Vogels tentoonstelling

Vogels Tentoonstelling

Winmix is op zich reeds een vrij volledige verzorging voor de tentoonstellingen. Het is een totale aanvulling van bijna 40 bestanddelen, nodig volgens de laatste richtlijnen der wetenschap. Daarnaast bevat het vegetale substanties die een belangrijke rol spelen in de afweer tegen ziekte, het vederpikken, het kannibalisme etc. Ben je op zoek naar de absolute eenvoud, gebruik dan dagelijks   van 6 weken voor de tentoonstelling enkel Winmix op het eivoer. We bevelen evenwel aan ook Curol op het eivoer te geven, dat zorgt voor afweer tegen ziekte, en extra energie.

Mag ik de producten uit twee periodes combineren?

Ja. Hou er wel rekening mee dat als je Lysocur Forte (aanbevolen in de kweekperiode) en Winmix combineert, dat je dan van elk een halve dosis toedient.

Is er verder buiten deze basisproducten nog iets zinvol?

Inderdaad Roni. Dit is nuttig voor de voorbereiding van de tentoonstellingen (6 weken ervoor) wanneer er nood is aan eiwit- en kalkrijk voer. Deze twee erg noodzakelijke voedingsstoffen hebben echter het nadeel dat ze het tegen kiemen beschermende zuur van de darm neutraliseren. M.a.w. door te voeren wat nodig is, zetten we tegelijk de deur open voor besmettingen.

Roni is in dat opzicht een zeer zinvolle dagelijkse aanvulling, het zorgt dat de darm het zuur steeds ter plaatse bijmaakt door middel van o.m. 4 probiotische kiemen, zodat de nadelen van het krachtig voer zowel als van de grit worden opgeheven. (Het is beter dagelijks een lagere dosis vb.1/3 te geven, dan 2 keer per week).

Wat is nog mogelijk?

We bevelen aan om ook Miobol over het eivoer te geven, dat zorgt voor snelle groei, de ontwikkeling van spieren en beenderen en wat ook opvalt, het eerder spenen. Miobol is een zeer goed voorbereidingsmiddel voor de tentoonstellingen.

We kunnen supplementair Exibi toevoegen. Met Exibi worden vogels optimaal voorbereid voor de tentoonstellingen. Ze zien er stralend en alert uit.

De meeste liefhebbers geven bij voorkeur alle producten over het eivoer. Desgewenst kunnen Lisocur+ en Roni in het drinkwater.

Het is aangeraden de aangegeven dosering op de verpakking permanent toe te dienen. Beter dagelijks een halve dosering dan om de 2 dagen. Tijdens de rust- en overgangsperiodes kunnen deze supplementen eveneens doorgegeven worden aan halve dosering.