Vitamine B1

In verhouding met haar lichaamsgewicht heeft onze wedstrijdduif 150 keer meer Vitamine B1 nodig als een mens!

De COMED PREMIUM producten APPETOSE, LEVICOM, STOPMITE, COMETOSE,TEMPO 60, WINMIX en RONI houden met dit feit rekening.

Thiamine of Vitamine B1 speelt een uiterst belangrijke rol in de vrijstelling van energie uit suikers en vetten en is daarom cruciaal voor de vliegprestaties.

Het is de meest onderschatte vitamine bij de sportduif.

Een tekort aan Vit B1 uit zich in gebrek aan eetlust, (*) met spierzwakte en conditieverlies als gevolg.

Onze duiven behoren tot de meest gevoelige diersoort voor te kort aan Vit B1.

In ernstige gevallen krijgen ze ook spierpijn, wat dan weer kan leiden tot scheefvliegen.

Onze duiven hebben relatief veel Vitamine B1 nodig :

5 mg per kilo voer voor een jonge duif, maar de behoefte loopt op tot het vijfvoud (25 mg per kilo voer) voor een wedstrijdduif!

Aldus heeft een duif +/-1 mg per dag nodig.

Dat is evenveel als een mens terwijl haar lichaamsgewicht 150 keer lager is!

Om die reden heeft onze duif twee manieren ontwikkeld om aan deze broodnodige vitamine geraken.

Naast enerzijds de aanvoer via de granen is ze anderzijds ook in staat om in de darm vitamine B1 met de hulp van bacteriën zelf aan te maken.

Hier kan natuurlijk van alles mislopen, temeer daar de duif maar een relatief korte darm heeft.

Hieronder vermelden we de voornaamste oorzaken van te kort aan Vit B 1 bij onze duiven en daarmee de grootste oorzaken van conditieverlies tijdens het vliegseizoen:

  • Door vermeerder productie van minderwaardig darmslijm (wat vaak hert gevolg is van krachtvoer **) kan de opname van vitamine B1 ontoereikend zijn.
  • Ook darmparasieten kunnen dit opnameproces verhinderen
  • Kuren met antibiotica doden de bacteriën die instaan voor de eigen productie van vitamine B1.

(*) Om aan het gebrek aan eetlust tgv van Vit B1 tekort te verhelpen heeft Comed APPETOSE , een eetlustbevorderaar, op de markt gebracht.

Biergist is een van de rijkste natuurlijke bronnen aan deze belangrijke vitamine.

LEVICOM veredelde biergist van Comed is daarom onmisbaar op elk hok.

(**) Andere goede aanvullende bronnen zijn o.a. WINMIX en TEMPO 60 , verder zorgen STOPMITE, COMETOSE, RONI voor een goede kwaliteit van het darmslijm. 

 


Older Post Newer Post