COMED is duurzaam, in een onstuimige wereld.

Onze duivensport heeft haar zorgen, die alle aandacht verdienen.

De invloed van het milieu.

Hitte records worden aan de lopende band verbroken. Ons weer breekt jaar na jaar historische records en teveel wereldleiders laten het op zijn beloop. Niet in het minst Bolsenaro van Brazilië die het Amazonewoud, de groene long van de aarde, bovendien aan een ongezien hoog tempo zonder scrupules afbrandt, alsof het zijn persoonlijk eigendom is. Ook in onze contreien blijven bepaalde weertypes langer dan normaal hangen. Recentelijk kwamen daarbij korte maar heftige tornado’s, waarvan we dachten dat ze enkel in exotische landen voorkwamen. We zullen ons moeten schrap zetten.

Algemene milieu tip: Koop een 0°C  koelkast. Het vriest er net niet in, maar elk biologisch afbraakproces valt quasi stil en al uw bederfbare etenswaren blijven drie keer zo lang vers. Een rucola salade vb. minstens drie weken. 

Opgepast voor onze duiven. 

De recentelijke rampvlucht waarbij 1300 duiven achterbleven, heeft heel wat deining veroorzaakt in de media. Het beeld van een jonge liefhebster trekt aandacht en men kan de media deze uitvergroting niet kwalijk nemen. Rampvluchten bestaan echter even lang als de duivensport en de zoektocht naar de oorzaak blijft vaak een intrigerend raadsel en stof voor analyse bij de liefhebbers onderling.

Of we in deze tijden een speculatieve analyse voor het grote publiek moeten maken is te betwijfelen. Laat ons eerlijk zijn, er is maar één zaak die altijd geteld heeft: “winnen.” Het is logisch en begrijpelijk  dat we op het natuurlijke gedrag willen inspelen vb. met o.a. verduisteringen, dit heeft altijd bestaan, nu waarschijnlijk niet meer dan weleer. Dat de helft der duiven onverklaarbaar in het niets oplost waarbij slechts 1 duif dood teruggevonden wordt, klinkt dramatisch en bijna mishandelend, maar in 2000 deed zich in WPC iets gelijkaardigs voor.

Op een mooie lente voormiddag, een strakblauwe hemel en nauwelijks wat wind uit het oosten,  organiseerden we 3 opleervluchten van uit Borgworm (30 km) van telkens 600 duiven. Een om 8u, om 10u en om 12u. Van 2 groepen (8 en 12u) kwamen quasi alle duiven op een zucht terug en van de derde groep die dag geen enkele! Enkele dagen later, hadden we er in totaal alsnog een kleine 200 tal terug. Het ergste was dat er geen wetenschappelijk of geen rationele uitleg voor kon gegeven worden. Alle de duiven bevonden zich inderdaad vooraf in volledig dezelfde omstandigheden, alleen het tijdstip van lossing was verschillend. Er was voor de groep op geen enkel gebied enig probleem.

We speculeerden op de kruising met een Poolse vlucht (er werden enkele duiven in Duitsland gemeld), een mogelijke geluidsmuurknal van de vlieghaven van Bierset etc… In principe kan je het allemaal proberen uitpluizen, maar het achterhalen van het waarom van het achterblijven van duiven is een vak op zich. Zo is zelfs de NASA geïnteresseerd om te achterhalen hoe duiven hun weg al of niet terugvinden. In principe kan men met GPS desgewenst de duiven live volgen op de landkaart. Hierna enkele beelden over de stand van zaken. 

Roofvogels, als natuurlijke oorzaak voor het achterblijven.

De sperwer heeft het lef om op de binnenkoer (bij wijze van spreken) tussen uw benen een jonge duif te overmeesteren waarbij een enorme paniek kan ontstaan. De roofvogels krijgen overal danig bescherming van overheidswege dat hun aanvallen alleen maar zullen toenemen en daar moeten we mee leren leven. De verdringing van het leefgebied der dieren mag natuurlijk niet, maar over de bescherming van de bloeddorstige wolf in onze dichtbevolkte regio, maak ik mij zorgen.

Wie is verantwoordelijk als er binnenkort een mens aan de beurt is, nadat wolven recentelijk willekeurig een rund ( volgens de specialisten komt het « normaal » niet voor…) of twee schapen in het bijzijn van de herder zo maar verscheurden. Na de “kill”  wandelden ze inderdaad, zonder de prooi te verorberen, rustig weg. Vlaanderen is één der dichtstbevolkte regio’s in Europa en er zullen compromissen moeten gemaakt worden.

Verloren duiven hebben bovendien alle kansen om te overleven. In de zomer tijdens de vliegseizoen is er voedsel in overvloed in de velden. De duivensport zorgde door selectie tgv competitie over honderden generaties voor een sterk ras. Zo komen we op het parool van COMED.

Zorgelijk is dat in het Nederlandse parlement een dierenwet werd goedgekeurd die voorziet dat dieren niet in hun natuurlijke bewegingsvrijheid mogen gehinderd worden.

Nederlandse dierenwet legt bom onder veehouderij.

Dit zou m.i. niet meteen een gevaar voor de duivensport moeten betekenen maar het creëert grote onzekerheid want dit gaat wel erg ver. Er werd wel bij gezegd dat het nog geval per geval moet bekeken worden, maar de wacht is aangezegd.

Onze postduiven werden reeds eeuwen gehouden om boodschappen over te brengen. De postkoetsen konden de klus nooit zo snel klaren. Alle belangrijke lieden hadden vroeger postduiven. Dus aan overheidsgebouwen en kastelen had je een duiventil in een apart daartoe ingericht gebouw.


Over de duif als soldaat zijn heroïsche verhalen beschreven: Cher Ami redde een bataljon. Kortom er bloeide een grote vriendschap tussen mens en duif met wederzijds recept. Je voelt het aankomen dat de politiek alles in de gaten zal houden. We moeten in de media een profiel als dierenvrienden opbouwen, door keurig te verzorgen wat ons een mooi imago zal verlenen.

De duurzame COMED-Methode is daarom waardevoller dan ooit. 

Moet het nog herhaald worden? We zeiden het al veel eerder: knoeien met antibiotica om de sportprestaties te verbeteren, creëert een negatief beeld. We gaan, na de goedkeuring over de beperking van het (vast)houden van dieren- in het Nederlandse parlement, dus zeer zorgvuldig moeten omgaan met die perceptie. De oplossing ligt voor de hand. 


De duurzame COMED-Methode zonder antibiotica kan ons helpen om een diervriendelijk imago te creëren. In dat opzicht heeft het FAVV enkele jaren geleden reeds verkennende gesprekken gevoerd met de KBDB.

Zo is er nu nog bijkomend de nieuwe wet inzake de regeling  via de 21 dagen quarantaine regel, van het vervoer van dieren over de Europese landsgrenzen heen. De achtergrond van deze Europese wet is het vrijwaren van de gezondheid van onze veestapel in het algemeen en het pluimvee in het bijzonder.

De regelmatige vogelpest uitbraken was een argument om ten onrechte onze reisduif als een potentiële zondebok te aanzien. Onze verantwoordelijken op de verschillende bestuursniveaus hebben de schade kunnen beperken, waarvoor dank en waardering. Dit werd uitvoerig beschreven in de pers. Men spreek hier ook over de besmettingen tussen dieren onderling alsook tussen dier en mens. Men zou zich kunnen voorstellen dat duiven of pluimvee potentiële overdragers van virussen en bacteriën etc.  kunnen zijn.

Deze studie geeft aan dat onderzoek naar enkele pluimvee soorten- in tegenstelling tot andere dierensoorten- weerom hoogst onwaarschijnlijk een risico inhouden. Er blijft evenwel de verwijzing naar de verspreiding van besmettelijke ziekten tezamen met de resistentie tegen antibiotica.

Hier toont steeds opnieuw en in toenemende mate aan dat COMED deze problemen al jarenlang niet alleen voorzien heeft, maar tegelijk een waardevol alternatief aanbood. De COMED-Methode leidt onze duivensport naar een sanitair duurzame hobby. Wordt vervolgd….

Older Post Newer Post