -en hier nijpt het schoentje- er zijn onvoldoende studies die aantonen dat mensen die werken in kwekerijen waar permanent choline chloride in het drinkwater is toegevoegd en die blootgesteld staan aan de indringende geur, volledig veilig zijn.  De verplichte waarschuwing is dus zeker zinvol zowel voor de industriële pluimveehouderij als  voor ons duivenliefhebbers.

Het is van belang te weten dat het tegelijk geven van verschillende preparaten die choline chloride bevatten hun doel voorbij schieten en de groei eerder verminderen ipv verbeteren.

 

Trop is te veel… Ik pleit al lang voor een samenhangende aanpak. Liefhebbers die met allerlei producten van diverse producenten een systeem in elkaar puzzelen riskeren dergelijke gevoelige informatie te missen en kunnen teleurstellingen oplopen. Bij Comed bevatten Comin Cholin B-complex, Tempo 60, Myobol en Lysocur Forte een supplement aan choline chloride. Mochten deze 4 producten tegelijk toegepast worden dan blijft men nog altijd onder de opgegeven dosis van 2g per kg voer of 2 liter water.

 

Bij bestellingen via onze website (https://comed.be/product-categorie/wedstrijdduiven/) wordt er bij elk order een gratis staal meegestuurd. 

Apr. Jean-Louis Jorissen

 

Posted on

Corona Quo vadis

 

 

 

 

 

 

 

Willem en Jean-louis ondervonden op de drukbezochte beurs in Houten alsnog geen Coronavirus effect.

 

Tijdens mijn studententijd 50 jaar geleden baatte ik het café “de Pille” uit aan de Ottergemse steenweg in Gent. Telkens er een nieuwe kelner in dienst trad, vroeg ik hem een glas water uit de spoelbak. Als hij het me aanbood vroeg ik het uit te drinken. Natuurlijk heeft geen enkele dit ooit willen doen. Het ging om het begrip hygiëne. Wij beseffen niet hoeveel risico op besmetting via glazen en tassen, een intens bezochte horecazaak inhoudt in deze Corona tijden. Het vaak stilstaand koud water in de spoelbak is beladen met biologische resten van vorige gebruikers.

In een mosselrestaurant kijk ik steeds of er schuim op het bier staat. Indien niet zo, komt dat van het vet op de mond en handen van de klanten dat door een koele spoeling gewoon blijft plakken voor de volgende gebruiker, met als bewijs geen mooie schuimkraag.

Evenementen zoals carnaval, grote bijeenkomsten in skigebieden of feesten na een grote voetbalmatch, waar de glazen snel opnieuw gebruikt worden, waren goed traceerbare Coronahaarden. Een tip bij het heropenen van de horeca: glazen en tassen moeten steevast mee in de hete afwasmachine. Hetzij de Starbucks formule met kartonnen wegwerpbekers, drank uit het flesje, je eigen glas meebrengen etc…

Het grote probleem is de biofilm waarmee micro-organismen hardnekkig vastkleven aan waterresistente oppervlakken en daardoor een 100- voudige concentratie ontsmettingsmiddel vergen. Zo een biofilm kan evenwel in 10 minuten opgelost worden door Comed Clean Foam: een tas (+/_ 200cc) op een spoelbak. https://comed.be/product/clean-foam/

Corona beheerst ons leven quasi elke minuut en iedereen hoopt in mei wat meer bewegingsruimte te krijgen. We zullen waarschijnlijk snel terug ons ritme vinden, weliswaar gelouterd door heel wat levenslessen….

Er zijn nu ook bewijzen dat wanneer diersoorten verdrukt worden door menselijke overpopulatie, zij via overdraagbare ziekten deze verdringing trachten teniet te doen. De volgende studie behandelt het overwoekeren van zekere soorten zoogdieren op andere en het hiermee in verband staande opdoemen van overdraagbare ziekten :  https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2019.2736.

 

Als 70 plusser heb ik een dubbel gevoel. Enerzijds wordt aangeraden onze leeftijdcategorie niet meer te bezoeken om ons niet in gevaar te brengen wegens kwetsbaar.( verzwakte immuniteit en voorkomen van andere ziekten) Daarnaast getuigde op de Nederlandse TV een kranige senior aan een journalist, dat een sociaal assistentie hem zopas zonder er veel doekjes om te winden was komen mededelen dat door overbelasting van het zorgsysteem hij, mocht hij ziek worden niet meer aan de beademingsapparatuur kon, wegens 80 plus, zwak immuunsysteem en dus feitelijk afgeschreven. Hij keerde zich teneergeslagen om en trok de deur van zijn flatje dicht. Ik heb vaak aan deze man moeten denken. Of hij nog leeft en zo ja, hoe die elke dag moet  voorbereid zijn om ondergeakkerd te worden.Wat dan te zeggen van iemand met zwaar overgewicht of die elke dag een pak sigaretten rookt, een bak bier drinkt, wie de hele dag ruzie maakt, want stress is ook slecht voor het immuunsysteem?

In de rusthuizen voor duizenden zwak- en kwetsbaar gecatalogeerde medemensen bestond geen aangepast actieplan wegens niet in de gaten. Nochtans hebben net zij hun hele leven bijgedragen om ons actueel zorgstelsel op te bouwen en te financieren.

Dan breekt mijn klomp …

De criteria voor het recht op intensieve zorgen zouden ondertussen aangepast zijn, maar het kwaad is geschied en Magere Heijn, Pietje de Dode waart dag en nacht rond in onze homes .We rekenen er alvast op dat de duivensport, die een groot aantal senioren onder zijn leden telt, als een van de eerste sporten zal mogen hernomen worden. Voor deze leeftijdsgroep kan het een noodzakelijke mentale gezondheid bevorderende bezigheid zijn…

Onze duiven moeten zich -buiten wat overbevolking- deze dagen geen zorgen maken, in tegendeel zij snappen waarschijnlijk niet waarom zij nu plots veel meer aandacht krijgen. Hier moeten we mee rekening houden als het terug naar normaal gaat. Er zijn hierover vele analyses gemaakt over hoe je best zo een stilstand doormaakt. Ik ben positief en denk dat het althans voor onze sport nog gaat meevallen: de Corona curven zijn platter en uitgestrekter dan aanvankelijk vermoed. De verrassende snelheid waarmee het virus zich initieel verspreid valt op, maar blijft het ook een agressieve volhouder? We weten nog steeds niet hoe veel meer mensen dan verwacht reeds drager geworden zijn van antistoffen. Dat moet binnenkort blijken als de testen zullen ter beschikking zijn. Een “omhuld” RNA virus (zoals Corona) heeft ook vaak een zomer dip maar er is zoals ik in vorige blog schreef nog heel, heel veel niet geweten. Dat zou ook een realistisch scenario voor het virus zelf zijn, want als het iedereen zou uitschakelen  verdwijnt het zelf ook samen met zijn gastheer…

Elke maand die verstrijkt zullen de inzichten verrijken, zeker nu China terug open gaat. We hebben nog een optie met de antilichamen uit bloed van besmette en genezen mensen, hetgeen in meerdere landen ( Nederland, Italië, USA etc) getest wordt. Eens we massaal kunnen testen vooral op de aanwezigheid van antilichamen en niet meer blind moeten tussenkomen, kan de samenleving normaliseren tot we het vaccin in het voorjaar van 2021 zullen hebben.

Trouwens in Duitsland waar ze systematisch screenen wat leidde tot zeer goede cijfers , zijn ze zeker dat er zal gevoetbald worden vanaf 10 mei….

We mogen dus niet de armen laten hangen.

Uit betrouwbare bron vernam ik dat de duivensport in België mag mikken op half juni. Dan zou Frankrijk ook zijn grenzen open stellen?

Ik kan me voorstellen dat met de tijd, zeker als de cijfers blijven dalen de druk van de samenleving om -vooral economisch- te normaliseren immens zal zijn en dat de politieke en bestuurlijke overheden de lessen van landen waar het minder streng was met betere resultaten zullen kunnen trekken. Laat ons eerlijk zijn.

De duivensport die zonder publiek en zonder fysiek contact met de tegenstrevers perfect kan uitgevoerd worden mits een klein beetje discipline, kan niet gelijk gesteld worden met een wielerwedstrijd of een voetbalmatch.De inkorving kan perfect uitgevoerd ( volledig zelf in de mand zetten onder cameratoezicht) worden met respect voor de 1,5 meter regel. Het zou bijzonder jammer zijn om alle sporten over dezelfde kam te scheren. Ik hoop dat onze Federatie al contacten onderhoudt met de overheid. 

Nog even het nieuwe systeem van Comed. Het wordt veel simpeler met een beperkt aantal essentiële producten. De andere producten kan je naar eigen situatie en inzicht toevoegen. Daarvoor kan je in de beschrijvende brochure terecht.

Als we volgens minister van Volksgezondheid Maggy “ in ons kot moeten blijven” dan kunnen we desondanks ons nog steeds zorgeloos van (Comed) producten voorzien via de webshop aan de gunstige voorwaarden zoals reeds aangekondigd.

 

Posted on

Nieuw schema in tijden van Corona

Terwijl met de dag grotere onzekerheid over het Coronavirus woedt, las ik dat Elon Musk de paniek hieromtrent minimaliseert. Hij heeft zeker gelijk als hij zegt dat de bestuurlijke en politieke overheden onder elkaar en vooral over de landsgrenzen heen tijdig moeten zorgen voor een samenhangend beleid met afgelijnde instructies. Dat is niet evident, zeker wanneer van deze ziekteverwekker nog heel veel niet geweten is zoals vb of je volledig immuun kan worden na een genezen besmetting en zo ja, hoe en voor hoe lang?

Hij is wel veel gevaarlijker als de “gewone griep” die jaarlijks wereldwijd een miljard mensen besmet en tussen de  290.000 en de 650.000 doden veroorzaakt . https://www.ifpma.org/global-health-matters/flu-can-cause-up-to-650000-deaths-a-year-globally/

De hoop dat de wetenschappers snel iets (wat mogelijks reeds in onze apotheek rekken ligt) vinden, wat de inflammatie en de bijhorende verstikkende zwelling van onze longblaasjes tijdens de acute fase kan onderdrukken, krijgen we een totale verlichting van deze onwezenlijke mondiale catastrofe. Anders is het gewoon afwachten tot het vaccin er is begin 2021. Naar mijn persoonlijke mening is een goede weerstand van groot belang: carnavalisten, ski-vakantiegangers, voetbalsupporters, vieren in dichte drommen met weinig slaap, een goed glas… Ze gaan vaak in het rood en ondermijnen hun immuunsysteem. Ook mensen die door vb een relationele stressperiode doormaken verzwakken danig hun immuunsysteem.

Dus zoals bij de vogels: zorg voor een goede conditie: gezond eten, alcohol met mate, een regelmatig en een stressvrij leven.

Een gouden tip: stop nu met roken!

Ondertussen hopen we dat tegen de zomer de maatregelen wat minder streng worden en de landen de grenzen openen. Onze tentoonstellingen zouden geen problemen mogen vormen als we na de zomer enig uitzicht hebben op normalisatie van de samenleving, mits beperkte maatregelen die we meer dan ooit zinvol kunnen handhaven. Op onze vogels kan het virus hoogstens enkele uren overleven en het transport er van is evenmin bezwarend.

Men ziet stilaan in dat voor internationale problemen, waarvan het klimaat ook een groot voorbeeld is, onze politici de nationale reflexen zullen moeten gaan afleren en mondiaal gaan denken.

Wijlen “Thé Lau”

zong het zo simpel en zo waar “iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen. https://www.youtube.com/watch?v=IBTM70i5aCU

 

Elon Musk is een visionair man. Naast het succesvol invoeren van het gebruik van de elektrische auto, zorgt hij van af volgend jaar met SpaceX voor betaalbare ruimtereizen zowel voor het plaatsen van satellieten voor bedrijven, als het toerisme voor het brede publiek en niet te vergeten ook de grote bemande missie naar de planeet Mars. Wat ik nog niet kende was zijn bedrijf Neuralink, waarmee hij het menselijk brein kunstmatig wil beïnvloeden. https://youtu.be/DLwmMk3BTkE. 

Het verdiept zich in het elektronisch koppelen van de hersenen aan de computer om deze met uw denken aan te sturen, waarbij supersnel en zeer nauwkeurig mechanische handelingen mogelijk worden. Technisch kan dat momenteel reeds door het minutieus inplanten van microsondes in zekere hersendelen (vooral zorgen dat er geen bloedvaten geraakt worden) om sommige vormen van blindheid te herstellen. In een later stadium hoopt men een draadloze verbinding te realiseren via laserstralen door de schedel heen. Door artificiële intelligentie (AI) zouden dan heel wat beslissingen en bijhorende handelingen door de computer kunnen overgenomen worden. Actueel kunnen jachtpiloten in gevechtsmissies extreem snel raketten afvuren via een computerverbinding tussen de ogen en de trekker. In een later stadium lijkt het niet ondenkbaar dat wij grote delen van ons individuele menselijk bewustzijn kunnen downloaden in de computer en later terug uploaden eventueel aangevuld met bijkomende vaardigheden zoals taalkennis of zoals op elkaar afgesteld gedrag bij collectief gevaar.

Ik denk dat, als dit voor vogels ook zou kunnen, wij heel wat van hen zouden kunnen leren en veel nieuwe thema’s de debatten zouden kunnen voeden. Anderzijds zouden wij hen ook dingen kunnen aanleren zoals de paringsdrift , het territoriumgevoel en de onderliggende klierwerking artificieel aansturen in kleinere ruimten ( volière) dan in de vrije natuur.

Moeder, in welke opwindende tijden leven we?

Vogels hebben vaak mysterieuze eigenschappen .

Slaapt een vogel, en zo ja waarom valt hij niet om ?

Ze zou afwisselend een tijdje links en vervolgens een tijdje rechts wakker zijn, zodat hij half en half slaapt en tegelijk over de minimale waakzaamheid beschikt?

Mensen laten afwisselend de neusgaten links en rechts ongeveer een halfuur iets meer dicht gaan om cyclisch de reiniging op natuurlijke wijze mogelijk te maken.

Dit verschijnsel zou bij de vogel ook voorkomen. 

Onze vogels hebben een soort autistisch gedrag (ze functioneren in een vast referentiekader) dat mede zorgt voor de overleving.

Mensen die leiden aan autisme kunnen niet functioneren buiten een vast referentiekader waaraan ze gewoon zijn en wanneer hiervan afgeweken wordt ontstaat paniek. 

Hierop moeten we inspelen om onze band met de vogels te optimaliseren:  doe zo veel mogelijk dingen in een vast ritueel , waaraan ze gewoon worden. Vb de kerktoren slaat het uur en jij verschijnt dan met voer en drank. Dus door steeds op hetzelfde ogenblik iets herkenbaars te doen versterk je de band. Zo ondervonden wij dat voer en drank best elke dag dezelfde smaak hebben.

Daaraan werd in het volledig nieuwe gebruiksschema aandacht gegeven. Het oude schema dat elke dag wat anders voorstelt, wordt nu verlaten. Tijdens het kweken en de tentoonstellingen, is er nood aan extra eiwit en extra calcium. Aldus voegen we deze nutriënten toe op de meest eenvoudige en slimme manier.

D.w.z. elke dag de aangepaste aanvulling tijdens de kweek- en tentoonstellingsperiode zodat drinkwater en voer dezelfde smaak hebben en we kiezen er bovendien voor om tijdens de rustperiode weerom dezelfde producten te verstrekken maar dan wel in lichtere doseringen…(de helft of derde). De wijzigingen zijn nu voor onze vogels haast onmerkbaar geworden.

Zo ziet het er nu uit:

 

Lees aandachtig de productinfo en de FAQ ( veel gestelde vragen) die we zullen publiceren voor bijkomende info over het zinvol inzetten van andere Comed producten rekening houdend met uw situatie.

 

– Mogen alle producten over het voeder toegediend worden?

Dat mag, ook de wateroplosbare zoals Roni, Clean Oral, Lysocur Forte.

              Deze laatste kunnen uiteraard ook via het drinkwater.

– Worden de producten dagelijks en permanent gegeven?

          Ja , ze worden permanent  gegeven op elke voeding en in elke drank.

         Het is dus beter dagelijks van alle producten een halve dosis geven dan te  onderbreken en om de twee dagen te geven.

– Mag ik de producten uit twee systemen combineren?

       Ja . Hou er wel rekening mee dat als je Lysocur Forte en Winmix combineert, dat je dan van elk een halve dosis toedient.

– Wat geef ik tijdens de rustperiode?

      De producten van de kweek- en tentoonstellingsperiode aan een halve of een derde dosis toedienen.

– Kan ik tijdens de kweekperiode Megabactol vervangen door Fertol?

    Jazeker. Vooral in geval van verminderde vruchtbaarheid.

– Kan ik tijdens de ruiperiode Megabactol vervangen door Murol?

    Jazeker. Vooral in geval van moeilijke rui.

   Cometaves heeft ook een gunstige ontwikkeling op de vorming van een nieuw vederkleed.

– Moet ik een zuivering doen?

  Gedurende twee weken voor de kweek of voor de tentoonstellingen kan een kuur gedaan worden op

   basis van Cometabol Drain.

Dit is vooral voor liefhebbers die nog antibiotica toegediend hebben of bij intensieve kleuringsprogramma’s.

 

Als we volgens minister van Volksgezondheid Maggy “ in ons kot moeten blijven” dan kunnen we desondanks ons nog steeds zorgeloos van (Comed) producten voorzien via de webshop aan de gunstige voorwaarden zoals reeds aangekondigd.

 

 

Posted on

KWEEKSCHEMA VOGELS – FAQ’S

 

 

 

Als we volgens minister van Volksgezondheid Maggy “ in ons kot moeten blijven” dan kunnen we desondanks ons nog steeds zorgeloos van (Comed) producten voorzien via de webshop aan de gunstige voorwaarden zoals reeds aangekondigd.

 

 

 

Posted on

FAQ DUIVEN

Mogen de producten onderling worden gewisseld of samengevoegd?

Binnen de bovenste ruiten mag je onderling wisselen of samenvoegen. Indien Winmix en Lysocur Forte evenwel samengevoegd worden dient men van elk een halve dosis te geven 

 • Mogen alle producten over het voeder toegediend worden?

Dat mag, ook de water oplosbare zoals Roni, Clean Oral, Lysocur Forte. Deze laatste kunnen uiteraard ook via het drinkwater.

 • Worden de producten dagelijks en permanent gegeven?

Ja , ze worden permanent  gegeven op elke voeding en in elke drank.
Het is dus beter dagelijks van alle producten een halve dosis geven dan te  onderbreken en om de twee dagen te geven.

 • Mag ik de producten uit twee systemen combineren?

Ja bij de overstap naar het systeem jarige en oude met Winmix/Curol kan je best de Myobol meenemen.

 • Wat geef ik tijdens de rustperiode

De producten van de kweek- en vliegperiode aan een halve of een derde dosis toedienen.

 • Kan ik tijdens de kweekperiode Comedol vervangen door Fertol?

Jazeker. Vooral in geval van verminderde vruchtbaarheid.

 • Kan ik tijdens de rui periode Comedol vervangen door Murol?

Jazeker. Vooral in geval van moeilijke rui.
Tempo 60 heeft ook een gunstige ontwikkeling op de vorming van een nieuw vederkleed.

 • Moet ik een zuivering doen?

Gedurende twee weken voor de kweek of voor het vliegseizoen kan een kuur gedaan worden op basis van Cometabol Drain en Comin Cholin B-Complex ( lees de rubriek in de brochure).

 

Posted on

RUITEN TROEF

                        maar CORONA overschaduwt alles.

 

                                                                                                

                                                                                                     

 

Willem en Jean-louis ondervonden op de drukbezochte beurs in Houten alsnog geen  Coronavirus effect.

 

 

 

Terwijl met de dag  grotere onzekerheid over het Coronavirus woedt, las ik dat Elon Musk de paniek hieromtrent minimaliseert.

Hij heeft zeker gelijk als hij zegt dat de bestuurlijke en politieke overheden onder elkaar en vooral over de landsgrenzen heen tijdig moeten zorgen voor een samenhangend beleid met afgelijnde instructies. Dat is niet evident, zeker wanneer van deze ziekteverwekker nog heel veel niet geweten is zoals vb of je volledig immuun kan worden na een genezen besmetting en zo ja, hoe en voor hoe lang? Hij is wel veel gevaarlijker als de “gewone  griep” die jaarlijks wereldwijd een miljard mensne besmet en tussen de  290.000 en de  650.000 doden veroorzaakt . https://www.ifpma.org/global-health-matters/flu-can-cause-up-to-650000-deaths-a-year-globally/. Onze wedvluchten zouden geen problemen mogen vormen als we de drukte bij het inkorven slim organiseren o.m. door de 1 meter afstand regel te respecteren en het mondmasker-waarover bijna iedere liefhebber beschikt- ter plaatse te dragen….Op onze duiven kan het virus hoogstens enkele uren overleven en het transport is evenmin bezwarend, zolang natuurlijk geen volledig land op slot gaat… Men ziet stilaan in dat voor internationale problemen, waarvan het klimaat ook een groot voorbeeld is, onze politici de nationale reflexen zullen moeten gaan afleren en mondiaal gaan denken.

Wijlen “Thé Lau”

zong het zo simpel en zo waar “iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen. https://www.youtube.com/watch?v=IBTM70i5aCU

Elon Musk is een visionair man. Naast het succesvol invoeren van het gebruik van de elektrische auto, zorgt hij van af volgend jaar met SpaceX voor betaalbare ruimtereizen zowel voor het plaatsen van satellieten voor bedrijven, als het toerisme voor het brede publiek en niet te vergeten ook de grote bemande missie naar de planeet Mars. Wat ik nog niet kende was zijn bedrijf Neuralink, waarmee hij het menselijk brein kunstmatig wil beïnvloeden.

https://youtu.be/DLwmMk3BTkE

Het verdiept zich in het elektronisch koppelen van de hersenen aan de computer om deze met uw denken aan te sturen, waarbij supersnel en zeer nauwkeurig mechanische handelingen  mogelijk worden. Technisch kan dat momenteel reeds door het minutieus inplanten van microsondes in zekere hersendelen (vooral zorgen dat er geen bloedvaten geraakt worden) om sommige vormen van blindheid te herstellen. In een later stadium hoopt men een draadloze verbinding te realiseren via laserstralen door de schedel heen. Door artificiële intelligentie (AI) zouden dan heel wat beslissingen en bijhorende handelingen door de computer kunnen overgenomen worden. Actueel kunnen jachtpiloten in gevechtsmissies extreem snel raketten afvuren via een computerverbinding tussen de ogen en de trekker. In een later stadium lijkt het niet ondenkbaar dat wij grote delen van ons individuele menselijk bewustzijn kunnen downloaden in de computer en later terug uploaden eventueel aangevuld met bijkomende vaardigheden zoals taalkennis of zoals op elkaar afgesteld gedrag bij collectief gevaar. Ik denk dat, als dit voor duiven ook zou kunnen, wij heel wat van hen zouden kunnen leren en veel nieuwe thema’s de debatten zouden kunnen voeden. Anderzijds zouden wij hen ook dingen versneld kunnen aanleren zoals de  landkaart bij jonge duiven waarbij we als het ware hun GPS updaten met die van oudere ervaren duiven…. Het artificieel prikkelen van weduwschap en het natuurlijk spel mogelijks met de bijhorende klierwerking en natuurlijke hormonenafscheiding. Moeder, in welke opwindende tijden leven we? 

Duiven hebben een collectief zwerm-bewustzijn, zoals insecten gelijk vb. mieren of termieten  ook hebben.De kolonie is precies één groot lichaam dat uit van elkaar losstaande eenheden bestaat elk met individuele hersenen maar die toch helemaal op elkaar ingesteld zijn. Een termietenkolonie heeft een collectief gedrag verdeeld over honderd duizenden individuen die elk hun taak uitvoeren naar gelang de toestand.Bij een bedreiging beginnen ze onvoorstelbaar ingenieuze noodscenario’s uit te voeren in perfecte taakverdeling. Zo kunnen ze aan elkaar haken tot een levende brug om hun koningin te laten ontsnappen bij gevaar. Ze maken in hun soms 10 m hoge bouwwerken in teamverband een onvoorstelbaar doeltreffende verluchting waar weinig moderne airco’s ook maar kunnen aan tippen… 

Dieren hebben vaak mysterieuze eigenschappen. Slaapt een duif, en zo ja waarom valt ze niet om ? Ze zou afwisselend een tijdje links en vervolgens een tijdje rechts wakker zijn, zodat ze half en half slaapt en tegelijk over de minimale waakzaamheid beschikt? Mensen laten afwisselend de neusgaten links en rechts ongeveer een halfuur iets meer dicht gaan om cyclisch de reiniging op natuurlijke wijze mogelijk te maken.Dit verschijnsel zou bij de duif ook voorkomen.

Kortom onze duiven hebben een collectief bewustzijn, een pikorde en een soort autistisch gedrag (ze functioneren in een vast referentiekader) dat mede zorgt voor de overleving van de kolonie . Mensen die leiden aan autisme kunnen niet functioneren buiten een vast referentiekader waaraan ze gewoon zijn en wanneer hiervan afgeweken wordt ontstaat paniek.  

Hierop moeten we inspelen om onze band met de duiven te optimaliseren: doe zo veel mogelijk dingen in een vast ritueel , waaraan ze gewoon worden.Vb de kerktoren slaat het uur en jij verschijnt dan met voer en drank. Dus door steeds op hetzelfde ogenblik iets herkenbaars te doen versterk je de band. Zo ondervonden wij dat voer en drank best elke dag dezelfde smaak hebben.(Willem De Bruijn was hiervan heel vroeg een overtuigd )(Hij vertoefde in Houten trouwens lange tijd op onze stand en het was bemoedigend om te zien dat hij menig liefhebber verzekerde van zijn grote tevredenheid over de vernieuwde  Lysocur Forte  (3.0)  waarvan hij reeds sinds 2008  een trouwe gebruiker is…)

 Daaraan werd in het volledig nieuwe gebruiksschema aandacht gegeven. Het oude schema dat elke dag wat anders voorstelt, wordt nu verlaten. Tijdens het kweken en de wedstrijden is er nood aan extra eiwit en extra calcium. Aldus voegen we deze nutriënten toe op de meest eenvoudige en slimme manier. D.w.z. elke dag de aangepaste aanvulling tijdens de kweek- en vliegperiode zodat drinkwater en voer dezelfde smaak hebben en we kiezen er bovendien voor om tijdens de rustperiode weerom dezelfde producten te verstrekken maar dan wel in lichtere doseringen…(de helft of derde).De wijzigingen zijn nu voor onze duif haast onmerkbaar geworden.

Zo ziet het er nu uit.

 

 Lees aandachtig de product info en de FAQ ( veel gestelde vragen) die we zullen publiceren voor bijkomende info over het zinvol inzetten van andere Comed producten rekening houdend met uw situatie.  

         Mogen alle producten over het voeder toegediend worden?

Dat mag, ook de wateroplosbare zoals Roni, Clean Oral, Lysocur Forte.

Deze laatste kunnen uiteraard ook via het drinkwater.

         Worden de producten dagelijks en permanent gegeven?

Ja , ze worden permanent  gegeven op elke voeding en in elke drank.

Het is dus beter dagelijks van alle producten een halve dosis geven dan te  onderbreken en om de twee dagen te geven.

         Mag ik de producten uit twee systemen combineren?

Ja bij de overstap naar het systeem jarige en oude met Winmix/Curol kan je best de Myobol meenemen.

         Wat geef ik tijdens de rustperiode

De producten van de kweek- en vliegperiode aan een halve of een derde dosis toedienen.

         Kan ik tijdens de kweekperiode Comedol vervangen door Fertol?

Jazeker. Vooral in geval van verminderde vruchtbaarheid.

         Kan ik tijdens de ruiperiode Comedol vervangen door Murol?

Jazeker. Vooral in geval van moeilijke rui. Tempo 60 heeft ook een gunstige ontwikkeling op de vorming van een nieuw vederkleed. 

         Moet ik een zuivering doen?

Gedurende twee weken voor de kweek of voor het vliegseizoen  kan een kuur gedaan worden op basis van Cometabol Drain en Comin Cholin ( lees de rubriek in de brochure).

 Als we volgens minister van Volksgezondheid Maggy “ in ons kot moeten blijven” dan kunnen we desondanks ons nog steeds zorgeloos van (Comed) producten voorzien via de webshop aan de gunstige voorwaarden zoals reeds aangekondigd.

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

Posted on

Hoe te overleven in de eigen afval?

Nieuwe ontwikkeling in de formule Winmix .

Veel succesvolle microben die goed gedijen in het substraat waarop ze leven, raken door de enorme groei die ze ondergaan, in hun eigen afvalstoffen versmacht, waarbij de kolonie finaal uitsterft. Wetenschappers geven dit voorbeeld van zelfvernietiging aan, om te waarschuwen dat de mensheid hetzelfde pad bewandelt…

Ons succesvolle ras beïnvloedt het hele ecosysteem zodanig dat het kantelmoment waarop herstel niet meer mogelijk is voor sommigen reeds bereikt werd. De onbewoonbaarheid van onze planeet, nog maar een kwestie van de onvoorspelbare uitroltijd, van nefaste kettingreacties is.

Optimisten geloven dan weer in een scenario waarbij herstel nog mogelijk is door het vernuft van het mensdom.

Voorwaarde is dat we niet meer wachten op onze besluiteloze leiders, maar zelf initiatief nemen en per direct tenminste de drie meest schadelijke factoren aan te pakken:

1: bewuster eten

2: geboorte beperking

3: vliegreizen beperken.

 

Inderdaad 90 % van het verdwenen Amazonewoud wordt omgezet in landbouwgrond voor het winnen van veevoeder. Wat zin heeft het met veel moeite enerzijds de CO2-voetafdruk binnen de 20 jaar te laten dalen met 30%, terwijl binnen dezelfde periode de bevolking zal verdubbelen.

 

Terug naar de les:

Bovenstaande logische fenomenen trekt ons onderzoeksteam ook door naar de ontwikkeling van de Comed producten. De rijke voeding die wij onze duiven op een zilveren schotel dagelijks presenteren, zorgt voor de nodige energie maar kan in bepaalde omstandigheden op de lange termijn door de opgehoopte afvalstoffen, negatieve gevolgen hebben. Als je elke morgen spek en eieren eet, elke middag biefstuk friet en ‘s avonds voor de TV een Cola met knakworstjes of een donkere Leffe met kaasblokjes etc…dan gaat dat niet zonder gevolgen blijven, zeker niet in combinatie met een zittend leven. Wie vele calorieën verzet, vb. in de (land)bouw werkt of sport, kan het misschien wat langer volhouden , maar finaal gaat men met zo een levensstijl op de knietjes. Onze duiven verbruiken veel energie , worden als topatleten natuurlijk goed getraind, nemen deel aan zware wedstrijden, maar toch is het niet hetzelfde zoals in de natuur, waar ze permanent in de weer moeten zijn om te overleven. De darm lijdt onder deze levensstijl en zijn cruciale functies zoals de uitwisseling van voeding tegenover afval, alsook de natuurlijke bescherming tegen ziektekiemen worden verstoord.

In de duivengemeenschap is de mest waarlangs de meeste ziektekiemen zich verspreiden alom aanwezig. De natuur zorgde tegelijk voor een evenwicht zodat onze duiven hierin gezond kunnen samenleven, weliswaar rekening houdend met de dichtheid van de populatie, de rijkheid van de voeding, de stress, de bodemgesteldheid (vooral het vochtgehalte). Het bodemvraagstuk en de omgang met de alom aanwezige mest kan op meerder manieren aangepakt worden. We corrigeren op vlijtige wijze met hygiëne maatregelen. Naast het huisvesten roosters, kan men ontsmetten, de droge mest op de houten vloer dagelijks krabben, stofzuigen, branden, ontsmetten met chemicaliën etc. …

Er zijn ook veel voorstanders om minder permanent te kuisen en om zoals hierboven aangegeven de natuur zijn werk te laten doen, dmv het gooien van diverse soorten strooisel , kwestie van de duiven permanent bloot te stellen aan de kiemdruk (antigenen) van uit de mest, waardoor zij een natuurlijke weerstand opbouwen (antilichamen). De zeer gevoelige jongen zijn gedurende een zestal weken beschermd door de afweerstoffen meegekregen van de moeder, zodanig dat ze geleidelijk aan hun eigen afweer kunnen opbouwen. Dit verklaart ook dat als wanneer een duif bloot staat aan voor haar ongekende kiemen uit een vreemde kolonie, waartegen zij nog geen antilichamen heeft kunnen aanmaken( vb korfdruk, of verhuis) gemakkelijk ziek kan worden.

Het vooral bij de jonge duiven intense proces in de darmwand noemt men in het Engels “antibodypainting” of als het ware: “antilichamen schilderen op de darmwand”. Telkens een antigen afkomstig van een opgepikte kiem de darmwand passeert, maakt deze laatste er een overeenkomstig antilichaam tegen. Laagje per laagje, als een schilderwerk, wordt dus de bescherming in de darmwand opgebouwd. Comed speelde steeds een voortrekkersrol door in de Cometose en Winmix dit complexe proces slim te assisteren.(*) Meerdere verbeteringen werden in de loop der jaren geruisloos aangebracht. Momenteel trachten we om vooral de Winmix op dit vlak nog fors te verbeteren.

Bij de volgende generatie Winmix zal uitzonderlijke nadruk gelegd worden op een aantal aandachtspunten:

 • een zeer hoge waterbindende capaciteit
 • het stimuleren van de groei van de villi (**)  Dit zijn de typische dunne darm-inkepingen, met oppervlakte vergrotende plooien en uitstulpingen, waar de uitwisseling voedsel / afvalstoffen ter hoogte van de darmwand plaatsvindt.
 • het bouwen van een vezelnetwerk in de darminhoud, dat niet wordt afgebroken in het darmkanaal
 • verbeterde verteerbaarheid van eiwitten en vetten waardoor aanzienlijk betere voederegelijk met het verhoogd waterbindend effect beogen we het gemakkelijk vrijgeven (werkt als een spons) van dat water, wanneer het organisme er nood aan heeft

Deze eigenschappen veroorzaken samen een aantal gunstige effecten:

 • conversie met verbeterde groei en -prestaties.
 • gewicht- en spiervolumetoename en verhoogde beenderdensiteit.
 • de gezondere mest zorgt (vooral bij de hierboven beschreven natuurlijke droge methode voor betere strooiselkwaliteit) voor verminderde verspreiding van bacteriën, verminderd voorkomen van pododermatitis, (ontsteking aan de poot), propere nesten en eieren
 • vergrote spiermaag, verbeterde zetmeelverteerbaarheid, minder verenpikken
 • verbeterde mineralisatie van het bot (betere botstabiliteit)

 

(**)De dunne darmwand is geplooid. Deze darmplooien ,zorgen voor een enorme oppervlakte-vergroting. Op de plooien bevinden zich ook talrijke uitstulpingen, de darmvlokken of villi, die op hun beurt het oppervlak nog meer vergroten.

Het totale contactoppervlak van de dunne darm van de duif bedraagt ongeveer 1 m². Het contact met de verterende voedselmassa is daardoor optimaal. Door middel van resorptie worden voedingsstoffen hier via de epitheelcellen waaruit de darmwand bestaat, in het bloed opgenomen. In de villi zitten reinigende lymfevaten en haarvaten. Het met voedingsstoffen verrijkte bloed uit de darmvlokken gaat vanuit de darm-haarvaten naar de poortader, die de voedingsstoffen naar de lever vervoert. In de lever neemt de stofwisseling een aanvang.

(*) Clean spray 2 x per week over de mest vernevelen ondersteunt een gezond bacteriologisch evenwicht .