Posted on

Duiven zijn geen coureurs!

 

Corona nieuws:

heet van de naald.

 

Er zijn reeds enkele bemoedigende vorderingen in de behandeling van de ernstige zieken, o.a. met het nieuwe remdesivir dat de tijd aan de beademingsapparatuur met 25-30% inkort en het aloude cortisone “dexametasone” dat de weefselreactie ( cytokinestorm) tempert, waardoor de behandelingstijd, de blijvende longschade en de kans op overlijden fors verminderen. Nu gaat men (in de USA) in plaats van zuurstofrijke lucht in de longen te pompen via de beademingsapparatuur, het bloed buiten het lichaam omleiden naar een apparaat dat het donkere zuurstofarme bloed voorziet van extra zuurstof tot helrood zuurstofrijk bloed, dat terug in het lichaam gebracht wordt. Dit heeft het  voordeel dat de gebieden die door zwelling van de longblaasjes afgesloten zijn voor zuurstof via de beademingsapparatuur, nu langs de bloedbaan verzekerd blijven van zuurstoftoevoer, met minder schade en minder overlijden tot gevolg… Dit wil niet zeggen dat het stilaan allemaal wel weer als vanouds gaat worden, maar het wachten op het vaccin kan nu wat comfortabeler. Tegen de aanbevelingen van alle virologen in, de mond-maskers niet verplichten in de winkels blijft een onbegrijpelijk schuldig verzuim vanwege de politiek.

Het is mijn inzien de beste manier om de focus op de preventie levendig te houden.

 

 

Duiven zijn geen coureurs!

Er zijn  tussen de  mens (zoogdier) en de (…tamme) duif (= gedomesticeerde vogel) aanzienlijke verschillen in de lichaamsbouw (anatomie) maar ook in de stofwisseling (fysiologie ). Dus wat werkzaam is voor de mens is dat niet altijd voor de duif of de vogel. Soms zijn er structurele eigen-aardigheden die een impact hebben op gedrag, gezondheid, voeding en ziekte bij duiven  en volièrevogels.

Ik wil daarom graag een overzicht geven van de verschillen.

In tegenstelling tot de meeste zoogdieren hebben vogels:

 

1) geen middenrif, dus de buik communiceert rechtstreeks met de borstkas  inclusief de longen, het hart en de luchtzakjes.

 

2) een wisselend aantal pneumatische (met lucht gevulde) holle botten die ook communiceren met de buik en de borstkas.

holle beenderen duif

 

3) een uitgebreid luchtzaksysteem dat zich door het hele lichaam uitstrekt met een gecompliceerde eenrichtingsluchtstroom (10 x efficiënter als bij zoogdieren).

Dit vereist twee ademhalingscycli om de lucht weer uit te ademen .

luchtzakjes

 

4) een zeer hoog metabolisme.

Dwz stress met de daardoor verhoogde zuurstofbehoefte bij de zieke duif kan snel tot kritieke situaties leiden. Vb vangen van grote aantallen duiven tgv bij inentingen. Stress is een belangrijke factor en de beheersing ervan een hoeksteen. Een zuurstofrijke omgeving is eveneens van cruciaal belang.

5) volledig kraakbeenachtige luchtpijpringen.

Men kan een duif  dus niet “wurgen” (er is geen zwakke plek in de luchtpijp zoals bij de zoogdieren die een tracheaal “ligament” hebben dat  kan samengedrukt worden.

6) een ademhaling die wordt bereikt door vrije beweging van de borst en buik – (er treedt zeer weinig interne long blaasbalg beweging op).

Daarom kan overmatige druk op het lichaam bij onhandig vasthouden zuurstofgebrek veroorzaken.

7)  nieren die filteronderdelen (nefronen) bevatten die zowel bij zoogdieren als bij reptielen voorkomen.

De reptielnefronen zijn eenvoudiger en bepaalde waterafdrijvers (diuretica)  werken daarom niet op deze filterunits, maar er zijn voldoende zoogdiernefronen om desgewenst diurese te bereiken. Alles staat in functie van zo zuinig- en efficiënt mogelijk  met de watervoorraad om te springen.

8) urinezuur, niet ureum als eindproduct van het eiwitmetabolisme.

(Dit is de reden waarom jicht vaak voorkomt bij duiven). Anderzijds heeft een zure pH in de cloaca (duif heeft geen blaas) een ziektekiem bestrijdend effect.

9) Een renale shunt, waarbij veneus (zuurstofarm) bloed dat in het lagere maagdarmkanaal en de caudale extremiteiten (onderste ledematen) circuleert, rechtstreeks door de nieren kan gaan voordat het door de lever wordt gefilterd.

Dit is de reden waarom bloedvergiftiging (infectie in de bloedbaan) vaak voorkomt. Om dit te helpen corrigeren, zullen duiven meer water drinken en zowel meer urine als waterige ontlasting produceren met weerom kans op infecties. Dit lijkt voor menig liefhebber vaak onterecht op infectueuze diarree. Die shunt is ook de reden waarom injecties beter niet in de onderste helft van het lichaam gegeven worden, omdat de medicatie dan gedeeltelijk kan worden uitgescheiden voordat ze de bloedbaan heeft bereikt.

10) zowel een proventriculus of kliermaag als een ventriculus: spiermaag, een vergruizende opslagkamer voor grof materiaal.

11) meestal slechts één functionele eierstok (links).

12) vrouwelijke vogels hebben het vermogen om extra calcium op te slaan in hun holle lange botten ter voorbereiding op het leggen van eieren.

13) een extreem lange en flexibele nek.

In plaats van het gemiddelde van zeven halswervels zoals bij zoogdieren, hebben vogels er tussen de 11 en 25. Daarom kunnen ze hun hoofd goed draaien en met hun bek reiken tot bijna elk deel van hun lichaam om de pluimen glad te strijken. Ze zouden geweldig zijn in de yogales. Omgekeerd zijn hun lumbale (rug) en sacrale (staart) wervels veel stijver dan bij zoogdieren. Dit zorgt voor meer stabiliteit voor het lichaam en de uitgebreide vliegspieren.

14) het vermogen om te vliegen (een groot voordeel) en het onvermogen om op de grond gecoördineerd te bewegen (niet zo’n voordeel, maar grappig om naar te kijken) ….

15) het vermogen van meerdere soorten vogels om menselijke stemmen en andere door technologie gecreëerde geluiden te imiteren.

16) een complete borstbeen- en kielbotrug, de carina genoemd, zonder de tussenliggende uitgesproken ruimtes die zoogdieren tussen hun ribben hebben.

Carina =Borstbeen (25)

 

Aan deze stijve kiel zijn de sterke borstspieren bevestigd die de neerwaartse slag mogelijk maken.  In deze borstspieren is er opslagruimte voor energierijk vliegvet. Zie beneden (*)

 

                         

Voor het zeer zware werk worden hiertoe Load pul en Load caps als ideale aanvulling, reeds jaren geapprecieerd door fond- en vooral de zware fond specialisten. (brochure blz.30 – 33)

 

17) Prokinese, of het vermogen om de bovenste snavel naar voren te bewegen, onafhankelijk van de onderste snavel. In plaats van één kaakgewricht, hebben ze een quadraatbeen, met                               verschillende elastische bevestigingen, waardoor ze in feite een “dubbele scharnier” aan hun kaak hebben (om beter granen en steentjes etc. te kunnen oppikken).

18) geen tanden – dus geen cariës, recessie van het tandvlees of gênante vlekken (als compensatie: hebben ze een klier- en spiermaag).

19)  slechts één echte sinus, de infraorbitale sinus genoemd.

Bij sommige kromsnaveligen kunnen infecties in deze sinus behoorlijk ernstig zijn.

20) geen epiglottis (niets om de tracheale opening te bedekken en te beschermen).

Dit maakt de opname van voedsel makkelijker en het staat een grote uitstoot van lucht toe die gepaard gaat met een vogelkreet.

21) een vergrendelingsmechanisme waarmee ze kunnen slapen met opgeheven poot, stabiel en zonder bewuste inspanning (kun je je voorstellen dat honden, katten of wij zelf, nacht na nacht                   staand slapen)?

22) schubben op de poten die doen denken aan reptielen…

23) verschillende soorten veren, die naast het vermogen om te vliegen ook andere functies vervullen, zoals isolatie tegen kou en regen, fungeren als voelreceptoren, ze produceren talg poeder om            het vederkleed waterproef te maken.

24) een extra  beschermend knipvlies voor het oog.

25) een choanale gleuf.

Dit is de natuurlijke opening tussen de neus / sinussen en het dak van de mond. Dit waarborgt een groot debiet aan lucht (zuurstof). Indien aanwezig in een zoogdier, zou het lijken op een gespleten gehemelte.

26) een beperkt lymfestelsel zonder echte lymfeklieren zoals aanwezig bij zoogdieren.

27) een milt die geen bloed opslaat, maar de witte bloedcellen produceert en  oude rode bloedcellen vernietigt.

28) het vermogen om eieren te leggen, of ze nu bevrucht zijn of niet.

Dit is vergelijkbaar met de eisprong bij zoogdieren, maar mogelijk levert het leggen van eieren toch wat praktische problemen op voor vogels in gevangenschap.

29) talloze variaties in hun hormoontypes, uit klieren op specifieke plaatsen en met bijzondere functies.

Zo is suikerziekte niet ongewoon bij vogels, vooral bij valkparkieten. In dit geval is het niet een gebrek aan insulineproductie die diabetes veroorzaakt, maar eerder een toename van de hoeveelheid glucagon (het tegenovergestelde van insuline).

30) het vermogen van botten om snel te genezen, vooral bij jongen.

Voordat eventuele veranderingen die verband houden met genezing zichtbaar zijn op een röntgenfoto, vormt zich een fibreus eelt rond (soort natuurlijke spalk ) dat

het gebroken bot  een uitstekende stabiliteit geeft.

 

31) behouden een “prooi” achtinge verdedigingstactiek.

Dit zorgt ervoor dat ze tekenen van ziekte zo lang mogelijk vermommen om aanvallen door roofdieren te voorkomen, omdat deze meestal de zwakkere

exemplaren aanvallen( zie mijn blog El Condor Passa – https://comed.be/el-condor-pasa/).

Daarom moet men de minste  ziektetekenen herkennen om achteraf ernstige verzwakkingen te voorkomen.

Je krijgt daarom vaak te horen: ..mijn duif deed de dag voordien nog vrij normaal en s’anderendaags was ze plots dood.

32) het vermogen om meer geluid te maken, (door de resonantiefrequentie van de sinussen, per cm2 lichaamsoppervlak), dan enige andere soort.

 

 

——————————————–

 

Hiermee wil ik aangeven dat vogels in het algemeen en duiven in het bijzonder heel aparte wezens zijn en dus ook andere noden hebben.

 

Ik heb me-met het COMED apothekersteam- er gedurende bijna 50 jaar op gefocust.

Daarom durft COMED uw vertrouwen vragen.

Daarom werken de COMED producten ook merkbaar na slechts enkele dagen.

 

Test het eens, vb met Myobol

(*)Weldra komen de warme dagen gecombineerd met zware prestaties.

Deze uitdagingen vergen grote hoeveelheden aan energie en specifieke aanvullende voedingsmiddelen zoals Load pul  en Load caps.

 

Het recent ontwikkelde  Myobol  is een uitgelezen hulpmiddel voor alle disciplines en het kan gecombineerd worden met Load pul en Load caps

Het beschermd tegen de last van de hitte en reserveert hierdoor extra energie voor de vlieg-inspanningen.       

 

 

 

Apr. Jean-Louis Jorissen