E. Coli? Dader gezocht….

Er is momenteel een overaanbod aan bewijsmateriaal dat ons klimaat zwaar in de touwen hangt. Te veel mensen weten echter niet meer wat te geloven.

Tegenover de alarmisten die de “zesde uitroeiingsgolf” aankondigen, staan hun tegenstanders die zeggen dat het lang niet zo erg is en dat wanneer de cijfers over een grote periode geanalyseerd worden, er niets abnormaals aan de hand is…

Zo een uitroeiingsgolf wordt gedefinieerd als het verdwijnen van minstens 75% van de levende soorten op aarde.

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/08/05/bosbranden-catalonie/

We kunnen niet anders dan onze planeet op een mondiale schaal organiseren, waarbij het niet meer kan dat een land zijn lucht ,water of bodem grensoverschrijdend verontreinigt en de andere (omliggende) landen dit gelaten moeten ondergaan.

De aanbevelingen van de klimaatconferenties zijn veel te vrijblijvend en op basis van het zelfbeschikkingsrecht kan elke natie ongestraft verder morsen en de toekomstige bewoners opzadelen met een grote zelfgecreëerde vuilnisbelt….

Om de overtreders aan te pakken, en de regels af te dwingen zouden de bevoegdheden van UNO moeten uitgebreid worden. De blauwhelmen moeten als mondiale klimaatpolitie een echte handhavingsmacht worden…

 E. Coli

We krijgen nog steeds vragen over hardnekkige E Coli infectie bij de jonge duiven.

Beste,
ik kwam U per toeval tegen op internet.

Ben 4 jaar geleden met de duivensport begonnen en heb elk jaar net voor de wedvluchten van de piepers last van Coli!!!!!!! Deze zijn dan ook niet in staat om in te zetten met als gevolg dat ze als jaarling zo onervaren zijn dat ik veel duiven verlies!!!! Kan ik hier wat tegen doen??? Hoe kan ik mijn piepers Coli vrij houden en ze opleren zoals alle anderen?????

Hoop dat U hiervoor een oplossing weet.

Zoals blijkt belet E. Coli een normaal opleer-programma, wat een ernstige belasting is voor een succesvolle sportieve carrière als jaarling en/of oude duif.

Deze bacil is een commensale kiem (latijn: “communis mensa” betekent gemeenschappelijke tafel) dus een vaste bewoonster van de darm. Als ze een beperkt percentage van de darmflora uitmaakt, is er niets aan de hand.

Wanneer deze bacillenpopulatie echter begint te overwoekeren, ontstaan er behoorlijke bacteriële complicaties. Een dergelijke escalatie van E. Coli is altijd secundair en de oorzaak is een virale infectie, met als eerste verdachte Herpes, ( ook Rota-, Reo- en Adeno virus ) met een ontsteking van de luchtzak, het hart (vlies)- en de lever als complicatie. Zoals in vorige blogs uiteengezet is elke duif drager van antilichamen tegen het Herpesvirus (endemisch).

Kort na het uitkippen gebeurt de virusoverdracht door de ouders via de bek en het afvoederen van de kropmelk (onwaarschijnlijk via het ei) naar de jongen, met al of niet veel zichtbare symptomen aan de luchtwegen, maar ook de slijmvliezen van darm en de lever worden niet gespaard (in dit laatste geval zijn de duiven erg ziek en teneergeslagen).

Het vaccineren tegen herpesvirus blijkt een logische aanpak, maar het resultaat is toch helemaal niet evident. Zo is de gereputeerde dr. H. De Weerd uitgesproken tegen, erger nog hij stelde klinisch eerder een verergering vast soms met dodelijke afloop.

In samenhang hiermee concludeerde prof. Ab Osterhaus ivm het herpesvirus in het algemeen en bij duiven in het bijzonder, dat hij een vaccin hiertegen niet zag zitten, mede omdat zoveel duiven gewoon probleemloos latent drager zijn van deze ziekte. Vaccinatie tegen het Rotavirus zou wel een beperkt effect hebben.

De oplossing ligt echter voor de hand en is opvallend eenvoudig. Het opflakkeren van het bij alle duiven slapende herpes virus moet ten allen tijden worden voorkomen, wat enkel kan door de duiven in uitstekende conditie te houden.
Het blijkt nu dat parasieten de grootste conditie vreters zijn. Inderdaad jonge duiven die nog veel zullen groeien en zich functioneel moeten ontwikkelen gebruiken hiervoor al hun reserves, wat een belasting is van hun afweermechanisme.

Tegelijk moeten zij alles van het duivenleven leren, wat gepaard gaat met belastende en uitputtende ontdekkingsstress.

Het hok moet daarom droog en verlucht zijn, evenwel zonder tocht . De liefhebber mag na verlies van jonge duiven in het verleden zich niet laten verleiden tot een anticiperende overbevolking en ook geen te zwaar “selecterend” jonge duiven programma om geen potentiële kampioenen te elimineren, anders gezegd kinderen met het badwater weg te gooien,

We hebben het de liefhebber echter gemakkelijk gemaakt.

Stopmite is een perfect hulpmiddel om aan deze voorschriften te voldoen. Het houdt de hokken proper en de parasieten op afstand, net wat in deze problematiek van cruciaal belang is .


Older Post Newer Post