Posted on

EL CONDOR PASA

 

De Inca’s uit het Andesgebergte van Peru, lieten in hun bouwwerken op de meest verbluffende wijze het potentieel van het menselijk geometrisch vernuft tot uiting komen. De enorme rotsblokken die in Machu Piccu gebruikt werden kwamen van de andere kant van de vallei over de wilde rivier, in het steilst bewoonde land ter wereld met de scherpste hellingen in een hooggebergte”.

 

Machu Picchu

De perfect op mekaar passende granieten monolieten kolossen, tot 300 ton, soms 5 meter hoog werden naadloos in meervoudig verband op ingenieuze wijze tot een geheel gemaakt en je kan er geen scheermesje tussen krijgen. Hierdoor werd het geheel aardbevingsbestand.”
Ik was altijd gefascineerd alleen al door het feit, dat tot vandaag niemand snapt hoe ze juist te werk gingen.

Ik raakte er steeds meer geïntrigeerd en als ik aan de beperkte middelen dacht die ze ter beschikking hadden werd ik gewoon nerveus: ze kenden nóch het wiel, nóch het ijzer, nóch de geschreven taal. Ze beschikten hoogstens over een lama als extra werkkracht … Als je daar 50 kilo last op legt, zakt hij tot aan de knieën weg in de modder. Grootse ingewikkelde bouwwerken – hoewel door mensenhanden opgericht- maakten enorm indruk waardoor er vaak een goddelijke dimensie aan gegeven werd.
Veel der bouwwerken zijn verdwenen omdat de conquistadores hun bouwblokken in kubieke stenen kapten, om er vooral hun kerken mee te bouwen.

Het is zonder meer duidelijk dat de conquistadores nooit hebben kunnen achterhalen hoe de Inca’s te werk gingen .

Ze moeten geweigerd hebben, te leren hoe ze hun ruwe steen bewerkten.

Het kàn gewoonweg niet, dat de Spanjaarden, moesten ze het geweten hebben, hiervan nooit gewag maakten.

 

 

Hebben de Inca’s hebben hun geheime bouwkunst in hun graven meegenomen?
Vooral de lama’s en de schapen zijn onlosmakelijk verbonden met de Andes. De condor, de reusachtige giervogel hoort daar eveneens reeds duizenden jaren bij.

Hij heeft een vleugelspanwijdte van meer dan 3 m weegt 15 kg en kan tot 10 kg ineens verorberen. Hij broedt om de twee jaar en leeft vooral van kadavers waarvan hij de rottende geur tot op 200 km van zijn nest geroken heeft! Eerder uitzonderlijk jaagt hij op schapen. De Inca’s uit de Andes moesten in hun levensonderhoud voorzien dmv schapenkudden. Ze kweekten ze omwille van wol, melk en vlees. De laatste eeuw werden de herders steeds meer geïrriteerd door de condors die door de grote kudden aangetrokken werden en hun broedsels eerder uitzonderlijk voorzagen van een gestolen lam.

Hoewel dit aldus maar zelden voor kwam besloten de schapenboeren condors zonder pardon allemaal af te schieten. Na enkele decennia waren evenwel met de condors ook de schapen verdwenen. Deze waren namelijk aan allerlei vreemde ziektes zo goed als uitgestorven. Al vrij snel had een slimme bioloog het verband gevonden.

De condor pakte altijd het zwakkere schaap uit de kudde
Zo zorgde hij mee voor een sterk ras met een goede afweer tegen ziekten. Toen de condor als opruimer van de zwakke genen werd uitgeschakeld, konden ook de zwakke schapen zich voortplanten met als gevolg dat na enkele generaties om de haverklap ziektes uitbraken waartegen geen kruid gewassen was u de condor weer zijn gang mag gaan, helpt hij opnieuw mee om de genen van deze zwakke schapen uit te schakelen en alzo de populatie in stand te houden..
De moraal van dit verhaal is: laat de natuur zijn gang gaan!
Het is niet slim alles in leven te houden. Geef de beste natuurlijke producten aan uw duiven, en zij die het hiermee niet halen? Laat ze achter.
De zwakkelingen en sukkelaars meenemen kost u op termijn een veelvoud aan miserie. Het is een klein voorbeeld van de Wet van Darwin : het overleven van de sterkste.
Comed baseert zijn visie op deze nuchtere principes en levert hiermee een dringende boodschap af: breken met het negatieve verleden door het preventief werken met antibiotica te stoppen en te bouwen aan de positieve toekomst met Curol, Winmix, Roni, Stopmite, Clean etc..
Sport beoefenen we met gezonde dieren … niet met zieke dieren.
Het is de logica zelve …
Eerlijk, de mens mag het dier uit zijn natuurlijke omgeving halen en er sport mee beoefenen, op voorwaarde dat we het niet kansloos ziek maken.
Uiteraard beïnvloedt “de sport” de gezondheid: hanenvechten, stierenvechten, zijn extreme voorbeelden. Maar ook het kleuren van vogels, lossen van duiven in slecht weer… Door zich te moeien met hun levenswijze belast de mens hun gezondheid. Reeds 45 jaar richt Comed zich specifiek op de aanpak van dit probleem.
Dé oplossing is de COMED METHODE.

(géén systematische behandeling met antibiotica voor infecties in de illusie dat ze de sportprestaties op duurzame wijze zouden kunnen verbeteren).
Zónder antibiotica, mét Curol, Winmix, Roni, Stopmite en Clean etc. geeft bovendien een béter resultaat.

De duivenliefhebbers zijn altijd op zoek naar een “straf product”.
Er wordt soms niet zo nauw gekeken… drie-in-één, vier-in-één, vijf antibiotica -in-één mix waren voorbeelden van een perverse gewoonte.

Comed heeft gedurende decennia in al de lezingen en folders hiervoor gedurig te waarschuwen…

Willen wij de generatie zijn met bedenkelijke reputatie, die de antibiotica ontdekten om ze dan op enkel decennia te vergooien aan puur zinloos en dom gebruik?

Of… willen wij de generatie zijn die het tij keerde, die met verantwoordelijkheidszin de gezondheid van onze kinderen vooropstelde?

Welke producten?
Er is nu geen andere keuze meer mogelijk.
Geen nostalgische volksgeneeskunde van kruiden.. vaak leidend tot soms gevaarlijke kwakzalverij.

Geen simplistische bio-benadering, er moet voldoende effect zijn.
Wél hoogtechnologische orthomoleculaire voeding en wetenschappelijk benaderde aromatherapie.

Die dieren welke hiermee niet kunnen overleven, laten we achter.
“The survival of the fittest” in het spoor van Charles Darwin.
We moeten toch selecteren want om praktische redenen kan in de sport-en hobbydierenhouderij niet de héle kweek overgehouden worden.
Comed is een uitgesproken zoekend laboratorium. Alle formules worden constant verfijnd, vaak zonder veel ruchtbaarheid.

Willem de Bruijn was meer dan 10 jaar geleden de vroege beslisser.
Als medicus (tandarts) worstelde hij al jaren met het irrationeel antibioticagebruik.
Het leidde jaar na jaar tot duizelingwekkende resultaten.

Comed producten is het minimum aan niet medicinale steun die je een dier dient te geven wanneer je het uit zijn biotoop haalt en hierdoor belast met mogelijke gezondheidsgevolgen.

Het einde van de therapeutische hardnekkigheid is in zicht.

Vaak werden onwaarschijnlijke behandelingen toegepast, antibioticacocktails waarbij men zich de vraag moest stellen hoe het kon dat de arme dieren nog presteerden, ondanks de bijna intoxicatie met antibiotica…

Dit veroorzaakte opschudding in de duivensportwereld.

Het resultaat met de COMED METHODE: niet gewoon evengoed, maar duidelijk béter zonder antibiotica.