Vele inzichten maken empirische kennis.

Recent kregen we te maken met een enorm verlies van duiven. Slechts 10% van onze prijsbeesten bereikte het thuisfront. Dat laat de duivensport uiteraard niet onberoerd. Daarom gingen we op zoek naar de mogelijke oorzaken van dit verlies. Hiervoor kwamen we samen met een aantal kenners uit het vak. We bespreken hieronder enkele hypothesen die naar boven zijn gekomen.

4G en 5G zijn de boosdoeners. 

Volgens deze hypothese zorgt de elektromagnetische straling van 4G en het efficiëntere 5G voor desoriëntatie van onze prijsbeesten. Jean-Louis Jorissen gelooft zelf minder in deze theorie: “zo was de elektromagnetische straling van de eerste draadloze netwerken vele keren hoger dan nu. Aangezien de straling toen de oriëntatie van de duiven niet verstoorde, geloof ik niet dat dat op dit moment wel het geval is. Het zijn finaal de toestellen die straling opwekken, niet per se het netwerk zelf.” 

Dat bevestigt ook onderzoeksbureau Statista. Zij stelden een lijst op van mobiele telefoons en welke straling die veroorzaken. De straling wordt uitgedrukt als SAR-waarde (Specific Absorption Rate) en laat de afgegeven hoeveelheid hoogfrequente elektromagnetische straling aan de gebruiker zien. Volgens de EU richtlijn mag die maximaal 2,0 watt/kg zijn. In normale omstandigheden blijf je daar zeker onder, al weet je het pas zeker wanneer je de optelsom maakt van alle toestellen die zich rond je bevinden.

Kruisende vluchten.

België is een klein land, maar zeer groot in de duivensport. Dat is in alle opzichten zo, met een intens luchtverkeer tot gevolg. Het volledige overzicht daarop hebben we momenteel nog niet, maar het zou een goede aanbeveling zijn om alle actuele lossingen in beeld te brengen. Dit strookt ook met de nieuwe richtlijnen om dieren in het algemeen, en duiven in het bijzonder, pas de grens over te brengen na enkele dagen quarantaine. Dat is echter niet de regel voor training- en wedvluchten. Kortom, alles mag nog, maar het is kwestie van de richtlijnen goed op te volgen. Blijf je dus zeker altijd goed informeren.

Het noorden kwijt. 

De lucht boven West-Europa is zwaar beladen, en wordt niet of onvoldoende vervangen door verse oceaanlucht. Het weer is als het ware stilgevallen. Bolsenaro is aan een hels tempo het regenwoud aan het afstoken, waardoor de voor ons belangrijke matigende golfstroom vertraagt. China ontregelt door zijn enorme polluerende industrie El Niño* en de hieraan gekoppelde straalstroom. Dit en en talloze andere praktijken beïnvloeden uitermate ons klimaat. Dat kunnen we op zijn minst onstabiel noemen.

De buien die zoals vanouds vanuit de Atlantische oceaan aanschuiven, vormen nu een file boven West Europa en zijn zwanger van kubieke kilometers regenwater dat mogelijks de lange geluidsgolven, die de duiven gebruiken als een soort reliëfkaart, danig verstoren. Duiven kunnen dus als het ware de bergen horen liggen. Daarnaast gebruiken ze de geuren- en geheugenkaart en het aardmagnetisme, dat zelf fluctuaties vertoont gezien de imperfect ronde vorm van de aarde. 

Kortom, de duiven zijn door het wisselende klimaat werkelijk het noorden kwijt. Kampioenenselectie.

De vraag rest ons dan op welke manier we tegenwoordig nog de kampioenen kunnen selecteren. “Ik ben in elk geval geen voorstander van een strenge Spartaanse selectie, met een zwaar programma voor jonge duiven. Ik selecteer vooral op basis van weerstand tegen ziekte. Mijn advies op dit vlak is dus om jonge duiven op een natuurlijke manier gezond te houden” zegt Jean-Louis Jorissen.

In dit stadium van de competitie melden gebruikelijk heel wat liefhebbers dat hun duiven last hebben van One-Eye-Cold. Dat is dit keer niet anders. One-eye-cold wordt veroorzaakt door Mycoplasma. Deze aandoening wordt vaak  gecompliceerd door ziektes als Coryza en Herpes. Voor wie antibioticavrij verkiest, volstaat de klassieke aanpak van COMED.

Aangezien parasieten op dit moment de basis leggen voor ziektes, is Stopmite meer dan ooit een vast onderdeel van de verzorging. Neem het product zowel op in de bodem als in het voer, of meng het zoals Albert Derwa steevast in de grit. Ook Willem De Bruijn verwees in zijn laatste Column in de Duif naar Stopmite als vast sanitair middel.

 

Tip: de Stopmite bestaat vanaf nu ook in emmers van 10kg.

Permanente optimalisatie.

Het leven is een permanent aanpassen aan het veranderlijke. Dat is ook bij ons apothekersteam geweten, want zij veranderen ook voortdurend onze formules in het streven naar perfectie. Dat kunnen minieme aanpassingen zijn, maar enkel door elk detail aan te pakken kom je tot het beste product. “Het is een dynamisch evenwicht en mochten er niet voortdurend nieuwe en boeiende uitdagingen klaarliggen was ik op 72 al lang gestopt”, staaft Jean-Louis Jorissen.

Optimalisatie is uiteraard geen giswerk. Het vergt breedschalig onderzoek, met als belangrijk onderdeel daarvan de gesprekken met onze gereputeerde testhokken. Daarnaast zijn ook de inzichten van Willem De Bruijn ons van grote waarde, net als die van Pol Huls, Albert Derwa, Luc Sioen, Frans Rondags, Michel Vanlint en buurman Jefke Geerts. Ook met lokale kampioenen knopen wij graag gesprekken aan, om ervaring en wijsheden uit te wisselen. Hoewel je bij elk van deze mensen meestal andere bevindingen en antwoorden ontdekt, liggen ze altijd een zekere lijn. Vaak hebben ze de producten jaren gebruikt op een eigen creatieve manier, maar met een kritische blik, omdat ze geïntrigeerd waren door het effect. Zo creëren we empirische kennis.

De reden waarom we dat zo graag doen, is simpel. De duiven en hun prestaties liegen niet. Je kan mathematisch het effect van elke wijziging meten. Daarom luisteren wij naar elke suggestie, want deze mensen hebben allemaal de creatieve geest gemeen. Dat is wat de duivensport zo verschrikkelijk boeiend maakt. Ons team staat er dan ook op om deze informatie, gebaseerd op intuïtie en gezond verstand, door een wetenschappelijke bril te bekijken.

Nieuwe brochure in aantocht.

In onze nieuwe brochure, die we binnenkort publiceren, verwerken we al enkele nieuwe conclusies die we op deze manier konden trekken. Zo bevelen we vanaf nu aan om op de dag van de inkorving niets meer toe te dienen behalve zuiver water en voer, met water als belangrijkste aanvulling. De producten hebben uiteraard een smaak, en we willen ten alle tijden vermijden dat er op het cruciale moment voor de inkorving ook maar één korreltje graan of één druppeltje water minder geconsumeerd wordt. Na de vlucht volgen we uiteraard terug het gebruikelijke systeem. 

Tip: na zware vluchten kan je, nadat de duiven voldoende gedronken hebben, gedurende 1 of 2 dagen Hydracom Recup in het water oplossen voor een optimale recuperatie. 

*El Niño is een natuurverschijnsel gekenmerkt door een sterke opwarming van zeewater in de oostelijke Grote Oceaan en kan het weer wereldwijd beïnvloeden. Sommige gebieden krijgen te maken met extreme droogte en/of warmte. Andere gebieden kampen dan weer met overmatig veel regen. El Niño’s keren met regelmaat terug – eens in de twee tot zeven jaar. Hoewel het natuurlijke fenomenen zijn, worden hun effecten nu versterkt door de opwarming van de aarde.

 


Older Post Newer Post