Posted on

Ketonen? Wij zien er wel graten in…

Recentelijk pakte de pers uit met een ophefmakend verhaal van
spectaculair toegenomen sportprestaties door middel van het gebruik
van toegelaten ketonen.

Ik kreeg meteen de vraag is dit ook zinvol voor gebruik bij sportprestaties
van wedstrijdduiven?

Ziehier mijn analyse:

 

Ketonen zijn opmerkelijk efficiënte supplementen voor topsporters in geval van zeer zware prestaties. (tot 15 %
meer vermogen!). Het gaat over BHB (beta-hydroxy-butyraat) een lichaamseigen energetische noodbrandstof ,
vooral voor de hersenen (volgens de verbodenlijst geen doping!), die mensen uit vetten produceren als ze
extreem presteren en/of erge honger lijden, waarbij de suikers (glycogeen) volledig opgebruikt zijn.

Het kwestieuze product heet HVMN en is enkel in de USA te krijgen.
De producent heeft die stof erg slim gepatenteerd en heeft aldus de alleenverkoop.
Er zouden evenwel parallelle verkoopkanalen naar Europa bestaan.
https://hvmn.com/blog/exogenous-ketones/beta-hydroxybutyrate-or-bhb-all-you-need-to-know

In de praktijk zijn ze geschikt voor zeer zware sporten (wielrenners) en dienen idealiter gecombineerd te
worden met bijzondere (honger) diëten. Het gebruik “zou” op termijn “mogelijks” zelfs allerlei positieve eigen-
schappen hebben, maar Vlaamse professoren betwijfelen dit.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5902005/

Wij stellen ons de vraag of de houding van de WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) terzake niet
dubbelzinnig is?
Het betreft weliswaar een lichaamseigen voedingsstof in extreme gevallen aangemaakt.
Wat is het verschil met de verboden bloeddoping, waarbij men zich met eigen rode bloedcellen verrijkt
(door vb. op extreme hoogte te verblijven) eigen bloed, inspuit??

In de wetenschappelijke literatuur hebben wij geen enkel fundamenteel onderzoek kunnen terugvinden over
het vrijmaken van ketonen in uitputtingsscenario’s bij vogels en zeker niet over mogelijke effecten van ketonen
op sportprestaties bij duiven.

Ketonen beginnen bij mensen te werken 20 minuten na de inname en moeten drie maal per dag ingenomen
worden, omdat ze snel verbruikt worden. Nemen we aan dat ze alsnog bij duiven zouden werken, dan kan dat
enkel buiten de wedvluchten en ze kunnen maar weinig meer bijdragen tot prestaties die meerdere uren tot
dagen na de inname plaatsvinden.
Wat zou dan bovendien 15% extra energie uit vet gepuurde ketonen (soort koolhydraat) nog baten als de duif
in staat is om 342 % meer energie uit de vetten, dan uit koolhydraten te puren, zonder daarvoor zich in extreme
hongermodus te moeten bevinden? (zie hieronder afb. 2)
De duif vult op een in de natuur ongezien gemakkelijke wijze haar energiebatterij met ATP(adenosine tri-
fosfaat). Dit gebeurt extreem efficiënt via het suikermetabolisme, het vetmetabolisme en het eiwitmeta-
bolisme. Duiven hebben twee soorten spieren, namelijk rode voor zeer langdurig arbeid en witte voor
korte en snelle inspanningen.
Ze puren bijkomend op extreem snelle wijze ATP uit het in de witte spieren aanwezige creatinefosfaat voor
de reflexen ( evenwel maximaal 10 seconden : opstijgen, landen sturen etc).
Het rendement van hun hele mobiliteitsmachine in zake ATP-productie varieert naargelang er veel
(aeroob)of weinig (anaeroob) zuurstof ter beschikking is.

De duif kan al deze energiebronnen (waarvan de waarde op de verpakking meestal wordt uitgedrukt
in calorieën) ook zeer vlot onderling omzetten om te allen tijde het eindproduct ATP naar haar spierenbatterij
te sturen.

Vergeten we ten slotte niet dat de ketonen zoals de meeste boterzuurderivaten een afschuwelijke smaak hebben…

Besluit
Comed houdt voor u deze mechanismen nauwkeurig in het oog.
Laat u niet meeslepen in allerlei hypes.
Comed is als geen ander bedrijf in de duivensector permanent begaan met de gezondheid van de duiven en
het optimaliseren van hun prestaties.

Comed producten geef je tijdens het seizoen:
A. Omwille van hun gunstige werking op de immuniteit en de weerstand en zodoende een rol spelen in het
voorkomen van ziekte tgv van verhoogde risico’s inherent aan het spel:
Deze risico’s zijn:
– de korfdruk,
– de stress tgv het weduwschap
– de stress tgv het natuurlijke spel
– verrijkte voeding, maar waarzonder men evenwel niet kan meedingen voor de prijzen!
Het betreft hier de extra eiwitten en extra calcium en dit zowel tgv de kweek als tgv de wedvluchten.

B. Omwille van het vrijmaken van de kracht om prestaties neer te zetten gebaseerd op
– de drang (grinta) en
– de beschikbare energie.

De Comed producten die op basis van deze criteria ontwikkeld werden zijn Compound , Myobol ,
Load caps en Load Pull, Tempo 60, Roni, Hemoglobal, Stopmite, Lysocur Forte.
Ze hebben rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed deze biochemische en fysiologische processen.
Dat is ook de reden waarom gebruikers van Comed producten ook na enkele dagen merken dat er een
effect is.

Comedol en Curol : leveranciers van ATP vooral voor de rode spieren.
Load Caps of Load Pull: extra ATP voor de de grotere afstanden.
In de granen zijn massa’s koolhydraten (zetmeel) aanwezig, die hoeven niet bijkomend toegevoegd te worden.
Myobol bij zware vluchten te combineren met de Hydracom Recup en -Amino om de spieren terug
rond te krijgen.
Compound tegen vermoeidheid (Krebbscyclus)
Tempo 60 vlieglust, grinta
Roni neutralisatie van het verlies van de beschermende zuurfunctie tgv verrijkte voeding.
Hemoglobal bevat ijzer voor de aanmaak van hemoglobine verantwoordelijk voor de zuurstof opname.
Stopmite tegen parasieten die bloedarmoede veroorzaken waardoor de zuurstofopname vermindert.

Veel succes

Jean-Louis Jorissen
Apotheker

Wij geven hieronder een korte wetenschappelijke analyse voor geïnteresseerde liefhebbers:

Praktisch gezien zijn extra ketonen enkel zinvol bij de energievrijstelling door suikers in witte spieren, dus vooral bij de zoogdieren.
De vogels zijn uniek in de wereld, omdat zij bovendien ook over rode spieren beschikken die de energie opwekken uit vetten.
Deze kunnen enorme vliegprestaties leveren die onvergelijkbaar zijn met die van de zoogdieren.
De duif heeft een combinatie van deze twee soorten spieren.
De witte spieren liggen aan de oppervlakte en de rode dieper tegen het been.
Suikers, vetten en eiwitten zijn de brandstoffen die de duif kan gebruiken.
Ze maken via de stofwisseling (Krebbscyclus) gemakkelijk ATP vrij dat wordt opgeslagen( ATP batterij) om de spiersamentrekking
mogelijk te maken.
De borstspier bij de duif bestaat hoofdzakelijk uit de rode variëteit die grote hoeveelheden energie uit lipiden(vetten) verwerkt .
In deze spier wordt per eenheid vet (mol) 130 eenheden ATP voor de energiebatterij vrijgesteld.
De witte spieren hebben voldoende aan energie uit suiker namelijk slechts 38 ATP
Er is ook een omzetting uit suikers die slechts heel weinig (2 eenheden ATP (zie afb.1)) oplevert evenwel bijzonder snel en voor een
korte duur( geschikt voor het opstijgen of het landen).
Alles wordt bovendien sterk beïnvloed door de aanwezigheid van veel of weinig zuurstof;(zie voorstelling hieronder)

Hierover heeft COMED reeds jaren geleden vele artikels gepubliceerd (zie o.a.brochure pag. 31 en volgende:
https://comed.be/wp-content/uploads/2016/11/Brochure-duif-3.2.pdf)
Deze Engelstalige voorstelling heeft Comed voor het eerst gemaakt tgv mijn bezoek aan Taiwan meer dan 10 jaar geleden.

Voorstelling van de verschillende energiesystemen naargelang het soort spier en het soort brandstof en de beschikbaarheid van
veel of weinig zuurstof. (afb. 2en 3)

 

Op deze slide ziet men bij punt 2 het belang van oliën en vetten in aanwezigheid van veel zuurstof als brandstof bij uitstek met een
rendement van 130 eenheden ATP
Tegen slechts 34 eenheden ATP bij verbranding van suikers.
Onderaan bij punt 3. Productie van ammoniak uit verbranding van eiwit, (volledig opvliegen van de spiermassa in noodgevallen)
wat kan geneutraliseerd worden door gebruik van Roni.

Het ziet ingewikkeld uit maar het komt erop neer dat een duif hoofdzakelijk op vet presteert en veel minder op de suikers.
Om die reden eten ze ook graag granen, gezien daar relatief veel vetten in voorkomen.

De eerste fase van de vlucht zal de energieopwekking uit suikers een rol spelen, maar het thuiskomen na een zware vlucht is puur op basis van vet.
De suikers worden gespaard om te kunnen sturen, landen en opstijgen met de witte spieren.

Het is ook uit de variatie in de opbouw van dit complexe spierstelsel per individuele duif dat we haar als specifiek geschikt voor de lange afstand dan wel de vitesse beoordelen.