Het recht van de sterkste

Niemand kon ontsnappen aan het coronavirus dat ons dagelijks leven voor twee à drie jaar in zijn greep hield. Mogelijks kan het nog voor verrassingen zorgen, overal ter wereld. De economie, hoe veerkrachtig ook, werd ernstig uit balans gehaald en de gevolgen op lange termijn zijn nog steeds niet duidelijk. Nu komt daar nog de oorlog in Oost-Europa bij met ongeziene economische sancties om de agressor op andere gedachten te brengen. Het immense menselijke leed is schokkend. Wat ook de uitkomst van deze mokerslagen op de wereldeconomie zal zijn, de datum 24/2 zal voor lange tijd zijn sporen nalaten in ons dagelijks leven.

Toenemende inflatie

De inflatie, die al ingezet was ten gevolge van de stijging van de energieprijzen, zwelt aan bij meer vraag dan aanbod. Dat is de gekende spiraal waarbij de prijzen en lonen haasje over springen, en dit voor zowel de essentiële als niet-essentiële uitgaven.

Gelukkig voor de gezinnen is België nog één van de enige landen in Europa waar de lonen automatisch gekoppeld zijn aan de prijzenindex. De werkgever moet deze loonstijgingen opvangen en kunnen niet anders dan deze kosten doorrekenen aan de eindverbruiker. In de meeste andere landen worden loonstijgingen onderhandeld in een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) tussen werkgevers en werknemers.

In China geldt er bovendien een absolute nultolerantie voor COVID-19, waardoor de havens op elk moment voor enkele weken in lockdown kunnen gaan. Dat zou betekenen dat de schaarse maar essentiële goederen zoals chips niet tijdig naar de afnemer verscheept kunnen worden, waardoor de prijzen nog meer zouden stijgen. Zoals uit elke crisis zullen we achteraf zeker lessen kunnen trekken met gunstige gevolgen voor de toekomst van Europa. Maar eerst komt er een dal van naweeën en herstel.

Hoe komen we hieruit?

Goede managers om ons hieruit te loodsen moeten nog gevonden worden. Meestal zijn dat hoogopgeleide CEO’s met indrukwekkende titels uit academies en geloofsbrieven (zoals de befaamde Vlerick school).

De beste managers van een land zijn daarnaast onze goede huismoeders. Zij slagen er steeds in de eindjes aan elkaar te knopen met een eerlijke familiale verdeling van de lusten en lasten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat zij de gevolgen van een financiële crisis zoals altijd zullen beheersen. De duivensport, die zal zeker ook meewegen op de financiën van het gezin.

De natuur ontwaakt

Vogels zijn ‘s morgens weer volop aan het fluiten. Dat gaat het hele kweekseizoen door, tot de langste dag van het jaar. De natuur ontwaakt, er wordt voor het nageslacht gezorgd en territoria worden afgebakend. Dat territorium hebben ze nodig om het voedsel voor hun aankomende kroost te verzamelen. Alles in het biologische leven draait om het territorium.

Het dode en het levende

Wanneer de kweek aanvangt, stijgen de hormoonspiegels die de dominantie en de vruchtbaarheid stimuleren. Dat is een gekend jaarlijks ritueel. De zogenaamde territoriumdrang reflecteert zich in alles: de strijd om het schapje, het stokje of de bakken van de weduwnaars. In elk wezen is die drang tot het veroveren van gebied geassocieerd met overleven en het verderzetten van zijn genen.

We spreken dus over een zeer ernstige zaak. Deze drang houdt namelijk de hele levende, biologische wereld draaiende. De mineralen vormen de dode basis van het territorium: de aarde, de lucht en het vuur. Deze elementen kunnen zichzelf niet vermenigvuldigen en zijn dus statisch.

De laatste vorm van biologisch leven zijn micro-organismen. Over de virussen (herpes, Rota, circovirus) valt te filosoferen: of ze wel echt leven, gezien ze slechts een stukje chemie (DNA) zijn, dat zich als de koekoek via een gastheercel kan vermeerderen.

Bacteriën

De bacteriën (microben zoals E Coli, Salmonella) en de eencellige protozoa (coccidiose, trichomonaden) zijn een eerste stap naar hogere biologische vormen. Dat is een heel boeiend verhaal, maar zou ons te ver leiden.

Neem de algen die met ontzaglijke aantallen de oceanen bevolken en aan fotosynthese doen. Als plankton zijn ze een belangrijke voedselbron zijn voor de vissen en tegelijk zorgen ze ook voor zuurstof en koolzuur evenwicht in de atmosfeer. Wij zoogdieren, de hogere soorten van de dierenwereld, komen oorspronkelijk ook uit de oceaan. De hele biologische wereld bestaat uit een dynamische wisselwerking tussen het dode en het levende.

Het oerspel

Dat brengt ons terug bij het oerspel, met als eenvoudige regel:


“Het recht van de sterkste - The survival of the fittest”

Dit werd dan ook het parool van Comed, en onze seizoensschema’s. Die kunnen vanaf nu weer voluit toegepast worden. Naast de vaste producten uit de schema’s vestigen we de aandacht op een bijzonder aanvullend voedingssupplement: Tempo 60.

Tempo 60 

Tempo 60
Tempo 60 stelt de beschreven drang naar territorium scherp met temperament, grinta en dominantie. Dit is de prikkel om de oeruitdaging van het leven aan te gaan. We moeten bovenstaande basiselementen van aarde, lucht en vuur goed in ons hoofd prenten om een duif te kunnen lezen. Tempo 60 zorgt er ook voor dat de duiven reeds na enkele dagen veel meer trainen om de conditie snel op te bouwen en sterker te zijn voor de aankomende grote arbeid. De Comed schema’s zijn dan ook volledig in lijn met de meedogenloosheid van deze natuurwetten.

Nasocur

Nasocur

In verband met het territorium is ook Nasocur belangrijk. Dit is een krachtige neusdruppel om de bovenste luchtwegen vrij te houden. Het bevat aromatische stoffen die de slijmvliezen verzachten. Door zijn bijzondere samenstelling zet de vloeistof zich voor een langere tijd vast in neus- en keelholte.

De kleine wondjes die kunnen ontstaan als gevolg van de korfdruk (het kort op elkaar zitten tijdens het transport in combinatie met de territoriumdrang) worden meteen verzacht. Dit kort bij elkaar zitten is namelijk totaal het tegenovergestelde van de oerdrang van het hebben van een territorium. Daarom is het dus van belang Nasocur toe te passen bij het inkorven en na inspectie, meteen bij de thuiskomst. Het product mag ook rond de ogen aangebracht worden. Idealiter combineer je deze behandeling met Lisocur oogdruppels.


Older Post Newer Post