Griep bij duiven, griep bij mensen ….

De arbeidsmarkt en de invloed van griep 

De arbeidsmarkt staat al een tijd onder grote spanning. Voor 100 uitstromers zijn er slechts 85 instromers. Daarbij willen de instromers maar 80 % werken en blijft het tekort aan werkkrachten structureel. Jammer genoeg kan in de nabije toekomst enkel een aangekondigde krimp van de economie de druk van de ketel houden.

Ook bij de apothekers raken de vacatures niet ingevuld en zoeken wij tevergeefs een bijkomende collega voor een volledige loopbaan. Inderdaad onze taken worden steeds uitgebreider en zo moeten wij sinds kort de vaccinaties tegen Corona en later dit jaar ook in combinatie met Influenza ter harte nemen. De overheid wil de cruciale vaccinatiegraad van de bevolking opdrijven en daartoe de drempel verlagen.

Influenza bij de mens, is nog steeds een serieuze ziekte met wereldwijd jaarlijks grote economische schade en één miljoen overlijdens. Eind vorig jaar, 2 maanden vroeger dan normaal, werd het griepvirus actief. Dat wordt met argusogen gevolgd, want de piek moet nog komen.

Traditioneel wordt in het voorjaar in Zuid-Oost Azië (noordelijk halfrond) het Influenza virus gemonitord, om na te gaan welke varianten aldaar circuleren (AB en HN stammen) met het oogmerk in het najaar bij ons de aangepaste vaccins ter beschikking te hebben. U begrijpt dat zo een voorspelling steeds een goede inschatting is, maar nooit perfect. Daarom is de effectiviteit van een griepvaccin wat lager (+/- 60%) dan bij het Corona vaccin (+/- 90 %). De werkzaamheid tegen influenza nam echter toe tgv recente vaccins met 4 verschillende stammen. Hun effectiviteit is dan ook ruim voldoende om een epidemie onder controle te krijgen uiteraard indien de vaccinatiegraad voldoende hoog is (80% of meer).

De wereldwijde aanbeveling is dus steeds nadrukkelijker en algemeen : “Laat u vaccineren” ook voor wie niet tot een risicogroep behoort (gezonde persoon van middelbare leeftijd heeft 1 kans op 3, voor complicaties wegens een risicofactor zoals roken en drinken). Daarom worden de apothekers ingeschakeld om de drempel laag te houden en zo de vaccinatiegraad omhoog te krijgen.

De herkomst van de griep

Het reservoir van dit Influenza virus zijn de (water) vogels, waarvoor het zeer besmettelijk en gevaarlijk is. Vervolgens gaat het over op alle vogels voor wie het eveneens zeer besmettelijk en dodelijk kan zijn.

 

Reassortering = uitwisseling van genetisch materiaal met een andere diersoort

Soms gaat dit virus over op de varkens die ( afhankelijk van de variant) al of niet elkaar gemakkelijk kunnen besmetten. Van de varkens kan het uitzonderlijk overspringen op de mens en afhankelijk van de variant ook van mens op mens…

Dit influenza virus bestaat uit diverse onderdelen.

  Figuur 1

2 belangrijke kenmerken aan het oppervlak van een Influenza A type :
Hemagglutinin (H) en neuraminidase (N) die zorgen voor binding aan de cel, zodat het virus kan binnendringen.

Als we dit kunnen blokkeren met antistoffen is de aanhechting moeilijk en kan het geneutraliseerde virus in het bloed door bijzondere cellen opgegeten worden ( fagocytose).

16 verschillende soorten H kenmerken en 9 soorten N kenmerken zorgen dan voor al die mogelijke combinaties met hun typische benaming (H 1 N1 of H3 N1….)

Door permanente mutaties (virussen doen al 200 miljoen jaar niets anders ) bestaan er:

  • Antigen driften: dit zijn kleine wijzigingen = “ face lift”, aan de kenmerken (spijkertjes ). Zij vereisen jaarlijks kleine aanpassingen aan het vaccin om ons te beschermen tegen een jaarlijkse epidemie. 
  • Soms gebeurt een antigen shift: dit is een grote wijziging = “volledig nieuw model”. Grote, complexe onderdelen van het virus wijzigen, door uitwisseling (reassortering) van genetisch materiaal (tussen vb varken en mens ) hiervoor bestaat er geen achtergrond immuniteit, met als gevolg dat ze een heel nieuw vaccin vergen, evenwel voorafgegaan door een wereldwijde pandemie omdat een heel nieuw vaccin ontwikkelen veel tijd kost.(*) 

Mochten influenza en corona ons tegelijk verrassen met mutaties waartegen we helemaal nog geen immuniteit hebben , kan er wel eens een “perfect virus-storm” om het hoekje liggen.(*)
Zo een shift gebeurt bij het griepvirus een viertal keer per eeuw. 

In 1918 Spaanse griep (H1N1): veroorzaakte meer slachtoffers dan de WO I
1957 Aziatische griep (H2N2)
1968 HongKong griep (H3N2)

Influenza bij het dier

“Vogelgriep grijpt harder om zich heen dan ooit , schreef het dagblad “De Tijd” vorige week.

Bron: https://www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/vogelgriep-grijpt-harder-om-zich-heen-dan-ooit/10436028

Gelukkig zijn onze duiven in deze besmettingsketen geen risicovogels. (**)
Zij kunnen echter wel besmet geraken met het vogelgriepvirus, maar ze worden meestal niet ziek. (**)

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26443061/

Ook verspreiden zij het virus meestal niet. 

Bron: https://www.kbdb.be/vogelgriep/ 

Onze nationale duivenbond volgt de evolutie op de voet waarbij enkel in de beperkingszones (“schutskring” Vb 3 tot 10 km rond een haard) de duiven gevat zijn door de maatregelen.


Verder gelden er buiten de beperkingszones geen maatregelen.
Wij mogen alsnog
• meedoen aan wedstrijden;
• uw duiven vervoeren;
• uw duiven buiten het hok loslaten.

👉🏻De postduiven zijn namelijk gehard door de strenge selectie tgv van de sport , waarbij enkel de duiven met een sterk immuun systeem overleven en dit ondanks de ingeburgerde antibiotica die neigen dit systeem af te zwakken.

We raken hiermee aan de grondslag van de Comed methode en een reden te meer om in te zetten op een verzorging zonder antibiotica, waardoor hun weerstand o.a. tegen de vogelgriep en er op lijkende aandoeningen alleen maar groter wordt. Wij willen onze sport in weerwil van alle virus circulatie kunnen blijven uitoefenen en uiteraard ook zuiverder kunnen presteren met maximaal scherpe duiven.

(*)
In de VS vreesde men in 2009 voor de H1N1 pandemie. Men vreesde voor een mondiale vloedgolf met enorme gevolgen op sociaal economisch vlak. Dit virus was een unieke combinatie van genen van het influenza A virus die nog nooit eerder waren geïdentificeerd bij dieren of mensen. Deze virusgenen-combinatie was het nauwst verwant aan de Noord-Amerikaanse H1N1-varkenslijn en de Euraziatische varkensstam H1N1-influenzavirussen. Daarom sprak men in de eerste rapporten van een varkensgriepvirus. Onderzoek van de eerste menselijke gevallen bracht echter geen blootstelling aan varkens aan het licht en al snel werd duidelijk dat dit nieuwe virus onder mensen circuleerde en niet onder Amerikaanse varkenskuddes.
Wereldwijd zouden er tussen 150.000 en 600.000 slachtoffers gevallen zijn

(**)
Om de gevoeligheid van duiven voor het nieuw opgedoken vogelgriepvirus subtype H7N9 te bepalen, hebben we experimenteel drie verschillende soorten duiven (vlees, stad en race) geïnfecteerd met twee verschillende doses van H7N9 vogelgriepvirus A/Chicken/China/2013 door intranasale en intraoculaire inoculatie (IN + IO) of intraveneuze injectie (IV). Daarnaast werd de mogelijke overdracht van H7N9 op duiven door direct nauw contact met experimenteel geïnfecteerde duiven en kippen beoordeeld. De resultaten toonden aan dat geen van de experimenteel geïnfecteerde duiven klinische symptomen vertoonde, ongeacht de infectieroute en dosis. Van de 12 postduiven die willekeurig werden geselecteerd en necropsie hadden, had geen van hen grove laesies. In overeenstemming met deze bevinding werd het virus niet uit alle duiven geïsoleerd. Bij geen enkele duif werden detecteerbare H7-specifieke antilichamen gevonden. Daarentegen hadden 11 van de 31 kippen die direct waren geïnfecteerd met H7N9 door IN + IO-inoculatie of door contact met met IN + IO geïnfecteerde kippen conjunctivitis. Van alle 31 kippen werd het virus geïsoleerd en in deze kippen werden H7-specifieke antilichamen gedetecteerd. Geen van de IV-geïnfecteerde kippen of kippen die direct in contact kwamen met IV-geïnfecteerde kippen vertoonde echter enige klinische symptomen. Uit deze kippen werd geen virus geïsoleerd en er werd geen H7-specifiek antilichaam gedetecteerd. Al met al concluderen we dat duiven bij de gebruikte doseringen minder of niet vatbaar zijn voor het H7N9-virus en waarschijnlijk niet als reservoir voor het virus zullen dienen. Het virus veroorzaakt echter conjunctivitis bij kippen en kan door direct contact worden overgedragen op vatbare gastheren.

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26443061/

 

 


Older Post Newer Post