Αναπνευστική οδός - έντερικα – Άμυνα ενάντια της Νόσου

Γρήγορη δράση, ολική θεραπεία, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα ενάντια στα αναπνευστικά προβλήματα . 

Υποστηρίζει την αναπνευστική οδό, διεγείρει την εντερική δραστηριότητα, αυξάνει την εντερική χλωρίδα και διατηρεί τα πτηνά σε καλή κατάσταση κατά την αναπαραγωγή.

5 ml σε 0,5 λίτρα πόσιμου νερού (ανακατέψτε καλά) ή σε 250 g τροφής κατά την περίοδο αναπαραγωγής. 

Σε περίπτωση προβλημάτων με νεαρά πτηνά, δώστε για 5 ημέρες μαζί με τον Roni.

Συνιστώμενη ταυτόχρονη χρήση: Lisocur Loftspray.

Complementary feed for birds.

Composition: propylene glycol, dextrine.

Additives per liter: Vitamins and provitamins: choline chloride (3a890) 6,750 mg. Simultaneous use with water for drinking in which choline chloride has been added should be avoided. Flavouring compounds : beta-alanine (2b17001) 20.000 mg / l.

Guarantees: crude protein 6,2 %, crude fat 0,6 %, crude fiber 0 %, ash 0,13 %, sodium 0,1 %, lysine 0.3 %, methionine 0.5 %, water 21 %.

Best used before: see label on the bottle.

Manufactured 2 years for the specified date of minimum durability.

Lot No: See label on the bottle.

Number of the manufacturer: PET6338

Korting

Lisocur+ Bird

Αναπνευστική οδός - έντερικα – Άμυνα ενάντια της Νόσου

Γρήγορη δράση, ολική θεραπεία, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα ενάντια στα αναπνευστικά προβλήματα . 

Υποστηρίζει την αναπνευστική οδό, διεγείρει την εντερική δραστηριότητα, αυξάνει την εντερική χλωρίδα και διατηρεί τα πτηνά σε καλή κατάσταση κατά την αναπαραγωγή.

5 ml σε 0,5 λίτρα πόσιμου νερού (ανακατέψτε καλά) ή σε 250 g τροφής κατά την περίοδο αναπαραγωγής. 

Σε περίπτωση προβλημάτων με νεαρά πτηνά, δώστε για 5 ημέρες μαζί με τον Roni.

Συνιστώμενη ταυτόχρονη χρήση: Lisocur Loftspray.

Complementary feed for birds.

Composition: propylene glycol, dextrine.

Additives per liter: Vitamins and provitamins: choline chloride (3a890) 6,750 mg. Simultaneous use with water for drinking in which choline chloride has been added should be avoided. Flavouring compounds : beta-alanine (2b17001) 20.000 mg / l.

Guarantees: crude protein 6,2 %, crude fat 0,6 %, crude fiber 0 %, ash 0,13 %, sodium 0,1 %, lysine 0.3 %, methionine 0.5 %, water 21 %.

Best used before: see label on the bottle.

Manufactured 2 years for the specified date of minimum durability.

Lot No: See label on the bottle.

Number of the manufacturer: PET6338

Μέγεθος
Prijs met korting

  • - 0%
  • Normale price €7,06
    ( / )
    excl. BTW
    Klik hier om een email te ontvangen wanneer Lisocur+ Bird beschikbaar is.