Het potentieel van een nul-dag

De wekelijkse zuivering

Toen ik mij in 1984 specialiseerde aan de universiteit van Luik doceerde Prof. Bosly analytische scheikunde en was hij tegelijk decaan van de faculteit farmaceutische wetenschappen. Hij zag er als zestiger opvallend jong en alert uit.

Ik was 14 jaar eerder afgestudeerd als apotheker aan de universiteit van Gent en dus al wat een oudere Vlaamse student, waarmee hij tijdens het wachten een babbeltje kwam slaan.

Zo vroeg ik hem eens of hij enig geheim had in zake zijn opvallend uitstekende conditie.

Het antwoord was kortweg: ik eet reeds jaren één dag per week totaal niets … ik drink dan enkel water. Je raadt het, de volgende dag at ik eveneens niets en ik hield die wekelijkse vastendag meerdere jaren vol.

Deze energie-aanvoer-onderbreking voelde snel aan als de ideale zuivering, door het gedwongen aanspreken van reserves. De mens was in de oertijd verzamelaar, jager of visser en dus nooit zeker van zijn dagelijks voedsel en moest nu en dan op reserves kunnen functioneren, toch?

Een getraind reserve systeem

Iedereen is geboren met een reserve systeem, dat wij, moderne mensen, nauwelijks of nooit nog gebruiken. Voedsel van topkwaliteit is nu alom beschikbaar. We kunnen geboren worden, een leven leiden en vervolgens sterven zonder ook maar een dag honger te lijden. In het geval van vasten, keren de biochemische reacties om, m.a.w. het systeem schakelt in achteruit.

Ik werd van mijn vastendag erg rustig en ging zuinig om met energie. Zo ging ik vanaf de middag reeds onbewust mijn inspanningen doseren, ik zag al snel een stoel om op te rusten. In de loop van de dag voelde ik mijn geest helder worden met een gelukzalig gevoel van evenwicht voor ik naar bed ging. Daarom hield ik mijn vastendag altijd voor het examen. De volgende ochtend nam ik tijd voor een gevarieerd maar niet te uitgebreid ontbijt. Ik had in gans mijn studententijd nooit betere scores behaald.

Het uitlokken van de wedstrijd piek

Bij uitbreiding nemen wij aan dat een gelijkaardig proces bestaat voor de supplementen, die niet aan de energieaanvoer (calorieën) bijdragen, enkel in de vrijstelling ervan via de stofwisseling. Hierbij stimuleren we gedurende de week (voor de wedvlucht) de optimale fysiologische processen van energievrijstelling en immuniteitsopbouw. Plots laten we de dag van de inkorving deze aanvoer vallen.

Daardoor neemt het lichaam even de besturing op natuurlijke manier over via alternatieve stofwisselingspaden (alternative pathways) en spant het zich hierbij op alerte wijze op en vervolgens ontlaadt het onder sterke veerkracht. Een duif uit het goede hout gesneden, gaat hierdoor een piek krijgen. De eigen functies worden maximaal en efficiënt aangewakkerd.

In de eindeloze schema's voor duiven is ongeveer alles van arme tot rijke voeding reeds uitgeprobeerd met wisselend succes. Omdat het meten van het effect ervan bij de reisduif, buiten het palmares, complex is en men hier nog veel in het duister tast gaan wij daartoe vaak op onze intuïtie en ervaring verder. Dit noemt men een empirische analyse. Bij wijze van voorbeeld kan men gemakkelijk zien dat als wanneer duiven geen dons gooien, slechts enkele dagen een superlichte mengeling (extra gerst, rijst) het probleem quasi direct oplost.

In de kerk was vrijdag de vastendag …

Comed raadde vanuit deze parallelle redenering sinds vorig jaar aan, om een dag per week geen supplementen te geven. Voor de wedstrijdduiven is dat best de dag der inkorving.

In de brochure beschreven we onze oorspronkelijke redenering, nl. dat we het zeer belangrijk achten om op de dag van de inkorving de opname van voedsel en drank zo optimaal mogelijk te laten gebeuren, niet het minst beïnvloedt door enige bijzondere smaak. Dit geeft zekerheid dat ze in alle vrijheid die hoeveelheid voer en drank opnemen die hun natuurlijk voedingsinstinct normaal zou kiezen. D.w.z. zonder aanwezigheid van gelijk welke verrijkte plantaardige substanties, hoe heilzaam en onschuldig deze ook moge zijn.

Opbouw van de veerkracht naar het weekend

Tegenover die vastendag staat gedurende een week voor de wedvlucht dagelijks maximaal aangescherpte immuniteit en een geoptimaliseerd energie metabolisme.

Dit is voldoende om de korfdruk en de wedvlucht-uitdagingen tot bij thuiskomst op te vangen.

Daarom benadrukken we nogmaals om gedurende de week immer dagelijks de in het schema voorgeschreven supplementen te geven. Hiervan afwijken kan in topsport het verschil tussen winst en verlies betekenen.

Het is een korte terugkoppeling naar volledig natuurlijk. De duiven zullen zich die nuldag herinneren als het signaal net voor de grote uitdaging.


Older Post Newer Post