Darm guerrilla: Salmonella

Tijdens de kweek is Salmonella een grote bedreiging.

Een kwart van de vogels in de ganse wereld is besmet met Salmonella, in België meer dan 28%. De besmette vogels worden, eens hersteld, drager en zullen met tussenperioden kiemen gaan afscheiden.

Eigenaars van gezonde volières (zonder vruchtbaarheidsproblemen) moeten daarom voorzichtig zijn bij nieuwe aankoop (quarantaine noodzakelijk). Ook wilde vogels zijn een besmettingsbron.

De besmetting met Salmonella gebeurt via de mest. De kiem komt in de bloedbaan (septicemie) en vervolgens in de organen waarbij lever, milt, en nieren zwellen en longen en darmen gezwellen- en gewrichten knobbels vertonen.

Salmonella vermenigvuldigt zich graag in de teelballen (testes) en de eierstokken (ovaria) waar de eieren kunnen besmet geraken. Deze besmetting gebeurt vaak tijdens het afdalen van het ei door de eileiders en ook in de nesten tijdens het broeden door ouders-dragers.

De Salmonella kiem kan via de eierschaal binnendringen, bij kleine toevallige beschadigingen of ook t.g.v. het te intens reinigen van de eieren. Salmonella vermenigvuldigt zich dan in het ei(geel), waardoor het embryo besmet geraakt en vaak afsterft.

Ratten en muizen zijn efficiënte verspreiders, waarbij het transport gebeurt via de dons, alsook het stof op de mest. Ook vliegen, luizen, teken en kakkerlakken werken mee aan de verspreiding.

Salmonella profiteert van de voortplantingscyclus (gemiddeld een maand) van de vlieg (die de mest eet) om de besmetting te verspreiden tot wel 5 km in de omgeving.

Vergeten we niet dat Salmonella (alsook E. coli) een enkele keer de mens kan besmetten ...

Salmonella Typhimurium

 Figuur 1: Salmonella Typhimurium
Salmonella en E. coli

Figuur 2: Salmonella links en E.coli rechts die zich in een biofilm vastkitten in labo omgeving. Zie verder Clean Oral en Clean Foam.

Een goede darmflora die voldoende zuur is (Roni) kan op natuurlijke wijze de ontwikkeling van en de kolonisatie door Salmonella in de darm tegengaan.

Men zal dus best doortastend optreden en de sukkelaars zonder pardon elimineren volgens de wet van Darwin: “het overleven van de sterkste”.
(Met salmonella besmette vogels moeten in feite ook uit de tentoonstellingen geweerd worden ...)

In deze uitgelezen complexe microbiologische, voor het blote oog onzichtbare leefwereld, heeft Salmonella zich over miljoenen jaren weten te nestelen als de maffia onder kiemen. Hij weet efficiënt te profiteren van alle mogelijke biologische mechanismen om onze volières koppig te koloniseren.

Comed vormt door het permanent voederen van Stopmite -waardoor het voer een voor vliegen vieze smaak krijgt- onrechtstreeks een groot bondgenootschap tegen deze Salmonella guerrilla.

  • Stopmite komt hierdoor op natuurlijke wijze tussen in de meeste parasieten - besmettingskanalen door de hele volière proper te houden en alsook het immuunsysteem te ondersteunen.
  • Roni zorgt voor een zure darm waar Salmonella niet van houdt.
  • Clean Oral lost de biofilm-clusters op waarin ongewenste kiemen zich in de darm handhaven.

Clean Foam, kan helpen tegen o.m. het vastkitten van Salmonella in de volières (zie figuur 2) , Clean Oral zorgt voor een verdringing van fecale Salmonella ( van uit de mest) in de drinkpotten etc. door kolonisatie van goedaardige kiemen.

Het is een permanente strijd om de overmacht van een goed microbieel ecosysteem te handhaven en net daarom raadt Comed aan deze uitgelezen biologische middelen ook dagelijks en permanent in te zetten tijdens de kweek en de tentoonstellingsperiode om hiaten in de verdediging te voorkomen. 

Bestel nu:

Stopmite


Older Post Newer Post