Posted on

Oktober promo

-Terwijl 2020 als Coronajaar naar zijn einde gaat en het waarschijnlijk naadloos 2021 zal besmetten, zullen wij  één verontrustend feit moeten leren te aanvaarden : de dingen zullen hoogstwaarschijnlijk “nooit weer normaal” worden. Hoe eerder we dat accepteren, hoe beter ..aldus  Amerikaanse specialisten-virologen op CNN… Er is te veel niet geweten, behalve dat Covid-19 met zekerheid een onberekenbare en gevaarlijke ziekte is. Jazeker, het vaccin zal wel werken, maar niemand weet in welke mate en hoe lang we zullen beschermd zijn, zeker nu allerlei eigenaardige fenomenen zich voordoen. De verdediging  (immuunrespons) bij een virale infectie gebeurt  dmv van de aangeboren en de verworven immuniteit. (Dit mechanisme hebben we reeds bij de jonge duiven ziekte toegelicht zie brochure blz. 22 – https://comed.be/wp-content/uploads/2020/04/BROCHURE-nederlands-nieuwe-schema-20200420.pdf).

De aangeboren immuniteit werkt snel maar onvolledig, wegens niet specifiek genoeg. Maw het lichaam kent de indringer nog onvoldoende . De verworven immuunrespons verloopt planmatig en trager, heeft enkele dagen nodig om dan via o.m. B- en T-cellen in de bloedbaan,  overal waar nodig , met maatwerk het virus na enkele dagen uit te schakelen. Dat verworven plan wordt ook opgeslagen in het afweergeheugen, om later, in geval van een nieuwe besmetting, zeer snel te kunnen reageren. Nederlandse onderzoekers ontdekten recent bij overleden patiënten (met vooral smaak- en reukverlies), de aanwezigheid van deze T cellen in het hersenweefsel, waar ze normaal niet thuishoren. Alles heeft de schijn dat het Covid-19  virus het afweersysteem van deze slachtoffers  te snel af was en dat door de te late adequate immuunrespons,  gelijk waar in het lichaam al behoorlijke schade werd aangericht ovv littekenweefsel na bloedstolsels tgv het overdreven weerwerk van de eigen afweerstoffen (cytokines). Een beetje zoals je na een terroristische aanslag massaal hulpdiensten op de plaats des onheils ziet samen troepen , terwijl toen het een half uur eerder, echt nodig was er slechts een licht bewapende wijkagent een knal hoorde , hoogstens enkele schoten kon lossen om daarna de daarna collega’s verwittigen….

Covid-19 laat zijn geheimen moeizaam ontsluieren .

Waarom krijgen sommige patiënten de volle laag en anderen niet, zoals de aanwezigheid van interferon type I …

Ik vrees dat November de maand van de waarheid zal worden. Laat ons naast de gekende basisregels , vooral ook stressvrij in goed verluchte ruimtes leven en het alcoholgebruik ( vooral in groep) beperken. De getuigenissen van de voor het leven ernstig beschadigde en voorheen topfitte Covid-19 patiënten mogen iedereen aanzetten tot veel meer verantwoord gedrag. Er wordt gespeculeerd dat de natuur via bepaalde diersoorten wraak neemt op de opdringerige mens die de hele beschikbare leefwereld inpalmt en schaamteloos besmeurt.

Inderdaad het mensdom, gevestigd op een 4,5 miljard jaar oude droomplaneet is bezig als arrogante smospot,  in enkele generaties deze parel onherstelbaar te verloederen.

 

 

 

 

 

Van daar dat Comed resoluut kiest voor puur natuur verzorging met als voorbeeld Stopmite. De duif is één van de oudste soorten vogels en de verwevenheid met de natuur sinds haar (dino) voorouders is uitermate boeiend.

 

 

Het is geweten dat sommige vogels regelmatig verse groene planten in hun nest inbrengen , omwille van de insecten werende werking van de hierin aanwezige vluchtige oliën. Op basis van deze simpele logica ontwikkelden we Stopmite, om alsnog een veilig parasieten middel aan te bieden dat bovendien via het voer kan gegeven worden. Parasieten klein en groot zijn al miljoenen jaren op de aarde en zijn van plan en ook in staat om er te blijven. Omwille van hun korte voortplantingscyclus kunnen hun aantallen soms explosief toenemen door voordeel te halen uit gunstige omgevingsfactoren en door de eeuwen heen sprak men daarom terecht van “plagen” die regelmatig de kop op staken. Parasieten kunnen zich vrij gemakkelijk aanpassen, waardoor de bestrijding moeilijk blijft  en hun uitroeiing haast onmogelijk is. Kakkerlakken overleven zelfs nucleaire straling. Mocht er een wereldoorlog met gebruik van kernwapens uitbreken en alles en iedereen vernietigd worden, dan kruipen op deze aardbol weliswaar nog enkel kakkerlakken (en mogelijk sommige bacteriën of virussen) rond,  als enige vertegenwoordigers van het biologisch leven in het universum. Actueel heerst er in Oost Afrika al geruime tijd een enorme oogsten verslindende sprinkhanenplaag, maar net zo goed zijn de bloedluizen permanent en relatief ongemerkt verantwoordelijk voor gigantische verliezen in de pluimveesector.

Ook onze duiven worden er evenmin van gespaard…

 

 

 

Er zijn naast het efficiënte Stopmite aan gevuld met Comed Comfort Spray ook talloze huismiddeltjes beschreven met wisselend succes, temeer nu de veiligheid van de chemische anti parasitaire middelen in vraag gesteld wordt. Men wil van overheidswege steeds meer van deze chemische middelen af wegens hun gezondheidsrisico’s die gewoonlijk pas na verschillende generaties aan het licht komen. Er worden idd door het massaal contact met chemicaliën -meestal met een vaag GRAS statuut ( generally recognized as safe = algemeen erkend als veilig) – veel meer kankers vastgesteld dan vroeger.

Gelukkig zorgen de betere ( chemo!) behandelingen voor minder of latere overlijdens, maar de slachtoffers blijven steevast achter met  twee prangende vragen:

1 waarom heb ik het gekregen?

2 krijg ik het nog terug?

 

Allemaal redenen om van de chemische massabehandelingen af te zien en definitief de weg van de natuur in te slaan. De chemische industrie die ons ook wel veel voordelen (vb. levensreddende geneesmiddelen) heeft opgeleverd, werd in dat opzicht de wacht aangezegd… Stopmite heeft naast  het parasieten werend effect (zowel via het voer als via het verstrooien op de vloer)  ook een brede algemene werking met een aantal bijkomende gunstige effecten zodat onze duiven in conditie blijven tegenover de nadelige invloed van de belagende parasieten. Mineralen  die zich reeds miljoenen jaren in de bodem  bevinden….

 

 

De minerale klei bindt naast het water ook de ammoniak (afbraak product van de eiwitvertering) in de mest, die toxisch is voor de darmwand, zodat deze gezond blijft en tegelijk wordt het leef oppervlak ontgift zodat pootblessures nauwelijks nog voorkomen. Andere minerale stoffen bevatten microscopische fossiele mesjes die de voortplantingscyclus van de parasieten onderbreken.

De plantaardige vezels in Stopmite ondersteunen ook de eiwit verterende (proteolytische ) enzymen ( pepsine, trypsine, chymotrypsine…) die actief zijn in de kliermaag, de pancreas en de dunne darm met als resultaat een algehele verbeterende opname van de eiwitten uit de voeding. Dit speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de jongen en het herstel na de vlucht.

De uitgekozen aromatische plantenoliën hebben een bijzondere werking die blijkt uit talloze onderzoeken. Deze fytogene toevoegingsmiddelen worden onder meer in de pluimveehouderij beschouwd als een veilig alternatief voor antibiotica. Hun toepassing heeft aldus geresulteerd in een verbetering van de duurzaamheid van voedermiddelen en een reeks positieve effecten op de gezondheid en prestaties door hun antioxidant en anti-inflammatie-effect. Stopmite heeft een  unieke samenstelling van bestanddelen met een brede, biologisch interessante werking. Indien dagelijks gegeven speelt het een belangrijke rol in de afweer tegen ziekte in het algemeen.

 

Vanaf nu zal Comed geleidelijk aan de verpakkingen wijzigen. De witzwarte blokjes symboliseren goed en slecht en dat we ter zake ondubbelzinnig moeten durven kiezen. Comed maakte een duidelijke keuze om de besmeurende chemische aanpak achterwege te laten. De achtergrond werd daarom wit , dit symboliseert dat we compromisloos kiezen voor de zuiverheid en transparantie in alles.

 

OKTOBER PROMO

 

 

 

 

 

 

Posted on

Rui

 

 

T’is al bij al nog goed geweest.
Ondanks de onheilspellende aanzet door de Corona maatregelen kon het seizoen toch nog gered worden.
Het is september, het licht vermindert, de dagen korten, de bladeren vallen dra van de bomen en de rui is ingezet.
Gelukkig hebben we de duivensport om de Coronamiserie te vergeten.
Een duivenliefhebber is een gelukkig mens als hij meer thuis bij zijn duiven moet /mag blijven… toch?
Iedereen had zowat zijn eigen strategie om hier mee om te gaan, gelet op het uitgestelde wedvluchten agenda, zeg maar een naar de herfst opgeschoven competitie…
Met de extreme hitte moesten velen extra zorg besteden aan de koppen. Bij de hoge temperaturen moet het lichaam afgekoeld worden dit kost verhoudingsgewijs per graad dubbel zo veel energie als opwarmen. Hierdoor verzwakken de duiven en slaat het Coryza virus toe. ( daarom Curol en Myobol samen geven met uiteraard frequent gepaste oogdruppels zoals Lysocur ).
Laten we even niet vergeten dat de rui pas helemaal voorbij is na 5-6 maanden.
Pennen en vederen verslijten door gebruik en kunnen niet hersteld worden, vandaar dat onze duiven die logischerwijze vervangen door nieuwe.
Het beste moment hiervoor is wanneer de natuur terug op rust gaat….
De vleugel is een uitzonderlijk belangrijk onderdeel voor wie in de lucht reist. Vergelijk het met het onderhoud van een vliegtuig waarbij belangrijke onderdelen na een zeker aantal vlieguren moeten vervangen worden, versleten of niet…dat wordt zeer ernstig genomen. Er werden reeds ontelbare stukken over de rui geschreven. Vooral over de voeding waarin we keuze zat hebben.
Zeker de gereputeerde voederfabrikanten bieden allen degelijke mengelingen aan.
Twee thema’s staan centraal tijdens de rui.

-het behoud van warmte mits goede isolatie ( zowel tijdens de wissel van kostuum als daarna)
-het materiaal voor de aanmaak van het nieuwe vederkleed
Naast het goede voer zijn er toch nog belangrijke accenten te leggen waarbij de aanvullende supplementen het verschil kunnen maken.
Vet (olie) zorgt voor de belangrijke calorie aanvoer betreffende de warmteregeling.
De essentiële aminozuren zijn onmisbare bouwstenen voor de (re)constructie van het nieuwe verenkleed.
Dat zijn de pijlers waarop de Comed supplementen gebaseerd zijn.
In gans die periode die dus tot tegen de lente van volgend jaar loopt is goede verzorging en een onberispelijke gezondheid essentieel.
Curol en Winmix met Murium zorgen daarvoor eventueel aangevuld met Roni, Myobol, Stopmite en Clean Oral.

 

Curol speelt een rol in het voorkomen mogelijke sluimerende ziekten dewelke onverbiddelijk tot een problematische rui zullen leiden.

Stopmite draagt bij tot een parasietenvrij vederkleed.

De essentiële aminozuren zijn onmisbaar(anders noemden we ze niet essentieel…. ) vandaar Murium.

Dus ook in de winter vergt een aangepaste aanvullende voeding al onze aandacht , we leggen er de basis mee van het volgende seizoen.

Maw je moet het Comed rui systeem netjes blijven geven, de ganse winter door, hetzij in hartje winter aan een halve dosis…

Veel succes

 

 

 

 

 

 

 

Posted on

     Wedstrijden tijdens de hete zomermaanden

Corona nieuws:

heet van de naald.

Covid 19 werkt qua besmettelijkheid exact hetzelfde als een verkoudheid / griep.

Maak u dus geen illusies het virus vindt jou wel, …. vooral via de nog steeds verborgen superverspreiders, die soms enorme hoeveelheden zwevende microscopische virus druppeltjes  (aerosols, beladen met virus partikels) verspreiden en zelf vaak niet eens ziek zijn. De afstand houden is het voornaamste maar ook het moeilijkste, te weten hoe groot die afstand eigenlijk moet zijn. We vergeten steevast dat de verspreiding via de aerosols, veel gevaarlijker is dan de naar de grond zakkende grotere (niest)druppeltjes , opgevangen door het mondmasker en de 1,5 meter regel. Vergelijk het best met de rook van een sigaar die binnenhuis lang blijft hangen. Een goed geventileerde ruimte is dus cruciaal, evenwel niet steeds mogelijk. Wij plaatsten daarom in onze apotheek twee Genano toestellen met voldoende capaciteit die aerosols (met virussen, bacteriën, schimmels) efficiënt uit de lucht kunnen filteren.

 

 

Als blijk van respect voor elkaar aanvaardden oosterlingen het mondmasker al veel langer. Ze raakten er eigenlijk aan gewoon door de luchtvervuiling van hun grote steden ( tgv industrie op kolen, verkeer, huishoudelijk houtvuur etc….) ter bescherming van hun luchtwegen ( vooral bij mistig weer).

Beijing, China.  Vervuilde lucht, waarin ook de duiven zonder “bekmasker” moeten vliegen.

 

Wij in het westen zijn kritisch en vele experten zijn niet eens overtuigd van het nut van het dragen van het masker buiten in een open ruimte, laat staan tijdens een wandeling in het park. Of chirurgische maskers echt beschermen blijft een genuanceerde stelling zoals onderstaande studie aangeeft. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7322812/

Het blijkt dat een FFP2 type (vb N95) het meest zinvolle is (en voor mij ook het meest comfortabele) en beter dan het blauw – wit geplooid chirurgisch masker, dat na een aantal uren aan de elastiekjes hangt te bengelen als een onhygiënisch voddeke.

Conclusion: Evidence on mask effectiveness for respiratory infection prevention is stronger in health care than community settings.
N95 respirators might reduce SARS-CoV-1 risk versus surgical masks in health care settings, but applicability to SARS-CoV-2 is uncertain.

 

Velen dragen het bovendien incorrect, met mogelijk grote gevolgen.

Ik vergelijk het hele Covid 19 gebeuren met het weer. Als er een orkaan aangekondigd is, kruip je in je kelder en komt er alsnog niet meer uit. Bij een storm beveilig je de woning en sta je waakzaam voor een veilig raam . Als er zware stortregen werd voorspeld ben je zeer attent en volg je van op je werk aandachtig de weerberichten om als nodig snel naar huis te keren… Als je een reis overweegt wil je zekerheid van goed weer tijdens je verblijf.

Bij twijfel blijf je beter thuis.

 

Ik neem ook elke avond een halve lepel van een huisbereiding op basis van geranium tegen Respiratoire Aandoeningen van Virale Origine. (RAVO afgekort)

 

Wetenschappelijke studies tonen aan dat dit plantenextract werkt tegen griep, influenza, parainfluenza , rotavirus maar ook coronavirussen. Ik slaap er ook heel goed van…

Geranium extract heeft bovendien ook een antikanker (o.a. prostaat, borst, hersentumor) effect : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/13880209.2015.1129545 
het zou in tegenstelling tot sommige andere extracten ook niet toxisch zijn  
https://www.researchgate.net/publication/225375403_Initially_purported_hepatotoxicity_by_Pelargonium_sidoides_The_dilemma_of_pharmacovigilance_and_proposals_for_improvement

 

De grote uitdaging van de herfst gaat worden: heb ik een gewone griep of Corona? Gelukkig hebben we dankzij enkele wakkere artsen mits eenvoudige behandelingen ( dexamethasone , bloedverdunners tegen trombose) veel minder overlijdens dan drie maanden geleden….

En, we hopen van niet, er is een kans dat Corona de rest van ons leven bij ons blijft…

 

 

 

 

                           Wedstrijden tijdens de hete zomermaanden

 

Naast de koppen en de keel is de mest een zeer voorname klinische indicator om de gezondheid van de duif te beoordelen.

 

We hebben steeds aangeraden extra Cometose toe te dienen tijdens dagen van grote hitte.

Deze bereiding zorgt voor het vasthouden van een extra voorraad water in de darm door gelvorming.

Duiven hebben geen blaas als urinereservoir, wel een cloaca, waarin mest en urine worden gemengd.

Het systeem is erg verfijnd en helpt de watervoorraad optimaal beheren.

Soms wordt ook een teveel water afgevoerd.

Zo kan de inhoud van de cloaca door darmbewegingen opwaarts naar de dikke darm gestuwd worden waar het water terug kan opgenomen worden in de bloedbaan of ook met een korte beweging de mest naar beneden(buiten) kan worden geduwd. Sommige wijzigingen in de voeding en drankopname, alsook (hitte)stresstoestanden veroorzaken een verschuiving in dit evenwicht, waarbij waterige mest ten onrechte aan een besmetting wordt toegeschreven. Veel liefhebbers slaan alarm en kiezen voor een antibioticakuurtje in het water en warempel, het gaat al beter….

Het komt voor dat net door verminderde water opname tgv van de smaak van het opgeloste chemisch middel, zich een correctie voordoet en de mest terug droger wordt.

 

Bij hitte hebben de duiven extra energie nodig om hun lichaamstemperatuur laag te houden (aircowerking)

Onze duiven zijn verbluffend sterk en leven verhoudingsgewijze veel langer dan zoogdieren van hetzelfde gewicht, omdat hun stofwisseling in staat is enorme hoeveelheden energie op te wekken uit olie met behulp van veel zuurstof en dit om het vliegen mogelijk te maken.

 

In volle zomer wanneer het heet is en de zwaarste wedstrijden op het programma staan, zijn voor dit systeem water en zuurstof cruciaal , vandaar het belang van Cometose en Hemoglobal .

 

 

Hemoglobal is een onderschat product : het bevat o.a. veel ijzer dat de zuurstof fixatie bevordert en dus cruciaal is voor de ademhaling.

Het is ideaal om beide producten twee a drie dagen voor zware vluchten bij te geven: van elk een soeplepel per kg voer samen met een Comed olie (Comedol, Curol..).

 

 

 

 

Augustus actie 

1 Cometose 250 g + 1 Hemoglobal 250 g + 1FFP2 masker + gratis transport = 35 euro

 

Apr. Jean-Louis Jorissen

 

 

Posted on

Duiven zijn geen coureurs!

 

Corona nieuws:

heet van de naald.

 

Er zijn reeds enkele bemoedigende vorderingen in de behandeling van de ernstige zieken, o.a. met het nieuwe remdesivir dat de tijd aan de beademingsapparatuur met 25-30% inkort en het aloude cortisone “dexametasone” dat de weefselreactie ( cytokinestorm) tempert, waardoor de behandelingstijd, de blijvende longschade en de kans op overlijden fors verminderen. Nu gaat men (in de USA) in plaats van zuurstofrijke lucht in de longen te pompen via de beademingsapparatuur, het bloed buiten het lichaam omleiden naar een apparaat dat het donkere zuurstofarme bloed voorziet van extra zuurstof tot helrood zuurstofrijk bloed, dat terug in het lichaam gebracht wordt. Dit heeft het  voordeel dat de gebieden die door zwelling van de longblaasjes afgesloten zijn voor zuurstof via de beademingsapparatuur, nu langs de bloedbaan verzekerd blijven van zuurstoftoevoer, met minder schade en minder overlijden tot gevolg… Dit wil niet zeggen dat het stilaan allemaal wel weer als vanouds gaat worden, maar het wachten op het vaccin kan nu wat comfortabeler. Tegen de aanbevelingen van alle virologen in, de mond-maskers niet verplichten in de winkels blijft een onbegrijpelijk schuldig verzuim vanwege de politiek.

Het is mijn inzien de beste manier om de focus op de preventie levendig te houden.

 

 

Duiven zijn geen coureurs!

Er zijn  tussen de  mens (zoogdier) en de (…tamme) duif (= gedomesticeerde vogel) aanzienlijke verschillen in de lichaamsbouw (anatomie) maar ook in de stofwisseling (fysiologie ). Dus wat werkzaam is voor de mens is dat niet altijd voor de duif of de vogel. Soms zijn er structurele eigen-aardigheden die een impact hebben op gedrag, gezondheid, voeding en ziekte bij duiven  en volièrevogels.

Ik wil daarom graag een overzicht geven van de verschillen.

In tegenstelling tot de meeste zoogdieren hebben vogels:

 

1) geen middenrif, dus de buik communiceert rechtstreeks met de borstkas  inclusief de longen, het hart en de luchtzakjes.

 

2) een wisselend aantal pneumatische (met lucht gevulde) holle botten die ook communiceren met de buik en de borstkas.

holle beenderen duif

 

3) een uitgebreid luchtzaksysteem dat zich door het hele lichaam uitstrekt met een gecompliceerde eenrichtingsluchtstroom (10 x efficiënter als bij zoogdieren).

Dit vereist twee ademhalingscycli om de lucht weer uit te ademen .

luchtzakjes

 

4) een zeer hoog metabolisme.

Dwz stress met de daardoor verhoogde zuurstofbehoefte bij de zieke duif kan snel tot kritieke situaties leiden. Vb vangen van grote aantallen duiven tgv bij inentingen. Stress is een belangrijke factor en de beheersing ervan een hoeksteen. Een zuurstofrijke omgeving is eveneens van cruciaal belang.

5) volledig kraakbeenachtige luchtpijpringen.

Men kan een duif  dus niet “wurgen” (er is geen zwakke plek in de luchtpijp zoals bij de zoogdieren die een tracheaal “ligament” hebben dat  kan samengedrukt worden.

6) een ademhaling die wordt bereikt door vrije beweging van de borst en buik – (er treedt zeer weinig interne long blaasbalg beweging op).

Daarom kan overmatige druk op het lichaam bij onhandig vasthouden zuurstofgebrek veroorzaken.

7)  nieren die filteronderdelen (nefronen) bevatten die zowel bij zoogdieren als bij reptielen voorkomen.

De reptielnefronen zijn eenvoudiger en bepaalde waterafdrijvers (diuretica)  werken daarom niet op deze filterunits, maar er zijn voldoende zoogdiernefronen om desgewenst diurese te bereiken. Alles staat in functie van zo zuinig- en efficiënt mogelijk  met de watervoorraad om te springen.

8) urinezuur, niet ureum als eindproduct van het eiwitmetabolisme.

(Dit is de reden waarom jicht vaak voorkomt bij duiven). Anderzijds heeft een zure pH in de cloaca (duif heeft geen blaas) een ziektekiem bestrijdend effect.

9) Een renale shunt, waarbij veneus (zuurstofarm) bloed dat in het lagere maagdarmkanaal en de caudale extremiteiten (onderste ledematen) circuleert, rechtstreeks door de nieren kan gaan voordat het door de lever wordt gefilterd.

Dit is de reden waarom bloedvergiftiging (infectie in de bloedbaan) vaak voorkomt. Om dit te helpen corrigeren, zullen duiven meer water drinken en zowel meer urine als waterige ontlasting produceren met weerom kans op infecties. Dit lijkt voor menig liefhebber vaak onterecht op infectueuze diarree. Die shunt is ook de reden waarom injecties beter niet in de onderste helft van het lichaam gegeven worden, omdat de medicatie dan gedeeltelijk kan worden uitgescheiden voordat ze de bloedbaan heeft bereikt.

10) zowel een proventriculus of kliermaag als een ventriculus: spiermaag, een vergruizende opslagkamer voor grof materiaal.

11) meestal slechts één functionele eierstok (links).

12) vrouwelijke vogels hebben het vermogen om extra calcium op te slaan in hun holle lange botten ter voorbereiding op het leggen van eieren.

13) een extreem lange en flexibele nek.

In plaats van het gemiddelde van zeven halswervels zoals bij zoogdieren, hebben vogels er tussen de 11 en 25. Daarom kunnen ze hun hoofd goed draaien en met hun bek reiken tot bijna elk deel van hun lichaam om de pluimen glad te strijken. Ze zouden geweldig zijn in de yogales. Omgekeerd zijn hun lumbale (rug) en sacrale (staart) wervels veel stijver dan bij zoogdieren. Dit zorgt voor meer stabiliteit voor het lichaam en de uitgebreide vliegspieren.

14) het vermogen om te vliegen (een groot voordeel) en het onvermogen om op de grond gecoördineerd te bewegen (niet zo’n voordeel, maar grappig om naar te kijken) ….

15) het vermogen van meerdere soorten vogels om menselijke stemmen en andere door technologie gecreëerde geluiden te imiteren.

16) een complete borstbeen- en kielbotrug, de carina genoemd, zonder de tussenliggende uitgesproken ruimtes die zoogdieren tussen hun ribben hebben.

Carina =Borstbeen (25)

 

Aan deze stijve kiel zijn de sterke borstspieren bevestigd die de neerwaartse slag mogelijk maken.  In deze borstspieren is er opslagruimte voor energierijk vliegvet. Zie beneden (*)

 

                         

Voor het zeer zware werk worden hiertoe Load pul en Load caps als ideale aanvulling, reeds jaren geapprecieerd door fond- en vooral de zware fond specialisten. (brochure blz.30 – 33)

 

17) Prokinese, of het vermogen om de bovenste snavel naar voren te bewegen, onafhankelijk van de onderste snavel. In plaats van één kaakgewricht, hebben ze een quadraatbeen, met                               verschillende elastische bevestigingen, waardoor ze in feite een “dubbele scharnier” aan hun kaak hebben (om beter granen en steentjes etc. te kunnen oppikken).

18) geen tanden – dus geen cariës, recessie van het tandvlees of gênante vlekken (als compensatie: hebben ze een klier- en spiermaag).

19)  slechts één echte sinus, de infraorbitale sinus genoemd.

Bij sommige kromsnaveligen kunnen infecties in deze sinus behoorlijk ernstig zijn.

20) geen epiglottis (niets om de tracheale opening te bedekken en te beschermen).

Dit maakt de opname van voedsel makkelijker en het staat een grote uitstoot van lucht toe die gepaard gaat met een vogelkreet.

21) een vergrendelingsmechanisme waarmee ze kunnen slapen met opgeheven poot, stabiel en zonder bewuste inspanning (kun je je voorstellen dat honden, katten of wij zelf, nacht na nacht                   staand slapen)?

22) schubben op de poten die doen denken aan reptielen…

23) verschillende soorten veren, die naast het vermogen om te vliegen ook andere functies vervullen, zoals isolatie tegen kou en regen, fungeren als voelreceptoren, ze produceren talg poeder om            het vederkleed waterproef te maken.

24) een extra  beschermend knipvlies voor het oog.

25) een choanale gleuf.

Dit is de natuurlijke opening tussen de neus / sinussen en het dak van de mond. Dit waarborgt een groot debiet aan lucht (zuurstof). Indien aanwezig in een zoogdier, zou het lijken op een gespleten gehemelte.

26) een beperkt lymfestelsel zonder echte lymfeklieren zoals aanwezig bij zoogdieren.

27) een milt die geen bloed opslaat, maar de witte bloedcellen produceert en  oude rode bloedcellen vernietigt.

28) het vermogen om eieren te leggen, of ze nu bevrucht zijn of niet.

Dit is vergelijkbaar met de eisprong bij zoogdieren, maar mogelijk levert het leggen van eieren toch wat praktische problemen op voor vogels in gevangenschap.

29) talloze variaties in hun hormoontypes, uit klieren op specifieke plaatsen en met bijzondere functies.

Zo is suikerziekte niet ongewoon bij vogels, vooral bij valkparkieten. In dit geval is het niet een gebrek aan insulineproductie die diabetes veroorzaakt, maar eerder een toename van de hoeveelheid glucagon (het tegenovergestelde van insuline).

30) het vermogen van botten om snel te genezen, vooral bij jongen.

Voordat eventuele veranderingen die verband houden met genezing zichtbaar zijn op een röntgenfoto, vormt zich een fibreus eelt rond (soort natuurlijke spalk ) dat

het gebroken bot  een uitstekende stabiliteit geeft.

 

31) behouden een “prooi” achtinge verdedigingstactiek.

Dit zorgt ervoor dat ze tekenen van ziekte zo lang mogelijk vermommen om aanvallen door roofdieren te voorkomen, omdat deze meestal de zwakkere

exemplaren aanvallen( zie mijn blog El Condor Passa – https://comed.be/el-condor-pasa/).

Daarom moet men de minste  ziektetekenen herkennen om achteraf ernstige verzwakkingen te voorkomen.

Je krijgt daarom vaak te horen: ..mijn duif deed de dag voordien nog vrij normaal en s’anderendaags was ze plots dood.

32) het vermogen om meer geluid te maken, (door de resonantiefrequentie van de sinussen, per cm2 lichaamsoppervlak), dan enige andere soort.

 

 

——————————————–

 

Hiermee wil ik aangeven dat vogels in het algemeen en duiven in het bijzonder heel aparte wezens zijn en dus ook andere noden hebben.

 

Ik heb me-met het COMED apothekersteam- er gedurende bijna 50 jaar op gefocust.

Daarom durft COMED uw vertrouwen vragen.

Daarom werken de COMED producten ook merkbaar na slechts enkele dagen.

 

Test het eens, vb met Myobol

(*)Weldra komen de warme dagen gecombineerd met zware prestaties.

Deze uitdagingen vergen grote hoeveelheden aan energie en specifieke aanvullende voedingsmiddelen zoals Load pul  en Load caps.

 

Het recent ontwikkelde  Myobol  is een uitgelezen hulpmiddel voor alle disciplines en het kan gecombineerd worden met Load pul en Load caps

Het beschermd tegen de last van de hitte en reserveert hierdoor extra energie voor de vlieg-inspanningen.       

 

 

 

Apr. Jean-Louis Jorissen

 

 

 

 

 

Posted on

EL CONDOR PASA

 

De Inca’s uit het Andesgebergte van Peru, lieten in hun bouwwerken op de meest verbluffende wijze het potentieel van het menselijk geometrisch vernuft tot uiting komen. De enorme rotsblokken die in Machu Piccu gebruikt werden kwamen van de andere kant van de vallei over de wilde rivier, in het steilst bewoonde land ter wereld met de scherpste hellingen in een hooggebergte”.

 

Machu Picchu

De perfect op mekaar passende granieten monolieten kolossen, tot 300 ton, soms 5 meter hoog werden naadloos in meervoudig verband op ingenieuze wijze tot een geheel gemaakt en je kan er geen scheermesje tussen krijgen. Hierdoor werd het geheel aardbevingsbestand.”
Ik was altijd gefascineerd alleen al door het feit, dat tot vandaag niemand snapt hoe ze juist te werk gingen.

Ik raakte er steeds meer geïntrigeerd en als ik aan de beperkte middelen dacht die ze ter beschikking hadden werd ik gewoon nerveus: ze kenden nóch het wiel, nóch het ijzer, nóch de geschreven taal. Ze beschikten hoogstens over een lama als extra werkkracht … Als je daar 50 kilo last op legt, zakt hij tot aan de knieën weg in de modder. Grootse ingewikkelde bouwwerken – hoewel door mensenhanden opgericht- maakten enorm indruk waardoor er vaak een goddelijke dimensie aan gegeven werd.
Veel der bouwwerken zijn verdwenen omdat de conquistadores hun bouwblokken in kubieke stenen kapten, om er vooral hun kerken mee te bouwen.

Het is zonder meer duidelijk dat de conquistadores nooit hebben kunnen achterhalen hoe de Inca’s te werk gingen .

Ze moeten geweigerd hebben, te leren hoe ze hun ruwe steen bewerkten.

Het kàn gewoonweg niet, dat de Spanjaarden, moesten ze het geweten hebben, hiervan nooit gewag maakten.

 

 

Hebben de Inca’s hebben hun geheime bouwkunst in hun graven meegenomen?
Vooral de lama’s en de schapen zijn onlosmakelijk verbonden met de Andes. De condor, de reusachtige giervogel hoort daar eveneens reeds duizenden jaren bij.

Hij heeft een vleugelspanwijdte van meer dan 3 m weegt 15 kg en kan tot 10 kg ineens verorberen. Hij broedt om de twee jaar en leeft vooral van kadavers waarvan hij de rottende geur tot op 200 km van zijn nest geroken heeft! Eerder uitzonderlijk jaagt hij op schapen. De Inca’s uit de Andes moesten in hun levensonderhoud voorzien dmv schapenkudden. Ze kweekten ze omwille van wol, melk en vlees. De laatste eeuw werden de herders steeds meer geïrriteerd door de condors die door de grote kudden aangetrokken werden en hun broedsels eerder uitzonderlijk voorzagen van een gestolen lam.

Hoewel dit aldus maar zelden voor kwam besloten de schapenboeren condors zonder pardon allemaal af te schieten. Na enkele decennia waren evenwel met de condors ook de schapen verdwenen. Deze waren namelijk aan allerlei vreemde ziektes zo goed als uitgestorven. Al vrij snel had een slimme bioloog het verband gevonden.

De condor pakte altijd het zwakkere schaap uit de kudde
Zo zorgde hij mee voor een sterk ras met een goede afweer tegen ziekten. Toen de condor als opruimer van de zwakke genen werd uitgeschakeld, konden ook de zwakke schapen zich voortplanten met als gevolg dat na enkele generaties om de haverklap ziektes uitbraken waartegen geen kruid gewassen was u de condor weer zijn gang mag gaan, helpt hij opnieuw mee om de genen van deze zwakke schapen uit te schakelen en alzo de populatie in stand te houden..
De moraal van dit verhaal is: laat de natuur zijn gang gaan!
Het is niet slim alles in leven te houden. Geef de beste natuurlijke producten aan uw duiven, en zij die het hiermee niet halen? Laat ze achter.
De zwakkelingen en sukkelaars meenemen kost u op termijn een veelvoud aan miserie. Het is een klein voorbeeld van de Wet van Darwin : het overleven van de sterkste.
Comed baseert zijn visie op deze nuchtere principes en levert hiermee een dringende boodschap af: breken met het negatieve verleden door het preventief werken met antibiotica te stoppen en te bouwen aan de positieve toekomst met Curol, Winmix, Roni, Stopmite, Clean etc..
Sport beoefenen we met gezonde dieren … niet met zieke dieren.
Het is de logica zelve …
Eerlijk, de mens mag het dier uit zijn natuurlijke omgeving halen en er sport mee beoefenen, op voorwaarde dat we het niet kansloos ziek maken.
Uiteraard beïnvloedt “de sport” de gezondheid: hanenvechten, stierenvechten, zijn extreme voorbeelden. Maar ook het kleuren van vogels, lossen van duiven in slecht weer… Door zich te moeien met hun levenswijze belast de mens hun gezondheid. Reeds 45 jaar richt Comed zich specifiek op de aanpak van dit probleem.
Dé oplossing is de COMED METHODE.

(géén systematische behandeling met antibiotica voor infecties in de illusie dat ze de sportprestaties op duurzame wijze zouden kunnen verbeteren).
Zónder antibiotica, mét Curol, Winmix, Roni, Stopmite en Clean etc. geeft bovendien een béter resultaat.

De duivenliefhebbers zijn altijd op zoek naar een “straf product”.
Er wordt soms niet zo nauw gekeken… drie-in-één, vier-in-één, vijf antibiotica -in-één mix waren voorbeelden van een perverse gewoonte.

Comed heeft gedurende decennia in al de lezingen en folders hiervoor gedurig te waarschuwen…

Willen wij de generatie zijn met bedenkelijke reputatie, die de antibiotica ontdekten om ze dan op enkel decennia te vergooien aan puur zinloos en dom gebruik?

Of… willen wij de generatie zijn die het tij keerde, die met verantwoordelijkheidszin de gezondheid van onze kinderen vooropstelde?

Welke producten?
Er is nu geen andere keuze meer mogelijk.
Geen nostalgische volksgeneeskunde van kruiden.. vaak leidend tot soms gevaarlijke kwakzalverij.

Geen simplistische bio-benadering, er moet voldoende effect zijn.
Wél hoogtechnologische orthomoleculaire voeding en wetenschappelijk benaderde aromatherapie.

Die dieren welke hiermee niet kunnen overleven, laten we achter.
“The survival of the fittest” in het spoor van Charles Darwin.
We moeten toch selecteren want om praktische redenen kan in de sport-en hobbydierenhouderij niet de héle kweek overgehouden worden.
Comed is een uitgesproken zoekend laboratorium. Alle formules worden constant verfijnd, vaak zonder veel ruchtbaarheid.

Willem de Bruijn was meer dan 10 jaar geleden de vroege beslisser.
Als medicus (tandarts) worstelde hij al jaren met het irrationeel antibioticagebruik.
Het leidde jaar na jaar tot duizelingwekkende resultaten.

Comed producten is het minimum aan niet medicinale steun die je een dier dient te geven wanneer je het uit zijn biotoop haalt en hierdoor belast met mogelijke gezondheidsgevolgen.

Het einde van de therapeutische hardnekkigheid is in zicht.

Vaak werden onwaarschijnlijke behandelingen toegepast, antibioticacocktails waarbij men zich de vraag moest stellen hoe het kon dat de arme dieren nog presteerden, ondanks de bijna intoxicatie met antibiotica…

Dit veroorzaakte opschudding in de duivensportwereld.

Het resultaat met de COMED METHODE: niet gewoon evengoed, maar duidelijk béter zonder antibiotica.

Posted on

Fertibol versus grit

Calcium en fosfor  maken bij de duif drie vierde  van de mineralen uit en zijn samen met het (keuken)zout de belangrijkste macro elementen. Calcium beïnvloedt de spieractiviteit en fosfor de energieopwekking.

De eierschaal bevat 97% calciumcarbonaat.  Het skelet  bevat 90 % calcium en fosfor.

Granen zijn rijk aan fosfor maar bevatten nauwelijks calcium.  Daarom zijn de duiven danig op zoek naar de nodige calcium en pikken in de muren en cement. De liefhebbers bieden aldus permanent met het voeder grit aan. Door toediening van Fertibol , een uitstekende calciumbron, vermindert deze drang behoorlijk. Grit, gemalen oesterschalen, is een bekende bron van calciumcarbonaat, weliswaar met het nadeel het zuurgehalte van de darm te neutraliseren, waardoor de bescherming tegen infecties afneemt. Oesters kunnen soms verontreinigd zijn door bacteriën (Salmonella E. Coli enz.) of giftig fytoplankton, die darm- en neurotoxische problemen kunnen veroorzaken. Erger is dat oesters door het verontreinigd zeewater, kwik, lood en cadmium bevatten. Deze zware metalen verstoren niet alleen de ontwikkeling van de zeer gevoelige jongen, maar ook volwassen duiven staan bloot aan onherstelbare schade. (om deze redenen raden gynaecologen zwangere vrouwen aan, hoogstens één maal per week vis te eten).

 

Comed raadt Fertibol  aan als zure calciumbron, zodat al deze risico’s vermeden worden. Wie beslist geen grit meer te gebruiken mag dagelijks Fertibol  geven. Om een vlotte vertering te bekomen kan maagkiezel worden toegevoegd.

  • De gebufferde calcium / fosfor verhouding zorgt voor maximale opname in de eierschaal en het gebeente.
  • De zure pH waarde in de darm garandeert een optimale bescherming en speelt een rol bij de ziekteafweer.

 

Fertibol , Roni (zorgen voor maximale endogene zuurproductie in de darm, waardoor alle mineralen beter opgenomen worden), samen met Winmix (totale aanvulling) en Curol (Gezondheidsolie) versterken elkaar onderling.

 

 

Posted on

CHOLINE CHLORIDE (1)

Intussen klaart de hemel op, hoewel de Corona weermannen aan de horizon nog altijd donkere wolken zien. Bij ons in de apotheek is het gebruik van de antibiotica enorm afgenomen wat wijst op zeer weinig besmettingen van bacteriële aard. Dit is een rechtstreeks gevolg van de impact van de handhygiëne -inbegrepen geen handdrukken meer- de mondmaskers en de afstandsregel . Ook het buiten vertoeven in de frisse lentelucht kost niets en heeft alleen maar voordelen. Er werd inderdaad een verband gevonden tussen vitamine D en Corona. Wie te kort aan vitamine D heeft ( tot 30% van onze bevolking tijdens de winter) loopt meer kans op ernstige longschade bij een Corona besmetting. Ondanks veel goede supplementen blijft de beste bron van vit. D alsnog de veilige blootstelling aan de zon. Probeer bij geschikt weer minstens een paar keer per week een halfuurtje naakt in de zon te staan. De beste tijdstippen zijn voor 10 uur en na 17 uur. Positief is dat we hebben leren waarderen hoe mooi het is om normale eenvoudige dingen vrij te “mogen doen”. 

Het FAVV verplicht ons volgende waarschuwing over choline chloride op bepaalde etiketten te drukken.

Gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan reeds choline chloride is toegevoegd, moet worden vermeden.

Dat vraagt wat toelichting:

Choline chloride is gebruikelijk geclassificeerd als vitamine. Het komt in de duivenwereld in vele producten voor (Comin Cholin B -complex, Jovati Sedugolll, Tollisol etc…). Het behoort tot de familie van in water oplosbare B-vitamines.Het was voorheen bekend als vitamine B4. Net als andere vitamines speelt het een belangrijke rol in de voeding, maar de dagelijkse behoefte lijkt honderden keren groter te zijn dan die van andere vitamines. Het is een veelvoorkomende stof in de levende wezens. In voedingsmiddelen komt choline zowel in vrije vorm voor of als fosfatidylcholine (lecithine). De hoogste gehaltes zijn te vinden in eigeel, maar ook in rund- en kippenvlees en orgaanvlees (lever). De sojabonen zijn ook rijke bronnen. In kleinere hoeveelheden is het aanwezig in granen (bijvoorbeeld tarwekiemen) evenals in fruit en noten.

Waarvoor dient het?

* Als bestanddeel van lecithine is het belangrijk voor de opbouw van het celmembraan en zorgt het voor het transport van lipiden uit de lever naar andere lichaamsdelen ,waardoor vetophoping in de lever wordt voorkomen. Lecithine speelt dan weer een emulgerende rol in de darm waardoor het voer beter wordt opgenomen. Zoals geweten is het bij de duif van groot belang dat er voldoende vet aanwezig is in de borst- en hartspier om grote prestaties te kunnen neerzetten.

* Het is een voorloper in de synthese van de neurotransmitter acetylcholine, die een wisselwerking ondersteunt bij de spiercontrole o.a bij stress die op zijn beurt het immuunsysteem sterk beïnvloedt.

* Het is een bron van losse methylgroepen, die essentieel zijn voor tal van biologische processen en daarom een ​​belangrijke factor voor een gezonde groei.

Het FAVV verplicht ons op het etiket volgende waarschuwing te vermelden

  • Gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan reeds choline chloride is toegevoegd, moet worden vermeden.

Dit veroorzaakt wat onzekerheid en verwarring.

Sommige fabrikanten die deze bepaling niet volgen stellen zich bloot aan sancties bij inspectie , meestal zijn ze gewoon niet op de hoogte . De wetgeving is zeer complex en bovendien steeds in evolutie. Bijna dagelijks zijn er grote of kleine wijzigingen. Omdat België onze duiven nog steeds als voedsel producerende dieren beschouwt, zijn de bepalingen zeer strikt geïnterpreteerd.

Als je een duifje bestelt op restaurant kan je er niet meer aan zien of ze een van de sportduifjes uit het hok van een kweker was, dan wel een consumptieduif van bij de poulier die er duizenden zitten heeft onder de bepaling pluimvee…

Choline bijgeven is altijd populair geweest als groeibevorderend middel. Er werden onnoemelijk veel testen op gedaan in de pluimveesector en de aanbevolen dosissen werden grondig gecontroleerd op hun juistheid. Feit is dat men niet exact kan zeggen hoeveel te veel is. Alleszins moet je dus vermijden om vb. Comin Cholin B-complex met een van de vele varianten die ook extra Choline bevatten op de markt, samen in het water te geven. Inderdaad, we weten dat de ideale dosis en de overdosis kort bij elkaar liggen. Het positieve effect op de groei ligt bij duiven tussen 0,7 tot 2 g per kg voer of 2 liter water. Meer geven zou volgens studies een averechts effect hebben met minder ipv meer groei tot gevolg.

Er zijn ook zeer veel factoren die de opname en de verwerking door het lichaam beïnvloeden. De aanwezigheid van vb vit B12 beïnvloed de opname in gunstige zin en ook van zekere voedings-middelen. Sommige voedingsmiddelen bevatten ook nog een extra hoeveelheid choline ( soja is vb een goede bron). Andere testen wezen dan weer uit dat vb een tienvoudige dosis geen risico’s voor het dier zelf, noch voor de mens die het dier zou opeten noch voor het milieu, inhoudt.

De sterke vis geur bij hoge dosissen zou niet meteen irriterend werken voor de ogen en de luchtwegen.

Maar -en hier nijpt het schoentje- er zijn onvoldoende studies die aantonen dat mensen die werken in kwekerijen waar permanent choline chloride in het drinkwater is toegevoegd en die blootgesteld staan aan de indringende geur, volledig veilig zijn.  De verplichte waarschuwing is dus zeker zinvol zowel voor de industriële pluimveehouderij als  voor ons duivenliefhebbers.

Het is van belang te weten dat het tegelijk geven van verschillende preparaten die choline chloride bevatten hun doel voorbij schieten en de groei eerder verminderen ipv verbeteren.

 

Trop is te veel… Ik pleit al lang voor een samenhangende aanpak. Liefhebbers die met allerlei producten van diverse producenten een systeem in elkaar puzzelen riskeren dergelijke gevoelige informatie te missen en kunnen teleurstellingen oplopen. Bij Comed bevatten Comin Cholin B-complex, Tempo 60, Myobol en Lysocur Forte een supplement aan choline chloride. Mochten deze 4 producten tegelijk toegepast worden dan blijft men nog altijd onder de opgegeven dosis van 2g per kg voer of 2 liter water.

 

Bij bestellingen via onze website (https://comed.be/product-categorie/wedstrijdduiven/) wordt er bij elk order een gratis staal meegestuurd. 

Apr. Jean-Louis Jorissen

 

Posted on

BESLUITEN EN BESLISSEN

In deze uitzonderlijke tijden een tussentijdse stand van zaken. In deze voor de mensheid ongeziene situatie kan er niet goed genoeg gecommuniceerd worden. Gouverneur Cuomo van de zwaar getroffen staat New York is het lichtend voorbeeld.

Hij verstaat de kunst van de communicatie.

Het is van groot belang de spelregels in acht te nemen ivm de twee eenvoudige maar belangrijke en onderscheidenlijke principes in een crisis met mogelijk gevolgen van bijbelse proporties, namelijk de besluiten en de beslissingen.Een besluit is het gevolg van een analyse na grondig onderzoek neergelegd door wetenschappers experts. (Bij Covid 19 hypothesen zijn het vooral hypothesen onderhevig aan het voortschrijdend inzicht.)  Deze besluiten zijn intussen door iedereen meer dan begrepen.

De beslissing om dit besluit al of niet op te volgen is aan de politici, verkozenen des volks.

Het is zorgelijk en hoogst verwarrend dat het nu overkomt alsof de experten de beslissingen nemen, door publiekelijk druk uit te oefenen op de politici. Ondertussen worden de schrijnende dagelijkse sterftecijfers in de woonzorgcentra bijna als een “fait divers”  medegedeeld, waarbij  men nog steeds niet weet in welke mate de ziekenhuisopnames het gevolg zijn van de catastrofe in deze woonzorgcentra. (Hier werd de bal niet misgeslagen, neen, de bal werd gewoon niet gezien.)

Deze ziekenhuisopnames zullen nochtans  bepalend zijn voor het heropenen van o.m. de winkels (voor velen een levenswerk en in Nederland nooit gesloten) om ze van de ondergang te vrijwaren. De bevolking heeft dringend nood aan een coherent beleid, waarbij elke partij zijn plaats kent.

Ondertussen komt de vrijgave van de duivensport zijnde geen fysieke groepssport al wat nadrukkelijker in beeld in de media.

Alleszins komt het er nu op aan – nu we groen licht blijken te krijgen -ons optimaal te beschermen.

Daar komen soms ook ongemakken van. Door de hygiënemaatregelen kan de huid na weken frequente overbelasting uitdrogen en beschadigen. Dermatologen stellen steeds meer afwijkingen vast gerelateerd aan het frequent wassen van de handen of de huid van het aangezicht tgv het dragen van een masker gedurende ganse dagen.

 

 

 

Comed biedt daarom ook persoonlijke beschermingsuitrusting aan.

 

 

 

 

 

 

Aangezicht beschermende maskers van plexiglas (25 euro).

 

De Alcogel van apotheek Jorissen bevat extra Panthenol om de huid te beschermen en deze gevolgen te voorkomen. We raden aan om het gezicht eveneens te beschermen.

Bovendien kan u de huid extra voeden door Comed Crème (uiercreme) te smeren.

VRAAG RAAD AAN UW APOTHEKER

 

Apr. Jean-Louis Jorissen

 

 

Posted on

Corona Quo vadis

 

 

 

 

 

 

 

Willem en Jean-louis ondervonden op de drukbezochte beurs in Houten alsnog geen Coronavirus effect.

 

Tijdens mijn studententijd 50 jaar geleden baatte ik het café “de Pille” uit aan de Ottergemse steenweg in Gent. Telkens er een nieuwe kelner in dienst trad, vroeg ik hem een glas water uit de spoelbak. Als hij het me aanbood vroeg ik het uit te drinken. Natuurlijk heeft geen enkele dit ooit willen doen. Het ging om het begrip hygiëne. Wij beseffen niet hoeveel risico op besmetting via glazen en tassen, een intens bezochte horecazaak inhoudt in deze Corona tijden. Het vaak stilstaand koud water in de spoelbak is beladen met biologische resten van vorige gebruikers.

In een mosselrestaurant kijk ik steeds of er schuim op het bier staat. Indien niet zo, komt dat van het vet op de mond en handen van de klanten dat door een koele spoeling gewoon blijft plakken voor de volgende gebruiker, met als bewijs geen mooie schuimkraag.

Evenementen zoals carnaval, grote bijeenkomsten in skigebieden of feesten na een grote voetbalmatch, waar de glazen snel opnieuw gebruikt worden, waren goed traceerbare Coronahaarden. Een tip bij het heropenen van de horeca: glazen en tassen moeten steevast mee in de hete afwasmachine. Hetzij de Starbucks formule met kartonnen wegwerpbekers, drank uit het flesje, je eigen glas meebrengen etc…

Het grote probleem is de biofilm waarmee micro-organismen hardnekkig vastkleven aan waterresistente oppervlakken en daardoor een 100- voudige concentratie ontsmettingsmiddel vergen. Zo een biofilm kan evenwel in 10 minuten opgelost worden door Comed Clean Foam: een tas (+/_ 200cc) op een spoelbak. https://comed.be/product/clean-foam/

Corona beheerst ons leven quasi elke minuut en iedereen hoopt in mei wat meer bewegingsruimte te krijgen. We zullen waarschijnlijk snel terug ons ritme vinden, weliswaar gelouterd door heel wat levenslessen….

Er zijn nu ook bewijzen dat wanneer diersoorten verdrukt worden door menselijke overpopulatie, zij via overdraagbare ziekten deze verdringing trachten teniet te doen. De volgende studie behandelt het overwoekeren van zekere soorten zoogdieren op andere en het hiermee in verband staande opdoemen van overdraagbare ziekten :  https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2019.2736.

 

Als 70 plusser heb ik een dubbel gevoel. Enerzijds wordt aangeraden onze leeftijdcategorie niet meer te bezoeken om ons niet in gevaar te brengen wegens kwetsbaar.( verzwakte immuniteit en voorkomen van andere ziekten) Daarnaast getuigde op de Nederlandse TV een kranige senior aan een journalist, dat een sociaal assistentie hem zopas zonder er veel doekjes om te winden was komen mededelen dat door overbelasting van het zorgsysteem hij, mocht hij ziek worden niet meer aan de beademingsapparatuur kon, wegens 80 plus, zwak immuunsysteem en dus feitelijk afgeschreven. Hij keerde zich teneergeslagen om en trok de deur van zijn flatje dicht. Ik heb vaak aan deze man moeten denken. Of hij nog leeft en zo ja, hoe die elke dag moet  voorbereid zijn om ondergeakkerd te worden.Wat dan te zeggen van iemand met zwaar overgewicht of die elke dag een pak sigaretten rookt, een bak bier drinkt, wie de hele dag ruzie maakt, want stress is ook slecht voor het immuunsysteem?

In de rusthuizen voor duizenden zwak- en kwetsbaar gecatalogeerde medemensen bestond geen aangepast actieplan wegens niet in de gaten. Nochtans hebben net zij hun hele leven bijgedragen om ons actueel zorgstelsel op te bouwen en te financieren.

Dan breekt mijn klomp …

De criteria voor het recht op intensieve zorgen zouden ondertussen aangepast zijn, maar het kwaad is geschied en Magere Heijn, Pietje de Dode waart dag en nacht rond in onze homes .We rekenen er alvast op dat de duivensport, die een groot aantal senioren onder zijn leden telt, als een van de eerste sporten zal mogen hernomen worden. Voor deze leeftijdsgroep kan het een noodzakelijke mentale gezondheid bevorderende bezigheid zijn…

Onze duiven moeten zich -buiten wat overbevolking- deze dagen geen zorgen maken, in tegendeel zij snappen waarschijnlijk niet waarom zij nu plots veel meer aandacht krijgen. Hier moeten we mee rekening houden als het terug naar normaal gaat. Er zijn hierover vele analyses gemaakt over hoe je best zo een stilstand doormaakt. Ik ben positief en denk dat het althans voor onze sport nog gaat meevallen: de Corona curven zijn platter en uitgestrekter dan aanvankelijk vermoed. De verrassende snelheid waarmee het virus zich initieel verspreid valt op, maar blijft het ook een agressieve volhouder? We weten nog steeds niet hoe veel meer mensen dan verwacht reeds drager geworden zijn van antistoffen. Dat moet binnenkort blijken als de testen zullen ter beschikking zijn. Een “omhuld” RNA virus (zoals Corona) heeft ook vaak een zomer dip maar er is zoals ik in vorige blog schreef nog heel, heel veel niet geweten. Dat zou ook een realistisch scenario voor het virus zelf zijn, want als het iedereen zou uitschakelen  verdwijnt het zelf ook samen met zijn gastheer…

Elke maand die verstrijkt zullen de inzichten verrijken, zeker nu China terug open gaat. We hebben nog een optie met de antilichamen uit bloed van besmette en genezen mensen, hetgeen in meerdere landen ( Nederland, Italië, USA etc) getest wordt. Eens we massaal kunnen testen vooral op de aanwezigheid van antilichamen en niet meer blind moeten tussenkomen, kan de samenleving normaliseren tot we het vaccin in het voorjaar van 2021 zullen hebben.

Trouwens in Duitsland waar ze systematisch screenen wat leidde tot zeer goede cijfers , zijn ze zeker dat er zal gevoetbald worden vanaf 10 mei….

We mogen dus niet de armen laten hangen.

Uit betrouwbare bron vernam ik dat de duivensport in België mag mikken op half juni. Dan zou Frankrijk ook zijn grenzen open stellen?

Ik kan me voorstellen dat met de tijd, zeker als de cijfers blijven dalen de druk van de samenleving om -vooral economisch- te normaliseren immens zal zijn en dat de politieke en bestuurlijke overheden de lessen van landen waar het minder streng was met betere resultaten zullen kunnen trekken. Laat ons eerlijk zijn.

De duivensport die zonder publiek en zonder fysiek contact met de tegenstrevers perfect kan uitgevoerd worden mits een klein beetje discipline, kan niet gelijk gesteld worden met een wielerwedstrijd of een voetbalmatch.De inkorving kan perfect uitgevoerd ( volledig zelf in de mand zetten onder cameratoezicht) worden met respect voor de 1,5 meter regel. Het zou bijzonder jammer zijn om alle sporten over dezelfde kam te scheren. Ik hoop dat onze Federatie al contacten onderhoudt met de overheid. 

Nog even het nieuwe systeem van Comed. Het wordt veel simpeler met een beperkt aantal essentiële producten. De andere producten kan je naar eigen situatie en inzicht toevoegen. Daarvoor kan je in de beschrijvende brochure terecht.

Als we volgens minister van Volksgezondheid Maggy “ in ons kot moeten blijven” dan kunnen we desondanks ons nog steeds zorgeloos van (Comed) producten voorzien via de webshop aan de gunstige voorwaarden zoals reeds aangekondigd.