Posted on

In China draait alles om de jeugd en de zoon knielt voor zijn ouders

China heeft een grote traditie, hun beschaving is ouder dan de onze.
Zij hebben op spiritueel vlak heel wat te bieden, wat het westen heeft geïnspireerd.
De grote drie oosterse filosofische stromingen: het Boeddhisme, het belangrijkste, maar ook het Taoïsme en het Confucianisme lopen naadloos door elkaar.
Het zijn vooral tolerante levenswijzen waarbij de mens centraal staat.
Het Boeddhisme zorgt voor een hechte en gesloten gemeenschap met vooral respect voor de ander.

Belangrijk is de piëteit, dit is onder alle omstandigheden gehoorzamen aan de ouders. Toen jij zwak en kwetsbaar was hebben je ouders je beschermd, en daarom moet jij, eens zij zwak en kwetsbaar geworden zijn, altijd klaarstaan om hetzelfde voor hen te doen. Zij gebruiken de term melkgeld, waarmee aangegeven wordt dat de kinderen op hun beurt de ouders financieel moeten onderhouden voor de vroeger gekregen moedermelk…

 

 

 

 

tafereel uit de Song Dynasty waar een zoon knielt voor zijn ouders

Belangrijk is het begrip schaamte. Iedere Chinees wordt al jong geleerd hoe zich in de sociale omgang, te gedragen, niemand te kwetsen en de naam van de familie niet te schande maken. Twee typische kenmerken van hun overtuiging zijn de verering van voorouders en het geloof in karma, het lot. Men zal altijd in huis, voor een altaartje wierook branden voor de vooroudergeesten; men moet deze goed verzorgen, anders wacht ziekte en verderf.

 

Er zijn Vier Edele Waarheden :

1 Het leven bestaat uit lijden. 2 Lijden ontstaat door begeerte. 3 Het verzaken aan begeerte heft het lijden op. 4 Het achtvoudige pad leidt naar de verlossing van het lijden.

Het  Edele Achtvoudige Pad 

1 juist spreken-2 juist handelen-3 juist leven (kost verdienen)-4 juiste inspanningen-5 juiste concentratie-6 juiste meditatie-7 juiste begrip-8 juiste kennis

 

 Religie komt van het Latijnse “religare”, vertaald “wat verbindt”. Van uit sociaal oogpunt is dit niet te onderschatten, we willen namelijk allemaal “er bij” zijn, in de gemeenschap geborgen zijn.

Onze westerse ‘religieuze’ gemeenschappen boden heel wat voordelen: ziekenzorg, onderwijs en kinderoppas, ontspanning en vermaak in het algemeen. De gemeenschap koppelde vaak ook normen en waarden aan deze voorzieningen en daar moest je rekening mee houden, op risico van uitsluiting of straf. 

De vrije mening werd beperkt en in de plaats werd een mysterieuze god naar voor geschoven.

In het westen komen meerdere stromingen op gang al naar gelang de openbaringen van God zelf aan de mens, waarbij groeperingen van mensen zich verdrongen om deze te interpreteren en te gaan oordelen -in naam van God- over goed en kwaad.

Hier beginnen de problemen. De clerus zoals men deze groep mensen noemt, stelde zich op als vertegenwoordiger van het opperwezen en ontleedde oude geschriften van openbaringen en aanbevelingen en trok conclusies waartegen niets meer in te brengen viel.

De mensen werden vooral bang (gemaakt)van God… Elke mens heeft in zijn diepste wezen een eigen analyse en overtuiging, maar in religie denkt men vaak samen als geheel en wie niet meedoet staat geïsoleerd.  

Boeddhisten zijn op dat (religieus) vlak heel wat soepeler, omdat ze in het denken tolerant zijn en vooral het sociale wederzijdse respect aanbevelen.

Michel van Lint spreekt Chinees door zijn huwelijk en kent de cultuur aldus door en door. Hij kreeg tijdens de beurs van Dortmund een mooie erkenning als ambassadeur van de FCI.

Na zijn beslissing om met de actieve sport te stoppen was dit een bekroning voor zijn levenswerk dat hem zowel Belgisch als internationaal in de galerij van de groten der duivensport klasseert. Hij is in de duivensport in het verre oosten een zeer gerespecteerde persoonlijkheid. Vooral het laatste jaar heeft hij op zijn 84ste zich toegelegd op de antibioticavrije Comed methode en kon hiermee alsnog fraaie resultaten neerzetten:

8 Asduiven geklasseerd bij CFW Club de fond Wallonie,  – 2 duivinnen die (8 en 9 maal op 10 mogelijke vluchten) nat. prijs wonnen op PIPA klasseringen – 230 prijzen op de nationale vluchten (gemiddeld 26 prijzen per vlucht) – Een 2de nationaal tegen 20.000 duiven vanuit Montluçon.

Mede door zijn informatie heeft Comed een speciaal Chinees verzorgingssysteem kunnen ontwikkelen, dat aangepast is aan hun spel en specifieke uitdagingen. Dit spel is bijzonder eenvoudig en transparant.Het gaat allemaal om de jonge duif. Deze wordt snel opgeleid om wedstrijden te vliegen waar veel (geld) mee gemoeid is. Op het einde van het seizoen wordt 90% van deze jonge duiven als niet goed genoeg van het toneel gehaald. Uit de resterende elite wordt dan weer een generatie gekweekt voor het volgende seizoen. Dit is een zeer directe en eerlijke logica met qua verzorging ook een speciale aanpak.

Hierop heeft Comed ingepikt met een aangepast Chinees systeem.

Het betreft de Lysocur Forte en vooral de Myobol. Die hebben samen grosso modo dezelfde effecten als Curol en Winmix, maar de accenten liggen toch anders.

 

 

 

De Myobol zorgt in ons Chinese systeem voor de snelle ontwikkeling. Men kan simpelweg vaststellen dat met Myobol , de jongen één week éérder gespeend worden, want ze gaan erg snel vooruit. Een rijke spiermassa en de huidolie op de pennen van het prille gevederte vallen meteen op. Dit vroeger zelfstandig eten is een cruciale factor en heeft een groot voordeel. Bij het afvoederen van de kropmelk worden onvermijdelijk besmettingen door de ouders overgedragen. Zij bezitten reeds een sterk ontwikkeld immuunsysteem, terwijl de jongen nog bezig zijn hun eigen systeem uit te bouwen. Gezien het bij de geboorte meegekregen pakket dag na dag wordt opgebruikt loert er steeds de mogelijkheid van een tijdelijke immuniteitskloof.

 

 

 

 

 

 

 

De Lysocur Forte  is enerzijds een complete aanvulling (vitamines,  aminozuren, prebiotica etc)  en  speelt anderzijds een grote rol in de afweer tegen ziekte. Wanneer de verzorging met deze twee producten wordt doorgetrokken in de wedstrijden neemt de spierkracht gestaag toe, de jonge duiven worden steeds sterker en kunnen -zonder terugval- vluchten tot 500 à 600 km aan. De Chinese duivensport is er goed mee gediend, maar net zo goed ook de westerse, want de Myobol is een ideale spierversterkend middel, in alle omstandigheden, zowel voor de jongen als voor de jaarlingen en de oude..

 

 

 

 

Het is aan de liefhebber om het verschil eens te analyseren. Hierna de dosissen van  Myobol, Lysocur Forte, Roni en Stopmite : dagelijks 1 soeplepel per kilo voer. Tijdens de kweek 1 soeplepel per kilo Fertibol bijgeven Comedol of Curol  kan desgewenst als extra kleefstof gebruikt worden. Clean Oral  2 ml op 2 liter drinkwater dagelijks te geven (nooit samen met appelazijn…) Men dient deze middelen dagelijks te geven. Het is beter de dagelijks dosis te verminderen vb te halveren, in plaats van eens om de 2 dagen te geven. Je mag deze middelen ook voor een ganse week klaarmaken wanneer bewaard in een plastic emmer, gesloten  met een deksel.