Hoe houden we onze duiven in balans?

Samenhang. 

Bij het verstrekken van meerdere supplementen is een zekere samenhang nodig. Het komt voor dat men in een bepaald seizoen om onduidelijke redenen teleurstellende resultaten boekt. Het is dan wijs eerst naar de dierenarts te gaan om ziekten uit te sluiten. Soms kan de dierenarts evenwel geen klinische aanwijzingen vinden en is er o.m. qua voeding enz… niets veranderd ….en toch loopt het niet zoals het laatste seizoen dat wel goed was. We moeten niet vergeten dat de stofwisseling van waaruit de conditie voortspruit extreem complex is (werkelijk honderdduizenden door elkaar krioelende biochemische processen). Soms zijn er ook subklinisch afwijkingen die (het woord zegt het) de dierenarts zeer moeilijk of gewoonweg niet kan waarnemen en vaststellen.

Verder is onze duif, als onderdeel van een zwerm, een absolute kampioen in het aanklampen om te overleven. In wielertermen noemt men dat een “flandrien”. Zij is in de meest extreme omstandigheden koppig in staat om over de limiet te gaan en zich alsnog -zij het in de staart van de zwerm- te handhaven. Weliswaar bevinden zich daar de prijzen niet. Deze liefhebbers staan dan ook permanent open voor een beter verzorgingssysteem met nieuwe dingen. Zij gebruiken meestal op goedbedoeld advies, vaak meerdere producten (soms dubbel gebruik) waarbij zij vervolgens de duiven observeren, om te trachten het gewenste effect of gelijk welke verbetering vast te stellen. Jammer genoeg ziet menig liefhebber -en dat is begrijpelijk- in het huidige aanbod, door de bomen het bos niet meer.

Toen COMED in de jaren 80 naar de beurzen trok waren er een tiental bekende (duivenvoeder) bedrijven die voedingssupplementen op de markt brachten. Men noemde ze meestal bijproducten. Ze waren niet zoals vandaag een specialisatie op zich, maar een aanhangsel dat zich toelegde op extra mineralen, gezien de voeding niet altijd constant van kwaliteit was. We spreken over piksteen, grit, biergist, tarwekiemen- en lookolie etc… Tegenwoordig is het aanbod zeer uitgebreid en de wetenschap heeft er zich reeds jaren grondig over gebogen, zodat er heel wat -op gebied van gezondheid en conditie- mee kan bereikt worden.

Het is evenwel niet evident om in dit gigantische aanbod een oordeel te vellen en een juiste keuze te maken. Toeval kan vb. door de klimatologische omstandigheden, bij slechte prestaties niet steeds uitgesloten worden. Soms gaat de liefhebber ver in zijn observaties en analyses. Hij zoekt het soms waar het niet is en waar het is, zoekt hij het niet. Het verlies van jonge duiven is vb. een bijzonder frustrerende zaak. Het veroorzaakt twijfel en een aanhoudende diepe staat van ongelukkig zijn. Al de moeite, al de kosten en al de hoop ten spijt dat waar alles van verwacht werd, is weg, meestal zonder voldoende verklaring wat nog voor de grootste frustratie zorgt.

Survival of the fittest.

Je kan volgens de resistentie-selectie-logica van COMED stellen, dat duiven die het niet kunnen, ook beter achterblijven. Evenwel op voorwaarde dat ze een eerlijke kans kregen en wij niets over het hoofd zagen. Het ligt voor de hand dat men in zo een situatie wanhopig op zoek gaat naar nieuw bloed. Wij stellen vaak vast dat bij de aanschaf van nieuwe duiven, aan de quarantaine regels weinig aandacht wordt geschonken. Elke duif heeft inderdaad een eigen ecosysteem van duizenden verschillende soorten micro-organismen, die niet overeenstemmen met het bestaande ecosysteem van het hok. Er is tijd nodig, zeker als dit zoals te verwachten ook gepaard gaat met de nodige stress ,om een nieuw evenwicht te vinden. Vergelijk het met de actuele migratieproblematiek in Europa. Bij te grote verschuivingen krijg je boel….toch?

Geduld. 

Een verlies van vb. 70% zoals ze nu in de one loft races in de USA meemaken, is niet normaal. Het is een zeer moeilijke discipline wegens het samenbrengen van vele nieuwkomers die in grote structuren moeten functioneren. Herpes zou er voor een groot deel tussen zitten. Vaccinatie tegen herpes op het juiste moment bracht soelaas. Herpes is endemisch bij duiven (elke duif is er mee besmet en heeft antilichamen) en het is door de opflakkering ervan dat ze in de problemen komen en achterblijven. In deze one loft organisaties zijn de risico’s vanzelfsprekend zeer groot.

Het kan zijn dat je met een niet goed uitgebalanceerd natuurlijk conditieproduct een plotse opflakkering van de vorm krijgt, maar na verloop van tijd weer een onverklaarbare terugval. Soms staat men verder van huis dan voor de behandeling. Vaak moet een goed inzicht gecombineerd worden met geduld. Men moet minstens een volledig seizoen de tijd nemen, eer men zijn rekening kan maken. Soms gebruikt men producten die voor andere diersoorten of zelfs voor mensen bestemd zijn. Door systemen en formules te bruusk te wijzigen ontstaan totaal nieuwe evenwichten of overdoseringen die soms catastrofale gevolgen hebben.

 

Supplementen ontwikkelen is meer dan traditionele volksgeneeskunde aangevuld met wat vitamines en mineralen. Vandaag moet men kunnen vertrouwen op evenwichtig opgebouwde formules en onafgebroken kwaliteit.

 

De juiste dosering vitamines. 

De vermelde overdoseringen betreffen vooral de vet oplosbare vitamines A en D. De in vet oplosbare vitamines A, D, E en K hebben een veel tragere stofwisseling en uitscheiding (ongeveer 2 maanden) dan deze die in water oplossen. Meestal maar enkele uren), namelijk C, B1, B2, B5, B6, B12 etc… Er zijn maximale dosissen voor A en D waarbij overschrijdingen het gevaar voor ernstige intoxicatie reëel is. Bij vitamine D betreft het een diepgaande verstoring van de calciumhuishouding, met het oplossen van de kalk uit het skelet en vervolgens het verkalken van belangrijke bloedvaten (arteriosclerose). Soms zijn de gevolgen hij hoge overdosering dodelijk.

Het is de reden waarom COMED bij combinatie van zekere D-gevitamineerde producten voorschrijft om de dosis aan te passen wanneer deze vitamines in de beide preparaten aanwezig zijn. Het is ook af te raden om producten die voor mensen ontworpen zijn, zo maar bij de duiven in te zetten. De overheid heeft daartoe ook maximale dosissen uitgevaardigd die moeten gerespecteerd worden, omwille van het risico tot opstapeling. Zo beschadigt veel Vitamine A het skelet weefsel. Vitamine E mag dan weer wel in 1000-voud gegeven worden zonder gevaar. Het is evenwel zinloos zulks te overwegen.

Een multivitaminen preparaat bestemd voor mensen verstrekt aan duiven leidde tot 75% sterfte waarbij de lever danig gedegenereerde ten gevolge van de aanwezigheid van 160 mg B6. De dodelijke dosis voor een duif zou 100 mg zijn. Een verhoogde toediening vitamine B1 (100 tot 300 mg) zou dan weer geen enkel probleem opleveren. Ook een overdosering B12 (Vb 50 microgram) is ook ongevaarlijk.

Voeding.

Sommige liefhebbers zweren bij aardappelen om duiven dons te laten gooien. Indien goed gekookt is er geen gevaar, maar de aardappel  hoort bij de familie van de “nachtschade” en deze bevatten nogal wat toxines. De solanine die in de groene schil en de scheuten voorkomt is zeer toxisch.

Wikke (een peulvrucht) is zeer rijk aan eiwit (tot 28%). Er zijn meerdere variëteiten, maar sommige kunnen zeer toxisch zijn (cyaanzuur) met verlamming van de ademhaling. Het nostalgisch teruggrijpen naar de volksremedies houdt toch een zeker risico in. Naar het einde van het jaar beginnen we ons weer te focussen op de kweek met calcium en fosfor als belangrijkste mineraal. Hiervan is Fertibol een ideale bron, omdat deze bereiding in tegenstelling tot grit , het beschermende darmzuur niet neutraliseert.

Calcium en fosfor  maken bij de duif ¾ van de mineralen uit en zijn samen met het (keuken)zout de belangrijkste macro elementen. Calcium beïnvloedt de spieractiviteit en fosfor de energieopwekking. De eierschaal bevat 97% calciumcarbonaat. Het skelet  bevat 90 % calcium en fosfor. Granen zijn rijk aan fosfor maar bevatten nauwelijks calcium. Daarom zijn de duiven danig op zoek naar de nodige calcium en pikken in de muren en cement. De liefhebbers bieden aldus permanent met het voeder grit aan.

Fertibol als perfecte calciumbron. 

Door toediening van Fertibol, een uitstekende calciumbron, vermindert deze drang behoorlijk. Grit, gemalen oesterschelpen, is een bekende bron van calciumcarbonaat, weliswaar met het nadeel het zuurgehalte van de darm te neutraliseren, waardoor de bescherming tegen infecties afneemt. Oesters kunnen soms verontreinigd zijn door bacteriën (Salmonella E. Coli enz.) of giftig fytoplankton, die darm- en neurotoxische problemen kunnen veroorzaken. Erger is dat oesters door het verontreinigd zeewater, kwik, lood en cadmium bevatten. Deze zware metalen verstoren niet alleen de ontwikkeling van de zeer gevoelige jongen, maar ook volwassen duiven staan bloot aan onherstelbare schade. Om deze redenen raden gynaecologen zwangere vrouwen aan, hoogstens één maal per week vis te eten. 

COMED raadt Fertibol aan als zure calciumbron, zodat al deze risico’s vermeden worden. Wie beslist geen grit meer te gebruiken, mag dagelijks Fertibol  geven. Om een vlotte vertering te bekomen kan maagkiezel worden toegevoegd. De gebufferde calcium/fosfor verhouding zorgt voor maximale opname in de eierschaal en het gebeente. De zure pH-waarde in de darm garandeert een optimale  bescherming en speelt een rol bij de ziekteafweer. Fertibol en Roni zorgen voor maximale endogene zuurproductie in de darm, waardoor alle mineralen beter opgenomen worden. Samen met Winmix (totale aanvulling) en Curol (Gezondheidsolie) versterken elkaar onderling.


Ontdek Fertibol hier:

Maar ook vernieuwing.

Naast een optimale keuze van grondstoffen moet er ook ruimte zijn voor vernieuwing. Bij COMED wordt er permanent gezocht naar verbeteringen. De bestanddelen zijn meestal van vegetale origine en van elke oogst is er een specifieke analyse van de grondstoffen en actieve bestanddelen. Die kunnen jaarlijks lichtjes variëren wat bepalend kan zijn voor de werkzaamheid. Het klimaat, nl. de hoeveelheid regen, zon en temperatuur tijdens de rijping van de planten speelt een rol. Het is niet altijd evident en grondige analyses zijn nodig om deze factoren in de hand te hebben. Daartoe heeft COMED door zijn belangrijke afnames de mogelijkheid om goede afspraken te maken in het voordeel van zijn klanten.

Bron beeld bovenaan:

https://www.duivenhouden.com/nieuws/one-loft-races-waar-moet-je-zijn/


Older Post Newer Post