Posted on

Over liedjes, voeding en rui…

Hierna een analyse over hoe belangrijk voer is voor de vogels in het algemeen en de zebravink in het bijzonder en daaruit volgend de voeding in de ruiperiode.

Volwassen mannelijke zebravinken zingen honderden liedjes per dag, zelfs wanneer ze in sociaal isolement worden gehuisvest.
Of de hoeveelheid van dit ‘ongericht gezongen lied’ wordt beïnvloed door specifieke omgevingsfactoren is onduidelijk, hoewel we eerder ontdekten dat kortdurende voedselgebrek (maar niet water) leidt tot een onmiddellijke stopzetting van het zingen.

In een proef werden mannelijke zebravinken gedurende 11 dagen op een schema van beperkte voeding geplaatst om na te gaan of stimulatie van de ongerichte zang kon geassocieerd worden met voedsel wijzigingen (onafhankelijk van het effect van voedsel op het lichaamsgewicht).
Men heeft de effecten van de variatie van de omgevingstemperatuur (binnen een dag), op de stofwisseling geëvalueerd en vervolgens op basis van deze gegevens, mannelijke zebravinken 5 dagen aan een temperatuur van 8 C° blootgesteld om te bepalen of koude (met een matig verhoogde energievraag) geassocieerd is met een beïnvloeding van de zang.
Het verband tussen het dagelijkse zingen van liedjes en het wijzigingen van de verschillende energie variabelen: voedsel en T°, werd gemeten.(de basislijn was voedsel en water ad libitum , bij 26 ° C) De resultaten toonden aan dat beperkte voeding meer dan tweederde vermindering van de dagelijkse gezongen liedjes veroorzaakte, terwijl een koude temperatuur geen effect had.

Zo blijkt ongericht zingen door volwassen mannelijke zebravinken een specifiek verband te vertonen met de beschikbaarheid van voedsel.
Mogelijke mechanismen die voedselbeschikbaarheid koppelen aan het zingen werd al eerder besproken.
Ik wees nl. enkele jaren geleden reeds op het feit dat de energie uit de voeding voor tweederde gebruikt wordt om de lichaamstemperatuur op peil te houden.

Deze vinken zullen m.a.w. geen energie meer investeren in het zingen van liedjes als de aanvoer van calorieën vermindert.
Hier moet ook weer benadrukt worden dat de vogels meer dan het dubbele aan calorieën uit olie (vetten) halen dan uit suikers of eiwitten.
Olie is de belangrijkste voedselbron.
In de moeizame ruiperiode, waar het behoud van de lichaamstemperatuur tgv het wisselen van het super isolerende vederkleed, tijdelijk in het gedrang komt, is het van groot belang (olie)rijke voeding te verstrekken.
Curol en Myobol, zijn hier aldus aangewezen.
Ziehier een evenwichtig rui schema

Mochten er ondanks de in het schema voorziene producten problemen zijn geef dan extra Exibi poeder.
U kunt op deze wijze vermijden dat er tegen het eind van de rui onschuldige slachtoffers vallen.
Apr. Jean-Louis Jorissen