Posted on

Oktober promo

-Terwijl 2020 als Coronajaar naar zijn einde gaat en het waarschijnlijk naadloos 2021 zal besmetten, zullen wij  één verontrustend feit moeten leren te aanvaarden : de dingen zullen hoogstwaarschijnlijk “nooit weer normaal” worden. Hoe eerder we dat accepteren, hoe beter ..aldus  Amerikaanse specialisten-virologen op CNN… Er is te veel niet geweten, behalve dat Covid-19 met zekerheid een onberekenbare en gevaarlijke ziekte is. Jazeker, het vaccin zal wel werken, maar niemand weet in welke mate en hoe lang we zullen beschermd zijn, zeker nu allerlei eigenaardige fenomenen zich voordoen. De verdediging  (immuunrespons) bij een virale infectie gebeurt  dmv van de aangeboren en de verworven immuniteit. (Dit mechanisme hebben we reeds bij de jonge duiven ziekte toegelicht zie brochure blz. 22 – https://comed.be/wp-content/uploads/2020/04/BROCHURE-nederlands-nieuwe-schema-20200420.pdf).

De aangeboren immuniteit werkt snel maar onvolledig, wegens niet specifiek genoeg. Maw het lichaam kent de indringer nog onvoldoende . De verworven immuunrespons verloopt planmatig en trager, heeft enkele dagen nodig om dan via o.m. B- en T-cellen in de bloedbaan,  overal waar nodig , met maatwerk het virus na enkele dagen uit te schakelen. Dat verworven plan wordt ook opgeslagen in het afweergeheugen, om later, in geval van een nieuwe besmetting, zeer snel te kunnen reageren. Nederlandse onderzoekers ontdekten recent bij overleden patiënten (met vooral smaak- en reukverlies), de aanwezigheid van deze T cellen in het hersenweefsel, waar ze normaal niet thuishoren. Alles heeft de schijn dat het Covid-19  virus het afweersysteem van deze slachtoffers  te snel af was en dat door de te late adequate immuunrespons,  gelijk waar in het lichaam al behoorlijke schade werd aangericht ovv littekenweefsel na bloedstolsels tgv het overdreven weerwerk van de eigen afweerstoffen (cytokines). Een beetje zoals je na een terroristische aanslag massaal hulpdiensten op de plaats des onheils ziet samen troepen , terwijl toen het een half uur eerder, echt nodig was er slechts een licht bewapende wijkagent een knal hoorde , hoogstens enkele schoten kon lossen om daarna de daarna collega’s verwittigen….

Covid-19 laat zijn geheimen moeizaam ontsluieren .

Waarom krijgen sommige patiënten de volle laag en anderen niet, zoals de aanwezigheid van interferon type I …

Ik vrees dat November de maand van de waarheid zal worden. Laat ons naast de gekende basisregels , vooral ook stressvrij in goed verluchte ruimtes leven en het alcoholgebruik ( vooral in groep) beperken. De getuigenissen van de voor het leven ernstig beschadigde en voorheen topfitte Covid-19 patiënten mogen iedereen aanzetten tot veel meer verantwoord gedrag. Er wordt gespeculeerd dat de natuur via bepaalde diersoorten wraak neemt op de opdringerige mens die de hele beschikbare leefwereld inpalmt en schaamteloos besmeurt.

Inderdaad het mensdom, gevestigd op een 4,5 miljard jaar oude droomplaneet is bezig als arrogante smospot,  in enkele generaties deze parel onherstelbaar te verloederen.

 

 

 

 

 

Van daar dat Comed resoluut kiest voor puur natuur verzorging met als voorbeeld Stopmite. De duif is één van de oudste soorten vogels en de verwevenheid met de natuur sinds haar (dino) voorouders is uitermate boeiend.

 

 

Het is geweten dat sommige vogels regelmatig verse groene planten in hun nest inbrengen , omwille van de insecten werende werking van de hierin aanwezige vluchtige oliën. Op basis van deze simpele logica ontwikkelden we Stopmite, om alsnog een veilig parasieten middel aan te bieden dat bovendien via het voer kan gegeven worden. Parasieten klein en groot zijn al miljoenen jaren op de aarde en zijn van plan en ook in staat om er te blijven. Omwille van hun korte voortplantingscyclus kunnen hun aantallen soms explosief toenemen door voordeel te halen uit gunstige omgevingsfactoren en door de eeuwen heen sprak men daarom terecht van “plagen” die regelmatig de kop op staken. Parasieten kunnen zich vrij gemakkelijk aanpassen, waardoor de bestrijding moeilijk blijft  en hun uitroeiing haast onmogelijk is. Kakkerlakken overleven zelfs nucleaire straling. Mocht er een wereldoorlog met gebruik van kernwapens uitbreken en alles en iedereen vernietigd worden, dan kruipen op deze aardbol weliswaar nog enkel kakkerlakken (en mogelijk sommige bacteriën of virussen) rond,  als enige vertegenwoordigers van het biologisch leven in het universum. Actueel heerst er in Oost Afrika al geruime tijd een enorme oogsten verslindende sprinkhanenplaag, maar net zo goed zijn de bloedluizen permanent en relatief ongemerkt verantwoordelijk voor gigantische verliezen in de pluimveesector.

Ook onze duiven worden er evenmin van gespaard…

 

 

 

Er zijn naast het efficiënte Stopmite aan gevuld met Comed Comfort Spray ook talloze huismiddeltjes beschreven met wisselend succes, temeer nu de veiligheid van de chemische anti parasitaire middelen in vraag gesteld wordt. Men wil van overheidswege steeds meer van deze chemische middelen af wegens hun gezondheidsrisico’s die gewoonlijk pas na verschillende generaties aan het licht komen. Er worden idd door het massaal contact met chemicaliën -meestal met een vaag GRAS statuut ( generally recognized as safe = algemeen erkend als veilig) – veel meer kankers vastgesteld dan vroeger.

Gelukkig zorgen de betere ( chemo!) behandelingen voor minder of latere overlijdens, maar de slachtoffers blijven steevast achter met  twee prangende vragen:

1 waarom heb ik het gekregen?

2 krijg ik het nog terug?

 

Allemaal redenen om van de chemische massabehandelingen af te zien en definitief de weg van de natuur in te slaan. De chemische industrie die ons ook wel veel voordelen (vb. levensreddende geneesmiddelen) heeft opgeleverd, werd in dat opzicht de wacht aangezegd… Stopmite heeft naast  het parasieten werend effect (zowel via het voer als via het verstrooien op de vloer)  ook een brede algemene werking met een aantal bijkomende gunstige effecten zodat onze duiven in conditie blijven tegenover de nadelige invloed van de belagende parasieten. Mineralen  die zich reeds miljoenen jaren in de bodem  bevinden….

 

 

De minerale klei bindt naast het water ook de ammoniak (afbraak product van de eiwitvertering) in de mest, die toxisch is voor de darmwand, zodat deze gezond blijft en tegelijk wordt het leef oppervlak ontgift zodat pootblessures nauwelijks nog voorkomen. Andere minerale stoffen bevatten microscopische fossiele mesjes die de voortplantingscyclus van de parasieten onderbreken.

De plantaardige vezels in Stopmite ondersteunen ook de eiwit verterende (proteolytische ) enzymen ( pepsine, trypsine, chymotrypsine…) die actief zijn in de kliermaag, de pancreas en de dunne darm met als resultaat een algehele verbeterende opname van de eiwitten uit de voeding. Dit speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de jongen en het herstel na de vlucht.

De uitgekozen aromatische plantenoliën hebben een bijzondere werking die blijkt uit talloze onderzoeken. Deze fytogene toevoegingsmiddelen worden onder meer in de pluimveehouderij beschouwd als een veilig alternatief voor antibiotica. Hun toepassing heeft aldus geresulteerd in een verbetering van de duurzaamheid van voedermiddelen en een reeks positieve effecten op de gezondheid en prestaties door hun antioxidant en anti-inflammatie-effect. Stopmite heeft een  unieke samenstelling van bestanddelen met een brede, biologisch interessante werking. Indien dagelijks gegeven speelt het een belangrijke rol in de afweer tegen ziekte in het algemeen.

 

Vanaf nu zal Comed geleidelijk aan de verpakkingen wijzigen. De witzwarte blokjes symboliseren goed en slecht en dat we ter zake ondubbelzinnig moeten durven kiezen. Comed maakte een duidelijke keuze om de besmeurende chemische aanpak achterwege te laten. De achtergrond werd daarom wit , dit symboliseert dat we compromisloos kiezen voor de zuiverheid en transparantie in alles.

 

OKTOBER PROMO