Welkom bij Comed

Duiven

Vogels

Andere dieren


Wat is de COMED METHODE

We geven onze dieren een beperkt aantal uitgelezen voedingssupplementen om hen een eerlijke kans te geven de uitdagingen die de sport met zich mee brengt het hoofd te bieden.

Met die dieren die ondanks deze ondersteuning het niet waar maken, kunnen wij helaas niet verder gaan…

Lees verder alles over deze methode...


Waarschuwing: vervalsingen in omloop

De producten getoond in bijgevoegde film zijn vervalsingen en worden op generlei wijze geproduceerd of verdeeld door Comed nv. We waarschuwen de afnemers van deze producten voor de ernstige gezondheidsrisico's die gepaard kunnen gaan met het toedienen van deze producten aan dieren.

Het gewild of ongewild in uw bezit hebben of ter beschikking stellen van eerder vernoemde producten zal leiden tot strafrechtelijke en / of burgerrechtelijke vervolging. Gelieve daarom onmiddellijk Comed alsook uw plaatselijke politiediensten op de hoogte te stellen zodat wij gepast kunnen optreden.