Posted on

Over sterpsychiaters, het oosten en het westen

De geestelijke gezondheid van onze maatschappij gaat er fors op achteruit. Elk jaar zijn er in België bijna 1000 zelfmoorden…

NRC Handelsblad interviewde drie Belgische psychiaters Dirk De Wachter, Damiaan Denys en Paul Verhaeghe over hun vak en hun grote populariteit in Nederland, waar zij overvolle zalen trekken, vooral bij jonge mensen. Er is een ongezien tekort aan psychiaters en dus veel belangstelling voor dit soort analyses van de geest, die zij opvoeren onder de vorm van een donderpreek, waarschuwing en troost…

 

De Vlaamse sterpsychiaters zijn duidelijk: er is bij de bevolking een ‘crisis in zingeving’. De te grote aandacht voor ego en succes leidt af van de werkelijke bron van zingeving: de ander.

Zij zeggen dat diep geluk, echte zingeving, nooit uit jezelf komt, maar uit verbinding met en het geluk van anderen om je heen”

“Leg de smartphone neer en kijk elkaar in de ogen”, zegt Dr. De wachter.  Dr. Denys denkt dat er wel oorlog moet komen om een attitudeverandering te bereiken, om mensen hun individualisme en hun narcistische streven naar onhaalbare idealen te laten opgeven. We hebben steeds maar meer ZZP‘ers (=zelfstandig zonder personeel).  Door flexibel te zijn, streven ze naar persoonlijk succes, vaak zonder verbondenheid. Dat laat in hart en rede sporen na. Ze willen hiervoor oplossingen, maar helaas , het leven is nu eenmaal lijden en we moeten dat meer aanvaarden. Dat permanent streven naar perfectie moeten we vervangen door het streven naar acceptatie. Maar in deze tijd zijn immers enkel nog winnaars en verliezers. De middenmoot is weg. Wat heeft de winnaar aan zijn trofee als door zijn streven hij zijn vrouw is kwijtgespeeld en zijn kinderen van hem vervreemd zijn? Het sociale weefsel, dat we danig nodig hebben voor zingeving aan het leven, is juist afgenomen. We moeten terug op zoek naar hogere gemeenschappelijke doelen zoals vb. het klimaat, dat kan ons korter bij elkaar brengen. … De duivensport heeft zeker een verbindende factor. De collectieve omgang met dieren in sportief verband leert niet alleen de geest scherp houden, maar er is eveneens collegialiteit en gezonde competitie. Daarnaast bestaan natuurlijk ook geschillen en afgunst. De passie voor de duivensport wordt internationaal beleefd, o.m. door Facebook en Instagram en dat verruimt de geest. Het is een milieu waar je toch na elk seizoen weer kunt resetten: je gaat naar de kampioenvieringen, naar de beurzen. De wedstrijden moeten georganiseerd worden… De ontmoetingen zijn een gezonde mix van verbondenheid door een zeer complexe maar ook boeiende sport. Nieuwe plannen maken etc…leren uit je tegenslagen en de evolutie in je spel uit het voortschrijdende inzicht. Het genieten van resultaten van jouw duiven bij een ander. Het dromen, de illusie en de relativering. Zo ook kende Comed als ontwikkelaar en producent een grote evolutie. Wij zijn reeds verschillende decennia continu geëvolueerd en hebben permanent vernieuwd, zowel door de aanpassing van bestaande – als de ontwikkeling van nieuwe producten. Het aanbod is daarom ook zeer uitgebreid geworden. We onderzoeken momenteel of we dit terug kunnen vereenvoudigen door bepaalde producten samen te voegen. Ons hoger gemeenschappelijk doel is aan duivensport doen op natuurlijke basis, zonder de kostbare antibiotica die ons lijf en leden beschermen in tijden van nood, te verkwanselen…. Wij willen deze grote opdracht samen doen met iedereen die de duivensport en de volksgezondheid een warm hart toedraagt . Iedere liefhebber die wil deel uitmaken van deze missie is welkom om met ons team samen te werken aan alle mogelijke verbeteringen. Elke informatie of suggestie van uit de graswortels is erg welkom. Zo willen we het complexe gebruiksschema waarmee we door de jaren heen aan alle variabelen trachtten tegemoet te komen, vervangen door een eenvoudig systeem met slechts twee opties.

Hieronder een korte beschrijving:

BASIS

 

  •                                   Het klassieke westers systeem  met reeds jaren als basis  het erg betrouwbare tweetal

                          Curol brandstof, afweer tegen ziekte

                          Winmix  totale aanvulling

 

  •                               Wij kunnen evenwel niet meer aan de enorme opkomst van de Chinese duivensport  kijken.

 

 

Daar ligt  het accent volledig op de jonge duivencompetitie. Daarom ontwikkelde Comed een aan Curol en Winmix  equivalent paar producten met de nadruk op snelle ontwikkeling (van de spieren) en vooral resultaat bij de jonge duiven (Chinese systeem) . Het betreft Myobol en Lysocur Forte.

 

De ontplooiing tot wedstrijd duif moet hier dus snel gebeuren, zonder haperingen of terugval van welke aard ook en dit van 0 tot 600 km. China is een zodanig belangrijke speler geworden dat we nu met succes  een perfecte oplossing voor hun specifieke problemen kunnen aanbieden. Deze oplossing past bovendien ook wonderwel in ons westers spel met de jonge duif, veel aandacht voor de afweer tegen jonge duivenziekte.                 

                  Myobol staat in dit nieuwe systeem voor de snelle ontwikkeling.

Men kan simpelweg vaststellen dat met Myobol , de jongen beduidend éérder gespeend (ongeveer 6 dagen!) worden! Een rijke spiermassa en de huidolie op de pennen van het prille gevederte vallen meteen op.

Dit vroeger zelfstandig eten is een cruciale factor en heeft een groot voordeel. Bij het afvoederen van de kropmelk worden onvermijdelijk besmettingen door de ouders overgedragen. Zij bezitten reeds een sterk ontwikkeld immuunsysteem, terwijl de jongen nog bezig zijn hun eigen systeem uit te bouwen. Gezien het bij de geboorte meegekregen pakket dag na dag wordt opgebruikt loert er steeds de mogelijkheid van een tijdelijke immuniteitskloof. Myobol  levert jonge duiven op, die meteen hun volle potentieel tonen, nl. wat je niet vermoedde dat ze het hadden!

                 Lysocur Forte werd omgevormd enerzijds tot een complete aanvulling (vitamines,                                     aminozuren, prebiotica etc)  en anderzijds speelt het een grote rol in de afweer tegen ziekte.

 

 

Bovendien kunnen deze beide producten nog voor kracht en recuperatie zorgen in alle disciplines (jarige en oude).

                                                      KWEEK –  EN VLIEGSEIZOEN

Zowel tijdens de kweek als tijdens de competitie zijn

            Fertibol vruchtbaarheid, eieren en skelet

             Roni speelt een rol bij de afweer tegen ziekten (darm)

 

                                                      SANITAIR

De beste standaard sanitaire zorg het ganse jaar door

           Stopmite parasieten (gezonde en geurvrije lucht in het hok)

          Clean Oral propere drinkpotten

Schematisch samengevat:

 

 

  • Je geeft in beide systemen (al de producten) de hele periode dagelijks over het voer  (1 soeplepel/kg).

  • In de Chinese methode moet extra olie ( Comedol of Allium ) toegevoegd worden,  voldoende om de poeders te laten kleven.

  • Clean Oral gaat altijd via het drinkwater alsook het badwater (1-5 ml/liter).

  • De wateroplosbare producten  Roni, Lysocur  kunnen ook apart langs het drinkwater  (1 soeplepel/kg).

Hoe raak ik eraan!

De duiven- en vogelliefhebberij kent de laatste jaren een enorme toename in aanbod aan allerlei verzorgingsproducten, die gezien het voeding betreft vaak slechts beperkt houdbaar zijn, waardoor de winkels begrijpelijker wijze hun voorraden heel moeilijk kunnen beheren. Comed werkt  graag samen met de winkels, maar mochten ze evenwel de Comed producten niet allemaal in voorraad hebben kan je in dringende gevallen altijd rechtstreeks bij Comed bestellen. Je kan ook rechtstreeks komen afhalen. De verzending zowel in België, als  naar Europese en niet Europese landen kan zelfs gratis van af een bepaald aankoopbedrag .