Posted on

Van „de steen der wijzen“ tot …. Myobol

De mens is altijd op zoek geweest naar inzicht in de werking van de natuur in het algemeen en van het lichaam in
het bijzonder. Natuurkunde, religie en filosofie liepen aanvankelijk door elkaar.

De alchemisten trachtten reeds heel vroeg (in Oud Egypte, China, maar ook nog de Grieken in
de middelleeuwen) van lood goud te maken en ze waren op zoek naar “de steen der wijzen”
waarmee ze de schepping der materie wilden doorgronden.

 

 

Alchemisten op zoek naar de steen der wijzen

 

Hun basisprincipes stonden geschreven op de smaragdentafel van Hermes Trismegistus :  “zo boven, zo onder”.(het zonnestelsel kent geen aardse oriëntatie) ” Alles is in het een
en het een is in het alles… zo kan het mirakel zich voltrekken. …”

Hiermee bedoelden ze dat de microkosmos en de macrokosmos innig met elkaar waren verweven.

                                                                                                                                                 Smaragdentafel van Hermes Trisgeminus

Zij waren de voorlopers van de moderne scheikunde. Dankzij de ontdekkingen van o.a. Newton (zwaartekracht),
Einstein(ruimtetijd), Max Planck (quantum) kon Stephen Hawkins met zijn boek „Het Groot Ontwerp“ de werking
van de kosmos en vele dromen van de alchemisten ontrafelen. Door deze grote wetenschappers begrijpen we al
iets meer van de ontzaglijke wereld waarin wij leven.

 

Een klein deeltje hieruit ,de fysiologie (biologie van de levensverrichtingen van een organisme) functioneert op
extreem complexe wijze. Er spelen zich gelijktijdig werkelijk honderdduizenden verschillende biochemische re-
acties af, allen onderling verbonden met het doel dit organisme toe te laten talloze verschillende opdrachten aan
te kunnen. Het betreft onder andere het in staat zijn om duizenden verschillende soorten voeding te verteren, in
rusttoestand of tijdens inspanning, tijdens allerlei bedreigingen in angsten of gelijk welke opwinding. Soms moet
dit organisme reageren op giftige stoffen, in bitterkoude of tropisch warme omgeving of bij plotse besmettingen
met listige bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, etc. Deze ingewikkelde systemen zijn dan nog eens typisch
voor elke diersoort. Al deze wonderbaarlijke biochemische processen werken door elkaar in een grote symfonie!

Sinds mijn studententijd ben ik hierdoor gefascineerd en ondertussen heb ik me er bijna een halve eeuw in ver-
diept, om tot de nederige vaststelling te komen hoe weinig we slechts weten en hoeveel nog moet ontrafeld
worden.

Ik kan evenwel beweren dat we met ons Comed onderzoeksteam -wat duiven aangaat- een aantal grote lijnen
(vaststaande wetenschappelijk besluiten) hebben kunnen ontwaren, waarmee we een zo efficiënt mogelijke aan-
pak van de verzorging kunnen aanbieden.

Het actuele aanbod aan verzorgingsproducten op de wereldkaart is bijna niet meer te overzien en de liefhebber
loopt er vaak vertwijfeld bij, op zoek naar het beste.

Vroeger waren er hoogstens een tiental belangrijke merken, die vooral geneesmiddelen aanboden, afgeleid uit de
pluimvee industrie. Daarnaast hadden de firma’s gespecialiseerd in duivenvoeders ook de klassieke bijproducten
zoals tarwekiem-of lookolie, biergist, grit, appelazijn enz.. in de gamma.

 

Het enorme aanbod is een probleem geworden, waarbij de liefhebber door de bomen het bos niet meer ziet.

Sommigen maken zelfs -om hun duifjes prijzen te laten vliegen- hun eigen recepten met natuurproducten (daar is
niks mis mee..), op zoek naar de magische formule, zoals eertijds de alchemisten, in de hoop dat een mirakel
zich zou voltrekken….

 

Bij Comed hebben we inmiddels jarenlang gewerkt aan een systeem op basis van producten met onderlinge samen-
hang. Ze leiden tot een methode, waarvan men zich de basisbeginselen dient eigen te maken.

Na een uitgebreide, maar nog niet volledig afgeronde testfase van het nieuwe product onder de naam Procalip
geven we een stand van zaken. De reacties waren zodanig positief dat we het voor geïnteresseerden willen be-
schikbaar stellen in “premarket sales”(voorverkoop) onder de definitieve naam Myobol.

Mys = grieks voor spier
Bol verwijst naar anabolisme, aldus opbouw van de spier.

Myobol werd ontwikkeld met het specifiek doel kweek spieren 3de en 4de ronde voor ouders en jongen, maar
een aantal proefhokken suggereerden ook bijkomende toepassingsmogelijkheden.

Eerst en vooral een greep uit de reacties van deze liefhebbers:
Toen ik aan Gerard de toestemming vroeg om zijn uitgebreide bevindingen te publiceren noemde hij de test een
openbaring…

 

Het is opvallend dat zowel de ouders als de jongen zich uitstekend voelen
bij toediening van Procalip. Naar mijn idee een prima product waar ik
graag in de toekomst gebruik van zal maken….

Gerard Dekker
Dorpsstraat 660
1566EM Assendelft – Nederland
Mob. 0640 200 130

Lees hier het volledige rapport van Gerard:

Testresultaten Procalip

…20 koppels leverde 40 jongen op
Bij het uitkippen tot het spenen 2 eetlepels per kilo voer gegeven.
De duiven hebben meer vitaliteit (olievlekken op de slagpennen) Het mest is vaster de spieren meer ontwikkeld.
In het begin aten ze het minder graag , daarna geen probleem…
Jef Geerts
OLV straat 7
3730Hoeselt

….Dagelijks over het voer gegeven aangeplakt met lijnzaadolie.
De jongen groeien fantastisch.!
Ze glimmen je tegemoet/prachtige mest.
HP Verheij
Roestuin 58

Onze huidige indicatie luidt aldus:

Myobol is geschikt om jongen meer spiervolume te laten aanmaken tijdens de kweek vanaf het uitkippen tot het
uitvliegen. Het product verspreidt een aangename geur. De jongen liggen kalm en rustig in de schotel tot aan het
spenen. Het vederkleed wordt goed ontwikkeld en de productie van talg gebeurt optimaal. Ook de ouders gaan
meer spiermassa aanmaken en het vederkleed komt rijk over. Het is ten zeerste aanbevolen tijdens de kweek-
periode en zeker vanaf de derde ronde voor ouders en jongen. Aanbevolen te geven in combinatie met
Fertibol , dat zorgt voor goed gevormde eieren en een stevig skelet.

Door zijn gunstige werking op de ontwikkeling van de spieren is het uitermate geschikt om een zware vlucht voor te bereiden of ervan te herstellen.

Gebruik:

30 g (2 soeplepel) per kg voer,

kweek
– van het uitkomen tot het uitvliegen van de jongen
– gedurende 3 dagen na een zware vlucht
– gedurende 3 dagen voor het inkorven bij zware vluchten

Door het grote enthousiasme van onze testhokken is Myobol te verkrijgen in voorverkoop aan 29 € per kilo.

Vraag ook naar de nieuwe editie van het Comedboek (120 pag;) met aanvullende beschrijvingen van de laatste
inzichten over de COMED METHODE.

Posted on

Testresultaten Procalip

18 september 2018.

Comed,                                              testformulier

Betreft: Procalip.

 

Liefhebber: Gerard Dekker

Dorpsstraat 660 – 1566EM Assendelft (Nederland)

Beschrijving Testhok:

Aantal duiven:   ca. 60 stuks

Voer:                    Naturalkweek

Supplementen: Naturamine, Vitaminor, Nutripowder, Naturaline

Hokken:                               Hok 1: 10 kweekkoppels in hok met daarvoor altijd toegankelijke volière.

Hok 2: 10 kweekkoppels in hok met daarvoor altijd toegankelijke volière.

——————————————————————————————————————————-

 

Gebruikt tot nu toe    (van 29 augustus tot 18 september 2018)

 

Bevindingen     Procalip werd toegepast in Hok 1`, Hok 2 kreeg alleen bij supplementen genoemde                                   producten.

Gestart met het geven van Procalip 2 x daags  op 29 augustus en deze handelingen werden herhaald tot het afspenen van de jonge duiven op 18 september. (Het betreft hier de 5e en laatste ronde op mijn hokken.)

Ondanks ik het idee heb dat duiven niet graag aangemaakt voer eten, werd het voer aangemaakt met een voedingsolie en droog gemaakt met aangegeven hoeveelheid Procalip goed opgenomen. De geur die Procalip verspreid is aantrekkelijk voor ons als mens.

Het duurde een goede week alvorens duidelijk werd dat Procalip een goed aanvulling was op het dagelijkse rantsoen hardvoer. De ouders gingen breder/ronder staan en de jongen lagen gezond en rond in het nest.

De duiven en jongen in Hok 2 bleven hier duidelijk een beetje bij achter. Dit was ook het geval bij de vorige, 4e ronde en dat was ook de reden dat ik reageerde op uw oproep om Procalip te testen

In de 2e testweek lagen de jonge duiven stralend en rustig in het nest, voer werd genoeg opgenomen, maar niet voor de volle 100%. Met andere woorden ik denk dat door het toevoegen van Procolip de voedingswaarde omhoog gaat. De ouders ruien goed en gestaag door en blaakte van gezondheid.

Datzelfde kon niet gezegd worden in Hok 2, hier waren er zo nu en dan duiven met een smerig snebje en de rui verliep niet zo voorspoedig (wel goed, maar je zag het verschil met Hok 1)

In de 3e week, bleven de jongen van Hok 1, rustig in de nestschotels liggen, geen geschreeuw, geen staande jongen, maar kalm en rustig tot op de dag van afzetten.

Bij het spenen was er een verschil, niet heel groot, maar zeker aanwezig tussen de afgezette jonge duiven van Hok 1 en Hok 2. De jongen van Hok 1 waren absoluut ronder dan die van Hok 2. Ook het verenpakket onder de vleugels lag sneller dicht dan in hok 2.

Conclussie op mijn hokken: Jongen zijn gegroeid als kool, ouders zien er goed uit.

Tussendoor had ik al een aantal jongen afgespeend die echter maar 2 weken tijdens de Procalipperiode nog bij hun ouders waren. Deze ben ik na het afzetten gewoon procalip over het voer blijven geven, maar slechts 1 x per dag. Ik heb geen terugvalverschijnselen bij deze jongen gezien. Omdat al mijn jongen in 1 hok zitten, krijgen de afgezette jongen die niet gevoed zijn met Procalip dit nu ook over het voer. Ook zij nemen de Procalip goed op.

Sinds vandaag 18 september zijn alle jongen afgespeend en zullen 1 x daags Procalip over het voer krijgen. Ik zal ze indien mijn voorraad Procalip dit toestaat  zoals in uw aanbeveling staat nog 3 weken blijven verstrekken. De vraag is of dit ook zinvol is bij ouders ?

————————————————————————————————————————————-

Specificatie toegevoegde producten:

Procalip 2 x daags over voer.

Om de dag het voer bevochtigd om Procalip aan te kleven met:

Ropa B Voedingsolie van Ropapharma – Zaandan (Nederland

Levertraan, gehaald bij drogist.

 

Eind conclussie: het is opvallend dat zowel de ouders als de jongen zich uitstekend voelen bij toediening van Procalip. Naar mijn idee een prima product waar ik graag in de toekomst gebruik van zal maken

 

Vriendelijke groeten,

Gerard Dekker

Dorpsstraat 660

1566EM Assendelft – Nederland

Mob. 0640 200 130

Posted on

El condor pasa

De Inca’s uit het Andesgebergte van Peru, lieten in hun bouwwerken op de
meest verbluffende wijze het potentieel van het menselijk geometrisch ver-
nuft tot uiting komen. De enorme rotsblokken die in Machu Pichu gebruikt
werden kwamen van de andere kant van de vallei over de wilde rivier, in
het steilst bewoonde land ter wereld met de scherpste hellingen in een
hooggebergte“.

Machu Pichu

De perfect op mekaar passende granieten monolieten kolossen, tot 300 ton, soms 5 meter hoog werden naadloos in meervoudig verband op ingenieuze wijze tot een geheel gemaakt en je kan er geen scheermesje tussenkrijgen. Hierdoor werd het geheel aardbevingsbestand.”

Ik was altijd gefascineerd alleen al door het feit, dat tot vandaag niemand snapt hoe ze juist te werk gingen. Ik raakte er steeds meer geïntrigeerd en als ik aan de beperkte middelen dacht die ze ter beschikking hadden werd ik gewoon nerveus: ze kenden nóch het wiel, nóch het ijzer, nóch de geschreven taal. Ze beschikten hoogstens over een lama als extra werkkracht …Als je daar 50 kilo last op legt, zakt hij tot aan de knieën weg in de modder. Grootse ingewikkelde bouwwerken – hoewel door mensenhanden opgericht- maakten enorm indruk waardoor er vaak een
goddelijke dimensie aan gegeven werd.

Veel der bouwwerken zijn verdwenen omdat de conquistadores hun bouwblokken in kubieke stenen kapten, om er
vooral hun kerken mee bouwen. Het is zonder meer duidelijk dat de conquistadores nooit hebben kunnen achter-
halen hoe de Inca’s te werk gingen. Ze moeten geweigerd hebben, te leren hoe ze hun ruwe steen bewerkten. Het
kàn gewoonweg niet, dat de Spanjaarden, moesten ze het geweten hebben, hiervan nooit gewag maakten. Hebben
de Inca’s hebben hun geheime bouwkunst in hun graven meegenomen?

 

Vooral de lama’s en de schapen zijn onlosmakelijk verbonden met de Andes
De condor, de reusachtige giervogel hoort daar eveneens reeds duizenden
jaren bij. Hij heeft een vleugelspanwijdte van meer dan 3m weegt 15 kg en
kan tot 10 kg ineens verorberen. Hij broedt om de twee jaar en leeft vooral
van kadavers waarvan hij de rottende geur tot op 200 km van zijn nest
geroken heeft! Eerder uitzonderlijk jaagt hij op schapen.

 

 

 

De Inca’s uit de Andes moesten in hun levensonderhoud voorzien dmv de schapenkudden. Ze kweekten ze omwille van de wol, de melk en het
vlees. De laatste eeuw werden de herders steeds meer geïrriteerd door de condor’s die door de grote kudden aangetrokken werden en hun
broedsels eerder uitzonderlijk voorzagen van een gestolen lam. Hoewel dit aldus maar zelden voor kwam besloten de schapenboeren condors
zonder pardon allemaal af te schieten. Na enkele decennia waren evenwel met de condors ook de schapen verdwenen. Deze waren namelijk aan allerlei vreemde ziektes zo goed als uitgestorven.

 

 

Al vrij snel had een slimme bioloog het verband gevonden. De condor pakte altijd het zwakkere schaap uit de kudde. Zo zorgde hij mee voor een sterk ras met een goede afweer tegen ziekten. Toen de condor als opruimer van de zwakke genen werd uitgeschakeld, konden de ook zwakke schapen zich voortplanten met als gevolg dat na enkele generaties om de haverklap ziektes uitbraken waartegen geen kruid gewassen was.

Nu de condor weer zijn gang mag gaan helpt hij opnieuw mee om de genen van deze zwakke schapen uit te schakelen en alzo de populatie in stand te houden.

De moraal van dit verhaal is laat de natuur zijn gang gaan.
Het is niet slim alles in leven te houden.

Geef de beste natuurlijke producten aan uw duiven, en zij die het hiermee niet halen?
Laat ze achter.
De zwakkelingen en sukkelaars meenemen kost u op termijn een veelvoud aan miserie.

Het is een klein voorbeeld van de Wet van Darwin : het overleven van de sterkste.
Comed baseert zijn visie op deze nuchtere principes en levert hiermee een dringende boodschap af:
Breken met het negatieve verleden door het preventief werken met antibiotica te stoppen en te bouwen aan
de positieve toekomst met Curol, Winmix, Roni., Stopmite , Clean etc..
Sport beoefenen we met gezonde dieren … niet met zieke dieren.
Het is de logica zelve …

De duivenliefhebbers zijn altijd op zoek naar een “straf product”.
Er wordt soms niet zo nauw gekeken… drie-in-één, vier-in-één, vijf antibiotica -in-één mix waren voorbeelden van een perverse gewoonte.
Comed heeft gedurende decennia in al de lezingen en folders hiervoor gedurig te waarschuwen…
Willen wij de generatie zijn met bedenkelijke reputatie, die de antibiotica ontdekten om ze dan op enkel decennia te vergooien aan puur zinloos en dom gebruik?
Of… willen wij de generatie zijn die het tij keerde, die met verantwoordelijkheidszin de gezondheid van onze kinderen vooropstelde?

Welke producten?
Er is nu geen andere keuze meer mogelijk.
Geen nostalgische volksgeneeskunde van kruiden.. vaak leidend tot soms gevaarlijke kwakzalverij.
Geen simplistische bio-benadering, er moet voldoende effect zijn.
Wél hoogtechnologische orthomoleculaire voeding en wetenschappelijk benaderde aromatherapie.

Die dieren welke hiermee niet kunnen overleven, laten we achter.
“The survival of the fittest” in het spoor van Charles Darwin.
We moeten toch selecteren want om praktische redenen kan in de sport-en hobbydierenhouderij niet de héle kweek overgehouden worden.

Comed is een uitgesproken zoekend laboratorium.
Alle formules worden constant verfijnd, vaak zonder veel ruchtbaarheid.
Willem de Bruijn was meer dan 10 jaar geleden de vroege beslisser.
Als medicus (tandarts) worstelde hij al jaren met het irrationeel antibioticagebruik.
Het leidde jaar na jaar tot duizelingwekkende resultaten.

Comed producten is het minimum aan niet medicinale steun die je een dier dient te geven wanneer je het uit zijn biotoop haalt en hierdoor belast met mogelijke gezondheidsgevolgen. Het einde van de therapeutische hardnekkigheid is in zicht. Vaak werden onwaarschijnlijke behandelingen toegepast, antibioticacocktails waarbij men zich de vraag moest stellen hoe het kon dat de arme dieren nog presteerden, ondanks de bijna intoxicatie met antibiotica… Dit veroorzaakte opschudding in de duivensportwereld. Het resultaat met de COMED METHODE:
niet gewoon evengoed, maar duidelijk béter zonder antibiotica.

Volg de COMED METHODE of raak hopeloos achterop…!!!

PROFITEER VAN ONS VOORJAARSAANBOD GELDIG TOT EINDE FEBRUARI

KWEEKPAKKET
10 % korting bij keuze vanaf 3 producten uit het kweekpakket (*)

*promotie geldig op alle formaten

 

 

Posted on

PRIJSDALING CUROL EN RONI

Gezien de toegenomen verkoop van Curol en Roni, kunnen we onze productiekosten verlagen.

Vandaar kunnen wij U melden dat de prijs van Curol met  8% zal dalen en de prijs van de Roni met 10%.

Deze daling is geldig op alle formaten.

 

 

 

                                                                    Follow us on 

                                                                     Lik use on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted on

VOEDINGSSUPPLEMENTEN

VOEDINGSSUPPLEMENTEN ….wie kan door de bomen het bos nog zien…

 

 

Herman Dillen is inmiddels 94 jaar en komt nog steevast elke maand van Lanaken naar Hoeselt voor een tasje koffie en een babbel over “vroeger”.

 

 

Ik liep nog onder de keukentafel door, toen Herman samen met zijn collega Thomas (vader van veearts Norbert) Peeters uit As, beiden vertegenwoordigers van Versele  bij ons thuis op bezoek  kwam, want mijn vader Dries Jorissen was een van de eerste verdelers in Limburg voor het befaamde veevoederbedrijf uit Deinze.

Na dat ik apotheker werd  nam hij mij soms mee naar zijn goede vrienden in Duitsland, waar hij de duivenvoeders voor Versele in de markt gezet had.

Herman voelde zich als een vis in het water in Duitsland en had zich daar erg geliefd gemaakt.

Hij had (nu nog steeds) een heldere en krachtige stem en de zakelijke gesprekken eindigden meestal met een glas Lager waarbij de vriendschap menige keren werd beklonken met luide heimat liederen…

Na de hereniging van Duitsland kwam de eerste duivenbeurs in Kassel in het hart van het land en wij ook daar naar toe..

Ik was overdonderd door de enorme belangen die in de duivensport internationaal op het spel stonden.

Het ging over het voeder, de hokken, transport, klokken,  etc …en enkele grote Belgische merken duivenproducten (Fabry, Colombine, De Reiger Colman…) .

Daarnaast een opkomende groep van meer opportunistische kruiden-kwakzalvers, waarvan de verhalen die ze verkochten aan de goedgelovige liefhebbers qua waarheidsgehalte voor mij haast ondraaglijk werden.

Er wordt volop geprofiteerd van de liefhebber, vooral van zijn illusie om altijd te winnen, alsook van zijn begrijpelijke gebrek aan kennis.

In de overtuiging dat wij met de wetenschap beter konden scoren kwam COMED dat toen nog maar de Belgische markt bediende met Edele Olie, Tempo 60 en Cometose, het jaar daarop in Duitsland voor het eerst op het internationale toneel.

En van het een kwam heel snel het ander…

 

Herman was ook de aanbrenger van het idee om in België een duivendorp te stichten, waar liefhebbers van uit de hele wereld een huisje met een hok konden kopen, om deel te nemen aan de Belgische competitie.

Samen met wijlen Pros Roosen zijn we vele terreinen gaan bezoeken (zelfs Bokrijk was kandidaat) om het ambitieuze plan van 100 dergelijke huisjes uit de grond te stampen…

Finaal werd het geen duivendorp maar wel het World Pigeon Center( samen met Jos Thoné geopend in 1999) een one loft race met als uitdaging, deelname aan de volledige Belgische competitie…

Spijtig genoeg  kon dit project niet openbloeien, omdat er toen (in  onbekende wateren varende)  enkele essentiële zaken over het hoofd werden gezien.

 

Sometimes you win, sometimes you loose…

 

Ondertussen gaf zoon Philippe het WPC succesvol een nieuwe bestemming als office center, congres- en feestzalen complex.

Het zal bovendien binnen enkele maanden een geheel vormen met het naastliggende gebouw dat Comed momenteel inricht als nieuwe productiehal, gezien we ondertussen in de oorspronkelijke gebouwen ruimte( vooral in de hoogte ) te kort hebben, om onze productiecapaciteit aan te kunnen.

 

 

COMED ontwikkelde in haar onderzoekgeschiedenis van 46 jaar, vele verschillende producten , die door permanente verfijning en aanpassing elk hun eigen betekenis en doel hebben.

Wij geloven dat dit een sterke en stabiele basis is voor de toekomst van ons bedrijf.

 

Het voordeel is dat we door de vele soorten producten, over een arsenaal aan opties beschikken, om bijna alle gezondheidsproblemen waarmee de liefhebbers te maken hebben, adequaat, natuurlijk en veilig , zonder het gebruik van antibiotica kunnen aanpakken,.

 

We willen daarenboven onze klanten ondersteunen met een helpdeskservice om onze kennis snel te delen en alle vragen op te lossen met het juiste advies.

 

De overheid wil met Europese regels een duidelijk verschil maken tussen voeding (supplementen) en geneesmiddelen voor duiven.

Zij willen niet dat aan voedingssupplementen geneeskundige eigenschappen worden toegeschreven.

 

Ook al werken bepaalde voedingssupplementen onbetwistbaar voorkomend en genezend tegen de meeste gevreesde ziekteverwekkers (coccidiose, E.coli, Salmonella, Herpes, etc.), toch mag dit niet vermeld worden op het etiket of in de reclame..

 

Het FAVV heeft daarom een “indicatieve” lijst van woorden uitgevaardigd dewelke mogen gebruikt worden om de werking van voedingsmiddelen toe te lichten.

Het is geen strikte richtlijn en de kerk moet dus niet in het midden van het dorp staan,  maar men moet ze ook in het veld zetten…

Namen van organen mogen vb. niet gebruikt worden, hoewel het woord” darmconditioner” (waar Comed als eerste mee op de markt kwam) geen probleem vormt.

 

Daar in de duivensport veel draait om bacteriën, schimmels en virussen, gaat men vaak op zoek naar geneesmiddelen, terwijl moeder natuur rijkelijk alternatieve oplossingen aanbiedt.

Comed voelde zich van zijn ontstaan geroepen om in deze grijze zone het licht te laten schijnen en zich op een positieve en ernstige wijze te specialiseren in dit soort complexe natuurlijke methoden.

In feite noemt men deze middelen daarom ook “nutriceutica”, dat zijn voedingsmiddelen die soms een duidelijk geneeskrachtig potentieel hebben.

 

Het is geen eenvoudige specialisatie , maar anderzijds wel een kans om de overconsumptie aan antibiotica te lijf te gaan.

Een team van vier apothekers geeft graag deskundig advies over deze behandelingsvorm, nl gezondheid via de voeding.

 

Een verzorgingssysteem met COMED-producten hoeft niet ingewikkeld te zijn: je kan beginnen met 2 producten

 

dat als volgt, naar eigen inzicht en budget kan uitgebreid worden:

Twijfel niet neem contact of  kom langs, de koffie staat klaar…

 

 

Posted on

18TH International pigeon exhibition Langfang China

Comed in China (Langfang)!

 

 

 

Father and daughter first and second generation of Comed

 

 

 

 

 

 

from left to right

Ruth Kempeneers (Sales Comed)

Daughter Marie Jorissen (PR Comed)

Mr. Hong Marcel

Kevin (PR manger Pinhwan company)

Son Philippe Jorissen (Administrator Comed)

 

 

Brother and sister

Philippe and Marie Jorissen

 

 

 

 

 

Comed stand

 

 

 

 

 

 

 

Meeting between Comed and the Pinhwan corporation

 

 

 

 

 

 

 

 

A gift from Comed for the family Hong.

Original hand painted Belgium certificate for 1924.

The very first years of racing pigeon competition.

 

 

 

 

 

 

 

Philip Jorissen and Mr. CC Hong