Globalne ocieplenie

Od marca 2023 r. odnotowano gwałtowny wzrost temperatury oceanów, która osiągnęła najwyższe średnie wartości od 40 lat, a czego skutki są odczuwalne na całym świecie.

Temperatura wody w Morzu Japońskim jest o ponad 4 stopnie Celsjusza wyższa od średniej. Monsun indyjski, który jest ściśle skorelowany z warunkami panującymi na ciepłym Oceanie Indyjskim, jest znacznie słabszy niż zakładano.

Hiszpania, Francja, Anglia i cały Półwysep Skandynawski również doświadczyły znacznie niższych opadów, co jest prawdopodobnie związane z niezwykłą falą upałów we wschodniej części Północnego Atlantyku.

Na obszarze od wybrzeży Afryki po Islandię temperatura powierzchni morza przekroczyła średnią o 1 do 3 stopni Celsjusza.

Źródło: The Risk of Ocean Warning, Medium

Źródło:  Climatere Analyzer, (https://climatereanalyzer.org/clim/sst_daily/)

Co jest tego przyczyną?

El Niño, zjawisko klimatyczne na Pacyfiku, które osłabia pasaty i wpływa na oceany i lądy na całym świecie. Na temperaturę oceanów wpływają także inne czynniki.

Globalne ocieplenie, spowodowane działalnością człowieka i wzrostem emisji gazów cieplarnianych, odgrywa ważną rolę we wzroście temperatury oceanów i lądów.

Źródło: NOAA Climate

Po trzech kolejnych latach La Niña, charakteryzujących się chłodniejszymi wodami na Pacyfiku, efekt ochłodzenia zniknął, a globalne ocieplenie staje się coraz bardziej dostrzegalne.

Wpływ na to może mieć również niski poziom lodu na morzu arktycznym w maju i czerwcu, ponieważ jego utrata prowadzi do wyższych temperatur wody poprzez absorpcję promieniowania słonecznego. Te różne czynniki mają globalne konsekwencje.

Niezwykłe upały na północnym Atlantyku doprowadziły do wyjątkowo słonecznej i ciepłej pogody w Norwegii, suszy w sektorze rolniczym i zakłóceń w transporcie kolejowym z powodu przegrzanych szyn i zwrotnic.

Wśród możliwych przyczyn wymienia się również osłabienie wiatrów i zmniejszenie emisji aerozoli, podczas gdy El Niño mogło spowodować osłabienie monsunu indyjskiego w Azji Południowej.


Older Post Newer Post