Posted on

De wetenschap achter de recente observaties van Willem Debruijn

Corona beheerst ons hele bestaan en we worden overspoeld door een permanente informatie stroom. De apothekers hebben als dagelijkse taak de  juiste informatie  verstrekken. Daarom vind je voortaan mijn bondige en geactualiseerde  bijdrage op het einde van de blog. 

       Observaties en wetenschap

Willem en ik bellen mekaar regelmatig om observaties en wetenschappelijke informatie te delen. Het zijn contacten die ons beiden een gevoel van verrijking verschaffen. Ons laatste gesprek ging over een opmerkelijke vaststelling van Willem inzake voeding. (zie ook zijn voorlaatste column in de Duif)

Het betrof een manifeste vermindering in de opname van de eiwitrijke fractie uit de mengeling, naargelang de week vorderde. De duiven lieten op het einde van de week m.a.w. de eiwitten links liggen. Zeg maar, ze lieten weten dat ze die niet meer nodig hadden. Dit strookt helemaal met de analyse van Comed op basis waarvan -35 jaar geleden – Comedol (edele olie) op de markt werd gebracht.

Even opfrissen:

Eiwit is vooral groei – en reparatie materiaal

Vet en ook suikers zijn puur brandstof.

De energiewaarde van deze drie voedingsmiddelen wordt uitgedrukt in calorieën (kcal.)

Het betreft hier de meest ingenieuze stofwisseling-techniek, die de vogels in het algemeen en de duif in het bijzonder toepassen.

Onze duif kan suikers en eiwitten omzetten in vet , de finale brandstof voor de vliegspieren. Eiwit, vet en suiker bestaan uit koolstof (C), zuurstof (O) en waterstof (H). Eiwit bevat ook nog stikstof (N) dat een onderdeel is van aminozuren die de basis vormen voor weefsel. Alle drie verbranden ze tot koolzuur (C02) en water (H2O), waarbij eiwit bijkomend zijn stikstof omzet in ammoniak (NH3). Deze is sterk alkalisch en neutraliseert in de darm het tegen ziekteverwekkers beschermende zuur. In dit geval wordt de duif extra vatbaar voor coccidiose, trichomonas,salmonella, e. Coli etc.Tegen deze ammoniakval kan Roni efficiënt ingezet worden.( zie verder brochure https://comed.be/wp-content/uploads/2020/04/BROCHURE-nederlands-nieuwe-schema-20200420.pdf p 28 en verder ook p 30 )

Qua energie levert de verbranding per 100gr: eiwit 400 , suiker 400 en vet( olie) 900  kcal.

Suikers en vetten kunnen niet omgezet worden naar eiwitten, omgekeerd wel. Je moet die eiwitten dus voederen, maar zeker niet te veel.(wegens het ammoniak gevaar)

 

Eiwit is daarom niet ideaal als brandstof, maar wel een essentieel herstelmiddel voor de spieren en weefsels in het algemeen. ( Comed brochure p 30 “Waarom oliën geven” )

 

De observatie van Willem is in dat opzicht uitermate interessant. Je kan er uit afleiden dat de duiven weten dat ze bij teveel eiwit met die vervelende ammoniak zitten, waarvan ze buikpijn krijgen.

Hij stelt dan ook terecht : “je moet je duiven kunnen lezen”

Fantastisch toch?

Wat betreft de vraagstelling van Willem of eiwitrijk voer voor de vlucht wel zinvol is: Men kan stellen dat bij spierbeschadigingen door overbelasting tijdens de vlucht, prompt beschikbaar (herstel)eiwit zinvol is. Maar opgelet het minste eiwit dat je te veel geeft kom je in de ammoniakval terecht. Ze lopen hiermee een vergroot risico op korfbesmetting. Ook als de duiven extreem diep gaan en hun vetreserve op is ( suiker is sowieso na 15 minuten vervlogen), gaan ze noodgedwongen over op eiwitverbruik. Ze zullen desnoods zelfs eigen spiermassa “opvliegen”! Het Comed supplement Enercom levert per soeplepel 15 gr eiwit per kilo voer. Dit is een toename van 1,5 %  op de ideale behoefte van 14% (in onderhoud) tot 18 % ( tijdens de kweek). De meeste mengelingen in de handel zitten in de buurt met 13 a 14 %. Dus het is zinvol een berekende dosis eiwit te geven. ( in dit verband moet men stellen dat een duif niet kan redeneren: ” mogelijks ga ik morgen ,in geval van een zware wedvlucht, extra eiwit kunnen gebruiken “)

 Even terug naar de vuistregels in zake vet en vliegenergie:

  1. In die cruciale vetfractie(olie) is naast omega-3, ook omega- 6 belangrijk.

In alle Comed oliën, is dmv tarwekiemen-, zonnebloem-, kempzaadolie etc, een ideale verhouding tussen beiden bereikt. ( zie verder)

  1. Antioxydanten zijn essentieel ( o.a. vitamine E,  vitamine C, seleen, zink, beta-caroteen, anthocyanen, zekere mineralen  etc.)
  2. Training

 

Het fysieke vliegvermogen wordt beïnvloed door de wisselwerking tussen drie bovenstaande factoren

                                                                                                                                                                                                                            enzyme 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase

 

Dit ( fraaie ) enzyme 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase is de regelknop achter de observaties van Willem.

Het reguleert:

  • de samenstelling van de vetten alsook hun verbranding ,
  • -de verwerking van antioxidanten, dit alles in functie van
  • -training.

Ik bespaar u de ontcijfering van een complexe, maar unieke studie ter zake en vat ze beknopt samen: Spreeuwen werden gedurende 15 dagen in een windtunnel gevolgd. Het bleek dat bovenstaand enzym 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, de energievoorziening uit vetten regelde, alsook hun samenstelling. Het beschermde tegen de (weefsel) beschadigende oxidatieve stress, tijdens deze zware inspanning, door het inschakelen van antioxidanten. Tegelijk werden hersteleiwitten snel in oplossing gebracht, om daar waar (spier)schade was, meteen tussen te komen. Om vetten tijdens de vlucht snel naar de stockeervliezen te transporteren, worden deze oplosbaar gemaakt door ze te koppelen aan hydrofiele eiwitten. Er was ook een duidelijk onderscheid in effect tussen de hardwerkende vliegspier en de passievere beenspier. Hieruit volgt dat het hele proces gunstig wordt beïnvloedt door training: hoe langer in de windtunnel hoe beter de cijfers. Ook dit klopt met de (vast)stelling van Willem nl. dat een getrainde duif efficiënter omgaat met de (vet)reserves dan een niet getrainde duif.

Een andere interessante aanvullende studie over vetten en vliegprestaties toont aan dat Omega-3 ook een rol speelt bij de goede ontwikkeling van de vliegspieren, door de vorming van een speciaal vlies rond de spiervezels, waarin de vetten optimaal worden opgeslagen (alsook de ontwikkeling van de eieren). Omega-6 is ook van belang omwille van de optimale omzetting van het vet in energie. In functie van de samenstelling en de eigenschappen van de vetzuren (ketenlengte en aanwezigheid van dubbele bindingen) kunnen ze via transportproteïnes snel in de spiervliezen geraken.

De vleermuis is momenteel als zoogdier een interessant studieobject, omdat zij haar vliegmechanisme heeft laten evolueren naar dat van de vogels. Zij kan op quasi dezelfde manier onder meer uit vet energie winnen. De opbouw van de vliegspieren is zo goed als identiek! Ze kunnen bovendien kortstondig in een energiebesparende slaaptoestand overgaan, om niets van de cruciale  vetreserves te verspillen. Dit gebeurt tussen twee lange migratie vluchten of tussen een vlucht en een kweek periode.

Deze studie zal een veel bredere kijk geven op het verschil tussen prestaties van zoogdieren en vogels. Dit zal iedereen die met dierensport te maken heeft ten zeerste interesseren. ( Zie ook Blog duiven zijn geen coureurs https://comed.be/duiven-zijn-geen-coureurs/)

Wij houden u op de hoogte …

De duiven wisten het al lang.

Alleen, wij hadden niet goed gekeken…

 

Ons Parool

 

Wetenschap-inzicht-advies-vertrouwen

 

Wij doen het denkwerk , zo kunnen jullie genieten van de heerlijke sport…

 

 

 P.S.

Antioxidanten  neutraliseren de schade aanrichtende vrije radicalen: die ontstaan bij oxidatie processen zoals het intens opwekken van vliegenergie. (vooral voorkomend in  fel gekleurde plantendelen zoals paprika, radijs, rode biet, tomaat, etc ..het betreft anthocyanen,  ook  vit E, vit C, mineralen etc… Rode biet (bevat veel nitraten), het werd als extract uit de lijst van toegelaten additieven voor de duiven geschrapt.

Comed heeft reeds geruime tijd een ideaal vervangend antioxidant geselecteerd dat in Roni werd verwerkt. Roni is eveneens een uitstekende beveiliging tegen de ammoniak val, door het zuurvormend vermogen van de darm te beschermen.

Omega 3 en omega 6 zijn in optimale verhouding aanwezig in al de oliën van Comed (Curol, Comedol, Fertol, Stressol etc). De meeste merken duivenvoer bevatten rond de 4 % vetstof, wat overeenkomt met de normale behoefte. Daar mag altijd wat extra bij, omdat er geen direct gevaar is bij overdosering aan vet, naargelang de periode ( maximale behoefte is  8 %, tijdens de rui). Load Pul en Load Caps zijn ook vetrijke energiebronnen bij uitstek. Bij langdurig teveel kan vet in de niet-actieve periode, in de over 15 plaatsen verspreide vetdepots afgezet worden. Evenwel, door hormonale werking, wordt bij veel licht en seksuele activiteit, dit in geen tijd omgezet als vliegvet in de spiervliezen van borst- en vleugel. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Corona virus

 

België, Europa…. gebuisd door een klein, maar toenemend percentage saboteurs, die de maatregelen aan de laars lappen. China handhaaft de discipline, waardoor de economie weer groeit en de dancings terug open zijn. Een bewijs dat onze slappe-knieën-overheid dodelijk verzuimt. Aziaten zijn ook traditionele mondmasker-dragers, uit wederzijds respect… We gaan dit uiteindelijk ook moeten kunnen, vooral om het miljarden economisch verlies te stoppen, want het zal nog enkele jaren duren eer we een volwaardig vaccin op punt hebben. 

 

Posted on

Info brochure Covid vaccinatie

Tijdens onze dagelijkse gesprekken met patiënten in de apotheek, merken we dat er toch heel wat
ongerustheid heerst i.v.m de vaccins tegen covid-19. Daarom leggen we in deze brochure a.d.h.v 10 vragen uit dat er helemaal niets te vrezen is wanneer u zich laat vaccineren.

1. Hoe werkt een vaccin?

 

 

Een vaccin lokt een reactie van ons afweersysteem uit, waardoor ons lichaam een specifiek virus “herkent” zonder dat we de ziekte echt krijgen.

Als we dan later in contact komen met dat virus, “herinnert” ons afweersysteem zich deze ziekmaker. Ons lichaam produceert dan snel de juiste antistoffen om het virus te vernietigen en ons tegen de ziekte te beschermen.

 

2. Welke vaccins bestaan er?

Oudere vaccins

Deze vaccins bevatten de verzwakte of dode virussen die de ziekte veroorzaken. Andere vaccins bevatten slechts deeltjes van virussen. In beide gevallen wil het lichaam deze indringers weg, en reageert hierop door een leger antistoffen aan te maken. Voor alle duidelijkheid, dit is NIET hoe onze huidige Covid-19 vaccins werken!

Vaccins van Pfizer, Moderna en Astra Zeneca

Een nieuwere techniek levert vaccins die genetisch materiaal bevatten, verpakt in kleine vetbolletjes of in een ander, onschadelijk virus. Dit werkt een beetje zoals een bepaalde software die op een computer wordt geïnstalleerd. Wanneer dit materiaal – deze software- in het lichaam ingeënt wordt, kan je lichaamscellen commanderen om bepaalde stukjes van het ziekmakend virus aan te maken. Het lichaam beschouwt vervolgens die stukjes als ‘vreemd’ en gaat ertegen reageren. Dit worden mRNA en vector vaccins genoemd.

3. Hoe veilig zijn deze covid-vaccins?

Men heeft met dit soort vaccins al meer dan 10 à 15 jaar ervaring bij de behandeling van kankerpatiënten, die de zogenaamde immunotherapie krijgen, een behandeling die al zeer veel levens heeft gered. Deze patiënten worden tot vele jaren ná de behandeling opgevolgd en tot op heden wordt deze procedure als uiterst veilig beschouwd.

4. Waarom heeft men voor deze – relatief nieuwe – techniek gekozen?

Eerst en vooral omdat het vaccin op korte tijd in zeer grote hoeveelheden kan geproduceerd worden. Mochten er bovendien varianten opduiken die resistent zijn aan het basisvaccin, is het mogelijk op een relatief korte termijn een aangepast vaccin te maken.

5. Kan iemand covid-19 krijgen door het vaccin?

Neen. De vaccins die in België gebruikt worden tegen covid-19, kunnen onmogelijk de ziekte veroorzaken, omdat ze geen afgezwakte of niet-levende virussen bevatten. Maar het is wel mogelijk dat een gevaccineerde persoon kort vóór of kort na de vaccinatie besmet raakt met het virus. Aangezien het lichaam enkele weken nodig heeft om zich te beschermen tegen het virus, zou een persoon dus positief kunnen testen na vaccinatie. Dit wil zeggen dat het lichaam gewoon nog niet voldoende tijd gehad heeft om antistoffen aan te maken. M.a.w. een positieve test na vaccinatie is nooit het gevolg van de vaccinatie.

6. Hoe komt het dat dit vaccin er zo snel was?

 

Wereldwijd is voorrang gegeven aan de ontwikkeling van de covid-19-vaccins. Er zijn duizenden wetenschappers bezig om alle aspecten van het virus te onderzoeken en hiertegen vaccins te ontwikkelen. Er worden geen toegevingen gedaan op de strenge eisen voor de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid die gelden voor alle geneesmiddelen in het algemeen.

Bovendien zijn de technieken die gebruikt werden voor de productie van de covid-19 vaccins min of meer ‘gestolen’ van andere vaccins en is slechts een kleine fractie moeten gewijzigd worden. M.a.w. hun veiligheid en hun degelijkheid werd reeds bewezen.

 

 

7.Werken de covid-19-vaccins bij iedereen en zijn ze even veilig voor iedereen?

De doeltreffendheid van bestaande vaccins tegen andere ziektes is niet altijd bij iedereen hetzelfde. Maar dit is echter geen reden om een vaccin niet te gebruiken. Zelfs als het vaccin geen 100 % bescherming biedt en de gevaccineerde persoon toch ziek wordt, zijn de symptomen meestal minder erg.

Vergeet niet dat in de proeven met de covid-19 vaccins de aandacht ook gaat naar personen die een groter risico lopen om ernstig ziek te worden. 15 % tot 40 % van het totaal aantal proefpersonen zijn risicopatiënten. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen of personen met specifieke aandoeningen (hart- of longproblemen, suikerziekte, zwaarlijvigheid).

Hierdoor kunnen de onderzoekers zich een beeld vormen over de veiligheid en de werkzaamheid van het vaccin.

8. Kan het covid-19-vaccin bijwerkingen veroorzaken?

Zoals bij alle geneesmiddelen, kunnen vaccins bijwerkingen veroorzaken, maar ze komen niet voor bij iedereen.
De bijwerking- en zijn meestal licht tot matig, zoals koorts, vermoeidheid, hoofd- en spierpijn, of een reactie op de plaats waar het vaccin werd ingespoten ( zoals roodheid, pijn of zwelling). Deze symptomen verdwijnen vanzelf na enkele dagen of kunnen worden verlicht door het innemen van een pijnstillers of koortswerend middel.
Bijwerkingen blijken vaker op te treden bij mensen jonger dan 55 jaar, of ook bij het herhalingsvaccin.

9. Beschermt het vaccin onmiddellijk en kan een gevaccineerd persoon nog iemand anders besmetten?

Het risico om covid-19 te krijgen is veel kleiner bij personen die een vaccin kregen. Maar net zoals andere vaccins is het niet 100 % doeltreffend. Ook personen die reeds ziek waren, kunnen zich laten vaccineren. De ziekte doormaken, geeft immers niet dezelfde immuunrespons; vermoedelijk heeft dat te maken met het feit dat het virus ook bepaalde cellen in de afweerrespons beschadigt. Bovendien biedt het vaccin ook bescherming tegen varianten, wat niet het geval is als je covid-19 hebt doorgemaakt.

Wanneer iemand een vaccin krijgt, is die persoon niet onmiddellijk beschermd. Het lichaam heeft enkele weken nodig om zich te beschermen. Bescherming door het vaccin werd aangetoond na minimum zeven dagen na de tweede dosis. Het effect van een vaccin op het doorgeven van het virus, dus zonder zelf ziek te zijn, is nog niet gekend. Dit wordt momenteel onderzocht in grote wetenschappelijke studies. Er worden twee dosissen van het vaccin gegeven met minstens 21 dagen tussen. Er is nog geen informatie beschikbaar of een herhalingsvaccinatie, bvb na één of twee jaar, nodig zal zijn.

Zeer recentelijk is gebleken dat het Oxford Astra-Zeneca vaccin de verspreiding van het virus vertraagt. Dit is uiteraard zeer goed nieuws. In de USA werd recent het Russische vaccin Sputnik (dat qua concept erg lijkt op dat van Johnson & Johnson) goed bevonden, met een algemene bescherming van 91,6%.

10. Zijn er personen die het vaccin zeker niet mogen krijgen?

Zoals bij alle geneesmiddelen en/of vaccins, of meer nog, zoals bij alle voedingsstoffen, kan een allergische reactie optreden. Dit is uiterst zeldzaam maar het komt inderdaad voor. Mensen die erg allergisch zijn aan de stoffen PEG of polysorbaat, mogen het vaccin niet of enkel onder streng toezicht krijgen.

Aan zwangere vrouwen zou het vaccin mogen toegediend worden, gezien er voldoende wetenschappelijk onderbouwde informatie is vrijgegeven. Voorlopig mogen kinderen onder de 16 jaar voor Pfizer en onder de 18 jaar voor Moderna niet worden gevaccineerd (wachten op de uitslag van de studie).

Je laten vaccineren,
een strak plan zodat het normale leven straks weer starten kan!

 

Nele Oelbrandt
Ilse Verstraeten
Frederic Jorissen
François Duda
Jean-Louis Jorissen
Apothekers

 

 

Posted on

Tijden veranderen….

Ik ken Michel Vanlint al erg lang.

Hij beschikt over een scherp waarnemingsvermogen en ik deelde met hem de zoektocht
naar de ideale verzorging van duiven. The Lost Son was zeer goed op de hoogte zowel van
de geneesmiddelen als de natuurmiddelen en dat maakte onze gesprekken ongemeen
boeiend.

 

Toentertijd waren de antibiotica nog zeer in trek, ondanks het resistentie probleem, waartegen ik altijd waar-
schuwde en wat hem intrigeerde, om niet te zeggen waarzonder duivensport onmogelijk leek. Als apotheker en handelaar
in antibiotica, had ik -in tegenstelling tot Michel en vele anderen- mijn keuze al lang gemaakt en pleitte tegen hun
gebruik in de sport in het algemeen en vooral tegen blinde kuren in het bijzonder. Menig keer werd ik een beetje smalend
weggeplaatst in medische kringen met de opmerking „wat jij voorstelt is niet te doen“.

 

 

 

 

12 jaar geleden kwam hij bij mij op bezoek, vergezeld van de toen voor mij onbekende
liefhebber Willem De Bruyn. Willem was een frisse wakkere verschijning met open karakter
en zijn wetenschappelijke inzichten maakten van hem meteen een boeiende bezoeker van
ons huis. Het was een kennismaking tussen twee mannen beiden geboren in 1949 en die
als pubers „the golden sixties“ mochten meemaken met naast de Beatles and the Rolling
stones, ook de grootmeester Bob Dylan die in 1964 „times they are changing“ uitbracht,
nadat hij met “knocking on heavens door” https://www.youtube.com/watch?v=wZ9drv78dCQ,

met enkele zinnen finaal de oorlog in Vietnam stillegde, https://www.youtube.com/watch?v=u1Y51haF_80 en waarvoor hij, veel te laat, maar meer dan terecht recentelijk de Nobelprijs voor literatuur ontving. In mei 1968 toen de jeugd zich losrukte van het establishment belandden we op de universiteit.

Willem was sterk geïnteresseerd in een nieuwe aanpak en na onze eerste ontmoeting over de antibioticavrije aanpak was hij
helemaal mee. “naar dit gesprek was ik lang naar op zoek” zo liet hij mij enkele dagen later dankbaar weten. Er volgden nog
vele gesprekken. Willem was als tandarts helemaal klaar met de antibioticakuren en vond bovendien dat het niet kon bestaan
dat wie over de krachtigste antibiotica met het breedste spectrum beschikte, de beste resultaten zou neerzetten. Het roer
werd radicaal omgegooid, geen weg meer terug.

 

Michel had het moeilijker om zijn beproefd medisch systeem los te laten waarmee hij al jaren aan de top zat. Ik wil toch graag de indrukwekkende palmares even in beeld brengen.

 

Onze wegen zijn toen zo een beetje gescheiden, weliswaar met wederzijds respect voor elkaars systeem. Michel heeft
ondertussen zijn rijke competitie carrière afgesloten, maar blijft gepassioneerd liefhebber van de sport. De gesprekken
waren weliswaar blijven hangen en hij heeft zijn interesse in de COMED METHODE hernieuwd en steunt ons met zijn
ervaren observaties bij het op punt zetten van de producten.

Willem kan sinds zijn nieuwe aanpak terugkijken op een ongekende, ononderbroken zegereeks.

 

k mag besluiten dat dit voor mij historisch eerste bezoek van Michel en Willem alleszins een steen in onze rivier gelegd
heeft, die zijn loop danig heeft veranderd.

De aanpak van Comed begint inmiddels steeds meer volgelingen te krijgen.

Ik ben daarom beide iconische liefhebbers bijzonder erkentelijk en overtuigd dat op de lange termijn de duivensport de
grote winnaar zal zijn.

Tijden veranderen…

Times they are changing:

Come gather ‘round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin’
Then you better start swimmin’
Or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’.
Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won’t come again
And don’t speak too soon
For the wheel’s still in spin
And there’s no tellin’ who
That it’s namin’.
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin’.
Come senators, congressmen
Please heed the call
Don’t stand in the doorway
Don’t block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There’s a battle outside
And it is ragin’.
It’ll soon…

 

 

 

 

Posted on

De winterkweek

Er is niets erger dan als wanneer een collega liefhebber met afstammelingen van uw duiven daar op zijn hok beter mee presteert  dan jij op uw hok….

De resultaten op het einde van het vliegseizoen zijn simpele maar genadeloze feiten en cijfers.

Ondanks geduld , observatie en ervaring blijven de momenten van glorie soms achterwege.

 

De kweek voor het volgende seizoen is de aanzet van vernieuwde hoop, vernieuwde kansen….

 

Even bezinnen voor de kweek en checken voor de winter, …

   De ‘Hemelvogel’ (1965) René Magritte

 

 1. Het selecteren van de duiven is tegelijk moeilijk en eenvoudig….

 Een eerste en primordiale voorselectie (zie ook hieronder * ) bestaat naast het palmares, uit het simpelweg  elimineren van duiven met een te zwak immuunsysteem.

De rest komt neer op kijken en voelen.  

De beoordeling op het oog, het lichamelijk voorkomen en het gedrag of temperament is een eerste belangrijke hulp.  Dat wat men observeert is soms niet met termen te omschrijven. Bij het aanvoelen van een duif in de hand, is een minimum aan kennis  van de anatomie belangrijk.

Soms betreft het onbenoembare gegevens. De vibraties die je van haar krijgt, vormen een intens contact dat je iets verteld over haar sportieve potentieel.

 

Bij het vastnemen van de duif voel je de energie, het korte verzet onder de vorm van een kleine worsteling, daarna de overgave, het vertrouwen in elkaar  en vervolgens in de hele ploeg.  De wederkerigheid en de affectie tussen de liefhebber en zijn duiven zijn betoverend, maar ook nuchter. Een duivengemeenschap communiceert intern en zij geven onder elkaar -voor ons onwaarneembare- signalen door die bepalend kunnen zijn van hun relatie met de appreciatie hun ‘patron’. Zij ontwikkelen een positief, neutraal of negatief beeld van de liefhebber.

 Feit is zeker :  hoe meer de liefhebber zijn duiven in het hart draagt, des te intenser is de band met zijn ploeg.

 

 2. Het voeden is een vak op zich dat men zo maar niet aan gelijk wie kan delegeren, op basis van routine met een betrouwbaar merk voeder.

Wijzigingen hoe subtiel ook in het voedingspatroon behoren bij de belangrijke informatie.  Het eiwitgehalte in de voeding tijdens de kweek varieert bij de ouders van  14% tijdens het broeden  tot 16% bij afvoederen van de kropmelk en stijgt tot 18% bij  de jonge duiven.

 

3. De hygiëne en de omgeving in het algemeen vb. de klimatologische omstandigheden moet men permanent volgen.

Tegenwoordig beschikken we over  sporulerende kiemen die op onzichtbare wijze de omgeving microscopisch reinigen van het afval (mest,voedingsresten, algen) waarin ziekteverwekkers zich zouden kunnen   ontwikkelen.(Clean gamma van Comed).

 

 (*)De selectie blijft van groot belang en is een  essentieel onderdeel van onze aanpak waar het kan mislopen…

Ik heb vele beloftevolle liefhebbers gekend, die op vermetele wijze de inzet van preventieve antibiotica(blinde kuren) als onmisbaar en als ongevaarlijk bestempelden. Spijtig genoeg komen ze vroeg of laat hierdoor allemaal in de problemen, omdat ze hiermee de resistentie tegen de infecties als cruciale eigenschap, uit de selectiecriteria schrappen.. Het antibioticatijdperk is evenwel voorbij en wij moeten slim de alternatieven inzetten.

 

Er is trouwens geen  keuze want de farmaceutische industrie wil en zal geen nieuwe antibiotica meer ontwikkelen.

– Nu het verwoesten van de regenwouden ten voordele van de palmolieculturen in versneld tempo plaatsvindt, raken de voorbeelden uit de plantenwereld  definitief en onomkeerbaar opgebruikt.

– wie wil er bovendien nog investeren in nieuwe modellen zoals vb.  uit schimmels in verlaten onderaardse grotten?

Mocht men er alsnog antibiotica van kunnen maken, dan is de kans groot dat de overheid die logischerwijze reserveert voor de erge gevallen vb bij gehospitaliseerde patiënten. Hierin zit echter onvoldoende handel om de astronomische ontwikkelingskosten terug te verdienen.

-Ofwel, indien de overheid er geen gebruiksbeperkingen zou aan opleggen,  wordt zulk een nieuw middel meteen massaal gebruikt, zodat er binnen het kortste keren opnieuw  resistentie tegen optreedt.

 Daarom kan men op het einde van de dag de Resistentie Selectie Methode die COMED ondertussen na meer dan  40  jaar onderzoek op punt heeft gesteld, niet naast zich neerleggen.

 

 

                                            Geen ingewikkelde schema’s .

                                            Dagelijks dezelfde supplementen geven: Curol, Winmix, Roni, Stopmite.

                                           Tijdens de kweek extra  Fertibol .

Duiven die ondanks dit schema blijven sukkelen, laten we achter.

Eenvoudiger kan het niet 

 Je kan deze Comed producten bovendien op voorhand mengen en gerust een week bewaren in een gesloten( plastic) verpakking.

 

Het  MAGISCHE WONDER van het nieuwe leven verdient een MAGISCH PRODUKT!

 

In de eierstok worden rond een bevruchte eicel, door klierafscheiding, water en eiwitten afgezet. Vervolgens daalt dit ei langs een gespierde buis ( istmus) van de eierstok naar de uterus. Hierbij passeert het langs de schaalvormende klier die een afscheiding van zouten, eiwitachtige vezels  en 97% calcium(!)  produceert en alzo het finale ei vormt.  

Sommigen noemen dit een wonder met tussenkomst van de Schepper, anderen een logisch gevolg voortspruitend uit de  evolutietheorie van Darwin. Laat ons Belgen het houden bij het magische realisme, waarmee ons land, dank zij de wereldberoemde Schaarbeekse kunstschilder Rene Magritte geassocieerd wordt .

 

Zielsverwantschappen (1933) René Magritte

 

Gelukkig beschikken we over een optimale Calciumbron zoals FERTIBOL om dit betoverende, complexe en hormonaal gestuurde proces perfect te begeleiden.

 

Nooit is men er in geslaagd de kwaliteit van FERTIBOL te evenaren. De magische formule voldoet aan al de vereisten om dit mirakel succesvol te laten voltrekken.

 

 

 

 

FERTIBOL zorgt voor een ideale gebufferde verhouding van Calcium en Fosfor, zowel voor de schaalvorming, als achteraf de beendervorming van de jongen.

 FERTIBOL is het enige preparaat met een zure pH, waardoor de darm zijn natuurlijke bescherming tegen infecties in evenwicht kan behouden.

 

 

Met Curol, Winmix, Roni en Stopmite op het voer en

Clean Oral in het drinkwater

heb je de omniumverzekering voor een succesvolle kweek…