Οικοχλωρίδα: ευεργετικά μικρόβια

Το Floracom αποτελείται από βακτήρια που απομονώνονται από φυσικά βότανα και φυτά σε ένα βέλτιστο οικολογικό περιβάλλον. Αυτά τα βακτήρια εξασφαλίζουν φυσικό κλίμα στον περιστερώνα για τα περιστέρια σας. 

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σπρέι στον περιστερώνα, στο πάτωμα και στα πλέγματα. Μπορεί επίσης να ψεκαστεί απευθείας στα περιστέρια.

10 ml Floracom ανά κιλό τροφής.

Το Floracom είναιασφαλές προϊόν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο τον χρόνο εάν είναι επιθυμητό.

Συντήρηση: 2 με 3 φορές τηνεβδομάδα.  

Σε περίπτωση προβλημάτων: 2 με 3 φορές τηνημέρα.

Κλίμα περιστερώνα: Αραιώστε το Floracom 10 φορές με καθαρό νερό καιψεκάστε στον περιστερώνα.

Σημαντικό: Μηνφέρνετε ποτέ το Floracom σεεπαφή με χημικά (π.χ. αντιβιοτικά)!!!! Θα σκοτώσει τα καλά μικρόβια. Συνιστάταιο συνδυασμός του Floracom μετο Comed Clean.

Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση νέονεφελοποιητή και καθαρό νερό.

Φυλάσσετε σε δροσερό μέρος - προστατεύετεαπό το ηλιακό φως και τον παγετό.

Complementary feed for pigeons.

Composition: seasalt, organic molasses, herbal juice from the following herbs: basil, absinthebalm, blackberry leaf, Roman chamomile, lavender leaf, shepherd's purse,marigold, narrow plantain leaf, raspberry leaf, thyme, birch leaf, rosemaryleaf, willowherb, deadnettle, elderflower, lime blossom, yarrow leaf, lungwort, marshmallow, lady's mantle, nettle leaves, sage.

Guarantees: crude protein 0,2 %, crude fat 0 %, crude fibre 0,2 %, crude ash 0 %, sodium 0,031 %,lysine 0 %, methionine 0 %, water 98,3 %.

To be used preferably before: see label on bottle.

Produced 1 year before the indicated minimum shelf life.

Lot number: see label on the bottle.

Authorization number of the manufacturer: BE6338

Korting

Floracom Pigeon - 1L

Οικοχλωρίδα: ευεργετικά μικρόβια

Το Floracom αποτελείται από βακτήρια που απομονώνονται από φυσικά βότανα και φυτά σε ένα βέλτιστο οικολογικό περιβάλλον. Αυτά τα βακτήρια εξασφαλίζουν φυσικό κλίμα στον περιστερώνα για τα περιστέρια σας. 

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σπρέι στον περιστερώνα, στο πάτωμα και στα πλέγματα. Μπορεί επίσης να ψεκαστεί απευθείας στα περιστέρια.

10 ml Floracom ανά κιλό τροφής.

Το Floracom είναιασφαλές προϊόν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο τον χρόνο εάν είναι επιθυμητό.

Συντήρηση: 2 με 3 φορές τηνεβδομάδα.  

Σε περίπτωση προβλημάτων: 2 με 3 φορές τηνημέρα.

Κλίμα περιστερώνα: Αραιώστε το Floracom 10 φορές με καθαρό νερό καιψεκάστε στον περιστερώνα.

Σημαντικό: Μηνφέρνετε ποτέ το Floracom σεεπαφή με χημικά (π.χ. αντιβιοτικά)!!!! Θα σκοτώσει τα καλά μικρόβια. Συνιστάταιο συνδυασμός του Floracom μετο Comed Clean.

Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση νέονεφελοποιητή και καθαρό νερό.

Φυλάσσετε σε δροσερό μέρος - προστατεύετεαπό το ηλιακό φως και τον παγετό.

Complementary feed for pigeons.

Composition: seasalt, organic molasses, herbal juice from the following herbs: basil, absinthebalm, blackberry leaf, Roman chamomile, lavender leaf, shepherd's purse,marigold, narrow plantain leaf, raspberry leaf, thyme, birch leaf, rosemaryleaf, willowherb, deadnettle, elderflower, lime blossom, yarrow leaf, lungwort, marshmallow, lady's mantle, nettle leaves, sage.

Guarantees: crude protein 0,2 %, crude fat 0 %, crude fibre 0,2 %, crude ash 0 %, sodium 0,031 %,lysine 0 %, methionine 0 %, water 98,3 %.

To be used preferably before: see label on bottle.

Produced 1 year before the indicated minimum shelf life.

Lot number: see label on the bottle.

Authorization number of the manufacturer: BE6338

Prijs met korting

  • - 0%
  • Normale price €21,46
    ( / )
    excl. BTW
    Klik hier om een email te ontvangen wanneer Floracom Pigeon - 1L beschikbaar is.