Doe normaal

Het belang van juiste dosering en gebruik

Hoe meer ik met grote kampioenen spreek des te meer ik bij hen steeds iets gematigds, een beheersende zelfzekerheid herken. Natuurlijk zijn ook veel liefhebbers gespannen en ongeduldig van aard, ze willen over vlijtig in alles kracht bijzetten, hun best doen, maar al te vaak met forceren. Dit moet niet meteen betekenen dat ze daarom automatisch slecht presteren, maar een averechts effect op het spel kan niet worden uitgesloten.

Grote kampioenen hebben min of meer alles onder controle ook hun eigen leven, wat leidt tot inwendige vrede die onvermijdelijk af-kleurt op de duivenkolonie. Het gevoel het stuur in handen te hebben en dan ook vaak in de prijzen delen, verheft de liefhebber tot een gevoel van opperste gelukzaligheid.

Een duivenlichaam in prestatie modus brengen betekent niet alle knoppen op maximum draaien. In tegendeel, hier geldt vooral: teveel is teveel.
Voor een voedingssupplementfabrikant is het een groot aandachtspunt er voor te zorgen dat de verstrekte dosering juist is. Een probleem is vaak dat de liefhebber denkt “ach het zijn maar onschuldige voedingsmiddelen” ’dus een beetje meer geven kan niet veel kwaad…

Dat kan wel zo zijn voor sommige bestanddelen, maar meestal worden de nadelen groter als we overdrijvingen gewoon beginnen te vinden…Van groot belang is om het juiste te doen, want de werking van onze producten wordt danig gehinderd door onzorgvuldig gebruik. Het verschil in resultaat tussen al of niet juist doseren is groot en daarom jammer.

We blijven herhalen dat het zeer voornaam is om elke dag ( behalve de inkorf dag) hetzelfde te verstrekken. De smaak van water en voer is voor de duif dan steeds dezelfde en bovendien moet de stofwisseling zich niet steeds aanpassen aan nieuwe evenwichten, tgv wisselende doseringen.

De eenmalige “verrassing” tgv over te schakelen op helemaal “naturel” op de inkorf dag, kan de stofwisseling een natuurlijke boost geven.

Een belangrijk voorbeeld zijn de vetten omdat ze meer dan dubbel zo calorierijk zijn dan suikers of eiwitten en verantwoordelijk zijn voor 70% van de energie tijdens de wedvlucht.

Ze zijn de veel lichtere brandstof voor hart en spieren en aldus van cruciaal belang bij de wedvluchten.

Zonder vet is er geen enkele zware prestatie, zoals de gemiddelde wedvlucht mogelijk, erger nog, bij tekort wordt prompt overgeschakeld op eiwitverbruik, (de spieren worden opgevlogen) wat gepaard gaat met het afscheiden van ammoniak in de darm, hetgeen de deur openzet voor besmettingen.

We berekenden daarom de ideale hoeveelheden om ze juist te doseren in functie van de gevraagde arbeid.

Bij het verbranden van vet komt er ook dubbel zoveel water vrij in het bloed, als bij de verbranding van suikers en koolhydraten, zodat een voldoende vetvoorraad ook beschermd tegen uitdroging tgv de vlucht.

Voor de Vitesse is het vet iets minder nodig dan voor de fond , zodanig dat we voor deze laatste programma’s, extra vetstof ( ovv Loadcaps of Loadpull ) voorschrijven.
Ook werd voor dit efficiënt product, logischer wijze in verhouding met het aantal af te leggen kilometers een aangepaste hoeveel berekend. Wanneer we teveel olie of vetstof geven kan de vertering van andere nutriënten verdrongen worden of kunnen ook de vet oplosbare vitamines, namelijk A,D,E en K uitgesleept worden.

Glucose of druivensuiker in de drank kan nuttig zijn en wordt verbruikt tijdens de vlucht. Deze koolhydraten moeten wel eerst omgezet worden naar vet en kunnen bij de inspanning geoxideerd worden tot zuivere energie ( met koolzuur en water als bijproduct, net zoals bij het verbruik van vet uit granen en peulen)
Hoe langer de periode tussen de inkorving en de vlucht, hoe beperkter hun inbreng dan ook is.

Ook de gekozen voeding (waaraan de producten toegevoegd zijn) speelt een belangrijke rol, met als uitstekende vet-leveranciers de sojaboon , de zonnebloempit , het lijnzaad, de hennep en de pindanoot.

Als men evenwel te zwaar voedert kan de conditie wat achterblijven.
Idealiter is het gooien van enkele pluimpjes dons op het ochtend mest, een aanduiding dat er een juiste balans is tussen voeding en conditie… Als we te zwaar bezig zijn, blijft de dons achterwege en dienen we simpelweg wat (Vb 10%) gerst of rijst bij te voederen. Let op, overvloedig veel dons is vaak een teken van slechte form.

Hou met al deze gegevens rekening voor een ideale dosering en vertrek steeds van de opgegeven dosis….en het gezond verstand.

We ondervinden dat nog veel liefhebbers met vragen zitten of het moeilijk hebben om de nieuwe schema’s toe te passen en vaak in hun oude systeem vastgeroest zitten.

Laat ons daarom gerust weten indien je hierover nog wil spreken. Wij willen graag intensief samenwerken om zo de voordelen van de Comed methode maximaal te benutten

Tot spoedig
Jean-Louis Jorissen


Older Post Newer Post