Aktualności

Probiotic Bites: an essential addition to your dog's diet

Probiotic Bites: an essential addition to your dog's diet

As a dedicated dog lover, you want nothing more than to optimize the well-being of your pet. A crucial aspect of this is maintaining a healthy gut flora. This is where Probiotic Bites come into play—a thoughtful addition to your dog's diet that offers numerous health benefits.

Read more →


Rozkład HODOWLI COMED podkreśla istotną rolę czterech konkretnych produktów.

Rozkład HODOWLI COMED podkreśla istotną rolę czterech konkretnych produktów.

Jądro dla zdrowych ptaków i udanego chowu stanowią te cztery produkty: Lisocur +, Miobol, Roni i Stopmite współpracują harmonijnie, przynosząc szybkie rezultaty. Ten synergiczny podejście znacząco poprawia wyniki chowu i wspiera zdrowie ptaków w tym kluczowym okresie. Jako dodatkowe źródło wapnia można również dodać Fertibol.

Read more →


Udział w One-Loft...  Przygotowanie z Comed

Udział w One-Loft... Przygotowanie z Comed

Loty na jednym gołębniku są popularne, ale stwarzają wyzwania dla młodych gołębi, takie jak zakłócanie ich rozwoju przez mieszanie gołębi z różnych środowisk i problemy zdrowotne. Znalezienie odpowiedniego momentu na wysyłkę w kluczowym okresie odporności jest dylematem. Zrównoważone środowisko i unikanie ślepych kuracji mają kluczowe znaczenie dla zdrowego rozwoju, a program hodowlany Comed jest uznawany przez wielu organizatorów za preparat przygotowawczy.

Read more →