Posted on

De winterkweek

Er is niets erger dan als wanneer een collega liefhebber met afstammelingen van uw duiven daar op zijn hok beter mee presteert  dan jij op uw hok….

De resultaten op het einde van het vliegseizoen zijn simpele maar genadeloze feiten en cijfers.

Ondanks geduld , observatie en ervaring blijven de momenten van glorie soms achterwege.

 

De kweek voor het volgende seizoen is de aanzet van vernieuwde hoop, vernieuwde kansen….

 

Even bezinnen voor de kweek en checken voor de winter, …

   De ‘Hemelvogel’ (1965) René Magritte

 

 1. Het selecteren van de duiven is tegelijk moeilijk en eenvoudig….

 Een eerste en primordiale voorselectie (zie ook hieronder * ) bestaat naast het palmares, uit het simpelweg  elimineren van duiven met een te zwak immuunsysteem.

De rest komt neer op kijken en voelen.  

De beoordeling op het oog, het lichamelijk voorkomen en het gedrag of temperament is een eerste belangrijke hulp.  Dat wat men observeert is soms niet met termen te omschrijven. Bij het aanvoelen van een duif in de hand, is een minimum aan kennis  van de anatomie belangrijk.

Soms betreft het onbenoembare gegevens. De vibraties die je van haar krijgt, vormen een intens contact dat je iets verteld over haar sportieve potentieel.

 

Bij het vastnemen van de duif voel je de energie, het korte verzet onder de vorm van een kleine worsteling, daarna de overgave, het vertrouwen in elkaar  en vervolgens in de hele ploeg.  De wederkerigheid en de affectie tussen de liefhebber en zijn duiven zijn betoverend, maar ook nuchter. Een duivengemeenschap communiceert intern en zij geven onder elkaar -voor ons onwaarneembare- signalen door die bepalend kunnen zijn van hun relatie met de appreciatie hun ‘patron’. Zij ontwikkelen een positief, neutraal of negatief beeld van de liefhebber.

 Feit is zeker :  hoe meer de liefhebber zijn duiven in het hart draagt, des te intenser is de band met zijn ploeg.

 

 2. Het voeden is een vak op zich dat men zo maar niet aan gelijk wie kan delegeren, op basis van routine met een betrouwbaar merk voeder.

Wijzigingen hoe subtiel ook in het voedingspatroon behoren bij de belangrijke informatie.  Het eiwitgehalte in de voeding tijdens de kweek varieert bij de ouders van  14% tijdens het broeden  tot 16% bij afvoederen van de kropmelk en stijgt tot 18% bij  de jonge duiven.

 

3. De hygiëne en de omgeving in het algemeen vb. de klimatologische omstandigheden moet men permanent volgen.

Tegenwoordig beschikken we over  sporulerende kiemen die op onzichtbare wijze de omgeving microscopisch reinigen van het afval (mest,voedingsresten, algen) waarin ziekteverwekkers zich zouden kunnen   ontwikkelen.(Clean gamma van Comed).

 

 (*)De selectie blijft van groot belang en is een  essentieel onderdeel van onze aanpak waar het kan mislopen…

Ik heb vele beloftevolle liefhebbers gekend, die op vermetele wijze de inzet van preventieve antibiotica(blinde kuren) als onmisbaar en als ongevaarlijk bestempelden. Spijtig genoeg komen ze vroeg of laat hierdoor allemaal in de problemen, omdat ze hiermee de resistentie tegen de infecties als cruciale eigenschap, uit de selectiecriteria schrappen.. Het antibioticatijdperk is evenwel voorbij en wij moeten slim de alternatieven inzetten.

 

Er is trouwens geen  keuze want de farmaceutische industrie wil en zal geen nieuwe antibiotica meer ontwikkelen.

– Nu het verwoesten van de regenwouden ten voordele van de palmolieculturen in versneld tempo plaatsvindt, raken de voorbeelden uit de plantenwereld  definitief en onomkeerbaar opgebruikt.

– wie wil er bovendien nog investeren in nieuwe modellen zoals vb.  uit schimmels in verlaten onderaardse grotten?

Mocht men er alsnog antibiotica van kunnen maken, dan is de kans groot dat de overheid die logischerwijze reserveert voor de erge gevallen vb bij gehospitaliseerde patiënten. Hierin zit echter onvoldoende handel om de astronomische ontwikkelingskosten terug te verdienen.

-Ofwel, indien de overheid er geen gebruiksbeperkingen zou aan opleggen,  wordt zulk een nieuw middel meteen massaal gebruikt, zodat er binnen het kortste keren opnieuw  resistentie tegen optreedt.

 Daarom kan men op het einde van de dag de Resistentie Selectie Methode die COMED ondertussen na meer dan  40  jaar onderzoek op punt heeft gesteld, niet naast zich neerleggen.

 

 

                                            Geen ingewikkelde schema’s .

                                            Dagelijks dezelfde supplementen geven: Curol, Winmix, Roni, Stopmite.

                                           Tijdens de kweek extra  Fertibol .

Duiven die ondanks dit schema blijven sukkelen, laten we achter.

Eenvoudiger kan het niet 

 Je kan deze Comed producten bovendien op voorhand mengen en gerust een week bewaren in een gesloten( plastic) verpakking.

 

Het  MAGISCHE WONDER van het nieuwe leven verdient een MAGISCH PRODUKT!

 

In de eierstok worden rond een bevruchte eicel, door klierafscheiding, water en eiwitten afgezet. Vervolgens daalt dit ei langs een gespierde buis ( istmus) van de eierstok naar de uterus. Hierbij passeert het langs de schaalvormende klier die een afscheiding van zouten, eiwitachtige vezels  en 97% calcium(!)  produceert en alzo het finale ei vormt.  

Sommigen noemen dit een wonder met tussenkomst van de Schepper, anderen een logisch gevolg voortspruitend uit de  evolutietheorie van Darwin. Laat ons Belgen het houden bij het magische realisme, waarmee ons land, dank zij de wereldberoemde Schaarbeekse kunstschilder Rene Magritte geassocieerd wordt .

 

Zielsverwantschappen (1933) René Magritte

 

Gelukkig beschikken we over een optimale Calciumbron zoals FERTIBOL om dit betoverende, complexe en hormonaal gestuurde proces perfect te begeleiden.

 

Nooit is men er in geslaagd de kwaliteit van FERTIBOL te evenaren. De magische formule voldoet aan al de vereisten om dit mirakel succesvol te laten voltrekken.

 

 

 

 

FERTIBOL zorgt voor een ideale gebufferde verhouding van Calcium en Fosfor, zowel voor de schaalvorming, als achteraf de beendervorming van de jongen.

 FERTIBOL is het enige preparaat met een zure pH, waardoor de darm zijn natuurlijke bescherming tegen infecties in evenwicht kan behouden.

 

 

Met Curol, Winmix, Roni en Stopmite op het voer en

Clean Oral in het drinkwater

heb je de omniumverzekering voor een succesvolle kweek…