De opwarming van de aarde

De temperatuur in de oceanen is sinds maart 2023 de pan uit gerezen, met de hoogste gemiddelde waarden in 40 jaar, en de gevolgen daarvan zijn wereldwijd merkbaar.

De Japanse zee is meer dan 4 graden Celsius warmer dan gemiddeld. De Indische moesson, die nauw verbonden is met de omstandigheden in de warme Indische Oceaan, is veel minder sterk dan verwacht.

Spanje, Frankrijk, Engeland en het hele Scandinavische schiereiland hebben ook te maken met regenval die ver onder het normale niveau ligt, wat waarschijnlijk te maken heeft met een buitengewone hittegolf in het oostelijke deel van de Noord-Atlantische Oceaan.

De temperatuur van het zeeoppervlak lag daar 1 tot 3 graden Celsius boven het gemiddelde van de Afrikaanse kust tot aan IJsland.

Bron: The Risk of Ocean Warning, Medium

Bron: Climatere Analyzer, (https://climatereanalyzer.org/clim/sst_daily/)

Wat is de oorzaak?

El Niño, een klimaatverschijnsel in de Stille Oceaan dat de passaatwinden verzwakt en wereldwijd invloed heeft op oceanen en land. Er zijn nog andere krachten die de oceaantemperaturen beïnvloeden.

De opwarming van de aarde, veroorzaakt door menselijke activiteiten en een toename van broeikasgassen, speelt een belangrijke rol bij de stijgende temperaturen op zee en land.


 Bron: NOAA Climate

Na drie opeenvolgende jaren van La Niña, met koeler water in de Stille Oceaan, is het afkoelend effect verdwenen en wordt de opwarming van de aarde steeds zichtbaarder.

Het lage niveau van het Arctische zee-ijs in mei en juni kan ook bijdragen, omdat het verlies van ijs leidt tot hogere watertemperaturen door het absorberen van zonnestraling. Deze verschillende invloeden hebben wereldwijd gevolgen.

Buitengewone hitte in de Noord-Atlantische Oceaan heeft geleid tot ongewoon zonnig en warm weer in Noorwegen, met droogte-impact op de landbouwsector en verstoringen op het treintransport ten gevolge van oververhitte rails en wissels. 

Verzwakte winden en verminderde aerosolemissies worden genoemd als mogelijke oorzaken, terwijl El Niño een verzwakte Indische moesson in Zuid-Azië kan hebben veroorzaakt.


Publicação Mais Antiga Publicação Mais Recente