De stijgende populariteit van one-loft-races.

Moderne duivensport.

Naast de huidige stijgende populariteit van het deelnemen aan de one-loft-races kunnen we niet meer kijken. Deze moderne variant van de klassieke duivensport vraagt wel een eigen aanpak. Het is begrijpelijk dat de moderne mens van de vele, vroeger onbestaande, geneugten van het moderne leven wil genieten in combinatie met de passie voor de duivensport.

Relationeel of familiaal wordt de kluistering aan “le moment suprême “ van de week, namelijk de thuiskomst van de (soms uitgestelde) wedvlucht, als een vrijheidsbeperking aangevoeld en menig liefhebber probeert hiervoor een praktische oplossing te vinden. De associaties van liefhebbers tot grotere hokken met taakverdeling en een structuur die schaalvergroting mogelijk maakte, was de eerste evolutie richting dit doel. Deze one-loft formule stelt de liefhebber in staat zich te focussen op het kweken van goede duiven en de competitie er van uit te besteden. Hij kan via de computer de uitslagen online volgen.

De duivensport werd hiermee voorzien van een extra verdienmodel, naar analogie met de paardensport. Zelfs een leek kan zodoende gemakkelijk investeren in duiven en meteen in de communiteit meespelen voor een groter publiek. Deze discipline staat evenwel haaks op alle adviezen die in de oude duivensport-geschriften zijn terug te vinden: stabiele kolonie, niet te bruusk mengen met vreemde duiven,  regelmaat, orde, geleidelijkheid, vooral geen stress, structuur (quarantaine voor nieuwkomers) etc… kortom alles om ziekte te voorkomen. Sommige liefhebbers creëren moedwillig stress bij het koppelen, juist om binnen een georganiseerde chaos een selectie door te voeren. Ze zijn overtuigd dat hieraan ook voordelen  (stressvrije duiven) gekoppeld zijn.

In een klassiek hok vormen de micro-organismen in en rond de duiven een in alle rust en geleidelijkheid opgebouwd evenwichtig ecosysteem. Elke nieuwkomer omgeven door zijn eigen ecosysteem kan dit evenwicht danig verstoren. In de one-loft-race is er nu eenmaal geen keuze en worden alle referentiekaders rond de traditionele verzorging van de duif op losse schroeven gezet en dat betekent uiteraard ook een vorm van selectie. Welke duif kan zich het best aanpassen aan chaos, stress, geen exclusieve of persoonlijke relatie met de verzorger (die vaak het succes van het over-wennen bepaalt).


Kolonie.

In hoeverre heeft een one-loft race, meer dan de traditionele wedvlucht, een loterij gehalte, bepaald door een aantal obstakels. Zo zal zeker het kolonie gedrag een invloed hebben, waarbij een duif al of niet, individueel of in groep, gaat reageren. Hier is een mogelijkheid voor de organisatoren om via observatie o.a. vast te stellen of er een kritische aantal duiven op een hok bestaat, boven hetwelk zij zich anders gaan gedragen en vb niet meer zo graag naar huis keren. De observatie van de liefhebber in zake over-wennen, is een belangrijk gegeven, zeker als de duiven meer en meer op wat latere leeftijd zeg maar 6-7 weken verzameld worden (in WPC hielden wij het bij voorkeur op max 5 weken). 

Hier spelen de vaccinatie tijdstippen een cruciale  rol (kennelijk is het Herpesvirus een groot aandachtspunt). Te vroeg vaccineren, wanneer de duiven nog het immuunsysteem uit het moederlijk bloed niet vervangen hebben door een wat ze zelf hebben opgebouwd, kan leiden tot onvolledige bescherming. Bij over-wennen op wat latere leeftijd speelt de organisatie van de one-loft-race een belangrijke rol. Dit alles  is zeer boeiend, maar uiterst complex en er valt ter zake nog heel wat te bestuderen en te analyseren. De organisatoren van deze races zouden hiertoe in samenwerking met universitaire onderzoekscentra waardevolle observatiedata kunnen verzamelen.

Intussen specialiseren zich steeds meer liefhebbers in one-loft-races en slagen erin  met een zekere regelmatigheid sterk te presteren. Dit veronderstelt een selectie waarbij het aanpassingsvermogen van de duif aan deze bijzondere omstandigheden aan bod komt, zoals  stress controle, infecties de baas kunnen via een zeer sterk immuunsysteem etc..

Het selecteren van de capaciteiten van de deelnemende duif gebeurt meestal vrij efficiënt (70 tot 80% succes ) op basis van het palmares van de ouders, gecombineerd met de beoordeling van de jonge duif in de hand. De liefhebber kan in dit geval over de selectie slechts in een beperkt tijdsvenster (tot 7-8 weken) beslissen. De vermelde argumenten en eigenschappen zijn ook de aandachtspunten in het COMED kweekprogramma.

Miobol staat centraal. 

We ontwikkelden Miobol om vooral in de eerste twee levensmaanden de fysieke ontwikkeling van het spierstelsel maximaal te laten plaatsvinden. De vaststelling dat bij gebruik van Miobol het spenen (en de aanzet naar een nieuwe ronde) minimum een week vroeger plaatsvindt, wijst op een snelle ontplooiing van het mentaal en fysiek volwassen zijn, wat in deze spelformule van absoluut en prioritair belang is. Het is bovendien een middel bij uitstek ter ondersteuning tijdens de one-loft-race omgeving.

We moeten erbij vermelden dat bij gebruik aan de maximale dosis (2 soeplepels per kilo) de mest iets meer kan plakken. Dit heeft niets met ziekte te maken, maar is een gevolg van de uitscheiden van de krachtige verteerde bestanddelen.

Bestel Miobol hier:

 

 


Older Post Newer Post