De hete zomermaanden

Naast de koppen en de keel is de mest een zeer voorname klinische indicator om de gezondheid van de vogel te beoordelen.

We hebben steeds aangeraden extra Megabactin toe te dienen tijdens dagen van grote hitte. Deze bereiding zorgt voor het vasthouden van een extra voorraad water in de darm door gelvorming. Vogels hebben geen blaas als urinereservoir, wel een cloaca, waarin mest en urine worden gemengd. Het systeem is erg verfijnd en helpt de watervoorraad optimaal beheren.

Soms wordt ook gewoon weg teveel water afgevoerd.

Natte mest?

 

Zo kan de inhoud van de cloaca door darmbewegingen opwaarts naar de dikke darm gestuwd worden waar het water terug kan opgenomen worden in de bloedbaan of ook met een korte beweging de mest per ongeluk te vroeg naar beneden(buiten) kan worden geduwd, wat overkomt als diarree.

Sommige wijzigingen in de voeding en drankopname, alsook (hitte)stresstoestanden veroorzaken een verschuiving in dit evenwicht, waarbij waterige mest ten onrechte aan een besmetting wordt toegeschreven.

Veel liefhebbers slaan dan alarm en kiezen meteen voor een antibioticakuurtje in het water en warempel, het gaat al beter....

Dit komt echter door de verminderde water opname tgv van de smaak van het opgeloste antibioticum (chemisch middel), waardoor zich een correctie voordoet en de mest terug droger wordt. 

Bij hitte hebben de vogels extra energie nodig om hun lichaamstemperatuur laag te houden (aircowerking).

Onze vogels zijn verbluffend sterk en leven verhoudingsgewijze veel langer dan zoogdieren van hetzelfde gewicht, omdat hun stofwisseling in staat is enorme hoeveelheden energie op te wekken uit olie met behulp van veel zuurstof en dit om het vliegen mogelijk te maken.

Op basis van dit principes is het COMED gamma in haar geheel en de verschillende schema’s in het bijzonder opgebouwd.

Lees meer hierover in het blogartikel De duif is een verbazingwekkende vliegmachine. 


Older Post Newer Post