Posted on

Nieuw schema in tijden van Corona

Terwijl met de dag grotere onzekerheid over het Coronavirus woedt, las ik dat Elon Musk de paniek hieromtrent minimaliseert. Hij heeft zeker gelijk als hij zegt dat de bestuurlijke en politieke overheden onder elkaar en vooral over de landsgrenzen heen tijdig moeten zorgen voor een samenhangend beleid met afgelijnde instructies. Dat is niet evident, zeker wanneer van deze ziekteverwekker nog heel veel niet geweten is zoals vb of je volledig immuun kan worden na een genezen besmetting en zo ja, hoe en voor hoe lang?

Hij is wel veel gevaarlijker als de “gewone griep” die jaarlijks wereldwijd een miljard mensen besmet en tussen de  290.000 en de 650.000 doden veroorzaakt . https://www.ifpma.org/global-health-matters/flu-can-cause-up-to-650000-deaths-a-year-globally/

De hoop dat de wetenschappers snel iets (wat mogelijks reeds in onze apotheek rekken ligt) vinden, wat de inflammatie en de bijhorende verstikkende zwelling van onze longblaasjes tijdens de acute fase kan onderdrukken, krijgen we een totale verlichting van deze onwezenlijke mondiale catastrofe. Anders is het gewoon afwachten tot het vaccin er is begin 2021. Naar mijn persoonlijke mening is een goede weerstand van groot belang: carnavalisten, ski-vakantiegangers, voetbalsupporters, vieren in dichte drommen met weinig slaap, een goed glas… Ze gaan vaak in het rood en ondermijnen hun immuunsysteem. Ook mensen die door vb een relationele stressperiode doormaken verzwakken danig hun immuunsysteem.

Dus zoals bij de vogels: zorg voor een goede conditie: gezond eten, alcohol met mate, een regelmatig en een stressvrij leven.

Een gouden tip: stop nu met roken!

Ondertussen hopen we dat tegen de zomer de maatregelen wat minder streng worden en de landen de grenzen openen. Onze tentoonstellingen zouden geen problemen mogen vormen als we na de zomer enig uitzicht hebben op normalisatie van de samenleving, mits beperkte maatregelen die we meer dan ooit zinvol kunnen handhaven. Op onze vogels kan het virus hoogstens enkele uren overleven en het transport er van is evenmin bezwarend.

Men ziet stilaan in dat voor internationale problemen, waarvan het klimaat ook een groot voorbeeld is, onze politici de nationale reflexen zullen moeten gaan afleren en mondiaal gaan denken.

Wijlen “Thé Lau”

zong het zo simpel en zo waar “iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen. https://www.youtube.com/watch?v=IBTM70i5aCU

 

Elon Musk is een visionair man. Naast het succesvol invoeren van het gebruik van de elektrische auto, zorgt hij van af volgend jaar met SpaceX voor betaalbare ruimtereizen zowel voor het plaatsen van satellieten voor bedrijven, als het toerisme voor het brede publiek en niet te vergeten ook de grote bemande missie naar de planeet Mars. Wat ik nog niet kende was zijn bedrijf Neuralink, waarmee hij het menselijk brein kunstmatig wil beïnvloeden. https://youtu.be/DLwmMk3BTkE. 

Het verdiept zich in het elektronisch koppelen van de hersenen aan de computer om deze met uw denken aan te sturen, waarbij supersnel en zeer nauwkeurig mechanische handelingen mogelijk worden. Technisch kan dat momenteel reeds door het minutieus inplanten van microsondes in zekere hersendelen (vooral zorgen dat er geen bloedvaten geraakt worden) om sommige vormen van blindheid te herstellen. In een later stadium hoopt men een draadloze verbinding te realiseren via laserstralen door de schedel heen. Door artificiële intelligentie (AI) zouden dan heel wat beslissingen en bijhorende handelingen door de computer kunnen overgenomen worden. Actueel kunnen jachtpiloten in gevechtsmissies extreem snel raketten afvuren via een computerverbinding tussen de ogen en de trekker. In een later stadium lijkt het niet ondenkbaar dat wij grote delen van ons individuele menselijk bewustzijn kunnen downloaden in de computer en later terug uploaden eventueel aangevuld met bijkomende vaardigheden zoals taalkennis of zoals op elkaar afgesteld gedrag bij collectief gevaar.

Ik denk dat, als dit voor vogels ook zou kunnen, wij heel wat van hen zouden kunnen leren en veel nieuwe thema’s de debatten zouden kunnen voeden. Anderzijds zouden wij hen ook dingen kunnen aanleren zoals de paringsdrift , het territoriumgevoel en de onderliggende klierwerking artificieel aansturen in kleinere ruimten ( volière) dan in de vrije natuur.

Moeder, in welke opwindende tijden leven we?

Vogels hebben vaak mysterieuze eigenschappen .

Slaapt een vogel, en zo ja waarom valt hij niet om ?

Ze zou afwisselend een tijdje links en vervolgens een tijdje rechts wakker zijn, zodat hij half en half slaapt en tegelijk over de minimale waakzaamheid beschikt?

Mensen laten afwisselend de neusgaten links en rechts ongeveer een halfuur iets meer dicht gaan om cyclisch de reiniging op natuurlijke wijze mogelijk te maken.

Dit verschijnsel zou bij de vogel ook voorkomen. 

Onze vogels hebben een soort autistisch gedrag (ze functioneren in een vast referentiekader) dat mede zorgt voor de overleving.

Mensen die leiden aan autisme kunnen niet functioneren buiten een vast referentiekader waaraan ze gewoon zijn en wanneer hiervan afgeweken wordt ontstaat paniek. 

Hierop moeten we inspelen om onze band met de vogels te optimaliseren:  doe zo veel mogelijk dingen in een vast ritueel , waaraan ze gewoon worden. Vb de kerktoren slaat het uur en jij verschijnt dan met voer en drank. Dus door steeds op hetzelfde ogenblik iets herkenbaars te doen versterk je de band. Zo ondervonden wij dat voer en drank best elke dag dezelfde smaak hebben.

Daaraan werd in het volledig nieuwe gebruiksschema aandacht gegeven. Het oude schema dat elke dag wat anders voorstelt, wordt nu verlaten. Tijdens het kweken en de tentoonstellingen, is er nood aan extra eiwit en extra calcium. Aldus voegen we deze nutriënten toe op de meest eenvoudige en slimme manier.

D.w.z. elke dag de aangepaste aanvulling tijdens de kweek- en tentoonstellingsperiode zodat drinkwater en voer dezelfde smaak hebben en we kiezen er bovendien voor om tijdens de rustperiode weerom dezelfde producten te verstrekken maar dan wel in lichtere doseringen…(de helft of derde). De wijzigingen zijn nu voor onze vogels haast onmerkbaar geworden.

Zo ziet het er nu uit:

 

Lees aandachtig de productinfo en de FAQ ( veel gestelde vragen) die we zullen publiceren voor bijkomende info over het zinvol inzetten van andere Comed producten rekening houdend met uw situatie.

 

– Mogen alle producten over het voeder toegediend worden?

Dat mag, ook de wateroplosbare zoals Roni, Clean Oral, Lysocur Forte.

              Deze laatste kunnen uiteraard ook via het drinkwater.

– Worden de producten dagelijks en permanent gegeven?

          Ja , ze worden permanent  gegeven op elke voeding en in elke drank.

         Het is dus beter dagelijks van alle producten een halve dosis geven dan te  onderbreken en om de twee dagen te geven.

– Mag ik de producten uit twee systemen combineren?

       Ja . Hou er wel rekening mee dat als je Lysocur Forte en Winmix combineert, dat je dan van elk een halve dosis toedient.

– Wat geef ik tijdens de rustperiode?

      De producten van de kweek- en tentoonstellingsperiode aan een halve of een derde dosis toedienen.

– Kan ik tijdens de kweekperiode Megabactol vervangen door Fertol?

    Jazeker. Vooral in geval van verminderde vruchtbaarheid.

– Kan ik tijdens de ruiperiode Megabactol vervangen door Murol?

    Jazeker. Vooral in geval van moeilijke rui.

   Cometaves heeft ook een gunstige ontwikkeling op de vorming van een nieuw vederkleed.

– Moet ik een zuivering doen?

  Gedurende twee weken voor de kweek of voor de tentoonstellingen kan een kuur gedaan worden op

   basis van Cometabol Drain.

Dit is vooral voor liefhebbers die nog antibiotica toegediend hebben of bij intensieve kleuringsprogramma’s.

 

Als we volgens minister van Volksgezondheid Maggy “ in ons kot moeten blijven” dan kunnen we desondanks ons nog steeds zorgeloos van (Comed) producten voorzien via de webshop aan de gunstige voorwaarden zoals reeds aangekondigd.