Posted on

RUITEN TROEF

                        maar CORONA overschaduwt alles.

 

                                                                                                

                                                                                                     

 

Willem en Jean-louis ondervonden op de drukbezochte beurs in Houten alsnog geen  Coronavirus effect.

 

 

 

Terwijl met de dag  grotere onzekerheid over het Coronavirus woedt, las ik dat Elon Musk de paniek hieromtrent minimaliseert.

Hij heeft zeker gelijk als hij zegt dat de bestuurlijke en politieke overheden onder elkaar en vooral over de landsgrenzen heen tijdig moeten zorgen voor een samenhangend beleid met afgelijnde instructies. Dat is niet evident, zeker wanneer van deze ziekteverwekker nog heel veel niet geweten is zoals vb of je volledig immuun kan worden na een genezen besmetting en zo ja, hoe en voor hoe lang? Hij is wel veel gevaarlijker als de “gewone  griep” die jaarlijks wereldwijd een miljard mensne besmet en tussen de  290.000 en de  650.000 doden veroorzaakt . https://www.ifpma.org/global-health-matters/flu-can-cause-up-to-650000-deaths-a-year-globally/. Onze wedvluchten zouden geen problemen mogen vormen als we de drukte bij het inkorven slim organiseren o.m. door de 1 meter afstand regel te respecteren en het mondmasker-waarover bijna iedere liefhebber beschikt- ter plaatse te dragen….Op onze duiven kan het virus hoogstens enkele uren overleven en het transport is evenmin bezwarend, zolang natuurlijk geen volledig land op slot gaat… Men ziet stilaan in dat voor internationale problemen, waarvan het klimaat ook een groot voorbeeld is, onze politici de nationale reflexen zullen moeten gaan afleren en mondiaal gaan denken.

Wijlen “Thé Lau”

zong het zo simpel en zo waar “iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen. https://www.youtube.com/watch?v=IBTM70i5aCU

Elon Musk is een visionair man. Naast het succesvol invoeren van het gebruik van de elektrische auto, zorgt hij van af volgend jaar met SpaceX voor betaalbare ruimtereizen zowel voor het plaatsen van satellieten voor bedrijven, als het toerisme voor het brede publiek en niet te vergeten ook de grote bemande missie naar de planeet Mars. Wat ik nog niet kende was zijn bedrijf Neuralink, waarmee hij het menselijk brein kunstmatig wil beïnvloeden.

https://youtu.be/DLwmMk3BTkE

Het verdiept zich in het elektronisch koppelen van de hersenen aan de computer om deze met uw denken aan te sturen, waarbij supersnel en zeer nauwkeurig mechanische handelingen  mogelijk worden. Technisch kan dat momenteel reeds door het minutieus inplanten van microsondes in zekere hersendelen (vooral zorgen dat er geen bloedvaten geraakt worden) om sommige vormen van blindheid te herstellen. In een later stadium hoopt men een draadloze verbinding te realiseren via laserstralen door de schedel heen. Door artificiële intelligentie (AI) zouden dan heel wat beslissingen en bijhorende handelingen door de computer kunnen overgenomen worden. Actueel kunnen jachtpiloten in gevechtsmissies extreem snel raketten afvuren via een computerverbinding tussen de ogen en de trekker. In een later stadium lijkt het niet ondenkbaar dat wij grote delen van ons individuele menselijk bewustzijn kunnen downloaden in de computer en later terug uploaden eventueel aangevuld met bijkomende vaardigheden zoals taalkennis of zoals op elkaar afgesteld gedrag bij collectief gevaar. Ik denk dat, als dit voor duiven ook zou kunnen, wij heel wat van hen zouden kunnen leren en veel nieuwe thema’s de debatten zouden kunnen voeden. Anderzijds zouden wij hen ook dingen versneld kunnen aanleren zoals de  landkaart bij jonge duiven waarbij we als het ware hun GPS updaten met die van oudere ervaren duiven…. Het artificieel prikkelen van weduwschap en het natuurlijk spel mogelijks met de bijhorende klierwerking en natuurlijke hormonenafscheiding. Moeder, in welke opwindende tijden leven we? 

Duiven hebben een collectief zwerm-bewustzijn, zoals insecten gelijk vb. mieren of termieten  ook hebben.De kolonie is precies één groot lichaam dat uit van elkaar losstaande eenheden bestaat elk met individuele hersenen maar die toch helemaal op elkaar ingesteld zijn. Een termietenkolonie heeft een collectief gedrag verdeeld over honderd duizenden individuen die elk hun taak uitvoeren naar gelang de toestand.Bij een bedreiging beginnen ze onvoorstelbaar ingenieuze noodscenario’s uit te voeren in perfecte taakverdeling. Zo kunnen ze aan elkaar haken tot een levende brug om hun koningin te laten ontsnappen bij gevaar. Ze maken in hun soms 10 m hoge bouwwerken in teamverband een onvoorstelbaar doeltreffende verluchting waar weinig moderne airco’s ook maar kunnen aan tippen… 

Dieren hebben vaak mysterieuze eigenschappen. Slaapt een duif, en zo ja waarom valt ze niet om ? Ze zou afwisselend een tijdje links en vervolgens een tijdje rechts wakker zijn, zodat ze half en half slaapt en tegelijk over de minimale waakzaamheid beschikt? Mensen laten afwisselend de neusgaten links en rechts ongeveer een halfuur iets meer dicht gaan om cyclisch de reiniging op natuurlijke wijze mogelijk te maken.Dit verschijnsel zou bij de duif ook voorkomen.

Kortom onze duiven hebben een collectief bewustzijn, een pikorde en een soort autistisch gedrag (ze functioneren in een vast referentiekader) dat mede zorgt voor de overleving van de kolonie . Mensen die leiden aan autisme kunnen niet functioneren buiten een vast referentiekader waaraan ze gewoon zijn en wanneer hiervan afgeweken wordt ontstaat paniek.  

Hierop moeten we inspelen om onze band met de duiven te optimaliseren: doe zo veel mogelijk dingen in een vast ritueel , waaraan ze gewoon worden.Vb de kerktoren slaat het uur en jij verschijnt dan met voer en drank. Dus door steeds op hetzelfde ogenblik iets herkenbaars te doen versterk je de band. Zo ondervonden wij dat voer en drank best elke dag dezelfde smaak hebben.(Willem De Bruijn was hiervan heel vroeg een overtuigd )(Hij vertoefde in Houten trouwens lange tijd op onze stand en het was bemoedigend om te zien dat hij menig liefhebber verzekerde van zijn grote tevredenheid over de vernieuwde  Lysocur Forte  (3.0)  waarvan hij reeds sinds 2008  een trouwe gebruiker is…)

 Daaraan werd in het volledig nieuwe gebruiksschema aandacht gegeven. Het oude schema dat elke dag wat anders voorstelt, wordt nu verlaten. Tijdens het kweken en de wedstrijden is er nood aan extra eiwit en extra calcium. Aldus voegen we deze nutriënten toe op de meest eenvoudige en slimme manier. D.w.z. elke dag de aangepaste aanvulling tijdens de kweek- en vliegperiode zodat drinkwater en voer dezelfde smaak hebben en we kiezen er bovendien voor om tijdens de rustperiode weerom dezelfde producten te verstrekken maar dan wel in lichtere doseringen…(de helft of derde).De wijzigingen zijn nu voor onze duif haast onmerkbaar geworden.

Zo ziet het er nu uit.

 

 Lees aandachtig de product info en de FAQ ( veel gestelde vragen) die we zullen publiceren voor bijkomende info over het zinvol inzetten van andere Comed producten rekening houdend met uw situatie.  

         Mogen alle producten over het voeder toegediend worden?

Dat mag, ook de wateroplosbare zoals Roni, Clean Oral, Lysocur Forte.

Deze laatste kunnen uiteraard ook via het drinkwater.

         Worden de producten dagelijks en permanent gegeven?

Ja , ze worden permanent  gegeven op elke voeding en in elke drank.

Het is dus beter dagelijks van alle producten een halve dosis geven dan te  onderbreken en om de twee dagen te geven.

         Mag ik de producten uit twee systemen combineren?

Ja bij de overstap naar het systeem jarige en oude met Winmix/Curol kan je best de Myobol meenemen.

         Wat geef ik tijdens de rustperiode

De producten van de kweek- en vliegperiode aan een halve of een derde dosis toedienen.

         Kan ik tijdens de kweekperiode Comedol vervangen door Fertol?

Jazeker. Vooral in geval van verminderde vruchtbaarheid.

         Kan ik tijdens de ruiperiode Comedol vervangen door Murol?

Jazeker. Vooral in geval van moeilijke rui. Tempo 60 heeft ook een gunstige ontwikkeling op de vorming van een nieuw vederkleed. 

         Moet ik een zuivering doen?

Gedurende twee weken voor de kweek of voor het vliegseizoen  kan een kuur gedaan worden op basis van Cometabol Drain en Comin Cholin ( lees de rubriek in de brochure).

 Als we volgens minister van Volksgezondheid Maggy “ in ons kot moeten blijven” dan kunnen we desondanks ons nog steeds zorgeloos van (Comed) producten voorzien via de webshop aan de gunstige voorwaarden zoals reeds aangekondigd.