Rozkład HODOWLI COMED podkreśla istotną rolę czterech konkretnych produktów.

Każdy z tych produktów w sposób specyficzny przyczynia się do zdrowia i dobrej kondycji ptaków, zarówno indywidualnie, jak i w ich synergicznej współpracy. Poniżej znajduje się zwięzłe wyjaśnienie tych kluczowych produktów i ich wpływu na proces hodowli.

1. 

Lisocur+ Birds

Lisocur + odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu ogólnego zdrowia ptaków. Ten produkt, bogaty w naturalne aromaty, zapewnia, że ptaki pozostają zdrowe, zapobiegając uśpionym lub subklinicznym problemom, które mogą nie być natychmiast widoczne. Te problemy mogłyby inaczej pozostać niezauważone i negatywnie wpłynąć na wyniki hodowli.

Lisocur + zawiera wszystkie niezbędne suplementy odżywcze (witaminy, aminokwasy, minerały, pierwiastki śladowe, elektrolity, enzymy itp.), aby doprowadzić ptaki do absolutnego szczytu kondycji przed rozpoczęciem hodowli.

2. 

Miobol Birds

Miobol promuje silny układ kostny i mięśniowy, jednocześnie budując odporność. To ostatnie jest niezbędne dla młodych ptaków, aby bronić się przed patogenami w ich środowisku, takimi jak bakterie, pasożyty i wirusy, które mogą być obecne u rodziców i innych członków rodziny.

Tylko dzięki dobrze funkcjonującemu systemowi odpornościowemu młody ptak może wytworzyć przeciwciała z pamięcią do antygenów obecnych patogenów, które interweniują i naturalnie chronią ptaka, gdy choroba się nasila. Wkład Miobolu w rozwój młodych ptaków jest kluczowy i nie powinien być niedoceniany. 

Te rezultaty są zauważalne już w ciągu tygodnia.

3. 

Roni Birds

Roni wprowadza do diety ptaków bakterie probiotyczne, co powoduje zakwaszenie flory jelitowej. Kwasowość ta służy jako naturalna i skuteczna obrona przed szkodliwymi mikroorganizmami. Tworząc niekorzystne środowisko dla tych problematycznych zarazków, Roni przyczynia się do zdrowszej flory jelitowej.

Kwasowość ta sprzyja również lepszemu wchłanianiu minerałów i innych składników odżywczych, co skutkuje poprawą ogólnego stanu zdrowia ptaków.

Wyniki te są zauważalne w ciągu tygodnia.

4.  

Stopmite Birds

Stopmite skutecznie zwalcza obciążenie pasożytami pożerającymi stan, które jest niezbędne dla dobrego samopoczucia ptaka i szczególnie udanej działalności lęgowej.

Całość

Połączenie tych czterech produktów jako całość stanowi podstawę wszelkich działań hodowlanych, począwszy od kilku tygodni przed parowaniem rodziców, aż do odsadzenia młodych.

Ten zintegrowany system nie tylko zapewnia zdrowsze ptaki w okresie lęgowym, czego dowodem jest wczesne odsadzanie, co stanowi wyraźny dowód skuteczności systemu Comed.

To zintegrowane podejście obejmujące tylko 4 kluczowe produkty prowadzi do głębokiej poprawy w tym delikatnym okresie życia naszych ptaków.

PS

Fertibol Birds

Oczywiście dodatkowo klasyczny Fertibol można suplementować jako dodatkowe źródło wapnia. 


Older Post Newer Post