Posted on

De wetenschap achter de recente observaties van Willem Debruijn

Corona beheerst ons hele bestaan en we worden overspoeld door een permanente informatie stroom. De apothekers hebben als dagelijkse taak de  juiste informatie  verstrekken. Daarom vind je voortaan mijn bondige en geactualiseerde  bijdrage op het einde van de blog. 

       Observaties en wetenschap

Willem en ik bellen mekaar regelmatig om observaties en wetenschappelijke informatie te delen. Het zijn contacten die ons beiden een gevoel van verrijking verschaffen. Ons laatste gesprek ging over een opmerkelijke vaststelling van Willem inzake voeding. (zie ook zijn voorlaatste column in de Duif)

Het betrof een manifeste vermindering in de opname van de eiwitrijke fractie uit de mengeling, naargelang de week vorderde. De duiven lieten op het einde van de week m.a.w. de eiwitten links liggen. Zeg maar, ze lieten weten dat ze die niet meer nodig hadden. Dit strookt helemaal met de analyse van Comed op basis waarvan -35 jaar geleden – Comedol (edele olie) op de markt werd gebracht.

Even opfrissen:

Eiwit is vooral groei – en reparatie materiaal

Vet en ook suikers zijn puur brandstof.

De energiewaarde van deze drie voedingsmiddelen wordt uitgedrukt in calorieën (kcal.)

Het betreft hier de meest ingenieuze stofwisseling-techniek, die de vogels in het algemeen en de duif in het bijzonder toepassen.

Onze duif kan suikers en eiwitten omzetten in vet , de finale brandstof voor de vliegspieren. Eiwit, vet en suiker bestaan uit koolstof (C), zuurstof (O) en waterstof (H). Eiwit bevat ook nog stikstof (N) dat een onderdeel is van aminozuren die de basis vormen voor weefsel. Alle drie verbranden ze tot koolzuur (C02) en water (H2O), waarbij eiwit bijkomend zijn stikstof omzet in ammoniak (NH3). Deze is sterk alkalisch en neutraliseert in de darm het tegen ziekteverwekkers beschermende zuur. In dit geval wordt de duif extra vatbaar voor coccidiose, trichomonas,salmonella, e. Coli etc.Tegen deze ammoniakval kan Roni efficiënt ingezet worden.( zie verder brochure https://comed.be/wp-content/uploads/2020/04/BROCHURE-nederlands-nieuwe-schema-20200420.pdf p 28 en verder ook p 30 )

Qua energie levert de verbranding per 100gr: eiwit 400 , suiker 400 en vet( olie) 900  kcal.

Suikers en vetten kunnen niet omgezet worden naar eiwitten, omgekeerd wel. Je moet die eiwitten dus voederen, maar zeker niet te veel.(wegens het ammoniak gevaar)

 

Eiwit is daarom niet ideaal als brandstof, maar wel een essentieel herstelmiddel voor de spieren en weefsels in het algemeen. ( Comed brochure p 30 “Waarom oliën geven” )

 

De observatie van Willem is in dat opzicht uitermate interessant. Je kan er uit afleiden dat de duiven weten dat ze bij teveel eiwit met die vervelende ammoniak zitten, waarvan ze buikpijn krijgen.

Hij stelt dan ook terecht : “je moet je duiven kunnen lezen”

Fantastisch toch?

Wat betreft de vraagstelling van Willem of eiwitrijk voer voor de vlucht wel zinvol is: Men kan stellen dat bij spierbeschadigingen door overbelasting tijdens de vlucht, prompt beschikbaar (herstel)eiwit zinvol is. Maar opgelet het minste eiwit dat je te veel geeft kom je in de ammoniakval terecht. Ze lopen hiermee een vergroot risico op korfbesmetting. Ook als de duiven extreem diep gaan en hun vetreserve op is ( suiker is sowieso na 15 minuten vervlogen), gaan ze noodgedwongen over op eiwitverbruik. Ze zullen desnoods zelfs eigen spiermassa “opvliegen”! Het Comed supplement Enercom levert per soeplepel 15 gr eiwit per kilo voer. Dit is een toename van 1,5 %  op de ideale behoefte van 14% (in onderhoud) tot 18 % ( tijdens de kweek). De meeste mengelingen in de handel zitten in de buurt met 13 a 14 %. Dus het is zinvol een berekende dosis eiwit te geven. ( in dit verband moet men stellen dat een duif niet kan redeneren: ” mogelijks ga ik morgen ,in geval van een zware wedvlucht, extra eiwit kunnen gebruiken “)

 Even terug naar de vuistregels in zake vet en vliegenergie:

  1. In die cruciale vetfractie(olie) is naast omega-3, ook omega- 6 belangrijk.

In alle Comed oliën, is dmv tarwekiemen-, zonnebloem-, kempzaadolie etc, een ideale verhouding tussen beiden bereikt. ( zie verder)

  1. Antioxydanten zijn essentieel ( o.a. vitamine E,  vitamine C, seleen, zink, beta-caroteen, anthocyanen, zekere mineralen  etc.)
  2. Training

 

Het fysieke vliegvermogen wordt beïnvloed door de wisselwerking tussen drie bovenstaande factoren

                                                                                                                                                                                                                            enzyme 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase

 

Dit ( fraaie ) enzyme 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase is de regelknop achter de observaties van Willem.

Het reguleert:

  • de samenstelling van de vetten alsook hun verbranding ,
  • -de verwerking van antioxidanten, dit alles in functie van
  • -training.

Ik bespaar u de ontcijfering van een complexe, maar unieke studie ter zake en vat ze beknopt samen: Spreeuwen werden gedurende 15 dagen in een windtunnel gevolgd. Het bleek dat bovenstaand enzym 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, de energievoorziening uit vetten regelde, alsook hun samenstelling. Het beschermde tegen de (weefsel) beschadigende oxidatieve stress, tijdens deze zware inspanning, door het inschakelen van antioxidanten. Tegelijk werden hersteleiwitten snel in oplossing gebracht, om daar waar (spier)schade was, meteen tussen te komen. Om vetten tijdens de vlucht snel naar de stockeervliezen te transporteren, worden deze oplosbaar gemaakt door ze te koppelen aan hydrofiele eiwitten. Er was ook een duidelijk onderscheid in effect tussen de hardwerkende vliegspier en de passievere beenspier. Hieruit volgt dat het hele proces gunstig wordt beïnvloedt door training: hoe langer in de windtunnel hoe beter de cijfers. Ook dit klopt met de (vast)stelling van Willem nl. dat een getrainde duif efficiënter omgaat met de (vet)reserves dan een niet getrainde duif.

Een andere interessante aanvullende studie over vetten en vliegprestaties toont aan dat Omega-3 ook een rol speelt bij de goede ontwikkeling van de vliegspieren, door de vorming van een speciaal vlies rond de spiervezels, waarin de vetten optimaal worden opgeslagen (alsook de ontwikkeling van de eieren). Omega-6 is ook van belang omwille van de optimale omzetting van het vet in energie. In functie van de samenstelling en de eigenschappen van de vetzuren (ketenlengte en aanwezigheid van dubbele bindingen) kunnen ze via transportproteïnes snel in de spiervliezen geraken.

De vleermuis is momenteel als zoogdier een interessant studieobject, omdat zij haar vliegmechanisme heeft laten evolueren naar dat van de vogels. Zij kan op quasi dezelfde manier onder meer uit vet energie winnen. De opbouw van de vliegspieren is zo goed als identiek! Ze kunnen bovendien kortstondig in een energiebesparende slaaptoestand overgaan, om niets van de cruciale  vetreserves te verspillen. Dit gebeurt tussen twee lange migratie vluchten of tussen een vlucht en een kweek periode.

Deze studie zal een veel bredere kijk geven op het verschil tussen prestaties van zoogdieren en vogels. Dit zal iedereen die met dierensport te maken heeft ten zeerste interesseren. ( Zie ook Blog duiven zijn geen coureurs https://comed.be/duiven-zijn-geen-coureurs/)

Wij houden u op de hoogte …

De duiven wisten het al lang.

Alleen, wij hadden niet goed gekeken…

 

Ons Parool

 

Wetenschap-inzicht-advies-vertrouwen

 

Wij doen het denkwerk , zo kunnen jullie genieten van de heerlijke sport…

 

 

 P.S.

Antioxidanten  neutraliseren de schade aanrichtende vrije radicalen: die ontstaan bij oxidatie processen zoals het intens opwekken van vliegenergie. (vooral voorkomend in  fel gekleurde plantendelen zoals paprika, radijs, rode biet, tomaat, etc ..het betreft anthocyanen,  ook  vit E, vit C, mineralen etc… Rode biet (bevat veel nitraten), het werd als extract uit de lijst van toegelaten additieven voor de duiven geschrapt.

Comed heeft reeds geruime tijd een ideaal vervangend antioxidant geselecteerd dat in Roni werd verwerkt. Roni is eveneens een uitstekende beveiliging tegen de ammoniak val, door het zuurvormend vermogen van de darm te beschermen.

Omega 3 en omega 6 zijn in optimale verhouding aanwezig in al de oliën van Comed (Curol, Comedol, Fertol, Stressol etc). De meeste merken duivenvoer bevatten rond de 4 % vetstof, wat overeenkomt met de normale behoefte. Daar mag altijd wat extra bij, omdat er geen direct gevaar is bij overdosering aan vet, naargelang de periode ( maximale behoefte is  8 %, tijdens de rui). Load Pul en Load Caps zijn ook vetrijke energiebronnen bij uitstek. Bij langdurig teveel kan vet in de niet-actieve periode, in de over 15 plaatsen verspreide vetdepots afgezet worden. Evenwel, door hormonale werking, wordt bij veel licht en seksuele activiteit, dit in geen tijd omgezet als vliegvet in de spiervliezen van borst- en vleugel. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Corona virus

 

België, Europa…. gebuisd door een klein, maar toenemend percentage saboteurs, die de maatregelen aan de laars lappen. China handhaaft de discipline, waardoor de economie weer groeit en de dancings terug open zijn. Een bewijs dat onze slappe-knieën-overheid dodelijk verzuimt. Aziaten zijn ook traditionele mondmasker-dragers, uit wederzijds respect… We gaan dit uiteindelijk ook moeten kunnen, vooral om het miljarden economisch verlies te stoppen, want het zal nog enkele jaren duren eer we een volwaardig vaccin op punt hebben.