Διατίθεται παγκοσμίως
Αριθμοί εξουσιοδότησης κατασκευαστή BE 6338, BE 105291 και PET 6338
Αναπτύχθηκε και παρήχθη στο Βέλγιο
Διατίθεται παγκοσμίως
Αριθμοί εξουσιοδότησης κατασκευαστή BE 6338, BE 105291 και PET 6338
Αναπτύχθηκε και παρήχθη στο Βέλγιο

Στο επίκεντρο.

CONDITIE,  wat is dat eigenlijk?

CONDITIE, wat is dat eigenlijk?

Wij zien hier duidelijk dat de verhoogde inspanningen (tgv stress en adrenaline)tot hogere corticosterol waarden leiden, die op hun beurt het vermogen om te presteren verbeteren door energiedragers aan te maken.
“Het warme bed”

“Het warme bed”

De hechte band tussen mens en duif De Amerikaanse president Ronald Reagan zei ooit:  “Een van de mooiste momenten die...

The story behind World Champion Guido Kempeneers

The story behind World Champion Guido Kempeneers

Wondering how National, European and World Champion Guido Kempeneers cares for his birds. Be sure to check out his story...

When Willem De Bruijn started using Comed: "it felt like a warm bed"

When Willem De Bruijn started using Comed: "it felt like a warm bed"

The auction was an unprecedented success. The total paid for 75 (unfledged) young pigeons was no less than €958,100. Or...

CONDITIE,  wat is dat eigenlijk?

CONDITIE, wat is dat eigenlijk?

Wij zien hier duidelijk dat de verhoogde inspanningen (tgv stress en adrenaline)tot hogere corticosterol waarden leiden, die op hun beurt het vermogen om te presteren verbeteren door energiedragers aan te maken.
“Het warme bed”

“Het warme bed”

De hechte band tussen mens en duif De Amerikaanse president Ronald Reagan zei ooit:  “Een van de mooiste momenten die...

The story behind World Champion Guido Kempeneers

The story behind World Champion Guido Kempeneers

Wondering how National, European and World Champion Guido Kempeneers cares for his birds. Be sure to check out his story...

When Willem De Bruijn started using Comed: "it felt like a warm bed"

When Willem De Bruijn started using Comed: "it felt like a warm bed"

The auction was an unprecedented success. The total paid for 75 (unfledged) young pigeons was no less than €958,100. Or...