Posted on

De liefhebber: een deel van het probleem of deel van de oplossing…

Wij hebben onbewust een intense relatie met onze duiven. Zij hebben naast hun fysieke conditie ook een karakter, al of niet dominant.

Dominante duiven zijn niet per se betere vliegers dan onderdanige. Ze hebben wel hun persoonlijkheid, hun nieuwsgierigheid en vooral hun enorme drang naar territorium.

Hun territorium- al is het maar een plankje- betekent alles voor hen en ze zullen er hard voor knokken.

Vandaar ook de term “pikorde”, of de uitgevochten overeenkomst tussen de duiven binnen een hok, waarin finaal elkeen zijn plaats aanvaardt.

Daar wordt finaal genoten in saamhorigheid, met zekerheid van voeding, van een veilige slaapplaats, maar vooral ook de levenspartner en de liefde, leidende tot het nageslacht…

Wanneer de liefhebber het hok betreedt, moet hij zich realiseren dat zijn duiven dat als hùn hok beschouwen en zij tonen hem door hun blik en gehele houding waarmee zij contact zoeken, dat hij hún territorium is binnengekomen.

Door hen op zo regelmatig mogelijke tijden van voeder en drank te voorzien en eventueel de partner te geven, wordt een positieve band opgebouwd.

 

Maar de hunker naar en de zelfzekerheid over haar territorium die elke duif aan de liefhebber laat blijken, verleent hem een belangrijke aanwijzing over de conditie.

Bij de dagelijkse ontmoetingen spreekt zijn duif hem als het ware met haar ogen aan en neemt hem goed in beeld.

Wanneer deze zeer subtiele communicatie fijn gespeeld wordt, kan tussen de liefhebber en zijn duif een intense band ontstaan. De liefhebber kan hierdoor dus aanvoelen hoe het met haar gesteld is. De eerste tekenen van verzwakking van een bepaalde duif, komen vaak overeen met het minder zelfzeker en alert zijn, wanneer de liefhebber het hok betreedt. Deze vroege signalen mag hij in geen geval missen.

Observatie is alles!

Laat ons echter eerlijk wezen : om prijzen te maken moeten de duiven natuurlijk van goede afkomst zijn, het hok moet goed zijn, ook het voeder etc… en uiteraard een aantal bijzondere verzorgingsproducten zoals die van COMED. Het inzetten van deze producten is een kunst op zich en vergt enige ervaring.

De dagelijks te geven standaardcombinatie van de COMED METHODE Curol Winmix Roni maakt het voor een stuk makkelijker. Met deze drie basisproducten zien we meestal na een week het hele potentieel van onze duiven. Ook Stopmite en Clean Oral werden aan dit dagelijkse schema toegevoegd. Willem De Bruyn vertelde me dat hij bijzonder tevreden is van Stopmite omwille van de uitstekende werking op de mest en de luchtwegen vooral bij jonge duiven. Hij vertelde me dat hij het nu gedurende twee dagen voor de inkorving toedient. Ik heb hem laten weten dat het dagelijks mag.

 

 

Anderzijds kunnen onze duiven aan de deugdzame werking van COMED – producten niet gewennen omdat de gekozen plantaardige bestanddelen zeer complex van samenstelling zijn en
over een periode van miljoenen jaren door de natuur samengesteld.

Heel anders dan chemische stoffen die meestal maar uit een of enkele molecule bestaan waar na een tijdje gewenning zeg maar slijtage bij kan optreden.

De dosis is geen exacte wetenschap: soms eet ik ’s morgens twee en soms drie boterhammen…

Met andere woorden, het is aan de liefhebber om na te gaan hoe hij al de troeven die COMED hem ter hand stelt best uitspeelt.

Hij moet daarom dus permanent observeren en oordelen.

De basisproducten moeten elke dag gegeven worden, zij eventueel in wat lagere dosis.

Zodoende is de liefhebber steeds een deel van de oplossing. In het geval hij dit inzicht niet heeft is hij een deel van het probleem.

                      Veel succes !