Posted on

Lysocur Forte 3.0

Met groot genoegen na 40 jaar onverdroten onderzoek naar de gouden graal van de verzorging der postduiven stellen we vast dat, tegen de verwachtingen
in, de lijst van mogelijk werkzame substanties waar we op stoten steeds maar langer wordt.

In de zoektocht naar het verband tussen ziekte en voeding – het grote vakgebied van Comed – komen we steeds meer tot de vaststelling dat de paden
van geneeskunde en voeding in elkaar opgaan. De wetgever stelt hierbij als spelregel, dat er bij de verkoop een duidelijke scheiding moet zijn tussen voedingsmiddelen en geneesmiddelen. We moeten met beide begrippen bijzonder zorgvuldig omgaan en de verbruiker mag niet misleid worden.

De voedingsindustrie draagt aldus naar de volksgezondheid een enorme verantwoordelijkheid.

We kunnen niet anders dan vaststellen dat de voedingsindustrie al of niet bewust miljoenen slachtoffers maakt, waarbij de economische belangen de gezonde voeding vaak in de weg staan.
Kijk rondom u heen en stelt vast hoeveel mensen kampen met overwicht.
85 % procent van de diabetici heeft overgewicht en de ziekte neemt epidemische proporties aan.

1 miljoen Belgen en 1,2 miljoen Nederlanders lijden aan diabetes.
1 op de 3 volwassenen krijgt diabetes!!

Legt men de vinger wel op de wonde ?
Van kindsbeen af worden de smaakpapillen handig bewerkt en eens deze op hol geslagen zijn, hebben hun bezitters levenslang gevaarlijke voedingsgewoonten aangenomen, waartegenover men dan weer een hele slanke-lijn-cultuur draaiende houdt:
Achter beide tegengestelde stromingen bevindt zich een miljardenindustrie.

Hippocrates.

De beroemde Griekse arts Hippocrates stelde meer dan 2000 jaar geleden in zijn geschrift “De Alimento” over voeding: “In voedsel is uitstekend medicijn te vinden,
in voedsel is slecht medicijn te vinden; goed en slecht zijn relatief.” Je zou dit kunnen interpreteren als: voedsel kan je gezond maken, en voedsel kan je ziek maken; de werking kan per geval variëren.

Gelukkig biedt onze duivenvoeding industrie topkwaliteit aan en beschikken we over een breed gamma aan goed voer.
Het is aan de liefhebber om dit juist in te zetten.
Hier loopt het ook vaak fout.
Tijdens de kweek-en de competitieperiode wordt er logischerwijze veel eiwit en veel calcium (grit) gevoederd.
Dit is inherent aan de duivensport, ze hebben het echt nodig om te presteren, geen kwestie van.
Beide dagdagelijkse gewoonten verminderen evenwel, elk op hun eigen manier, het cruciale, tegen infecties beschermende zuur in de darm.
De liefhebber dient hierdoor een permanent gevecht aan te gaan tegen infecties, die hij zelf onbewust veroorzaakt.

Hier grijpt Comed al bijna 40 jaar in met slimme supplementen en ondertussen wist de liefhebber deze te waarderen.
Een treffend voorbeeld hiervan is Fertibol een zure calciumbron.
Steeds meer liefhebbers vervangen het zuur neutraliserende grit door Fertibol.
Zo vangt op zijn beurt Roni het nadeel van eiwitrijke voeding op.

Ondertussen heeft Comed het gewaardeerde luchtwegen product Lysocur Forte een uitgebreide upgrade gegeven.

Zijn toepassingsgebied op de luchtwegen werd uitgebreid naar de darm.

Het is eigenlijk een totaalmiddel geworden dat corrigerend werkt aan bovengenoemde voedingsnadelen, en is daarom verrijkt met specifieke aanvullingen.
Door zijn oplosbaarheid in water komt het tegemoet aan de terechte vraag van menige liefhebbers die graag via het drinkwater willen toedienen.
Het was een hele klus om dit allemaal in een fles te krijgen, ttz. in water op te lossen…

Onze klassieke basisverzorging gebeurt hoofdzakelijk over het voer, gekleefd dmv olie: CurolComedol, Stopmite etc…
Het nadeel hiervan is evenwel dat wanneer een duif in mindere doen is ( slecht verteerde vlucht, een of andere kiem incubeert), ze vaak minder eet en meer drinkt.
De steun die ze nodig heeft komt dan logischerwijze best via de drank.

 

Vooral de specifieke problemen bij de jonge duiven, hebben altijd te maken met hun groei.
Om een volwassen lichaam te ontwikkelen halen ze hun eerste levensjaar werkelijk alles uit hun voeding.
Bij de minste hapering zitten ze dan ook in het rood, omdat ze nauwelijks reserves hebben.
Dat is normaal, de natuur heeft het zo voorzien, maar dat impliceert – zeker tijdens de competitie- dat er geen  kostbare tijd mag verloren gaan als er wat scheelt.
Er moet direct ingegrepen worden en het moet ook liefst meteen aanslaan, wat via het drinkwater vanzelfsprekender is.

 

De vernieuwde Lysocur Forte is perfect combineerbaar met Curol en beiden vullen elkaar aan bij ernstige problemen.

Lysocur forte 1 l zal verkocht worden aan €29 incl.

ACTIE 3.0 GELDIG OP www.comed.be
van 12/04/2019 TOT 31/05/2019
1 Lysocur forte 1 l + 1 gratis Clean Oral 500 ml
gratis transport