Posted on

Problemen met de KOPPEN “de snotneuzen moeten er tussenuit”

Corona

Mijn vader was een buitengewoon humoristisch man met een positieve levensvisie. Ondanks getrouwd tijdens de oorlog waarbij het land bestuurlijk bezet was, maakte hij er een mooie tijd van en kon hij met zijn graanhandel vrij normaal functioneren. De rijke Haspengouwse grond bracht zoals nu, nog steeds de beste gewassen ter wereld voort en het was er zelfs tijdens de oorlog goed om leven. Als fervente fietser doorkruiste hij de streek en hoewel de oorlog permanent aanwezig was focuste hij zich op zijn handel, maar ook stond hij de medeburgers die het moeilijk hadden bij.

Hij vertrouwde mij toe dat hij tijdens de laatste maanden van de oorlog voorbij honderden doden -die soms in stapels naast de weg lagen- gefietst had. “Pas toen” zei hij “had ik echt schrik gekregen ….”

Zoals in mijn vorige blog aangekondigd, wordt november een cruciale Corona maand. Ons volk is echter niet goed bezig wegens geen discipline. De heldhaftige zorgverleners worden het zat om in hun hospitalen na een ongelijke strijd het zoveelste argeloze slachtoffer in een lijkzak te stoppen en sanitair af te voeren naar de verbrandingsoven, terwijl diezelfde nacht talloze lockdown feestjes aan te gang waren. Om de ogen open te krijgen moeten er kennelijk zoals in de oorlog veel meer doden vallen, die door koelwagens afgevoerd, in het straatbeeld opduiken…

Problemen met de KOPPEN

“de snotneuzen moeten er tussenuit”

 

Ik krijg nog steeds vragen over de luchtwegenproblematiek in het bijzonder de koppen, omdat liefhebbers na wanhopige zoektochten en lapmiddeltjes zelden tot een heldere diagnose gekomen zijn ivm wat er nu eigenlijk aan de hand is.

Luchtwegeninfecties gaan in grote lijnen over twee typen ziektekiemen, namelijk 1) virussen of 2) bacteriën, met daartussen het mysterieuze mycoplasma. (De luchtpijpmijt laten we als parasiet hier buiten beschouwing). Het is meestal een combinatie van deze ziekteverwekkers die de juiste diagnose moeilijk maakt.

Virale luchtwegen infecties danken we aan het herpesvirus dat latent aanwezig is in bijna alle duiven (zie ook de brochure van Comed : https://comed.be/wp-content/uploads/2020/04/BROCHURE-nederlands-nieuwe-schema-20200420.pdf blz 64) Virussen zijn zeer kleine stukjes DNA die geen cel hebben en binnendringen in een gastheercel om zich daarin te vermenigvuldigen.(een soort koekoek gedrag zeg maar). De veroorzaakte ziekte, Coryza duikt graag op bij jonge duiven na conditieverlies tgv van alle gekende omgevingsfactoren met voorop stress, te kort opeen zitten, het spel : weduwschap, natuurlijk spel, maar ook inadequaat gebruik van antibiotica etc… Deze virale Coryza is grosso modo gekenmerkt door neuskrabben en het etterig zwellen van de slijmvliezen, met verstopping van de neusgaten (van de jonge duiven), die grijsgeel zien in plaats van wit.

Van het allergrootste belang bij de benadering van deze problemen is de controle van de parasieten zoals uitgelegd bij het gebruik van het product Stopmite. (Deze parasieten kunnen net zo goed pokken en difterie uitlokken…). Het zijn vooral de jongen wiens conditie niet mag afglijden door te laat in te grijpen. Eens het virus de slijmvliezen gekwetst heeft, komen bacteriën zoals E. coli, Pasteurella septica, chlamydia enz., van deze situatie profiteren met secundaire infecties. (one-eye-cold) De meeste virussen kunnen bestreden worden met een vaccin, maar er is nog controverse over het uiteindelijke effect van een systematische herpesvaccinatie van het duivenbestand. Toch is het zinvol de kweekduiven te vaccineren met een geïnactiveerd (dood)herpesvaccin waardoor de jongen beter beschermd worden bij hun eerste contact met de ziekte.

Als algemene strategie kan men best kweken met koppels die minder gevoeligheid vertonen voor herpes PHV-1, om een zo hoog mogelijke natuurlijke weerstand van het duivenbestand tegen klinische herpesvirose op te bouwen.

Daarnaast blijven een hygiënische omgeving en een volwaardig voeder voornaam. Vaak ziet men dit herpes virus hand in hand gaan met een andere superinfectie namelijk mycoplasma.

Deze laatste is een moeilijk te definiëren ziekteverwekker, het is geen virus, noch een klassieke bacterie. Mycoplasma kan zowat alle vormen aannemen omdat hij eigenlijk geen echte celwand heeft zoals een bacterie. Hierdoor kan hij ook doordringen in de kleinste poriën. In dat opzicht lijkt hij meer op een virus maar het is er dus geen.

Bij de duiven zijn 3 soorten mycoplasma’s beschreven. Verder zijn duiven, meestal, symptoomloze dragers. Het gekweekte mycoplasma heeft een typische ‘spiegelei-uitzicht’ ( zie afbeelding) Het is een rare klant die niet goed in een hokje te plaatsen is. Quasi alle duiven hebben er ooit mee te maken gehad en men vindt ze terug in de keel, de sinussen, ook in de longen, de hersenen en de luchtzakken. De besmettingen zijn niet afhankelijk van het seizoen, ook niet typisch voorkomend bij de jonge of de oude duiven. Op zijn eigen lijkt mycoplasma onschuldig maar in combinatie met herpes verwordt de situatie tot een soort plakboel hetgeen de ziekte verergert. Als mycoplasma in de buurt is heb je geheid miserie….

Tot slot heb je de bacteriële infectie. Ornithose wordt veroorzaakt door bacteriën met name Chlamydia.

Deze bacterie is zeer besmettelijk door rechtstreeks contact vb ouders via kropmelk naar de jongen of ook in de korf en kan ( gelukkig zeldzaam) na verloop van tijd overgedragen worden op de mens. De aangetaste duiven zijn kiemdragers en kunnen de ziekte een hele tijd ongemerkt huisvesten (en andere duiven besmetten) tot een uitbraak plaatsvindt vb. tgv van verzwakking . Het herstel hiervan verloopt traag en vaak gepaard met allergische factoren . Deze ziekteverwekker heeft hoofdzakelijk als kenmerk het aantasten van de slijmvliezen vb tgv verwonding (pikken). Het is vaak een slepend ziekteproces -aanvankelijk subklinisch ( nauwelijks symptomen)-van weken en soms maanden, herstel is mogelijk maar het duurt bijzonder lang. Het hoeft geen betoog dat binnen het vliegseizoen de sportieve schade onherstelbaar is. De echte diagnose kan enkel klinisch vastgesteld worden na autopsie (nl. een vergrote milt). Ook zoals bij paratyphus breidt de ziekte uit naar heel het lichaam. Gewoonlijk vergt het in de klassieke geneeskunde een lange behandeling met antibiotica ( tetracyclines of chinolonen). Men beveelt zulke behandelingen niet aan omwille van het risico tot overdracht op de mens. Aldus worden deze duiven meestal opgeruimd.

Ons besluit:

Om al deze complexe problemen eenvoudig aan te pakken raden we aan het Comed programma stipt te volgen. Zoals hierboven aangehaald kunnen we niet genoeg benadrukken dat het selecteren van de duiven moet gebaseerd zijn op de last die ze ondervinden van deze koppen problematiek kortom : de snotneuzen moeten er tussen uit…. Comed heeft de hele verzorging strategie op bovenstaande fenomenen gebaseerd. Regelmatig toedienen van Lysocur oogdruppels is aan te raden. Die moet men altijd in de zak hebben zeker bij het omgaan met, zeg maar het checken van de jonge duiven. Bij de minste twijfel een druppeltje toedienen en herhalen tot het oog proper is.

 

Dit systeem sluit aan met het principe van Darwin ( het overleven van de sterkste), inzetten van allerlei geneesmiddelen brengt hier echt geen soelaas… Maakt het niet moeilijker dan het is .

 

 

 

Binnen enkele weken start reeds het nieuwe kweekseizoen.

Ziehier het COMED kweekschema en de november promotie:

November kweekpromotie

1 l Lysocur Forte + 1 kg Roni + 1 kg Myobol + 1 kg Stopmite

= 500 ml Fertibol gratis