One-Loft deelname… Voorbereiding met Comed

De one-loft races worden, ondanks  een hoog loterijgehalte, steeds populairder.

De uitdagingen voor een kandidaat duif staan haaks op haar natuurlijke ontwikkeling. 

Elke duif bouwt in haar nauwe omgeving een eigen biologisch ecosysteem van micro-organismen op, dat in evenwicht is met haar specifieke (voedings-)bodem en leefomgeving en aansluitend op alle ecosystemen van andere duiven  van de kolonie in het hok waarvan zij deel uit maakt.

Dit is behoorlijk complex. U kan al raden dat het bijkomende contact met andere ecosystemen van duiven uit andere hokken ( verspreid over meerdere regio’s en landen) tgv de wedvluchten (korfdruk) gepaard gaat met problemen 

De verschillende (ziekte)kiemen gaan in onderlinge competitie op zoek naar  een nieuw evenwicht, met nadelige gevolgen voor hun gastheer.

De jonge duif, bestemd voor de one-lolft race bevindt zich echter in een strak tijdschema. Haar lichaamsgewicht van 15 gram bij de geboorte zal 22 maal toenemen op 3 weken tijd ! 

Na de cruciale speen periode met o.m. de vaccinaties rond de 6de week, ontstaat een delicaat tijdsvenster waarin de jonge duif idealiter zou moeten verstuurd worden en dat zorgt voor een dilemma. 

We zitten nl. midden in de activering van de eigen immuniteit.

Inderdaad, de antistoffen van de moeder raken op en het opladen van een eigen afweer systeem draait op volle toeren o.m. door het natuurlijk contact met al de mogelijke ziekteverwekkers in de omgeving, inbegrepen de vaccinaties  die onverwijld moeten plaatsvinden.

Struikelstenen: 

  • bij te vroeg vaccineren is het immuunsysteem onvoldoende ontwikkeld waardoor het vaccin niet kan aanslaan.
  • te laat vaccineren kan bij de onbeschermde jonge duif een infectie veroorzaken   gevolgd door een herstelperiode
  • na een vaccinatie is er vaak een ent-reactie, eveneens met een herstelperiode
  • wie voor de zekerheid zelf wil vaccineren meteen na het spenen, moet enkele stressvrije dagen voorzien, waardoor de verzending noodzakelijkerwijze beter  wat wordt uitgesteld.
  • Men weet ook nooit hoe ( goed) de duizenden duiven worden opgevangen door de organisatie. Inderdaad eens aangekomen in de grote one-loft kolonie worden ze meestal standaard (nogmaals) gevaccineerd (en dat kan van het goede teveel zijn).
  • Anderzijds hoe later aangekomen hoe delicater het overwennen .

Het verlies van one-loft duiven is ook gelinkt aan het circovirus dat het immuunsysteem rechtstreeks aanvalt en in combinatie met Adeno, Herpes ,Rota al of niet gecompliceerd door E Coli, ) tot aan de zesde levensmaand kan parten spelen .

In deze delicate periode kunnen (selectieve) oefen programma’s een spelbederver zijn en tot veel verliezen leiden.

Het is een feit dat bij de aankomst de duizenden verzamelde individuele ecosystemen met elkaar gemengd zullen worden hetgeen in combinatie met de verplaatsing, de quarantaine , de vaccinaties,  zorgt  voor een enorme stress en immuniteit druk.

Al deze one-loft races uitdagingen kunnen het best voorbereid  worden met het COMED kweek programma :

 Lisocur+, Miobol, Roni en Stopmite

 (over het voer met extra Curol om het aan te maken) 

 Deze combinatie is gericht op de snelle ontwikkeling van spieren en beenderen maar net zo goed van het immuunsysteem. 

Een belangrijke troef is de MIOBOL, die als een soort kunstmatige kropmelk, het verschil kan maken.

 Het blind kuren is het slechtste wat je kan doen, omdat de nadelen hier veel groter zijn dan de voordelen 

Vertraging van de ontwikkeling van het eigen immuunsysteem en het verstoren van de darmflora waardoor de stofwisseling -die zorgt voor de aanmaak van stevige spieren- achterop raakt.

Het duurzaam aanpakken van de parasieten met Stopmite in een evenwichtige en schone omgeving, waarin een goed ecosysteem kan gedijen is van het grootste belang 

 Vele organisatoren hebben het verschil reeds opgemerkt,  als wanneer de aangeleverde duiven hun eerste levensmaand al of niet met het Comed-kweekprogramma werden voorbereid.


Older Post Newer Post