Verbod op antibiotica.

Mei 2019. 

Jean-Louis Jorissen vernam uit goed ingelichte bron dat het FAGG/FAVV dit in Wallonië heeft voorgesteld aan de KBDB, die er alsnog geen bezwaren tegen zou hebben en dat is begrijpelijk. Een en ander kadert namelijk in het nationale Convenant betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector.
 
Dit convenant werd in 2016 ondertekend door Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid, en Willy Borsus, Minister van Landbouw en de verschillende partners die betrokken zijn bij het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde (landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen, vereniging van de geneesmiddelenindustrie, vereniging van de veevoederfabrikanten, beheerders van lastenboeken, dierengezondheidsorganisaties, …). Het beoogt een reductie met 50% van het gebruik van antibiotica in het algemeen, en met 75% voor wat de kritische antibiotica betreft, tussen 2011 en 2020.
Zoals geweten heb ik al 40 jaar op talloze fora, in panelgesprekken, in duizenden brochures en folders het misbruik van antibiotica aangekaart. Mocht ik alsnog mijn gram halen, zou dat prettig zijn, want op vele plaatsen kreeg ik tegenwind, soms met de bijhorende scheve wenkbrauw, wegens niet realistisch of naïef.Is dat wel zo?
Ik ben overtuigd dat de duivensport de grootste winnaar zou zijn.
Jean-Louis Jorissen

Onnatuurlijk.

Recentelijk zijn in de monding van de Engelse rivier de Humber, tot iedereens verbazing significante concentraties van de pijnstiller ibuprofen gevonden. Dat blijkt uit een analyse gedurende een jaar van waterstalen. Het is niet duidelijk welk effect de geneesmiddelen hebben op levende wezens in het water, maar de onderzoekers wijzen erop dat geneesmiddelen ontworpen zijn om ook bij lage concentraties nog biologisch actief te zijn. Men is verrast dat de natuur er niet in slaagt dit geneesmiddel efficiënt af te bereken.

Voor de antibiotica, pesticiden etc,  is er eveneens een zorg in verband met eco-toxiciteit, ttz de mogelijke schadelijke gevolgen voor de grond en alles wat er in leeft. In China is men zich ook bewust van de omvang van het probleem en wordt alarm geslagen. Bijgevoegde kaart geeft de verontreiniging van Chinese rivieren door antibiotica aan.

De koppen bij elkaar steken.

Jean-Louis Jorissen: “Vorige week volgde ik een bijscholing aan de universiteit in Hasselt over het microbioom en de darmflora door Prof. De Schepper. Hij stelde dat na een antibioticakuur de darmflora van de mens soms meerdere jaren nodig heeft alvorens volledig hersteld te zijn. Enkele dagen geleden werd alarm geslagen, omdat wetenschappers waarschuwen dat een miljoen soorten dreigen te verdwijnen.

Daarom zit alles wat onnatuurlijk is, tegenwoordig op de schopstoel. Dat het antibioticagebruik in duivensport in het vizier komt is voor de hand liggend. De dierenpartij PETA van Duitsland ijvert onverdroten om de wedvluchten in de duivensport te verbieden (gelukkig zonder resultaat, voorlopig). “Men zou daar best geen al te groot debat in de media over voeren, maar wel het proces zo goed mogelijk begeleiden door zelf positieve voorstellen aan te dragen. Het is beter dat we deze bewegingen voor zijn, ons huiswerk op tijd maken en een sterk duifvriendelijk competitiekader creëren”, aldus Jean-Louis Jorissen. 

Als de competitie van start gaat, moeten onze duiven mee in het programma van toenemende afstanden, terwijl het weer steeds warmer wordt , er meer korfdruk komt, etc…. En ja… met een beetje coccidiose, lichtjes tricho… kan je eigenlijk nog een prijs vliegen… (maar ook de korven sterk besmetten). Preventief kuren kan verleidelijk zijn en zonder dat je het weet, ben je vertrokken met een systeem dat in de toekomst kennelijk niet zal stand zal houden.

We zouden ons over zo een aangekondigd verbod scenario eens moeten beraden en met alle betrokken partijen -dierenartsen, KBDB, ervaren liefhebbers, en waarom ook geen duivensport genegen politici - de koppen bij elkaar steken”, zegt Jean-Louis Jorissen.

Een aantal zaken op een rijtje. 

  • Een totaal verbod lijkt ons in eerste instantie onwaarschijnlijk (Het convenant vraag ook “slechts” een reductie met 50 tot 75 %).
  • Men zou kunnen opleggen dat duiven die aan wedvluchten deelnemen niet mogen behandeld worden.
  • Preventief behandelen is dan sowieso uitgesloten.
  • Het is eigenlijk onverdedigbaar om zieke duiven in te korven.
  • Een dierenarts aanwezig tgv de inkorving zou soelaas kunnen brengen, maar dat creëert heel wat praktische problemen. Hij kan slechts een snelle beoordeling maken, want (klinisch) onderzoek van elke duif is bijna onmogelijk.
  • Moet op de hoklijst naast de verplichte vaccinaties ook een antibioticaregister bijgehouden worden zoals in de veeteelt der nutsdieren? Hierop staan dan ook de te respecteren wachttijden na het stopzetten der behandeling. Naast de dopingproducten, de antibiotica opsporen is complex.
  • Als ze voor verantwoorde therapeutische doeleinden wel gebruikt mogen worden, kunnen restanten ervan in het hok versleept worden, met veel oneigenlijke positieve tests tot gevolg.. Enz. enz.
  • De paardensport beschikt ter zake wél over een vrij goed uitgeschreven reglement, maar is in de praktijk onvergelijkbaar met de duivensport.
  • En natuurlijk dé vraag: wat kost dat en wie gaat dat betalen?
Het zou voor vele liefhebbers wel even wennen zijn. Maar wie het convenant leest kan niet anders dan aan zo een scenario denken. We mogen het daarnaast ook eens hebben over de positieve gevolgen.

Het ideale scenario. 

We hadden van de duif de sterkste vogel van de natuur kunnen maken, hadden we niet zitten morsen met antibiotica. Door de bijzonder selectieve sport waarbij de zwakkeren stelselmatig achterblijven, is er gekweekt op prestatie en weerstand en is de postduif qua spieren en uithouding sterker dan haar verwanten die in de vrije natuur leven. Het spijtige is dat we het immuunsysteem tegen ziekten bij wedstrijdduiven, door behandelingen met antibiotica verzwakt hebben ten opzichte van deze in de vrije natuur. 

Mocht er een antibioticavrije duivensport tot stand komen, 
dan wordt de postduif onbetwistbaar de sterkste vogel ter wereld.
Dat is toch een prachtige uitdaging!

In feite heeft COMED al deze overwegingen al 40 jaar geleden gemaakt, haar conclusies getrokken en ernaar gehandeld. Wij zijn inmiddels klaar en de liefhebber moet niet meer bevreesd zijn, want er zijn werkelijk waardevolle en betrouwbare alternatieven.

De basisproducten van COMED In het bijzonder Curol, Lisocur+, Roni, Stopmite spelen een belangrijke rol bij de ziekteafweer. Ze helpen de natuurlijke weerstand te versterken en ondersteunen het immuunsysteem.

Praktisch voorbeeld. 

Er wordt recentelijk in Oost Brabant melding gemaakt van problemen bij de jonge duiven: naast zwarte neusjes en ogen niet ok, maar weliswaar hier en daar sterfte. Het zou zogezegd om adeno (type 2) gaan. Finaal blijkt het na een grondig onderzoek dmv autopsie (o.a. sterk vergrote milt, luchtzakontsteking etc.) om ornithose (Chlamydia bacterie) te gaan. Dit kan je niet zien in een gewoon klinisch onderzoek, omdat er geen specifieke tekenen zijn en het ziektebeeld begrijpelijkerwijze vaak verward wordt met coryza. Gebruikelijk medisch advies bij ornithose : 5 weken doxycycline, evenwel zonder 100% zekerheid …

Waar zijn we dan mee bezig, mocht die antibioticaban er komen?

Chlamydia (zeer besmettelijk, rechtstreeks van duif tot duif, via het voeder, via stof, gewoon door de lucht ) kan best aangepakt worden met (zeer) goede hygiëne en veel aandacht voor optimale weerstand. Hiertoe is de Lisocur+ aan dubbele dosis (20ml/Liter) een ideaal hulpmiddel. De enkelingen die we hier alsnog achterlaten, moesten we niet hebben… Deze zouden in de vrije natuur waarschijnlijk ook niet overleven.


Newer Post