χρονοδιαγράμματα περιστεριών

Η βέλτιστη φροντίδα των περιστεριών σας κατά τη διάρκεια των διαφορετικών περιόδων είναι ένα πρώτο βήμα προς την επιτυχία.

Τα προϊόντα μας έχουν αναπτυχθεί για να εξισορροπούν τις ειδικές ανάγκες κατά τις διάφορες εποχές.

Με τα προϊόντα COMED τα περιστέρια σας είναι υγιή και σε φόρμα για έναν ολόκληρο χρόνο.

Ανακαλύψτε τα προγράμματά μας εδώ: