Posted on

Over liedjes, voeding en rui…

Hierna een analyse over hoe belangrijk voer is voor de vogels in het algemeen en de zebravink in het bijzonder en daaruit volgend de voeding in de ruiperiode.

Volwassen mannelijke zebravinken zingen honderden liedjes per dag, zelfs wanneer ze in sociaal isolement worden gehuisvest.
Of de hoeveelheid van dit ‘ongericht gezongen lied’ wordt beïnvloed door specifieke omgevingsfactoren is onduidelijk, hoewel we eerder ontdekten dat kortdurende voedselgebrek (maar niet water) leidt tot een onmiddellijke stopzetting van het zingen.

In een proef werden mannelijke zebravinken gedurende 11 dagen op een schema van beperkte voeding geplaatst om na te gaan of stimulatie van de ongerichte zang kon geassocieerd worden met voedsel wijzigingen (onafhankelijk van het effect van voedsel op het lichaamsgewicht).
Men heeft de effecten van de variatie van de omgevingstemperatuur (binnen een dag), op de stofwisseling geëvalueerd en vervolgens op basis van deze gegevens, mannelijke zebravinken 5 dagen aan een temperatuur van 8 C° blootgesteld om te bepalen of koude (met een matig verhoogde energievraag) geassocieerd is met een beïnvloeding van de zang.
Het verband tussen het dagelijkse zingen van liedjes en het wijzigingen van de verschillende energie variabelen: voedsel en T°, werd gemeten.(de basislijn was voedsel en water ad libitum , bij 26 ° C) De resultaten toonden aan dat beperkte voeding meer dan tweederde vermindering van de dagelijkse gezongen liedjes veroorzaakte, terwijl een koude temperatuur geen effect had.

Zo blijkt ongericht zingen door volwassen mannelijke zebravinken een specifiek verband te vertonen met de beschikbaarheid van voedsel.
Mogelijke mechanismen die voedselbeschikbaarheid koppelen aan het zingen werd al eerder besproken.
Ik wees nl. enkele jaren geleden reeds op het feit dat de energie uit de voeding voor tweederde gebruikt wordt om de lichaamstemperatuur op peil te houden.

Deze vinken zullen m.a.w. geen energie meer investeren in het zingen van liedjes als de aanvoer van calorieën vermindert.
Hier moet ook weer benadrukt worden dat de vogels meer dan het dubbele aan calorieën uit olie (vetten) halen dan uit suikers of eiwitten.
Olie is de belangrijkste voedselbron.
In de moeizame ruiperiode, waar het behoud van de lichaamstemperatuur tgv het wisselen van het super isolerende vederkleed, tijdelijk in het gedrang komt, is het van groot belang (olie)rijke voeding te verstrekken.
Curol en Myobol, zijn hier aldus aangewezen.
Ziehier een evenwichtig rui schema

Mochten er ondanks de in het schema voorziene producten problemen zijn geef dan extra Exibi poeder.
U kunt op deze wijze vermijden dat er tegen het eind van de rui onschuldige slachtoffers vallen.
Apr. Jean-Louis Jorissen

 

Posted on

Op bezoek bij Kuypers Johnny

Onlangs bracht Ruth Kempeneers marketingverantwoordelijke bij Comed  een bezoekje aan Johny Kuypers.

Hij heeft in Munsterbilzen een heus volièrecomplex waarin hij tientallen exotische vogels onderhoudt. Hoofdzakelijk houdt Johny zich bezig met toerako’s en sierfazanten. Om die te verzorgen gebruikt hij o.a. Curol, Lysocur Forte, Lysocur oogdruppels Stopmite, Fertibol etc van Comed.

Zij zijn een volledige aanvulling aan de voeding en spelen een belangrijke rol in het voorkomen van ziekte en dit zonder het gebruik van  antibiotica .

 

 

Johnny is in elk geval zeer tevreden over de producten en dat is ook duidelijk zichtbaar aan de vogels. Zijn toerako’s, fazanten, kwartels… komen niets tekort en leven zonder gezondheidszorgen als het ware in het paradijs. ‘Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby.

 

Dagelijks besteed ik uren aan mijn vogels, maar ik heb het er zeker voor over’, vertelt Johnny.

Hij raadt iedereen dan ook aan om de producten van Comed te gebruiken.

 

Lucas Palmans

Posted on

Nieuw schema in tijden van Corona

Terwijl met de dag grotere onzekerheid over het Coronavirus woedt, las ik dat Elon Musk de paniek hieromtrent minimaliseert. Hij heeft zeker gelijk als hij zegt dat de bestuurlijke en politieke overheden onder elkaar en vooral over de landsgrenzen heen tijdig moeten zorgen voor een samenhangend beleid met afgelijnde instructies. Dat is niet evident, zeker wanneer van deze ziekteverwekker nog heel veel niet geweten is zoals vb of je volledig immuun kan worden na een genezen besmetting en zo ja, hoe en voor hoe lang?

Hij is wel veel gevaarlijker als de “gewone griep” die jaarlijks wereldwijd een miljard mensen besmet en tussen de  290.000 en de 650.000 doden veroorzaakt . https://www.ifpma.org/global-health-matters/flu-can-cause-up-to-650000-deaths-a-year-globally/

De hoop dat de wetenschappers snel iets (wat mogelijks reeds in onze apotheek rekken ligt) vinden, wat de inflammatie en de bijhorende verstikkende zwelling van onze longblaasjes tijdens de acute fase kan onderdrukken, krijgen we een totale verlichting van deze onwezenlijke mondiale catastrofe. Anders is het gewoon afwachten tot het vaccin er is begin 2021. Naar mijn persoonlijke mening is een goede weerstand van groot belang: carnavalisten, ski-vakantiegangers, voetbalsupporters, vieren in dichte drommen met weinig slaap, een goed glas… Ze gaan vaak in het rood en ondermijnen hun immuunsysteem. Ook mensen die door vb een relationele stressperiode doormaken verzwakken danig hun immuunsysteem.

Dus zoals bij de vogels: zorg voor een goede conditie: gezond eten, alcohol met mate, een regelmatig en een stressvrij leven.

Een gouden tip: stop nu met roken!

Ondertussen hopen we dat tegen de zomer de maatregelen wat minder streng worden en de landen de grenzen openen. Onze tentoonstellingen zouden geen problemen mogen vormen als we na de zomer enig uitzicht hebben op normalisatie van de samenleving, mits beperkte maatregelen die we meer dan ooit zinvol kunnen handhaven. Op onze vogels kan het virus hoogstens enkele uren overleven en het transport er van is evenmin bezwarend.

Men ziet stilaan in dat voor internationale problemen, waarvan het klimaat ook een groot voorbeeld is, onze politici de nationale reflexen zullen moeten gaan afleren en mondiaal gaan denken.

Wijlen “Thé Lau”

zong het zo simpel en zo waar “iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen. https://www.youtube.com/watch?v=IBTM70i5aCU

 

Elon Musk is een visionair man. Naast het succesvol invoeren van het gebruik van de elektrische auto, zorgt hij van af volgend jaar met SpaceX voor betaalbare ruimtereizen zowel voor het plaatsen van satellieten voor bedrijven, als het toerisme voor het brede publiek en niet te vergeten ook de grote bemande missie naar de planeet Mars. Wat ik nog niet kende was zijn bedrijf Neuralink, waarmee hij het menselijk brein kunstmatig wil beïnvloeden. https://youtu.be/DLwmMk3BTkE. 

Het verdiept zich in het elektronisch koppelen van de hersenen aan de computer om deze met uw denken aan te sturen, waarbij supersnel en zeer nauwkeurig mechanische handelingen mogelijk worden. Technisch kan dat momenteel reeds door het minutieus inplanten van microsondes in zekere hersendelen (vooral zorgen dat er geen bloedvaten geraakt worden) om sommige vormen van blindheid te herstellen. In een later stadium hoopt men een draadloze verbinding te realiseren via laserstralen door de schedel heen. Door artificiële intelligentie (AI) zouden dan heel wat beslissingen en bijhorende handelingen door de computer kunnen overgenomen worden. Actueel kunnen jachtpiloten in gevechtsmissies extreem snel raketten afvuren via een computerverbinding tussen de ogen en de trekker. In een later stadium lijkt het niet ondenkbaar dat wij grote delen van ons individuele menselijk bewustzijn kunnen downloaden in de computer en later terug uploaden eventueel aangevuld met bijkomende vaardigheden zoals taalkennis of zoals op elkaar afgesteld gedrag bij collectief gevaar.

Ik denk dat, als dit voor vogels ook zou kunnen, wij heel wat van hen zouden kunnen leren en veel nieuwe thema’s de debatten zouden kunnen voeden. Anderzijds zouden wij hen ook dingen kunnen aanleren zoals de paringsdrift , het territoriumgevoel en de onderliggende klierwerking artificieel aansturen in kleinere ruimten ( volière) dan in de vrije natuur.

Moeder, in welke opwindende tijden leven we?

Vogels hebben vaak mysterieuze eigenschappen .

Slaapt een vogel, en zo ja waarom valt hij niet om ?

Ze zou afwisselend een tijdje links en vervolgens een tijdje rechts wakker zijn, zodat hij half en half slaapt en tegelijk over de minimale waakzaamheid beschikt?

Mensen laten afwisselend de neusgaten links en rechts ongeveer een halfuur iets meer dicht gaan om cyclisch de reiniging op natuurlijke wijze mogelijk te maken.

Dit verschijnsel zou bij de vogel ook voorkomen. 

Onze vogels hebben een soort autistisch gedrag (ze functioneren in een vast referentiekader) dat mede zorgt voor de overleving.

Mensen die leiden aan autisme kunnen niet functioneren buiten een vast referentiekader waaraan ze gewoon zijn en wanneer hiervan afgeweken wordt ontstaat paniek. 

Hierop moeten we inspelen om onze band met de vogels te optimaliseren:  doe zo veel mogelijk dingen in een vast ritueel , waaraan ze gewoon worden. Vb de kerktoren slaat het uur en jij verschijnt dan met voer en drank. Dus door steeds op hetzelfde ogenblik iets herkenbaars te doen versterk je de band. Zo ondervonden wij dat voer en drank best elke dag dezelfde smaak hebben.

Daaraan werd in het volledig nieuwe gebruiksschema aandacht gegeven. Het oude schema dat elke dag wat anders voorstelt, wordt nu verlaten. Tijdens het kweken en de tentoonstellingen, is er nood aan extra eiwit en extra calcium. Aldus voegen we deze nutriënten toe op de meest eenvoudige en slimme manier.

D.w.z. elke dag de aangepaste aanvulling tijdens de kweek- en tentoonstellingsperiode zodat drinkwater en voer dezelfde smaak hebben en we kiezen er bovendien voor om tijdens de rustperiode weerom dezelfde producten te verstrekken maar dan wel in lichtere doseringen…(de helft of derde). De wijzigingen zijn nu voor onze vogels haast onmerkbaar geworden.

Zo ziet het er nu uit:

 

Lees aandachtig de productinfo en de FAQ ( veel gestelde vragen) die we zullen publiceren voor bijkomende info over het zinvol inzetten van andere Comed producten rekening houdend met uw situatie.

 

– Mogen alle producten over het voeder toegediend worden?

Dat mag, ook de wateroplosbare zoals Roni, Clean Oral, Lysocur Forte.

              Deze laatste kunnen uiteraard ook via het drinkwater.

– Worden de producten dagelijks en permanent gegeven?

          Ja , ze worden permanent  gegeven op elke voeding en in elke drank.

         Het is dus beter dagelijks van alle producten een halve dosis geven dan te  onderbreken en om de twee dagen te geven.

– Mag ik de producten uit twee systemen combineren?

       Ja . Hou er wel rekening mee dat als je Lysocur Forte en Winmix combineert, dat je dan van elk een halve dosis toedient.

– Wat geef ik tijdens de rustperiode?

      De producten van de kweek- en tentoonstellingsperiode aan een halve of een derde dosis toedienen.

– Kan ik tijdens de kweekperiode Megabactol vervangen door Fertol?

    Jazeker. Vooral in geval van verminderde vruchtbaarheid.

– Kan ik tijdens de ruiperiode Megabactol vervangen door Murol?

    Jazeker. Vooral in geval van moeilijke rui.

   Cometaves heeft ook een gunstige ontwikkeling op de vorming van een nieuw vederkleed.

– Moet ik een zuivering doen?

  Gedurende twee weken voor de kweek of voor de tentoonstellingen kan een kuur gedaan worden op

   basis van Cometabol Drain.

Dit is vooral voor liefhebbers die nog antibiotica toegediend hebben of bij intensieve kleuringsprogramma’s.

 

Als we volgens minister van Volksgezondheid Maggy “ in ons kot moeten blijven” dan kunnen we desondanks ons nog steeds zorgeloos van (Comed) producten voorzien via de webshop aan de gunstige voorwaarden zoals reeds aangekondigd.

 

 

Posted on

KWEEKSCHEMA VOGELS – FAQ’S

 

 

 

Als we volgens minister van Volksgezondheid Maggy “ in ons kot moeten blijven” dan kunnen we desondanks ons nog steeds zorgeloos van (Comed) producten voorzien via de webshop aan de gunstige voorwaarden zoals reeds aangekondigd.

 

 

 

Posted on

Pak de zomerse ongemakken aan met Comed!

De parasieten zijn met de huidige warme temperaturen van meer dan 25 graden in hun element.

Veel parasieten kunnen in en op de vogel aanwezig zijn zonder dat ze opgemerkt worden.

Vaak zie je een verhoogde gevoeligheid voor allerlei infecties.

De vaak onopgemerkte parasieten (lichtschuw) scheiden via hun eitjes stoffen af die jeuk veroorzaken.

Hierdoor worden onze vogels vooral ’s nachts geplaagd en beginnen ’s morgens onuitgerust aan de dag.

Dit leidt tot een niet te onderschatten conditie nadeel en veren van slechte kwaliteit.

Daarom is het regelmatig gebruiken van Stopmite Bird  en Summer Comfort Spray een goede manier

om de besmettingskans zo klein mogelijk te houden.

Het is aan te raden Stopmite Bird te verstrooien op de bodem en onder de nestmatjes voor een optimaal

resultaat en Stopmite Bird  mag in contact komen met het vederkleed.

Summer Comfort Spray Bird

 

 

Summer Comfort Spray Bird biedt vogels een maximale bescherming tegen zomerse
ongemakken en zorgt voor een comfortabel en verfrissend gevoel.

Gebruik
1x per week de vogels besproeien.
Bij uitzonderlijk warm weer mag de toepassing vaker herhaald worden (om de 8 uur).

 

 

Stopmite Bird

Doet zoveel meer dan enkel parasieten verjagen!

propere volières – parasieten – vliegende insecten

 

– Ondersteunt de bovenste luchtwegen.
– Normaliseert de spijsvertering.
– werkt tegen platte mest.
– Zuivert het lichaam.
– Voert mineralen aan.
– Zorgt voor propere pluimen zelfs rond de cloaca(aars)…

 

Voor een maximaal resultaat wordt Summer Comfort Spray BIRD best gecombineerd met Stopmite BIRD.

 

Posted on

Stop Bloedluizen nu!

Wil je bloedluizen bestrijden of voorkomen, dan moet je zeker het hok (of de kooi) van je kippen behandelen.

Bloedluizen zijn alleen ‘s nachts actief.

Overdag verschuilen ze zich op donkere plekjes in het hok.

Bijvoorbeeld onder een zitstok, in een spleet of onder een plank.

Daarom de Stopmite ook best verstrooien op deze plekken…

Posted on

Lysocur Forte 3.0

 

                                                                                                            voor het behoud van de gezondheid – luchtwegen – darm

 

Lysocur Forte is een snelwerkend, wateroplosbaar, totaalmiddel dat een rol speel bij ziekteafweer.

Het is een gezondheidskuur met naast plantenextracten en etherische oliën, alle essentiële aanvullingen die het immuunsysteem van de vogel in evenwicht houden.

Lysocur forte ondersteunt de luchtwegen, stimuleert de darmwerking, vooral bij jonge vogels, en versterkt en vermeerdert de darmflora.

Lysocur Forte is onontbeerlijk om de vogels in een goede conditie te brengen voor de kweek .

Het kan ook gebruik worden voor de tentoonstellingen om hun goede conditie  vast te houden.

 

Gebruik:

5 ml in 0,5 liter drinkwater (goed roeren).

Best dagelijks te geven vanaf 3 weken voor de kweek tot na het spenen.

In geval van problemen bij het opgroeien van jonge vogels: dagelijks toedienen, minstens 7 dagen lang bij voorkeur samen oplossen met Roni.

(in erge gevallen best gecombineerd met Curol).

Kan voor de luchtwegen worden verstoven: 30 ml per liter mineraalwater.

 

Posted on

COMED uw partner!

 

Comed is steeds bereid om de mensen te begeleiden in hun opstart met de Comed producten.

Wij willen niet enkel producten verkopen , maar u een methode aanleren.

Daarom is het van belang -zeker aanvankelijk – om nauw contact te onderhouden met Comed.

Je kan op afspraak komen voor een basisonderricht , waarbij ook de specifieke problemen kunnen besproken worden.

Bij problemen of andere zorgen zullen onze apothekers u steeds proberen verder te helpen in jullie zoektocht.

 

Vervolgens wordt een schema voorgesteld.

Dat wordt wekelijks of tweewekelijks opgevolgd.

Wij stellen vast dat de liefhebber na enkele weken “vertrokken is” en  hij “de handvaten snel gevonden heeft”.

Na het seizoen stellen dan ook met genoegen vast dat de resultaten aan de verwachtingen voldoen.

Kortom als we onze hobby zo veel tijd, geld en moeite investeren laat het ons dan ook  efficiënt aanpakken.

 

Klik hier om meer te lezen over de bevindingen van een liefhebber:

Nieuwsbrief 22 december: mijn ervaringen na een halfjaar COMED