Posted on

In China draait alles om de jeugd en de zoon knielt voor zijn ouders

China heeft een grote traditie, hun beschaving is ouder dan de onze.
Zij hebben op spiritueel vlak heel wat te bieden, wat het westen heeft geïnspireerd.
De grote drie oosterse filosofische stromingen: het Boeddhisme, het belangrijkste, maar ook het Taoïsme en het Confucianisme lopen naadloos door elkaar.
Het zijn vooral tolerante levenswijzen waarbij de mens centraal staat.
Het Boeddhisme zorgt voor een hechte en gesloten gemeenschap met vooral respect voor de ander.

Belangrijk is de piëteit, dit is onder alle omstandigheden gehoorzamen aan de ouders. Toen jij zwak en kwetsbaar was hebben je ouders je beschermd, en daarom moet jij, eens zij zwak en kwetsbaar geworden zijn, altijd klaarstaan om hetzelfde voor hen te doen. Zij gebruiken de term melkgeld, waarmee aangegeven wordt dat de kinderen op hun beurt de ouders financieel moeten onderhouden voor de vroeger gekregen moedermelk…

 

 

 

 

tafereel uit de Song Dynasty waar een zoon knielt voor zijn ouders

Belangrijk is het begrip schaamte. Iedere Chinees wordt al jong geleerd hoe zich in de sociale omgang, te gedragen, niemand te kwetsen en de naam van de familie niet te schande maken. Twee typische kenmerken van hun overtuiging zijn de verering van voorouders en het geloof in karma, het lot. Men zal altijd in huis, voor een altaartje wierook branden voor de vooroudergeesten; men moet deze goed verzorgen, anders wacht ziekte en verderf.

 

Er zijn Vier Edele Waarheden :

1 Het leven bestaat uit lijden. 2 Lijden ontstaat door begeerte. 3 Het verzaken aan begeerte heft het lijden op. 4 Het achtvoudige pad leidt naar de verlossing van het lijden.

Het  Edele Achtvoudige Pad 

1 juist spreken-2 juist handelen-3 juist leven (kost verdienen)-4 juiste inspanningen-5 juiste concentratie-6 juiste meditatie-7 juiste begrip-8 juiste kennis

 

 Religie komt van het Latijnse “religare”, vertaald “wat verbindt”. Van uit sociaal oogpunt is dit niet te onderschatten, we willen namelijk allemaal “er bij” zijn, in de gemeenschap geborgen zijn.

Onze westerse ‘religieuze’ gemeenschappen boden heel wat voordelen: ziekenzorg, onderwijs en kinderoppas, ontspanning en vermaak in het algemeen. De gemeenschap koppelde vaak ook normen en waarden aan deze voorzieningen en daar moest je rekening mee houden, op risico van uitsluiting of straf. 

De vrije mening werd beperkt en in de plaats werd een mysterieuze god naar voor geschoven.

In het westen komen meerdere stromingen op gang al naar gelang de openbaringen van God zelf aan de mens, waarbij groeperingen van mensen zich verdrongen om deze te interpreteren en te gaan oordelen -in naam van God- over goed en kwaad.

Hier beginnen de problemen. De clerus zoals men deze groep mensen noemt, stelde zich op als vertegenwoordiger van het opperwezen en ontleedde oude geschriften van openbaringen en aanbevelingen en trok conclusies waartegen niets meer in te brengen viel.

De mensen werden vooral bang (gemaakt)van God… Elke mens heeft in zijn diepste wezen een eigen analyse en overtuiging, maar in religie denkt men vaak samen als geheel en wie niet meedoet staat geïsoleerd.  

Boeddhisten zijn op dat (religieus) vlak heel wat soepeler, omdat ze in het denken tolerant zijn en vooral het sociale wederzijdse respect aanbevelen.

Michel van Lint spreekt Chinees door zijn huwelijk en kent de cultuur aldus door en door. Hij kreeg tijdens de beurs van Dortmund een mooie erkenning als ambassadeur van de FCI.

Na zijn beslissing om met de actieve sport te stoppen was dit een bekroning voor zijn levenswerk dat hem zowel Belgisch als internationaal in de galerij van de groten der duivensport klasseert. Hij is in de duivensport in het verre oosten een zeer gerespecteerde persoonlijkheid. Vooral het laatste jaar heeft hij op zijn 84ste zich toegelegd op de antibioticavrije Comed methode en kon hiermee alsnog fraaie resultaten neerzetten:

8 Asduiven geklasseerd bij CFW Club de fond Wallonie,  – 2 duivinnen die (8 en 9 maal op 10 mogelijke vluchten) nat. prijs wonnen op PIPA klasseringen – 230 prijzen op de nationale vluchten (gemiddeld 26 prijzen per vlucht) – Een 2de nationaal tegen 20.000 duiven vanuit Montluçon.

Mede door zijn informatie heeft Comed een speciaal Chinees verzorgingssysteem kunnen ontwikkelen, dat aangepast is aan hun spel en specifieke uitdagingen. Dit spel is bijzonder eenvoudig en transparant.Het gaat allemaal om de jonge duif. Deze wordt snel opgeleid om wedstrijden te vliegen waar veel (geld) mee gemoeid is. Op het einde van het seizoen wordt 90% van deze jonge duiven als niet goed genoeg van het toneel gehaald. Uit de resterende elite wordt dan weer een generatie gekweekt voor het volgende seizoen. Dit is een zeer directe en eerlijke logica met qua verzorging ook een speciale aanpak.

Hierop heeft Comed ingepikt met een aangepast Chinees systeem.

Het betreft de Lysocur Forte en vooral de Myobol. Die hebben samen grosso modo dezelfde effecten als Curol en Winmix, maar de accenten liggen toch anders.

 

 

 

De Myobol zorgt in ons Chinese systeem voor de snelle ontwikkeling. Men kan simpelweg vaststellen dat met Myobol , de jongen één week éérder gespeend worden, want ze gaan erg snel vooruit. Een rijke spiermassa en de huidolie op de pennen van het prille gevederte vallen meteen op. Dit vroeger zelfstandig eten is een cruciale factor en heeft een groot voordeel. Bij het afvoederen van de kropmelk worden onvermijdelijk besmettingen door de ouders overgedragen. Zij bezitten reeds een sterk ontwikkeld immuunsysteem, terwijl de jongen nog bezig zijn hun eigen systeem uit te bouwen. Gezien het bij de geboorte meegekregen pakket dag na dag wordt opgebruikt loert er steeds de mogelijkheid van een tijdelijke immuniteitskloof.

 

 

 

 

 

 

 

De Lysocur Forte  is enerzijds een complete aanvulling (vitamines,  aminozuren, prebiotica etc)  en  speelt anderzijds een grote rol in de afweer tegen ziekte. Wanneer de verzorging met deze twee producten wordt doorgetrokken in de wedstrijden neemt de spierkracht gestaag toe, de jonge duiven worden steeds sterker en kunnen -zonder terugval- vluchten tot 500 à 600 km aan. De Chinese duivensport is er goed mee gediend, maar net zo goed ook de westerse, want de Myobol is een ideale spierversterkend middel, in alle omstandigheden, zowel voor de jongen als voor de jaarlingen en de oude..

 

 

 

 

Het is aan de liefhebber om het verschil eens te analyseren. Hierna de dosissen van  Myobol, Lysocur Forte, Roni en Stopmite : dagelijks 1 soeplepel per kilo voer. Tijdens de kweek 1 soeplepel per kilo Fertibol bijgeven Comedol of Curol  kan desgewenst als extra kleefstof gebruikt worden. Clean Oral  2 ml op 2 liter drinkwater dagelijks te geven (nooit samen met appelazijn…) Men dient deze middelen dagelijks te geven. Het is beter de dagelijks dosis te verminderen vb te halveren, in plaats van eens om de 2 dagen te geven. Je mag deze middelen ook voor een ganse week klaarmaken wanneer bewaard in een plastic emmer, gesloten  met een deksel.

 

 

 

 

 

Posted on

Van „de steen der wijzen“ tot …. Myobol

De mens is altijd op zoek geweest naar inzicht in de werking van de natuur in het algemeen en van het lichaam in
het bijzonder. Natuurkunde, religie en filosofie liepen aanvankelijk door elkaar.

De alchemisten trachtten reeds heel vroeg (in Oud Egypte, China, maar ook nog de Grieken in
de middelleeuwen) van lood goud te maken en ze waren op zoek naar “de steen der wijzen”
waarmee ze de schepping der materie wilden doorgronden.

 

 

Alchemisten op zoek naar de steen der wijzen

 

Hun basisprincipes stonden geschreven op de smaragdentafel van Hermes Trismegistus :  “zo boven, zo onder”.(het zonnestelsel kent geen aardse oriëntatie) ” Alles is in het een
en het een is in het alles… zo kan het mirakel zich voltrekken. …”

Hiermee bedoelden ze dat de microkosmos en de macrokosmos innig met elkaar waren verweven.

                                                                                                                                                 Smaragdentafel van Hermes Trisgeminus

Zij waren de voorlopers van de moderne scheikunde. Dankzij de ontdekkingen van o.a. Newton (zwaartekracht),
Einstein(ruimtetijd), Max Planck (quantum) kon Stephen Hawkins met zijn boek „Het Groot Ontwerp“ de werking
van de kosmos en vele dromen van de alchemisten ontrafelen. Door deze grote wetenschappers begrijpen we al
iets meer van de ontzaglijke wereld waarin wij leven.

 

Een klein deeltje hieruit ,de fysiologie (biologie van de levensverrichtingen van een organisme) functioneert op
extreem complexe wijze. Er spelen zich gelijktijdig werkelijk honderdduizenden verschillende biochemische re-
acties af, allen onderling verbonden met het doel dit organisme toe te laten talloze verschillende opdrachten aan
te kunnen. Het betreft onder andere het in staat zijn om duizenden verschillende soorten voeding te verteren, in
rusttoestand of tijdens inspanning, tijdens allerlei bedreigingen in angsten of gelijk welke opwinding. Soms moet
dit organisme reageren op giftige stoffen, in bitterkoude of tropisch warme omgeving of bij plotse besmettingen
met listige bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, etc. Deze ingewikkelde systemen zijn dan nog eens typisch
voor elke diersoort. Al deze wonderbaarlijke biochemische processen werken door elkaar in een grote symfonie!

Sinds mijn studententijd ben ik hierdoor gefascineerd en ondertussen heb ik me er bijna een halve eeuw in ver-
diept, om tot de nederige vaststelling te komen hoe weinig we slechts weten en hoeveel nog moet ontrafeld
worden.

Ik kan evenwel beweren dat we met ons Comed onderzoeksteam -wat duiven aangaat- een aantal grote lijnen
(vaststaande wetenschappelijk besluiten) hebben kunnen ontwaren, waarmee we een zo efficiënt mogelijke aan-
pak van de verzorging kunnen aanbieden.

Het actuele aanbod aan verzorgingsproducten op de wereldkaart is bijna niet meer te overzien en de liefhebber
loopt er vaak vertwijfeld bij, op zoek naar het beste.

Vroeger waren er hoogstens een tiental belangrijke merken, die vooral geneesmiddelen aanboden, afgeleid uit de
pluimvee industrie. Daarnaast hadden de firma’s gespecialiseerd in duivenvoeders ook de klassieke bijproducten
zoals tarwekiem-of lookolie, biergist, grit, appelazijn enz.. in de gamma.

 

Het enorme aanbod is een probleem geworden, waarbij de liefhebber door de bomen het bos niet meer ziet.

Sommigen maken zelfs -om hun duifjes prijzen te laten vliegen- hun eigen recepten met natuurproducten (daar is
niks mis mee..), op zoek naar de magische formule, zoals eertijds de alchemisten, in de hoop dat een mirakel
zich zou voltrekken….

 

Bij Comed hebben we inmiddels jarenlang gewerkt aan een systeem op basis van producten met onderlinge samen-
hang. Ze leiden tot een methode, waarvan men zich de basisbeginselen dient eigen te maken.

Na een uitgebreide, maar nog niet volledig afgeronde testfase van het nieuwe product onder de naam Procalip
geven we een stand van zaken. De reacties waren zodanig positief dat we het voor geïnteresseerden willen be-
schikbaar stellen in “premarket sales”(voorverkoop) onder de definitieve naam Myobol.

Mys = grieks voor spier
Bol verwijst naar anabolisme, aldus opbouw van de spier.

Myobol werd ontwikkeld met het specifiek doel kweek spieren 3de en 4de ronde voor ouders en jongen, maar
een aantal proefhokken suggereerden ook bijkomende toepassingsmogelijkheden.

Eerst en vooral een greep uit de reacties van deze liefhebbers:
Toen ik aan Gerard de toestemming vroeg om zijn uitgebreide bevindingen te publiceren noemde hij de test een
openbaring…

 

Het is opvallend dat zowel de ouders als de jongen zich uitstekend voelen
bij toediening van Procalip. Naar mijn idee een prima product waar ik
graag in de toekomst gebruik van zal maken….

Gerard Dekker
Dorpsstraat 660
1566EM Assendelft – Nederland
Mob. 0640 200 130

Lees hier het volledige rapport van Gerard:

Testresultaten Procalip

…20 koppels leverde 40 jongen op
Bij het uitkippen tot het spenen 2 eetlepels per kilo voer gegeven.
De duiven hebben meer vitaliteit (olievlekken op de slagpennen) Het mest is vaster de spieren meer ontwikkeld.
In het begin aten ze het minder graag , daarna geen probleem…
Jef Geerts
OLV straat 7
3730Hoeselt

….Dagelijks over het voer gegeven aangeplakt met lijnzaadolie.
De jongen groeien fantastisch.!
Ze glimmen je tegemoet/prachtige mest.
HP Verheij
Roestuin 58

Onze huidige indicatie luidt aldus:

Myobol is geschikt om jongen meer spiervolume te laten aanmaken tijdens de kweek vanaf het uitkippen tot het
uitvliegen. Het product verspreidt een aangename geur. De jongen liggen kalm en rustig in de schotel tot aan het
spenen. Het vederkleed wordt goed ontwikkeld en de productie van talg gebeurt optimaal. Ook de ouders gaan
meer spiermassa aanmaken en het vederkleed komt rijk over. Het is ten zeerste aanbevolen tijdens de kweek-
periode en zeker vanaf de derde ronde voor ouders en jongen. Aanbevolen te geven in combinatie met
Fertibol , dat zorgt voor goed gevormde eieren en een stevig skelet.

Door zijn gunstige werking op de ontwikkeling van de spieren is het uitermate geschikt om een zware vlucht voor te bereiden of ervan te herstellen.

Gebruik:

30 g (2 soeplepel) per kg voer,

kweek
– van het uitkomen tot het uitvliegen van de jongen
– gedurende 3 dagen na een zware vlucht
– gedurende 3 dagen voor het inkorven bij zware vluchten

Door het grote enthousiasme van onze testhokken is Myobol te verkrijgen in voorverkoop aan 29 € per kilo.

Vraag ook naar de nieuwe editie van het Comedboek (120 pag;) met aanvullende beschrijvingen van de laatste
inzichten over de COMED METHODE.

Posted on

Testresultaten Procalip

18 september 2018.

Comed,                                              testformulier

Betreft: Procalip.

 

Liefhebber: Gerard Dekker

Dorpsstraat 660 – 1566EM Assendelft (Nederland)

Beschrijving Testhok:

Aantal duiven:   ca. 60 stuks

Voer:                    Naturalkweek

Supplementen: Naturamine, Vitaminor, Nutripowder, Naturaline

Hokken:                               Hok 1: 10 kweekkoppels in hok met daarvoor altijd toegankelijke volière.

Hok 2: 10 kweekkoppels in hok met daarvoor altijd toegankelijke volière.

——————————————————————————————————————————-

 

Gebruikt tot nu toe    (van 29 augustus tot 18 september 2018)

 

Bevindingen     Procalip werd toegepast in Hok 1`, Hok 2 kreeg alleen bij supplementen genoemde                                   producten.

Gestart met het geven van Procalip 2 x daags  op 29 augustus en deze handelingen werden herhaald tot het afspenen van de jonge duiven op 18 september. (Het betreft hier de 5e en laatste ronde op mijn hokken.)

Ondanks ik het idee heb dat duiven niet graag aangemaakt voer eten, werd het voer aangemaakt met een voedingsolie en droog gemaakt met aangegeven hoeveelheid Procalip goed opgenomen. De geur die Procalip verspreid is aantrekkelijk voor ons als mens.

Het duurde een goede week alvorens duidelijk werd dat Procalip een goed aanvulling was op het dagelijkse rantsoen hardvoer. De ouders gingen breder/ronder staan en de jongen lagen gezond en rond in het nest.

De duiven en jongen in Hok 2 bleven hier duidelijk een beetje bij achter. Dit was ook het geval bij de vorige, 4e ronde en dat was ook de reden dat ik reageerde op uw oproep om Procalip te testen

In de 2e testweek lagen de jonge duiven stralend en rustig in het nest, voer werd genoeg opgenomen, maar niet voor de volle 100%. Met andere woorden ik denk dat door het toevoegen van Procolip de voedingswaarde omhoog gaat. De ouders ruien goed en gestaag door en blaakte van gezondheid.

Datzelfde kon niet gezegd worden in Hok 2, hier waren er zo nu en dan duiven met een smerig snebje en de rui verliep niet zo voorspoedig (wel goed, maar je zag het verschil met Hok 1)

In de 3e week, bleven de jongen van Hok 1, rustig in de nestschotels liggen, geen geschreeuw, geen staande jongen, maar kalm en rustig tot op de dag van afzetten.

Bij het spenen was er een verschil, niet heel groot, maar zeker aanwezig tussen de afgezette jonge duiven van Hok 1 en Hok 2. De jongen van Hok 1 waren absoluut ronder dan die van Hok 2. Ook het verenpakket onder de vleugels lag sneller dicht dan in hok 2.

Conclussie op mijn hokken: Jongen zijn gegroeid als kool, ouders zien er goed uit.

Tussendoor had ik al een aantal jongen afgespeend die echter maar 2 weken tijdens de Procalipperiode nog bij hun ouders waren. Deze ben ik na het afzetten gewoon procalip over het voer blijven geven, maar slechts 1 x per dag. Ik heb geen terugvalverschijnselen bij deze jongen gezien. Omdat al mijn jongen in 1 hok zitten, krijgen de afgezette jongen die niet gevoed zijn met Procalip dit nu ook over het voer. Ook zij nemen de Procalip goed op.

Sinds vandaag 18 september zijn alle jongen afgespeend en zullen 1 x daags Procalip over het voer krijgen. Ik zal ze indien mijn voorraad Procalip dit toestaat  zoals in uw aanbeveling staat nog 3 weken blijven verstrekken. De vraag is of dit ook zinvol is bij ouders ?

————————————————————————————————————————————-

Specificatie toegevoegde producten:

Procalip 2 x daags over voer.

Om de dag het voer bevochtigd om Procalip aan te kleven met:

Ropa B Voedingsolie van Ropapharma – Zaandan (Nederland

Levertraan, gehaald bij drogist.

 

Eind conclussie: het is opvallend dat zowel de ouders als de jongen zich uitstekend voelen bij toediening van Procalip. Naar mijn idee een prima product waar ik graag in de toekomst gebruik van zal maken

 

Vriendelijke groeten,

Gerard Dekker

Dorpsstraat 660

1566EM Assendelft – Nederland

Mob. 0640 200 130