Posted on

BESLUITEN EN BESLISSEN

In deze uitzonderlijke tijden een tussentijdse stand van zaken. In deze voor de mensheid ongeziene situatie kan er niet goed genoeg gecommuniceerd worden. Gouverneur Cuomo van de zwaar getroffen staat New York is het lichtend voorbeeld.

Hij verstaat de kunst van de communicatie.

Het is van groot belang de spelregels in acht te nemen ivm de twee eenvoudige maar belangrijke en onderscheidenlijke principes in een crisis met mogelijk gevolgen van bijbelse proporties, namelijk de besluiten en de beslissingen.Een besluit is het gevolg van een analyse na grondig onderzoek neergelegd door wetenschappers experts. (Bij Covid 19 hypothesen zijn het vooral hypothesen onderhevig aan het voortschrijdend inzicht.)  Deze besluiten zijn intussen door iedereen meer dan begrepen.

De beslissing om dit besluit al of niet op te volgen is aan de politici, verkozenen des volks.

Het is zorgelijk en hoogst verwarrend dat het nu overkomt alsof de experten de beslissingen nemen, door publiekelijk druk uit te oefenen op de politici. Ondertussen worden de schrijnende dagelijkse sterftecijfers in de woonzorgcentra bijna als een “fait divers”  medegedeeld, waarbij  men nog steeds niet weet in welke mate de ziekenhuisopnames het gevolg zijn van de catastrofe in deze woonzorgcentra. (Hier werd de bal niet misgeslagen, neen, de bal werd gewoon niet gezien.)

Deze ziekenhuisopnames zullen nochtans  bepalend zijn voor het heropenen van o.m. de winkels (voor velen een levenswerk en in Nederland nooit gesloten) om ze van de ondergang te vrijwaren. De bevolking heeft dringend nood aan een coherent beleid, waarbij elke partij zijn plaats kent.

Ondertussen komt de vrijgave van de duivensport zijnde geen fysieke groepssport al wat nadrukkelijker in beeld in de media.

Alleszins komt het er nu op aan – nu we groen licht blijken te krijgen -ons optimaal te beschermen.

Daar komen soms ook ongemakken van. Door de hygiënemaatregelen kan de huid na weken frequente overbelasting uitdrogen en beschadigen. Dermatologen stellen steeds meer afwijkingen vast gerelateerd aan het frequent wassen van de handen of de huid van het aangezicht tgv het dragen van een masker gedurende ganse dagen.

 

 

 

Comed biedt daarom ook persoonlijke beschermingsuitrusting aan.

 

 

 

 

 

 

Aangezicht beschermende maskers van plexiglas (25 euro).

 

De Alcogel van apotheek Jorissen bevat extra Panthenol om de huid te beschermen en deze gevolgen te voorkomen. We raden aan om het gezicht eveneens te beschermen.

Bovendien kan u de huid extra voeden door Comed Crème (uiercreme) te smeren.

VRAAG RAAD AAN UW APOTHEKER

 

Apr. Jean-Louis Jorissen

 

 

Posted on

Nieuw schema in tijden van Corona

Terwijl met de dag grotere onzekerheid over het Coronavirus woedt, las ik dat Elon Musk de paniek hieromtrent minimaliseert. Hij heeft zeker gelijk als hij zegt dat de bestuurlijke en politieke overheden onder elkaar en vooral over de landsgrenzen heen tijdig moeten zorgen voor een samenhangend beleid met afgelijnde instructies. Dat is niet evident, zeker wanneer van deze ziekteverwekker nog heel veel niet geweten is zoals vb of je volledig immuun kan worden na een genezen besmetting en zo ja, hoe en voor hoe lang?

Hij is wel veel gevaarlijker als de “gewone griep” die jaarlijks wereldwijd een miljard mensen besmet en tussen de  290.000 en de 650.000 doden veroorzaakt . https://www.ifpma.org/global-health-matters/flu-can-cause-up-to-650000-deaths-a-year-globally/

De hoop dat de wetenschappers snel iets (wat mogelijks reeds in onze apotheek rekken ligt) vinden, wat de inflammatie en de bijhorende verstikkende zwelling van onze longblaasjes tijdens de acute fase kan onderdrukken, krijgen we een totale verlichting van deze onwezenlijke mondiale catastrofe. Anders is het gewoon afwachten tot het vaccin er is begin 2021. Naar mijn persoonlijke mening is een goede weerstand van groot belang: carnavalisten, ski-vakantiegangers, voetbalsupporters, vieren in dichte drommen met weinig slaap, een goed glas… Ze gaan vaak in het rood en ondermijnen hun immuunsysteem. Ook mensen die door vb een relationele stressperiode doormaken verzwakken danig hun immuunsysteem.

Dus zoals bij de vogels: zorg voor een goede conditie: gezond eten, alcohol met mate, een regelmatig en een stressvrij leven.

Een gouden tip: stop nu met roken!

Ondertussen hopen we dat tegen de zomer de maatregelen wat minder streng worden en de landen de grenzen openen. Onze tentoonstellingen zouden geen problemen mogen vormen als we na de zomer enig uitzicht hebben op normalisatie van de samenleving, mits beperkte maatregelen die we meer dan ooit zinvol kunnen handhaven. Op onze vogels kan het virus hoogstens enkele uren overleven en het transport er van is evenmin bezwarend.

Men ziet stilaan in dat voor internationale problemen, waarvan het klimaat ook een groot voorbeeld is, onze politici de nationale reflexen zullen moeten gaan afleren en mondiaal gaan denken.

Wijlen “Thé Lau”

zong het zo simpel en zo waar “iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen. https://www.youtube.com/watch?v=IBTM70i5aCU

 

Elon Musk is een visionair man. Naast het succesvol invoeren van het gebruik van de elektrische auto, zorgt hij van af volgend jaar met SpaceX voor betaalbare ruimtereizen zowel voor het plaatsen van satellieten voor bedrijven, als het toerisme voor het brede publiek en niet te vergeten ook de grote bemande missie naar de planeet Mars. Wat ik nog niet kende was zijn bedrijf Neuralink, waarmee hij het menselijk brein kunstmatig wil beïnvloeden. https://youtu.be/DLwmMk3BTkE. 

Het verdiept zich in het elektronisch koppelen van de hersenen aan de computer om deze met uw denken aan te sturen, waarbij supersnel en zeer nauwkeurig mechanische handelingen mogelijk worden. Technisch kan dat momenteel reeds door het minutieus inplanten van microsondes in zekere hersendelen (vooral zorgen dat er geen bloedvaten geraakt worden) om sommige vormen van blindheid te herstellen. In een later stadium hoopt men een draadloze verbinding te realiseren via laserstralen door de schedel heen. Door artificiële intelligentie (AI) zouden dan heel wat beslissingen en bijhorende handelingen door de computer kunnen overgenomen worden. Actueel kunnen jachtpiloten in gevechtsmissies extreem snel raketten afvuren via een computerverbinding tussen de ogen en de trekker. In een later stadium lijkt het niet ondenkbaar dat wij grote delen van ons individuele menselijk bewustzijn kunnen downloaden in de computer en later terug uploaden eventueel aangevuld met bijkomende vaardigheden zoals taalkennis of zoals op elkaar afgesteld gedrag bij collectief gevaar.

Ik denk dat, als dit voor vogels ook zou kunnen, wij heel wat van hen zouden kunnen leren en veel nieuwe thema’s de debatten zouden kunnen voeden. Anderzijds zouden wij hen ook dingen kunnen aanleren zoals de paringsdrift , het territoriumgevoel en de onderliggende klierwerking artificieel aansturen in kleinere ruimten ( volière) dan in de vrije natuur.

Moeder, in welke opwindende tijden leven we?

Vogels hebben vaak mysterieuze eigenschappen .

Slaapt een vogel, en zo ja waarom valt hij niet om ?

Ze zou afwisselend een tijdje links en vervolgens een tijdje rechts wakker zijn, zodat hij half en half slaapt en tegelijk over de minimale waakzaamheid beschikt?

Mensen laten afwisselend de neusgaten links en rechts ongeveer een halfuur iets meer dicht gaan om cyclisch de reiniging op natuurlijke wijze mogelijk te maken.

Dit verschijnsel zou bij de vogel ook voorkomen. 

Onze vogels hebben een soort autistisch gedrag (ze functioneren in een vast referentiekader) dat mede zorgt voor de overleving.

Mensen die leiden aan autisme kunnen niet functioneren buiten een vast referentiekader waaraan ze gewoon zijn en wanneer hiervan afgeweken wordt ontstaat paniek. 

Hierop moeten we inspelen om onze band met de vogels te optimaliseren:  doe zo veel mogelijk dingen in een vast ritueel , waaraan ze gewoon worden. Vb de kerktoren slaat het uur en jij verschijnt dan met voer en drank. Dus door steeds op hetzelfde ogenblik iets herkenbaars te doen versterk je de band. Zo ondervonden wij dat voer en drank best elke dag dezelfde smaak hebben.

Daaraan werd in het volledig nieuwe gebruiksschema aandacht gegeven. Het oude schema dat elke dag wat anders voorstelt, wordt nu verlaten. Tijdens het kweken en de tentoonstellingen, is er nood aan extra eiwit en extra calcium. Aldus voegen we deze nutriënten toe op de meest eenvoudige en slimme manier.

D.w.z. elke dag de aangepaste aanvulling tijdens de kweek- en tentoonstellingsperiode zodat drinkwater en voer dezelfde smaak hebben en we kiezen er bovendien voor om tijdens de rustperiode weerom dezelfde producten te verstrekken maar dan wel in lichtere doseringen…(de helft of derde). De wijzigingen zijn nu voor onze vogels haast onmerkbaar geworden.

Zo ziet het er nu uit:

 

Lees aandachtig de productinfo en de FAQ ( veel gestelde vragen) die we zullen publiceren voor bijkomende info over het zinvol inzetten van andere Comed producten rekening houdend met uw situatie.

 

– Mogen alle producten over het voeder toegediend worden?

Dat mag, ook de wateroplosbare zoals Roni, Clean Oral, Lysocur Forte.

              Deze laatste kunnen uiteraard ook via het drinkwater.

– Worden de producten dagelijks en permanent gegeven?

          Ja , ze worden permanent  gegeven op elke voeding en in elke drank.

         Het is dus beter dagelijks van alle producten een halve dosis geven dan te  onderbreken en om de twee dagen te geven.

– Mag ik de producten uit twee systemen combineren?

       Ja . Hou er wel rekening mee dat als je Lysocur Forte en Winmix combineert, dat je dan van elk een halve dosis toedient.

– Wat geef ik tijdens de rustperiode?

      De producten van de kweek- en tentoonstellingsperiode aan een halve of een derde dosis toedienen.

– Kan ik tijdens de kweekperiode Megabactol vervangen door Fertol?

    Jazeker. Vooral in geval van verminderde vruchtbaarheid.

– Kan ik tijdens de ruiperiode Megabactol vervangen door Murol?

    Jazeker. Vooral in geval van moeilijke rui.

   Cometaves heeft ook een gunstige ontwikkeling op de vorming van een nieuw vederkleed.

– Moet ik een zuivering doen?

  Gedurende twee weken voor de kweek of voor de tentoonstellingen kan een kuur gedaan worden op

   basis van Cometabol Drain.

Dit is vooral voor liefhebbers die nog antibiotica toegediend hebben of bij intensieve kleuringsprogramma’s.

 

Als we volgens minister van Volksgezondheid Maggy “ in ons kot moeten blijven” dan kunnen we desondanks ons nog steeds zorgeloos van (Comed) producten voorzien via de webshop aan de gunstige voorwaarden zoals reeds aangekondigd.

 

 

Posted on

KWEEKSCHEMA VOGELS – FAQ’S

 

 

 

Als we volgens minister van Volksgezondheid Maggy “ in ons kot moeten blijven” dan kunnen we desondanks ons nog steeds zorgeloos van (Comed) producten voorzien via de webshop aan de gunstige voorwaarden zoals reeds aangekondigd.

 

 

 

Posted on

Pak de zomerse ongemakken aan met Comed!

De parasieten zijn met de huidige warme temperaturen van meer dan 25 graden in hun element.

Veel parasieten kunnen in en op de vogel aanwezig zijn zonder dat ze opgemerkt worden.

Vaak zie je een verhoogde gevoeligheid voor allerlei infecties.

De vaak onopgemerkte parasieten (lichtschuw) scheiden via hun eitjes stoffen af die jeuk veroorzaken.

Hierdoor worden onze vogels vooral ’s nachts geplaagd en beginnen ’s morgens onuitgerust aan de dag.

Dit leidt tot een niet te onderschatten conditie nadeel en veren van slechte kwaliteit.

Daarom is het regelmatig gebruiken van Stopmite Bird  en Summer Comfort Spray een goede manier

om de besmettingskans zo klein mogelijk te houden.

Het is aan te raden Stopmite Bird te verstrooien op de bodem en onder de nestmatjes voor een optimaal

resultaat en Stopmite Bird  mag in contact komen met het vederkleed.

Summer Comfort Spray Bird

 

 

Summer Comfort Spray Bird biedt vogels een maximale bescherming tegen zomerse
ongemakken en zorgt voor een comfortabel en verfrissend gevoel.

Gebruik
1x per week de vogels besproeien.
Bij uitzonderlijk warm weer mag de toepassing vaker herhaald worden (om de 8 uur).

 

 

Stopmite Bird

Doet zoveel meer dan enkel parasieten verjagen!

propere volières – parasieten – vliegende insecten

 

– Ondersteunt de bovenste luchtwegen.
– Normaliseert de spijsvertering.
– werkt tegen platte mest.
– Zuivert het lichaam.
– Voert mineralen aan.
– Zorgt voor propere pluimen zelfs rond de cloaca(aars)…

 

Voor een maximaal resultaat wordt Summer Comfort Spray BIRD best gecombineerd met Stopmite BIRD.

 

Posted on

Stop Bloedluizen nu!

Wil je bloedluizen bestrijden of voorkomen, dan moet je zeker het hok (of de kooi) van je kippen behandelen.

Bloedluizen zijn alleen ‘s nachts actief.

Overdag verschuilen ze zich op donkere plekjes in het hok.

Bijvoorbeeld onder een zitstok, in een spleet of onder een plank.

Daarom de Stopmite ook best verstrooien op deze plekken…

Posted on

Lysocur Forte 3.0

 

                                                                                                            voor het behoud van de gezondheid – luchtwegen – darm

 

Lysocur Forte is een snelwerkend, wateroplosbaar, totaalmiddel dat een rol speel bij ziekteafweer.

Het is een gezondheidskuur met naast plantenextracten en etherische oliën, alle essentiële aanvullingen die het immuunsysteem van de vogel in evenwicht houden.

Lysocur forte ondersteunt de luchtwegen, stimuleert de darmwerking, vooral bij jonge vogels, en versterkt en vermeerdert de darmflora.

Lysocur Forte is onontbeerlijk om de vogels in een goede conditie te brengen voor de kweek .

Het kan ook gebruik worden voor de tentoonstellingen om hun goede conditie  vast te houden.

 

Gebruik:

5 ml in 0,5 liter drinkwater (goed roeren).

Best dagelijks te geven vanaf 3 weken voor de kweek tot na het spenen.

In geval van problemen bij het opgroeien van jonge vogels: dagelijks toedienen, minstens 7 dagen lang bij voorkeur samen oplossen met Roni.

(in erge gevallen best gecombineerd met Curol).

Kan voor de luchtwegen worden verstoven: 30 ml per liter mineraalwater.

 

Posted on

COMED uw partner!

 

Comed is steeds bereid om de mensen te begeleiden in hun opstart met de Comed producten.

Wij willen niet enkel producten verkopen , maar u een methode aanleren.

Daarom is het van belang -zeker aanvankelijk – om nauw contact te onderhouden met Comed.

Je kan op afspraak komen voor een basisonderricht , waarbij ook de specifieke problemen kunnen besproken worden.

Bij problemen of andere zorgen zullen onze apothekers u steeds proberen verder te helpen in jullie zoektocht.

 

Vervolgens wordt een schema voorgesteld.

Dat wordt wekelijks of tweewekelijks opgevolgd.

Wij stellen vast dat de liefhebber na enkele weken “vertrokken is” en  hij “de handvaten snel gevonden heeft”.

Na het seizoen stellen dan ook met genoegen vast dat de resultaten aan de verwachtingen voldoen.

Kortom als we onze hobby zo veel tijd, geld en moeite investeren laat het ons dan ook  efficiënt aanpakken.

 

Klik hier om meer te lezen over de bevindingen van een liefhebber:

Nieuwsbrief 22 december: mijn ervaringen na een halfjaar COMED

 

 

 

 

Posted on

Kweek vogels 2019

Fertol ouders
* kweekolie
* is de ideale brandstof
* specifieke behoefte van de ouders
* ondersteunt de doorstroming van de voortplantingsorganen.
* De aanwezigheid van vitamine D draagt bij aan de kalk vorming, die verantwoordelijk is voor sterke botten.

Fertibol ei – beenderstelsel – kweek

* bevat calcium, fosfor en extra vitaminen A, D en E
* perfecte eieren
* sterkere botten
* een perfecte beendervorming van de jonge vogels
* een evenwichtige groei van de jonge vogels

Cometaves conditie – dominantie

* bevordert natuurlijke dominantie voor een succesvolle kweek
* optimale conditie geven en behouden.
* bevat vitaminen, oligo-elementen, soja-eiwitten en plantenextracten
* zeer goed opgenomen in de darmen.
* actievere vogels
* glanzend en kleurrijk vederkleed
* de zanglust bevorderen door hun toegenomen dominantie.

Appetose eetlustopwekker

* zorgt voor een betere eetlust
* na het spenen wanneer de jonge vogels hun eigen immuunsysteem uitbouwen, is een goede eetlust van het allergrootste belang.