Een slimme onderkruiper, genoemd Trichomonas columbae in de volksmond "het geel"

“The lancet” -een vooraanstaand Brits wetenschappelijk tijdschrift- deed een onderzoek in 93 Europese steden waaruit bleek dat één derde van de vroegtijdige sterfgevallen, als gevolg van hoge temperaturen, voorkomen had kunnen worden door 30 procent meer bomen te planten.

Hoge temperaturen in steden lagen aan de basis van gezondheidsproblemen voornamelijk aan het hart, de longen en de nieren…

Het verwijderen van vegetatie, de aanwezigheid van asfalt en het gebruik van bouwmaterialen die warmte opnemen en vasthouden, zijn factoren die de opwarming van de aarde in stedelijke gebieden verergeren tegenover op het platteland.

 

Amsterdam..1miljoen bomen, waarvan 300.000 door de stad beheerd

De situatie is het ergst in Zuid- en Oost-Europa, met name Cluj-Napoca, Roemenië, waar het grootste temperatuurverschil werd gerapporteerd met 4,1 graden.

Het onderzoeksteam van “The Lancet” stelde vast dat het verhogen van het aantal geplante bomen in steden best wordt aangevuld met andere klimaatvriendelijke maatregelen in een algehele groeninfrastructuur.

Over de boom is het laatste nog niet ontdekt . Zo zouden hun wortels ook met elkaar kunnen communiceren op grote afstand, door de tussenkomst van het complexe ondergrondse netwerk van schimmels (ze verwittigen elkaar voor belangrijke wijzigingen van aankomende insecten, warmte, neerslag etc..).

We mogen gerust veronderstellen dat ook dieren in het algemeen en duiven in het bijzonder veel meer sociale interacties onderhouden in functie van het algemeen belang van hun soort dan dat we vermoeden.

Alles is van op afstand op elkaar afgestemd o.z. dank zij “feromonen” (bijzondere geurdragers) waar we nog maar weinig van weten. Zeer interessant en hoopgevend : wordt vervolgt.

Een slimme onderkruiper, genoemd Trichomonas columbae in de volksmond « het geel »

 

De jonge duiven competitie is een grote uitdaging onder meer tgv een aantal besmettelijke ziekten. Het betreft spelbedervers die steeds om elk hoekje loeren. Zo heeft in de parasietengroep genaamd “protozoa” naast coccidiose, toxoplasmose en hexamithiase, trichomonas een stevige reputatie.

Parasieten profiteren van de verontreinigde manden , -strooisel en -bodem, waarop ze massaal in voorkomen, vooral in combinatie met de verhoogde temperatuur tijdens het wedstrijdseizoen. Het hoeft daarom geen betoog dat alles begint bij een goede (hok) hygiëne.

Bron: https://www.nfdo.nl/nieuws/besmettelijke-vogelziekte-het-geel-in-meerdere-regios

“Het geel” is wereldwijd verspreid onder de postduiven. 80% is besmet, maar ze blijven veelal onder de radar, zonder veel symptomen, vb. een beetje rode keel. Daarom worden ze soms als normale bewoner van de slijmvliezen beschouwd (commensaal).

Het zijn vooral de jonge duiven die het meeste last hebben en dat is logisch. Ze verbruiken veel reserves voor hun groei en tgv hun gevoeligheid voor stress.
De besmetting gebeurt veelal via de bek (azen) en via het drinkwater waarin ze verschillende uren kunnen overleven.

Na besmetting zien we de eerste verschijnselen van af dag 4.
Het betreft een zeer kleverige, taaie kaasachtige gele aanslag op de slijmvliezen van de keel, die in erge gevallen, zelfs het kaaksbeen, slokdarm en krop kan aantasten.

De infecties kunnen tot diep in het systeem ernstige letsels veroorzaken.
Wanneer jonge duiven slecht presteren, zeer veel drinken en dunne mest uitscheiden, is het tijd om de keel en bek goed na te kijken, waar meestal, de klassieke symptomen van het geel aan het opkomen zijn. Volgens de ernst kunnen bloedvaten en organen zoals de lever aangetast zijn, met onomkeerbare schade.

Tgv gebrek aan conditie kan latente herpes (=endemisch = elke duif is drager) trichomonas uitlokken en omgekeerd. Trichomonas kan de kwaliteit van de slijmvliezen en de conditie danig ondermijnen dat het Herpes virus kan opflakkeren met one Eye cold ( Corhryza) of pokken tot gevolg.

Deze uitbraken kunnen al of niet gecompliceerd worden met bacteriële infecties (Pasteurella).

Jonge duiven zijn gevoelig, omdat hun weerstand nog te beperkt is en snel kan terugvallen ( vb door externe parasieten)(Stopmite). Hierdoor kan Herpes opflakkeren en deze op zijn beurt trichomonas uitlokken.

De duiven ontwikkelden over vele generaties weliswaar diverse niet-immunogene afweer technieken. Een peptide genaamd « defensine » vrijgesteld in de darmwandcellen, maakt gaten in het celmembraan van de trichomonas parasieten waardoor deze lekken en afsterven.

NO (stikstofoxide), een natuurlijke bloedvat verwijder, die wordt vrijgesteld bij inspanning, remt de ontwikkeling van trichomonas (ook nog andere kiemen) af.
Deze niet-immunologische aanpak wordt echter door trichomonas tegengewerkt, doordat hij argenine - een tussenstap nodig voor de NO productie - kan onderscheppen.

NO speelt bijkomend een rol in de (on)doordringbaarheid van de slijmvliezen. Door argenine te onderscheppen kan trichomonas ook het binnendringen in de bloedbaan bevorderen. Duiven die van nature een efficiënte NO productie hebben, zijn minder vatbaar voor deze ziekte.

Vandaar dat we het aminozuur “argenine” in onze formules voorzien. Ook het slijm van de darmwand speelt een belangrijke rol. Het is een uiterst complexe structuur met een « kleef effect » in het darmlumen waar de parasiet zich manifesteert.

Comed pionierde al tientallen jaren met zijn darmconditioners, om met de nodige aanvullingen, bovenstaande processen te ondersteunen mbt deze darmwandslijm-verdedigingslinie…

Kortom “het geel” is een potje miserie veroorzaakt door een allegaartje van met elkaar samenwerkende ziektekiemen onder de leiding van trichomonas. De klassieke geneesmiddelen tegen “het geel” zijn de geneesmiddelen familie van de imidazolen: ronidazol, carnidazol, metronidazol , dimetridazol etc.

Het laatste is efficiënt, maar dan weer toxisch. Vooral de huid raakt geïrriteerd en verdroogd, waardoor het ervaren liefhebbers oog al snel ziet dat het vederkleed minder glanst.

Er kan bij het gebruik van deze geneesmiddelen ook snel resistentie opduiken. Het is zeker niet aan te raden ze te combineren met antibiotica, doordat die de werkzaamheid beduidend kunnen verminderen en zelfs “het geel” kunnen aanwakkeren. Het absoluut noodzakelijk, aan geen kuren van minder dan 7 dagen met Vb. metronidazole, te beginnen, wegens de grote kans op resistentie.

In een studie werd de behandeling van trichomonas met metronidazole vergeleken met een behandeling van trichomonas met een waterig knoflookextract. Het blijkt nl. dat duiven hiermee uitzonderlijk goed beschermd werden. Deze knoflookextract groep had na behandeling een hoger lichaamsgewicht en een lager sterftepercentage dan de testgroep met metronidazole.

De studie betrof 48 duiven, die werden ingedeeld in 4 groepen.

  • Groep 1 was niet besmet en niet behandeld.

Elke jonge duif uit de drie andere groepen werd geïnfecteerd met trofozoiëten.

  • Groep 2 was besmet en niet behandeld.
  • Groep 3 werd behandeld met metronidazole
  • Groep 4 werd zeven opeenvolgende dagen behandeld met waterig knoflookextract in het drinkwater .

In groep 4 had het knoflookextract de hoogste anti-trichomonale werking en de behandelingsduur kon verkort worden van 7 tot 5 dagen. De duiven van groep 2 die besmet waren en niet behandeld, leden aan macrocytische hypochrome anemie (ernstige vorm van bloedarmoede), terwijl de jonge duiven in groep 3 en 4 normale bloedbeelden vertoonden.

Het totaal serum eiwit, (albumine en globuline) was verhoogd, wat wijst op een gunstig effect op het immuunsysteem. De totaal cholesterol en de leverenzymen ASAT, ALAT waren verlaagd (indien verhoogd=leverschade) in groep 3 en 4 in vergelijking met die van groep 2.

In tegenstelling tot bij coccidiose, kan een duif geen weerstand opbouwen tegen Trichomonas en ze laten “uitzieken” is daarom geen goede strategie. Het probleem meteen aanpakken is zeker noodzakelijk tijdens het vliegseizoen. Bovenstaande resultaten wezen erop dat knoflook een superieur fytotherapeutisch middel is voor de bescherming tegen trichomoniasis bij postduiven. Zodoende wordt momenteel in de wetenschap bij voorkeur een niet-medicamenteuze plantaardige aanpak aanbevolen.

Je kan ”het geel” er dus enkel “uitselecteren” met behulp van een natuurlijke bescherming, zoals beschreven in de Comed methode (gezuiverd knoflookextract is een van de bestanddelen van o.a.. Roni, Curol, Comedol, etc…).

In die zin is regelmatig (preventief) kuren met de -geneesmiddelen van de imidazole groep- uitzichtloos. Er zijn naast knoflook ook meerdere andere plantaardige bestanddelen die een gelijkaardige werking hebben zoals in Lisocur+, etc …

Tot slot kunnen we niet anders dan het nogmaals herhalen:

Bij Comed zit je goed

Wetenschap – Advies - Inzicht - Vertrouwen

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24488107/


Publicação Mais Antiga Publicação Mais Recente