Aktualności

Rozkład HODOWLI COMED podkreśla istotną rolę czterech konkretnych produktów.

Rozkład HODOWLI COMED podkreśla istotną rolę czterech konkretnych produktów.

Jądro dla zdrowych ptaków i udanego chowu stanowią te cztery produkty: Lisocur +, Miobol, Roni i Stopmite współpracują harmonijnie, przynosząc szybkie rezultaty. Ten synergiczny podejście znacząco poprawia wyniki chowu i wspiera zdrowie ptaków w tym kluczowym okresie. Jako dodatkowe źródło wapnia można również dodać Fertibol.

Read more →


Udział w One-Loft...  Przygotowanie z Comed

Udział w One-Loft... Przygotowanie z Comed

Loty na jednym gołębniku są popularne, ale stwarzają wyzwania dla młodych gołębi, takie jak zakłócanie ich rozwoju przez mieszanie gołębi z różnych środowisk i problemy zdrowotne. Znalezienie odpowiedniego momentu na wysyłkę w kluczowym okresie odporności jest dylematem. Zrównoważone środowisko i unikanie ślepych kuracji mają kluczowe znaczenie dla zdrowego rozwoju, a program hodowlany Comed jest uznawany przez wielu organizatorów za preparat przygotowawczy.

Read more →


Tajemnicze ptasie mleczko i Miobol

Tajemnicze ptasie mleczko i Miobol

Jak można wyjaśnić wyjątkowe wyniki hodowli dzięki stosowaniu Miobol? Dlaczego Miobol również w sezonie lotów odgrywa ważną rolę jako suplement... Tytułem wprowadzenia: Wole ma kształt workowatego zgrubienia po lewej i prawej stronie przełyku w połowie jego wysokości i służy do magazynowania pokarmu i przygotowania go do trawienia oraz umożliwienia ześliźnięcia się kulki pokarmu.   Wole, u góry po prawej w połowie przełyku W wolu dochodzi do falowania, którego intensywność, rytm i siła zależy m.in. od stopnia głodu, nerwowości i stresu. Jest bardziej intensywne w przypadku głodu i zupełnie wygasa, kiedy wole jest puste. Przy czym dochodzi do zamknięcia zwieracza na...

Read more →